Kontrollera ersättning

British Airways: Vilka rättigheter har du i samband med en strejk?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 24, 2024

I samband med att en strejk utbryter bland besättningen hos British Airways kommer du som resenär att drabbas negativt av det hela. Detta resulterar vanligtvis i förseningar, inställda avgångar och överbokningar.

Om du har oturen att drabbas av en flygstörning som ett resultat av en strejk hos British Airways kan du enligt brittiskt lag ha rätt att söka ersättning upp till 7 000 kr (£520)!

Innan du börjar smida planer för den potentiella ersättningen behöver du även vara medveten om att processen kantas av flera utmaningar, framför allt om du väljer att föra din talan gentemot British Airways på egen hand.

Det är nämligen just här som AirAdvisor kan hjälpa dig. Genom att låta oss driva dina ersättningsanspråk kommer du att stärka sannolikheten till ersättning, samtidigt som du slipper drabbas av huvudvärk!

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

Genrebild över ett flygplan som för närvarande förbereds för avgång

När har du rätt att söka ersättning vid strejk hos British Airways?

För varje gång som du behöver förlika dig med en situation där din avgång blir inställd med hänvisning till en strejk hos British Airways besättningen har du rätt att yrka på ersättning för det inträffade.

Enligt 261/2004-regleringen har du rätt att söka ersättning upp till 7 000 kr (£520) i samband med en strejk, förutsatt att din avgång försenats med åtminstone 3 timmar.

Det hela förutsätter dock att British Airways strejken klassas ej som en "extraordinär händelse". I dessa fall kommer du inte att kunna söka ersättning för det inträffade. Dock har du rätt till en alternativ avgång, eller återbetalning av flygbiljetten, oavsett klassificeringen av British Airways strejken.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Krav som du måste uppfylla för att söka ersättning i samband med en strejk hos British Airways

Härnäst redogör vi för den checklista som du måste uppfylla för att överhuvudtaget ha en chans till ersättning i samband med en strejk hos British Airways:

 • Flygstörningen grundas på en annonserad strejk av besättningen hos British Airways.
 • Den aktuella avgången blev försenad med minst 3 timmar.
 • Du blev informerad om den inställda avgången mindre än 2 veckor (14 dagar) innan avresa.
 • Du kan uppvisa en bekräftad bokning vid försenade eller inställda avgångar.
 • Flygstörningen ägde rum under de senaste 36 månaderna.
 • Du blev erbjuden en alternativ avgång, något som resulterade i en avsevärt senare ankomst än planerat.
 • Du blev nekad ombordstigning som en följd av överbokning.

Kan du kräva återbetalning, inklusive kompensation, i de fall då British Airways väljer att inleda en strejk?

I samband med en flygstörning som orsakats av piloterna hos British Airways har du enligt UK 261 rätt att yrka på kompensation direkt på den aktuella flygplatsen.

Kompensationen i fråga skall utgöras av matkuponger vilka motsvarar den tid som du väntar, inklusive möjligheten till kostnadsfria samtal, gratis internet och e-post m.fl.

Enligt UK 261 har du även rätt att begära ekonomisk ersättning om din avgång med British Airways kommit att försenas med minst 3 timmar som ett resultat av ett pågående strejk bland piloterna hos British Airways.

Du kan tämligen enkelt få reda på om du har rätt till ersättning för det inträffade genom att använda dig av vårt verktyg. Notera även att du inte förbinder dig till något överhuvudtaget vid nyttjandet av verktyget.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

När har du inte rätt att söka ersättning vid en strejk hos British Airways?

Din rätt till ersättning grundas främst på vem det är som valt att inleda strejken. I många fall kommer British Airways att slå ifrån sig ansvaret, där flygbolaget istället hävdar att det hela är en form av "extraordinär omständighet".

Själva begreppet "extraordinär omständighet" är något som flygbolagen använder flitigt för att komma undan med att behöva betala ut ersättning till resenärerna.

Om du väljer att driva dina ersättningsanspråk på egen hand är sannolikheten stor att British Airways hänvisar till det inträffade som en form av "extraordinär omständighet".

Detta är något som vi på AirAdvisor är väl medvetna om, vilket är just därför som du ska välja att anlita oss! Vi kommer att göra vårt yttersta för att hävda din rätt till ersättning gentemot British Airways!

För att vi ska påbörja det hela behöver du endast ladda upp dina resehandlingar, en process som i genomsnitt tar mindre än 5 minuter att slutföra.

Om British Airways vägrar att samarbeta med våra jurister är vi beredda att ta ditt ärende hela vägen till domstol. Anledningarna till att British Airways vägrar samarbeta kan vara många, dock tenderar följande situationer att utgöra några av de vanligaste anledningarna:

 • Flygplatsens ledning väljer att initiera en strejk.
 • Besättningen hos British Airways väljer att gå ut i strejk.
 • Personalen som ansvarar för bagagehanteringen inleder en strejk.
 • Strejk som uppkommit som ett resultat av politisk instabilitet.
 • Säkerhetspersonal som inlett en strejk på grund av en ökad hotbild.
 • Markpersonal som ansvarar för dirigeringen av planen inleder en strejk.

Enligt UK 261 är inte ett brittiskt flygbolag skyldiga att ersätta dig för det inträffade i de fall då strejken inletts av flygledningen eller flygplatsens anställda. Anledningen till det hela är helt enkelt att British Airways anses inte ha kunnat påverka det inträffade.

Har du rätt till ersättning för en British Airways som kommit att påverkas negativt av en strejk hos flygledningen?

Som redan nämnts kommer en strejk hos flygledningen att befria British Airways från skyldigheten att betala ut ersättning för det inträffade. Det ska dock klargöras att British Airways fortfarande har en skyldighet att erbjuda en alternativ avgång inom en överskådlig framtid, eller återbetala kostnaden för biljetten. För att du ska ha rätt till föregående måste det inträffade uppfylla de kriterier vilka återspeglas inom UK 261-direktivet.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

Vilka rättigheter har du i samband med strejk och en längre väntetid?

Vi är införstådda med att en flygstrejk kan komma att orsaka en del förvirring, vilket är just därför som vi ämnar redogöra kortfattat för de kriterier vilka du måste uppfylla för att erhålla ersättning vid flygstrejk från British Airways:

 • Flygsträcka upp till 1 500 km: I de fall då väntetiden överstiger mer än 2 timmar, samtidigt som flygsträckan är kortare än 1 500 km är British Airways skyldiga att kompensera dig på plats.
 • Flygsträcka från 1 500 - 3 500 km: Skulle din avgång försenas med 3 timmar eller mer, varav flygsträckan återspeglas mellan 1 500 - 3 500 km, har du rätt att begära kompensation från British Airways direkt på flygplatsen.
 • Flygsträcka som överstiger 3 500 km: Om din avgång försenas med minst 3 timmar, samtidigt som din flygsträcka överstiger minst 3 500 km, har du rätt att begära kompensation på flygplatsen som.

Det ska även tilläggas att om din avgång försenas eller blir inställd på grund av strejk, med följd att du behöver vänta tills nästa dag, är British Airways skyldiga att erbjuda mat och logi, inklusive transport.

Genrebild över flera skärmar vilka återfinns installerade på en flygplats

När kan du välja att begära en alternativ avgång eller återbetalning av kostnaden för biljetten?

Om British Airways väljer att ställa in den planerade avgången i sin helhet måste British Airways enligt UK 261 erbjuda dig en avgång inom överskådlig framtid, alternativt återbetala flygbiljetten till den valda betalmetoden.

När avgången kommit att försenas med 5 timmar (eller längre), kommer din flygbiljett att återbetalas i sin helhet i samband med att du tackar nej till ett alternativt flyg hos British Airways.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (£520) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Vad kan jag förvänta mig i samband med att alla avgångar med British Airways ställs in på grund av strejk?

Skulle din avgång bli inställd som ett resultat av en strejk som i sin tur inletts av de anställda hos British Airways har du rätt att lämna in ett ersättningsanspråk för det inträffade.

För att du ska ha rätt till ersättning måste dock strejken ha inträffat mindre än 14 dagar innan din planerade avgång med British Airways. Föregående gäller dock endast om British Airways missat eller helt enkelt struntat i att erbjuda dig en alternativ avgång, inklusive möjligheten att få tillbaka pengarna för biljetten.

Glöm inte heller att begära underlag som styrker det inträffade. Det ideala vore ett dokument där anledningen till det inträffade beskrivs, inklusive en underskrift från en av British Airways anställda.

Vad gäller vid en missad anslutande avgång via British Airways i samband med strejk?

När det kommer till en anslutande avgång som du missat på grund av en pågående strejk bland anställda hos British Airways måste hela resan ha bokats vid samma tillfälle för att du ska kunna yrka på ersättning. Samtidigt måste British Airways även ansvara för att trafikera den missade anslutningen som en bieffekt av problem vilka uppkommit i samband med din inledande avgång, inklusive där den aktuella förseningen överstiger minst 3 timmar vid ankomst till din slutdestination.

Varför ska du välja oss på AirAdvisor?

 • Vi har hjälpt resenärer i över 7 år.
 • Över 250 000 resenärer från totalt 58 länder.
 • 4,6/5 i betyg, baserat på över 15 453 recensioner.
 • Tjänsten finns tillgänglig på hela 13 språk.
 • Internationellt och välrenommerat juristteam.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (£520).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur går jag tillväga rent konkret för att begära ersättning från British Airways?

Skulle din planerade avgång bli försenad eller inställd på grund av en strejk hos British Airways kan du ha rätt att söka ersättning för det inträffade enligt UK 261.

För att ta reda på om du har rätt till ersättning eller inte, vänligen använd dig av vårt verktyg. Genom att använda verktyget kommer snabbt och enkelt att få reda på dina rättigheter, utan att förbinda dig till något.

Har jag rätt till återbetalning av flygbiljetten vid strejk hos British Airways?

Skulle din planerade avgång med flygbolaget British Airways ställas in, har du enligt UK 261 rätt att få tillbaka hela kostnaden för biljetten, något som även inkluderar associerade flygskatter.

Förutom möjligheten att få tillbaka pengarna för din flygbiljett kan även British Airways komma att erbjuda dig en alternativ och senarelagd avgång i samma klass.

När är British Airways befriat från ansvar vid strejk?

För att British Airways ska slippa ansvar i samband med en aktuell strejk måste det hela klassas som en "extraordinär händelse". Ett konkret exempel på det hela är huruvida British Airways haft kännedom om strejken eller inte.

Om British Airways blivit varse om strejken flera veckor i förväg kan det hela inte klassas som en "extraordinär händelse". Men om strejken utbrutit praktiskt taget samma dag som din avgång, är British Airways befriat från ansvar.

Inom vilken tidsperiod förväntas British Airways besvara mina ersättningsanspråk?

I regel förväntas British Airways återkomma med svar på dina ersättningsanspråk inom 30 dagar. Enligt vår erfarenhet är det sällan som British Airways klarar av att leva upp till dessa förväntningar. Detta gäller särskilt i de fall då en strejk inträffar, där andelen resenärer som skickar in ersättningsanspråk ökar markant!

Föregående tenderar även att orsaka en del frustration, framför när British Airways ignorerar dina förfrågningar gällande statusen på ditt ärende. Just därför kommer AirAdvisor att vara din bästa allierade när det kommer till att driva dina ersättningsanspråk hos British Airways.

Vilken är det enklaste sättet att kontrollera status för din planerade avgång med flygbolaget British Airways?

När du önskar kontrollera statusen för din planerade avgång är det i regel smartast att använda sig av den app som British Airways erbjuder, alternativt förflytta dig över till webbplatsen för den aktuella flygplatsen.

Skulle du sakna en internetuppkoppling kan du oftast välja att ringa till kundtjänsten för British Airways. Notera dock att öppettiderna varierar, beroende på flygbolag.

Går det att förutspå en strejk hos British Airways?

När det kommer till en flygstrejk klassificeras dessa som planerade och oplanerade. För de strejker vilka klassas som planeras är det självfallet enklare att förutspå vad som komma skall.

Vänder man på det hela och istället fokuserar på oplanerade strejker är det betydligt svårare att förutspå det hela, främst på grund av att ytterst få har kännedom om det hela.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror