Kontrollera ersättning
TUI Airways

IATABY

ICAOTOM

TUI ersättning i samband med försenade och inställda avgångar

Tyvärr inträffar det att även TUI-avgångar bli inställda emellanåt, något som självfallet upplevs som ytterst frustrerande och ångestladdat hos alla de drabbade resenärerna och semesterfirarna.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 453 recensioner

Även om det i stunden är en klen tröst behöver du vara medveten om att du kan begära ersättning i samband med en försenad eller inställd avgång. Vi har hjälpt passagerare i mer än 7 år att driva igenom deras krav på ersättning. Bli en av de 250 000 passagerare som valt AirAdvisor att föra deras talan gällande ersättningsanspråk.

TUI ersättning i samband med försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 21, 2024

När du anländer till flygplatsen inför en stor resa har du i regel som mål att checka in, lämna in dina väskor och sedan koppla av en stund i bistron under tiden som du väntar på att gå ombord på det aktuella flygplanet.

Även om du alltid har i bakhuvudet att dina planer kan gå i stöpet, reflekterar du knappast över att just din avgång ska drabbas av oegentligheter vilka gör det omöjligt att nå den tänkta slutdestinationen inom utsatt tid.

Vänligen fortsätt läsa vidare för att bekanta dig mer med själva processen, inklusive hur du går tillväga för att begära ersättning i samband med försenade och inställda avgångar hos flygbolaget TUI!

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

TUI försenat flygersättning och återbetalning

 • Om ditt TUI-flyg blivit försenat med minst 3 timmar kan du ha rätt att kräva upp till 7 000 kr i ersättning per resenär för det inträffade, förutsatt att den försenade avgången inte anses bero på några extraordinära omständigheter.
 • Det totala ersättningsbeloppet baseras på den totala flygsträckan, inklusive avgångs- och slutdestination. För avgångar som återspeglas av 1 500 km och upp till 3 500+ km varierar ersättningen mellan 3 000 - 7 000 kr.
 • Ersättning kan också utgå i samband med nekad ombordstigning på grund av överbokning och missade anslutningar.
 • När ett TUI-flyg ställs in har du som resenär rätt till full återbetalning av biljetten.
 • Så länge din avgång är mindre än 6 år gammal har du rätt att begära ersättning.
 • AirAdvisor ökar chanserna till ett positivt utfall av det hela. Vi debiterar inte heller några avgifter för våra tjänster om utfallet av din begäran visar sig vara negativ.
 • Vår kostnadsfria verktyg förser dig med ett preliminärt resultat gällande vad du kan ha rätt till att begära när det kommer till ersättning.
 • Om den inträffade störningen anses bero på extraordinära omständigheter, alternativet anses inte uppfylla kravet på minst 3 timmars försening, kommer du som resenär ej att vara berättigad till ersättning för det inträffade.

Ingen vill råka ut för ett försenat flyg med TUI eftersom det sannerligen sätter käppar i dina semesterplaner. I värsta fall kan hela semestern komma att bli förstörd om den tänkta avgången med TUI blir försenad eller inställd.

Tyvärr är vår erfarenhet att många individer visar sig bli tvungna att hantera sådana utmaningar eftersom flygförseningar har en tendens att inträffa relativt ofta. Skulle du råka ut för en flygförsening med TUI behöver du vara medveten om att du har en del rättigheter.

Faktum är att du har rätt att begära ersättning från TUI i samband med försenade eller inställda avgångar upp till 7 000 kr - per resenär! Vi på AirAdvisor har specialiserat oss på att driva krav på ersättning från TUI och andra flygbolag under mer än 6 år.

Vårt mål är att förenkla processen avsevärt, samtidigt som du sparar tid och får möjligheten att ägna dig åt betydligt mer meningsfulla saker under tiden som vi hanterar ärendet.

Du kommer heller inte att debiteras några avgifter om vi misslyckas med att driva igenom din begäran om ersättning. Det hela innebär således att vi endast får betalt när du får betalt!

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

TUI kompensation: Vilka är dina rättigheter om avgången blivit försenad eller inställd?

Du har förmodligen en del funderingar när det kommer till kompensation gällande försenade och inställda avgångar hos TUI. Enligt den officiella dokumentationen som återspeglas via flygbolagets webbplats har du som resenär följande rättigheter gällande ersättning:

 • Rätt till upp till 7 000 kr i TUI kompensation för sena avgångar enligt rådande EU-regler.
 • Rätt att begära kompensation i samband med försenade avgångar som ägt rum under de senaste 3 åren eller 6 åren om avgången i fråga haft avgångs- eller slutdestination i form av Storbritannien.
 • Dessa rättigheter gäller både i samband med försenade och inställda TUI-flyg, inklusive situationer där du nekats ombordstigning på grund av överbokade flyg.

Vad ska jag göra i samband med inställda eller försenade avgångar med TUI?

Om din avgång blivit försenat eller inställd behöver du vidta några enkla steg för att initiera processen gällande begäran om kompensation:

 • Prata med personalen på flygplatsen för att ta reda på varför din avgång blivit försenat eller inställt.
 • Samla bevis som du kan använda för att kräva flygkompensation från TUI.
 • Be om att erhålla kostnadsfria måltider, vatten och logi (vid behov).
 • Använd vårt verktyg för att ta reda på hur mycket kompensation som du kan komma att erhålla när det kommer till förseningar och inställda avgångar med TUI.
clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

TUI försenat flygersättning och krav

Du har förmodligen funderingar över när du har rätt till flygkompensation från TUI? Här nedan redogör vi för några situationer där du i rollen som resenär har rätt till ersättning från TUI i samband med försenade och inställda avgångar:

 • Försenade TUI-avgångar: Du kan göra anspråk på ersättning i samband med en försenad avgång hos TUI. Det hela gäller dock att avgången återspeglas av en försening i form av minst 3 timmar. Använd vår online räknare för att beräkna din rätt till ersättning i samband med försenade avgångar från TUI för att få veta mer om hur mycket som du kan erhålla i slutändan.
 • Inställda TUI-avgångar: Som resenär har du rätt att begära ersättning för inställda avgångar med TUI. Den kompensation som du erhåller om avgången ställs in gäller i de fall då inga alternativa avgångar erbjuds inom en rimlig tid.
 • Nekad ombordstigning på grund av överbokning: Du kan även ha ersättning från TUI i de situationer där avgången blivit överbokad, där du som en följd av det hela blivit nekad ombordstigning.
 • Missad TUI-anslutning: Skulle du missa en anslutningsavgång med TUI kan du komma att ha rätt till ersättning. Det hela gäller dock endast om den missade anslutningen härleds till fel hos TUI och inte till så kallade extraordinära omständigheter.

TUI inställda avgångar: När är flygbolaget skyldigt att betala ut ersättning?

Genrebild över en TUI-flygplan ståendes på flygplatsen

Det förekommer situationer där TUI kan försöka undvika att betala ut ersättning i samband med försenade avgångar. Om flygbolaget till exempel kan påvisa att det hela kan kopplas till "extraordinära omständigheter" där utfallet resulterat i en försenad eller inställd avgång, kan de komma att avvisa ditt krav på ersättning.

Lyckligtvis är de situationer som härleds till extraordinära omständigheter ganska sällsynta. Det hela innebär att i de flesta fall bör du kunna driva igenom ditt yrkande på ersättning som du i enlighet med EU 261-förordningen har rätt till.

För att redogöra hur det hela kan komma att fungera i praktiken, låt oss beakta följande exempel: Föreställ dig att din nästa avgång blivit försenad eller inställd. Om flygbolaget i fråga kan bevisa att det inträffade beror på omständigheter vilka ligger utanför deras kontroll, till exempel extremt väder eller en säkerhetsincident på flygplatsen, finns det en risk att din begäran om ersättning uteblir.

Men om förseningen orsakats av TUI eller kunde ha undvikits av flygbolaget, har du rätt att begära ersättning för det inträffade. Om en avgång är försenad eller inställt kommer TUI i regel boka om dig till en likvärdig avgång. Skulle denna avgång lyckas ta dig till din tänkta slutdestination med en försening mindre än 3-timmar kan TUI komma att avvisa din begäran om ersättning.

Skulle TUI dock misslyckas med att hitta en alternativ avgång, eller om du lyckas komma fram betydligt senare än vad du planerat initialt, kan du välja att fylla i den reklamationsformulär som tillhandahålls av TUI i samband med försenade avgångar.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Ersättning vid försenat flyg med TUI & återbetalningspolicy

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan TUI:s återbetalning i samband med en försenad avgång och kompensation i de fall då avgången blir inställt. En återbetalning innebär att du får tillbaka hela den summan som du betalat för din flygbiljett till den valda betalmetoden.

Kompensationen å andra sidan återspeglas av en proportionerlig summa pengar som betalas till dig för din förlorade tid och de olägenheter som uppkommit på grund av det inställda flyget. Förutom att fylla i TUI:s formulär gällande ersättning i samband med en försenad avgång kan du även välja att fylla i TUI:s formulär gällande återbetalning av biljetterna.

Denna typ av återbetalning av biljetter beviljas vanligtvis i samband med situationer då alternativa avgångar inte kan hittas med omnejd, eller anses vara olämpliga för resenären i fråga. Det hela kan även komma att gälla i de situationer då en avgång blivit överbokad på grund av för många sålda biljetter, där du helt enkelt nekas att gå ombord på flyget.

På en generell nivå förekommer det olika typer av återbetalningar, där kredit som kan nyttjas i samband med framtida bokningar, kombinerat med så kallade resekupong (eng. vouchers) tenderar att återspeglas som några av de vanligaste.

AirAdvisor avråder resenärer från att acceptera kuponger som en form av kompensation i samband med försenade och/eller inställda avgångar eftersom dessa tenderar att ha en kort giltighetstid, samtidigt som de sällan återspeglas den kostnad som en resenär spenderat på sin biljett.

Kompensation för ett försenat flyg med TUI Airways

Genrebild över en TUI-flygplan på väg att landa

EU-förordning 261, som inom sammanhanget även benämns för EU 261, ämnar skydda dina rättigheter som resenär i samband med förseningar och inställda avgångar.

På grund av de bestämmelser vilka återspeglas i EU 261-direktivet kan du komma att berättigas kompensation upp till 7 000 kr, förutsatt att din avgång försenats med minst 3 timmar.

Undantag: Det förekommer dock vissa undantag när du inte kommer att kunna yrka på ersättning med TUI. Det hela gäller alla de situationer vilka klassas som "extraordinära omständigheter". Dessa inkluderar exempelvis extrema väderförhållanden vilka leder till att avgångar ställs in, och/eller säkerhetsincidenter på den aktuella flygplatsen. Med andra ord resulterar "extraordinära omständigheter" att du även blir helt utan ersättning.

TUI försenat flygersättning enligt EU 261: Hur mycket kan du kräva i kompensation?

Enligt EU-regler kan du ha rätt till följande ersättning i samband med en försenad eller inställd avgång. När det kommer till kritan dikterar den totala sträckan för den missade och/eller inställda avgångar hur mycket du kan erhålla i slutändan:

 • Alla flyg under 1 500 km: Upp till 3 000 kr per resenär
 • Inrikesflyg över 1 500 km: 4 500 kr per resenär
 • EU-interna flygningar mellan 1 500 och 3 500 km: Upp till 4 500 kr per resenär
 • Internationella flygningar över 3 500 km: Upp till 7 000 kr per resenär

AirAdvisor verktyget erbjuder möjligheten till att snabbt och enkelt få reda på hur mycket ersättning du kan komma att erhålla i samband med ditt försenade och/eller inställda avgång.

airplane
Låt AirAdvisor hjälpa dig att ansöka om ersättning i samband med en flygförsening
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

money

Vanliga frågor gällande ersättning vid försenat flyg TUI

Hur gör jag för att begära ersättning vid flygförseningar med TUI?

AirAdvisor kan hjälpa dig att begära ersättning från TUI, samtidigt som vi ökar sannolikheten för att driva igenom dina krav. Använd vårt verktyg för att ta reda på hur mycket du kan kräva i ersättning, helt utan krav. Efter att du erhållit ett preliminärt besked kommer du att omdirigeras vidare till vår process där du i detalj redogör för det inträffade, samtidigt som du förser oss med nödvändiga underlag för att kunna driva ärendet vidare.

TUI försening & ersättning: Hur begär jag kompensation för en försenad avgång?

I samband med förseningar hos TUI kan du komma att ha rätt till ett ersättningsbelopp upp till 7 000 kr. För att kunna begära ersättningen behöver du antingen kontakta flygbolaget själv, en process som ska tilläggas tenderar att vara både komplex och tidskrävande. Alternativt kan du låta oss på AirAdvisor göra jobbet åt dig, utan att du för den delen behöver involvera dig i ärendet.

Hur lång tid tar det innan TUI:s kompensation betalas ut för en försenad avgång?

Om du undrar hur lång tid det tar att erhålla ersättning vid försenade TUI-flyg är sanningen att processen kan komma att variera markant. Medan vissa anspråk kan komma att betalas ut omgående, kan andra komma att dröja upp till flera månader. I regel kommer AirAdvisor att hjälpa dig att få ut din ersättning betydligt snabbare än vad som vore fallet om du drev ärendet på egen hand.

Hur gör jag för att erhålla ersättning för ett försenat flyg med TUI?

TUI är ett flygbolag som återfinns inom EU:s gränser. Det hela innebär att TUI måste enligt lag betala ut ersättning i samband med alla förseningar vilka återspeglas av en tidsperiod på minst 3+ timmar. Det hela gäller dock inte under så kallade "extraordinära omständigheter", något som bl.a. avser extrema väderfenomen och säkerhetsincidenter. Om du anser dig ha rätt till kompensation från TUI, vänligen kontakta oss på AirAdvisor redan idag så hjälper vi dig med ditt ärende!

Kompensation vid försenat flyg med TUI: Kan jag kräva ersättning även för semesterresor?

När det kommer till försenade avgångar med TUI skyddas du som resenär av EU 261-direktivet. Det hela innebär att du kan begära ersättning, oberoende av vilken typ av resa det hela handlar om. Processen i fråga kan dock vara ganska komplicerad att driva igenom på egen hand. AirAdvisor strävar efter att förenkla det hela, samtidigt som vi bistår dig med uppdateringar under hela processen.

Varför ska jag överlåta mitt anspråk till AirAdvisor?

 • Ett av de mest erfarna bolagen inom branschen.
 • 250 000 kunder har redan valt att anförtro sig till AirAdvisor.
 • 4,6 i betyg, baserat på över 15 453 omdömen.
 • AirAdvisor är tillgänglig på 13 språk.
 • Ett expertteam som utgörs av rese- och juridiska experter.
 • Verktyg som preliminärt beräknar rätten till kompensation.

EU 261 Ersättningsanspråk TUI: Hur gör man?

 • Läs igenom EU 261-guiden för att lära dig allt om dina rättigheter som resenär.
 • Använd vårt verktyg för att undersöka huruvida du har rätt till ersättning.
 • Läs mer om hur du utformar ett klagomål i samband med flygförseningar och använd vår mall för att utforma din egen version.
 • Kontakta vårt team för att ta ditt ärende vidare till nästa steg.

Om flygbolaget

 • Grundades för mer än 100 år sedan (1923).
 • Ett tyskt flygbolag med huvudkontor i Hannover.
 • Världens största företag när det kommer till fritidsresor.
 • Förvärvade nyligen det brittiska flygbolaget Thomson Airways.
 • TUI MasterCard gör det möjligt för innehavare att tjäna poäng till sin nästa semester när de använder kortet till sina inköp.
Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med TUI Airways-kunder

Senaste kommentarerna

Anders från Sweden (TUI Airways BY 502 Inställt flyg)
September 30, 2023, 3:55 pm

Fick besked en timma innan transferbussen skulle hämta oss. Detta gjorde att vi kom hem 21 timmar försenat. Vi fick checka ut i dubbla omgångar och bara vänta på nya besked . Leva i resväskan i väntan.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror