Kontrollera ersättning
Sunclass Airlines (Thomas Cook Scandinavia)

IATADK

ICAOVKG

Sunclass Airlines: Ersättning vid försenade, inställda och överbokade avgångar

En av de värsta sakerna som du kan råka ut för som resenär är att bli varse om att din avgång med Sunclass Airlines från VKG försenats kraftigt, eller i värsta fall, blivit inställd helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 030 recensioner

Skulle ovanstående inträffa står AirAdvisor redo att hjälpa dig hävda din rätt som resenärer. Vi har hjälpt över 250 000 resenärer att söka ersättning och kompensation. Klicka bara på knappen nedan så hjälper vi dig att komma igång med sin ansökan!

Sunclass Airlines: Ersättning vid försenade, inställda och överbokade avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: March 22, 2024

Sunclass Airlines, som fram till den 30 oktober 2019 gick under namnet "Thomas Cook Airlines Scandinavia", är ett danskägt charterbolag som bland annat flyger för Ving. Det engelska moderbolaget Thomas Cook Group plc gick som bekant i konkurs den 23 september 2019.

Men eftersom hela de skandinaviska verksamheten för Thomas Cook Group utgjordes av fristående bolag kunde verksamheten fortsätta bedrivas precis som förut, trots att moderbolaget försattes i konkurs.

Den skandinaviska verksamheten köptes sedermera upp av Strawberry Group, med den norske affärsmannen och investeraren Petter Stordalen, tillsammans med TDR Capital och Fund V (Altor) den 30 oktober 2019 (mer om det senare).

Trots att Sunclass Airlines oftast  lyfter och landar i tid kan du komma att drabbas av försenade och inställda flyg. Just därför kommer vi att ägna resten av denna guide åt att redogöra hur du kan kräva ersättning i samband med flygstörningar hos Sunclass Airlines.

Vad krävs för att ha rätt till ersättning från Sunclass Airlines?

Alla flygbolag som återfinns inom den europeiska unionen måste rätta sig efter det så kallade 2004 EU 261-direktivet. Denna lag ger dig som resenär betydligt större möjligheter när det kommer till ekonomisk ersättning från Sunclass Airlines.

Även om EU 261-direktivet ökar möjligheten till ekonomisk ersättning existerar det undantag när flygbolaget slipper ersättningsansvar. Några av de vanligaste anledningarna inkluderar väderförhållanden, oförutsedda strejker bland kabinanställda med flera.

Det spelar heller ingen roll hur du reser, exempelvis privat eller via tjänsten. Istället är det uteslutande individen i fråga, i det här fallet du själv, som har rätt till ersättning. Nedan listar vi ett antal exempel på när du kan ha rätt till ekonomisk ersättning från Sunclass Airlines:

 • Försenade avgångar: Rätt till ersättning i samband med förseningar hos Sunclass Airlines vilka överstiger minst 3 timmar.
 • Inställda avgångar: Rätt till ersättning om Sunclass informerat dig om det inställda flyget mindre än 14 dagar innan avgång.
 • Överbokade avgångar: Om Sunclass Airlines överbokar din avgång, varav du blir kvar på flygplatsen, kommer du att ha rätt till ersättning.
 • Missade anslutningar: Skulle du ankomma och försenas med mer än 3 timmar, samtidigt som du missar ett anslutande avgång, kommer du att ha rätt till ersättning!

Genrebild över ett Sunclass flygplan står på landningsbanan

Längden på förseningen och flygsträckan avgör ersättningsnivån

Storleken på din ersättning från Sunclass Airlines baseras på längden för själva förseningen, inklusive flygsträckan. För att du ska slippa famla i mörkret kommer vi nedan att presentera en kort lista på vad som gäller:

 • Förseningar i samband med korta flygsträckor. Med kortare avses flygsträckor under 1500 km. I dessa fall har du rätt att söka ersättning upp till 3 000 kr (€250) från Sunclass Airlines, förutsatt att förseningen är minst 3 timmar.
 • Förseningar i samband med medellånga flygsträckor: När det kommer till medellånga flygsträckor avser det rutter vilka överstiger 1 500 km men ej längre än 3 500 km. I dessa fall kan du söka ersättning från Sunclass upp till 4 500 kr (€400).
 • Förseningar i samband med långa flygsträckor: När det kommer till långa flygsträckor avser det Sunclass rutter vilka överstiger 3 500 km. I dessa fall kommer du att kunna söka ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Vänligen betrakta även tabellen nedan med exempel på ersättningsnivåer:

Flygsträcka upp till 1 500 km

Flygsträcka upp till 3 500 km

Flygsträcka från 3 500 km

t.ex. Stockholm - Köpenhamn

t.ex. Stockholm - Madrid

t.ex. Luelå - Nicosia

3 000 kr (€250)

4 500 kr (€400)

7 000 kr (€600)

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Sunclass ersättning i samband med flygförseningar

Oavsett hur punktliga Sunclass är kommer deras avgångar att förr eller senare drabbas av flygförseningar. Några av de vanligaste inkluderar väderförhållanden, strejker, mekaniska fel på flygplanet m.fl.

Som resenär kommer du knappast att känna mindre frustration om förseningen beror på en storm eller oförutsedd strejk. Istället kommer du att reflektera över hur du ska ta dig till din destination, men även huruvida du har rätt till ekonomisk ersättning för det inträffade.

Tack vare EU 261 har du rätt att kräva ekonomisk ersättning från Sunclass Airlines när du drabbas av förseningar. Hur stor ersättning som du kan räkna med i slutändan beror främst på tiden som förseningen varat och flygsträckan.

Den maximala summan som du kan yrka på uppgår till maximalt 7 000 kr (€600). Förutom ersättning vid försenade avgångar kan du även ha till återbetalning av biljetten, något som förutsätter att din avgång försenats med minst 5 timmar!

inställda Sunclass avgångar

Vilka är dina rättigheter vid inställda Sunclass avgångar?

Precis som med försenade avgångar kan din avgång komma att ställas in helt och hållet. Till skillnad från försenade avgångar tenderar inställda flyg att härledas ofta till personalbrist, säkerhetsincidenter på flygplatsen, politisk instabilitet etc.

Precis som vid försenade avgångar har du rätt enligt EU 261 att lämna in krav på ekonomisk ersättning. Även om det sällan lindrar den ångest och frustration som upplevs vid inställda avgångar kan ersättningen från Sunclass utgöra ett plåster på såren.

Det ska även nämnas att oavsett om din avgång försenats, blivit inställt eller där du helt enkelt nekats att gå ombord på grund av överbokningar kommer varje individ som drabbats av det hela att ha rätt till ekonomisk ersättning från Sunclass Airlines!

Kort historia om Sunclass Airlines

Sunclass Airlines har sina rötter i två oberoende flygbolag, Conair of Scandinavia och Scanair. I samband med att föregående charterbolag slogs samman, närmare sagt den januari 1994, valde man att driva verksamheten under namnet Premiair A/S.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Den 1 maj 2002 blev Premiair A/S moderbolag, Scandinavian Leisure Group (SLG), uppköpt av Airtours. Strax därefter döptes Premiair A/S till MyTravel Airways A/S, något som kvarstod fram till 2008.

Under maj 2008 köptes MyTravel Group av Thomas Cook Group, varav MyTravel Airways A/S döptes om till Thomas Cook Airlines Scandinavia. Sedermera försattes Thomas Cook Group plc i konkurs den 23 september 2019 efter att ha misslyckats att säkra nytt kapital.

En månad senare tillkännagav den norske affärsmannen Petter Stordalen att hans bolag Strawberry Group tillsammans med Altor Equity Partner och TDR Capital hade köpt upp Ving Group, som tidigt gick under namnet Thomas Cook Northern Europe.

Strax därefter döptes flygbolaget till Sunclass Airlines, ett namn som står sig även idag. Sedan dess har flygbolaget fortsatt på den inslagna vägen, samtidigt som man på allvar börjat utmana de stora drakarna.

Nyligen vann Sunclass Airlines utmärkelsen som Europas bästa flygbolag i samband med Grand Travel Award. Detta om något vittnar om att Sunclass Airlines blir ett flygbolag att räkna med även framöver!

Vanliga frågor

Är det möjligt att avboka en avgång med Sunclass Airlines?

Detta beror helt och hållet på om du har bokat en ombokningsbar biljett. Saknar du en sådan 

kommer du dessvärre inte att kunna avboka din flygbiljett. Du kan dock fortfarande få tillbaka pengarna för din flygbiljett via din hemförsäkring om du inte kunnat resa på grund av sjukdom.

Vad kan jag göra om Sunclass Airlines väljer att ställa in min avgång?

Om din avgång med Sunclass Airlines skulle bli inställd, även om det beror på "extraordinära händelser" är flygbolaget skyldigt att återbetala din flygbiljett, alternativt erbjuda dig en avgång med likvärdiga villkor

Varför blir Sunclass Airlines flyg inställda?

Det kan finnas en mängd olika anledningar till att Sunclass avgångar blir inställda Några av de absolut vanligaste relateras till kraftiga väderförhållande, strejker, mekaniska problem med flygplanet med flera. 

Kan jag få ersättning i samband med en strejk hos Sunclass Airlines?

Det hela beror helt och hållet på att flygbolaget haft kännedom om det hela. Skulle strejken klassas som en oförutsedd händelse som uppstått från tomma intet, kommer den oftast att klassas som "extraordinär", något som även innebär att du blir utan ekonomisk ersättning.

Hur vanligt är det att Sunclass Airlines flyg blir försenat?

Flygbolaget Sunclass Airlines är en av de mer punktliga på marknaden. Men i likhet med andra punktliga flygbolag kan förseningar äga rum emellanåt. I likhet med inställda avgångar tenderar det hela att bero på väder, strejker, mekaniska fel på flygplanet m.fl.

Vad är det som avgör ersättningsnivån vid flygstörningar hos Sunclass Airlines?

Det är framför allt tiden för själva flygstörningen i kombination med flygsträckan som avgör ersättningsnivån. Om du exempelvis flyger från Stockholm till Köpenhamn, varav du försenas med 3 timmar eller mer, kan din ersättning uppgå till 3 000 kr (€250).

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror