Kontrollera ersättning

Strejk TUI Airlines: Vilka är dina rättigheter?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 04, 2024

Som en svensk resenär skyddas du av EU-lagstiftningen (EG 261). Denna reglering används för att hålla TUI ansvariga i samband med flygstörningar vilka orsakas som en följd av en strejk hos flygbolaget.

Lagen i fråga röstades igenom så sent som 2018 och ämnar stärka resenärernas skydd i samband med flygstörningar. I denna slogs bland annat fast att flygstörningar som anses beror på flygpersonal som strejkar ger dig rätt till ekonomisk ersättning.

Detta ska tilläggas gäller endast i de fall då flygbolagets anses vara ansvariga för sina anställdas agerande. Skulle det påvisas att flygbolaget inte är ansvariga för den inträffade flygstrejken kan du bli helt utan ersättning, något som vi för övrigt diskuterar senare i guiden!

TUI strejk

När kan jag begära ersättning vid flygstrejk hos TUI Airlines?

En flygstrejk som ger dig rätt till ersättning avser uteslutande de anställda hos TUI Airlines. Det hela inkluderar men begränsas ej till piloter, kabinpersonal, servicetekniker och andra med TUI Airlines som arbetsgivare.

Skulle din avgång påverkas negativt av en strejk hos TUI Airlines så kan du ha rätt till ersättning. För att du ska ha rätt till det hela behöver du dock uppfylla en av nedanstående punkter:

 • Du ska ha drabbats av en flygstörning till följd av en strejk hos TUI.
 • Din schemalagda avgång ska ha försenats med minst 3 timmar eller mer.
 • Din planerade avgång ska ha blivit inställd 14 dagar innan din schemalagda avgång.
 • Du kan uppvisa en bekräftad reservation för den avgång som drabbats av flygstrejken.
 • Den aktuella flygstörningen inträffade under de senaste 36 månaderna.
 • Om du accepterat en alternativ avgång, varav din nya ankomsttid markant skiljer sig från den ursprungliga tiden för ankomst.

Som flygresenär skall dina rättigheter alltid komma i första hand. Detta innebär att om du drabbas av en försenad, inställd eller överbokad avgång som ett resultat av en flygstrejk hos TUI Airlines, kan du ha rätt till ersättning.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

När kan du inte begära ersättning vid flygstrejk hos TUI Airlines?

En strejk som initieras av de anställda hos TUI Airlines anses ligga inom TUI Airlines kontroll, förutsatt att flygbolaget varit medvetna om det som komma skall. I de fall då en flygstrejk utbryter utan att TUI Airlines blivit varse om det hela i förväg gäller helt andra förutsättningar.

Följande situationer befriar TUI Airlines från att behöva betala ersättning i samband med en flygstrejk:

 • Strejk som initierats av säkerhetspersonalen på den aktuella flygplatsen.
 • Strejk som initieras av flygledningen på den aktuella flygplatsen.
 • Strejk som initierats som en följd av politisk instabilitet.

Ovanstående situationer klassificeras som "extraordinära omständigheter", något som avser de händelser och situationer som anses ligga bortom flygbolagets kontroll, trots att alla rimliga åtgärder vidtagits.

Genrebild över en TUI flyg på en flygplats ute i världen

Ersättningsnivåer från TUI Airlines i samband med en flygstrejk

Ersättningsnivåerna varierar (beroende på fall), men det högsta beloppet som du kan erhålla i samband med en flygstrejk ligger på 7 000 kr (€600) - per resenär! Härnäst kommer vi att redogöra för de ersättningsnivåer som du kan ha rätt till när det kommer till försenade och inställda avgångar hos TUI Airlines som en följd av en strejk hos flygbolagets anställda.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

Ersättningsnivåer vid försenade avgångar som en följd av en TUI strejk

På en generell nivå kommer du att ha rätt till ersättning i samband med försenade avgångar vilka orsakas av en strejk hos TUI Airlines om din avgång försenats med minst 3 timmar. Nedanstående tabell redogör övergripande för de olika ersättningsnivåerna:

Kortare än 3 timmar

Mellan 3-4 timmar

Minst 4 timmar eller mer

Kom aldrig fram

Flygsträcka

Ej rätt till ersättning

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

Upp till 1 5000 km

Ej rätt till ersättning

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Högre än 1 500 km (inom EU)

Ej rätt till ersättning

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

1 500 km - 3 500 km (utanför EU)

Ej rätt till ersättning

3 500 kr (€300)

7 000 kr (€600)

7 000 kr (€600)

Högre än 3 500 km (utanför EU)

Ersättningsnivåer vid inställda avgångar som en följd av en TUI strejk

I samband med en strejk bland personalen hos TUI Airlines är det mer regel än undantag att din avgång ställs in. Detta gäller särskilt för avgångar vilka förväntas äga rum samma dag som flygstrejken initieras.

I dessa fall har du rätt till ersättning om du informerats om strejken mindre än 14 dagar innan avgång. Följande tabeller redogör för ersättningsnivåerna vid inställda avgångar som en följd av en flygstrejk hos TUI.

Kortare än 2 timmar

Mellan 2-3 timmar

Mellan 3-4 timmar

Mer än 4 timmar

Flygsträcka

1 500 kr (€125)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

3 000 kr (€250)

Upp till 1 5000 km

2 000 kr (€200)

2 000 kr (€200)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

Högre än 1 500 km (inom EU)

2 000 kr (€200)

2 000 kr (€200)

4 500 kr (€400)

4 500 kr (€400)

1 500 km - 3 500 km (utanför EU)

3 500 kr (€300)

3 500 kr (€300)

3 500 kr (€300)

7 000 kr (€600)

Högre än 3 500 km (utanför EU)

Ersättning i samband med nekad ombordstigning

I samband med en flygstrejk hos TUI Airlines kan du komma att nekas att gå ombord på flyget, trots att du har en giltig flygbiljett. Detta kan inträffa om TUI sålt mer flygbiljetter än vad det finns kapacitet till för den aktuella avgången.

Skulle föregående inträffa kan du komma att ha rätt till ekonomisk ersättning. Du kan lära dig mer om dina rättigheter gällande ersättning i samband med nekad ombordstigning på denna sida!

ersättning vid flygstrejk hos TUI Airlines

Kompensation på plats under en pågående flygstrejk hos TUI Airlines

Oavsett om din flygstrejk klassificeras som en extraordinär omständighet eller inte har du rätt att erhålla kompensation direkt på plats. Beroende på hur länge flygstörningen pågått i samband med TUI strejken kan du ha rätt till följande kompensation:

 • Enklare måltider och förfriskningar.
 • Telefonsamtal (min. 2x), e-post och fax.
 • Övernattning på ett hotell utan extra kostnad.
 • Gratis transport till och från flygplatsen till hotellet.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur ska du gå tillväga för att söka ersättning i samband med en TUI strejk?

Om du skulle ha oturen att drabbas av en flygstörning på grund av en flygstrejk hos TUI kan du ha rätt till ersättning. Detta förutsätter att flygstrejken inte klassas som en form av extraordinär omständighet.

Hur stor ersättning har jag rätt till i samband med en flygstrejk hos TUI?

Ersättningsnivån baseras på den tid som flygstörningen pågått, inklusive den flygsträcka som skulle avverkas. Enligt EU-261 kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600), per medresenär.

Kan jag förvänta mig återbetalning av flygbiljetten i samband med en TUI strejk?

I de flesta fall kommer du att ha rätt till återbetalning av dina flygbiljetter i samband med en TUI strejk. Skulle din avgång försenas med minst 5 timmar har du enligt EU 261 rätt att neka till den alternativa avgången från TUI och således få tillbaka hela kostnaden för flygbiljetten.

Hur lång tid har jag på mig att söka ersättning i samband med en TUI strejk?

Du har enligt EU 261 hela 3 år på dig att söka ekonomisk ersättning från TUI Airlines i samband med en flygstörning som orsakas av en strejk bland flygbolagets anställda. Om du drabbats av mer än en flygstrejk under denna period har du rätt att söka ersättning för varje enskilt fall.

Hur länge behöver jag vänta på svar från TUI Airlines gällande mina ersättningsanspråk?

Officiellt förväntas TUI Airlines att återkomma med ett besked gällande din försening inom en period på 30 dagar. Det ska dock understrykas att det hela sällan uppfyllas i praktiken. Istället kan du fota räkna med att få vänta upp till flera månader på att TUI ska återkomma med svar!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror