Kontrollera ersättning
Iberia Airlines

IATAIB

ICAOIBE

Iberia: Ersättning & återbetalning i samband med försenade och inställda flyg

Om du vill vara säker på att lyfta i tid är Iberia förmodligen ditt bästa val! Förra året blev det spanska flygbolaget framröstat som den punktligaste i Europa. Som om det inte vore nog innehas platserna 2-4 likaså av spanska flygbolag med en punktlighet på 85,87%!

"Punktligheten är det som våra resenärer värdesätter högst, vilket är just därför som vi är extra stolta över denna utmärkelse. Det hela är ett erkännande för det fantastiska arbete som våra anställda bidrar med! Utan det hade detta inte varit möjligt", säger Javier Sánchez-Prieto, verkställande direktör för Iberia, i ett pressmeddelande.

Har du haft oturen att drabbas av försenade eller inställda flyg med Iberia. Då kan du ha rätt till ersättning med upp till 7 000 kr (€600).

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 081 recensioner

Låt oss på AirAdvisor göra det vi är bäst på - nämligen att driva din rätt som resenär gentemot flygbolaget!

Iberia: Ersättning & återbetalning i samband med försenade och inställda flyg
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 10, 2024

Dina rättigheter som resenär när du flyger med Iberia

Allt började med den europeiska unionens förordning (EG) nr 261/2004, som även refereras till som EU-flygförordningen. Den förändrade marknaden i grunden, där du som resenär fick betydligt högre rättigheter, framför allt när det kommer till ersättning vid försenade och inställda flyg.

Svenska resenärer har därför rätt till ersättning i samband med förseningar vilka överstiger en period på 3 timmar eller mer. Hur stor ersättning som du har rätt till baseras i slutändan främst på tiden för själva förseningen och flygsträckan.

Vad gäller om mitt flyg med Iberia försenas?

Om ditt flyg med Iberia skulle bli försenat kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Storleken på din ersättning baseras i slutändan på den aktuella flygsträckan. Tabellen nedan redogör övergripande om vad du kan förvänta dig:

Exempel på flygrutt

Flygsträcka

Ersättning

Stockholm - Helsinki

Kortare än 1 500 km

3 000 kr (€250)

Luleå - Paris

Från 1500 upp till 3 500 km

4 500 kr (€400)

Göteborg - Boston

Från 3 500 km

7 000 kr (€600)

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut.

Förseningar vilka överstiger fem timmar

I samband med förseningar vilka överstiger 5 timmar eller mer har du enligt EU 261 rätt att avbryta din flygresa utan att behöva ange skäl till ditt beslut. I de fall då du avbryter flygresan har du rätt till att få tillbaka alla pengar som du erlagt för din flygbiljett.

Föregående avser den del eller delar av din flygresa som du valt att inte fullfölja, och den eller de delar som du ännu inte har slutfört. Detta förutsätter dock att flygresan anses inte längre tjäna något syfte i förhållande till den ursprungliga resplanen.

Ersättningsnivåer vid förseningar högre än fem timmar:

 • 3 000 kr (€250) för alla avgångar vilka inte överstiger en flygsträcka på 1 500 km.
 • 4 500 kr (€400) för avgångar vilka äger rum inom EU och överstiger 1500 km, inklusive andra avgångar med en flygsträcka på 1500 - 3500 km.
 • 7 000 kr (€600) för alla avgångar vilka återspeglas av en flygsträcka längre än 3 500 km.

Kan jag få ersättning om mitt flyg med Iberia ställs in?

Om ditt flyg blev inställt mindre än 14 dagar innan avgång är du i allmänhet berättigad till ersättning. Det finns dock ytterligare kriterier som måste uppfyllas för att du ska ha rätt till det hela. Nedanstående tabell redogör övergripande för dessa kriterier:

Notifiering

Alternativ avgång

Rätt till ersättning?

Mindre än 7 dagar

Ditt Iberia flyg lyfter 1 timme (eller senare) efter tidsschema alt. anländer 2 timmar (eller senare) efter tidsschema.

Ja

7-14 dagar i förväg

Ditt Iberia flyg lyfter 2 timmar tidigare än tidsschema alt. anländer 4 timmar (eller senare) efter tidsschema.

Ja

Mer än 14 dagar i förväg

Inget alternativ avgång erbjuds av Iberia.

Ja

Vi behöver även göra dig uppmärksam på att om du inte erbjudits ett alternativ flyg, eller där det alternativa flyget från Iberia inte uppfyller kraven för ditt schema, har du rätt att få tillbaka kostnaden som du erlagt för biljetten.

Om ditt flyg har ställts in mindre än 14 dagar innan det schemalagda avresedatumet, samtidigt som du inte har erbjudits en alternativ avgång, har du rätt till både återbetalning och kompensation från Iberia.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Hur mycket kan du kräva i ersättning enligt EU 261?

Storleken på din ersättning som du kan kräva enligt EU 261 direktivet varierar beroende på väntetiden och flygsträckan. Härnäst kommer vi att redogöra för några vanliga rutter och hur mycket som du kan förvänta dig i ersättning från var och en av dessa:

Flygresa

Avgående flygplats

Flygsträcka i km

Försenad med

Ersättningsnivå

Stockholm - Berlin

Arlanda

1 224 km

>3 timmar

3 000 kr (€250)

Örnsköldsvik - Doha

Husum

5 045 km

>3 timmar

7 000 kr (€600)

Malmö - Berlin*

Malmö

644 km

>3 timmar

-

* Vänligen notera att i samband med förseningar kortare än 1 500 km har du ingen rätt till ersättning.

En genrebild över ett Iberia Air flygplan som står parkerad på flygplatsen

Vad ska du göra vid inställda eller försenade avgångar med Iberia?

Det finns ett antal steg som du behöver vidta när din Iberia-avgång blir försenad, inställd eller när du nekats ombordstigning på grund av överbokning:

 1. Spara en kopia av dina resehandlingar:

  - Resedokument (boardingkort, bokningsbekräftelse, e-biljett, etc.).
  - Kvitton på merkostnader (t.ex. taxi, mat och boende).
 2. Kom ihåg och registrera informationen om ditt flyg:

  - Flygnummer
  - Tidtabell (ankomst- och avgångstider)
  - Försening orsakad av händelsen (slutlig avgångs- och ankomsttid)
 3. Ta reda på anledningen till det inträffade:

  - Konsultera med personalen och besättningen
  - Undersök de aktuella väderförhållandena
  - Kontrollera om andra flyg är försenade eller inställda (ankomst till eller avgång från samma flygplats)
 4. Skicka in dina ersättningsanspråk:

  - Kontrollera en extra gång dina ersättningsanspråk och skicka in dem.

Extraordinära omständigheter - kan Iberia neka mig ersättning?

Iberia kan komma att neka dig ersättning när förseningen eller det inställda flyget inte anses bero på felaktigheter hos flygbolaget utan bedöms istället ha orsakats av en tredje part, även benämnd för som force majeure. Dessa typer av situationer kategoriseras som extraordinära omständigheter. Några av de vanligaste återspeglas av:

 • Extremt dåliga väderförhållanden som tjock dimma, kraftigt regn, åskväder m.fl.
 • Oförutsedda strejker* bland flygledare eller flygplatsens eget personal.
 • Politiska omständigheter, till exempel en terroristattack eller politisk oro.
 • Naturkatastrofer, inklusive vulkanutbrott, tornador, orkaner m.fl.
 • En kollision mellan flygplanet och fåglar och/eller andra främmande föremål.
 • En resenär som drabbas av plötslig sjukdom som kräver nödlandning.
 • Förseningar som orsakats av personal som ansvarar för säkerhetskontrollen.

* En strejk bland flygbolagets besättning anses dock inte vara en extraordinär omständighet i de fall då Iberia haft kännedom om strejken i förväg!

Vad gäller vid nekad ombordstigning?

Om du blir nekad att gå ombord på flyget på grund av överbokning, kommer Iberia först och främst att försöka lösa det hela genom att fråga alla resenärer huruvida du vill avstå från sina flygstolar.

Skulle ingen av de resenärer som sitter på flygplanet för närvarande vilja avstår sin flygstol, samtidigt som Iberia anses ha orsakat situationen på grund av överbokning, kommer du att ha följande rättigheter:

 • Rätt till återbetalning eller alternativ transport, där du kan välja ett av följande alternativ som Iberia enligt EU 261 ska erbjuda dig:
 • Återbetalning av flygbiljetten inom sju dagar, alternativt erbjuda ett returflyg till den destination som du påbörjade flygrutten hos, så snart som möjligt.
 • Transport till din slutdestination under jämförbara förhållanden så snart som möjligt, på en avgång som utförs av Iberia eller en av deras samarbetspartners.
 • Transport till din slutdestination under jämförbara förhållanden vid ett senare datum som passar just dig, beroende på tillgängliga platser. 
 • Rätt till adekvat ersättning som motsvarar värdet på flygresan:
 • Din ersättning kommer att betalas ut omedelbart antingen kontant, via en elektronisk banköverföring, bankcheck eller, med passagerarens undertecknade samtycke, i form av resekuponger och/eller andra tjänster.

Följande ersättningsnivåer gäller vid överbokade avgångar:

Flygavstånd

Ersättning

Minskar med 50% om ankomsttiden inte överstiger den planerade tiden

Upp till 1 500 km

3 000 kr (€250)

Efter två timmar 1 400 kr (€125)

Flygningar inom EU på mer än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km

4 500 kr (€400)

Efter tre timmar 2 200 kr (€200)

Flyg eller mer än 3 500 km

7 000 kr (600 €)

Efter fyra timmar 3 400 kr (€300)

Iberia återbetalningspolicy

Om du ställer in ditt Iberia-flyg kan du bara få pengarna tillbaka om du har köpt en "Flexibel biljett". Detta minus eventuell hanteringsavgift, som inte är återbetalningsbar. Alla andra biljettpriser kan omfattas av restriktioner som innebär att du inte kan få pengarna tillbaka.

Här är en kort översikt Iberias biljettyper och respektive återbetalningspolicy:

Typ av biljett

Återbetalningspolicy

Express

Ingen återbetalning

Classic

Ingen återbetalning

Classic Plus

Tillgänglig (mot avgift)

Flex

Tillgänglig (mot avgift)

Business Classic

Ingen återbetalning

Business Plus

Tillgänglig (mot avgift)

Business Flex

Tillgänglig (utan extra kostnad)

Vänligen uppmärksamma att det tillkommer en avgift när du begär återbetalning. Du kommer att märka att det tillkommer en avgift för att få en återbetalning för Classic Plus-, Flex- och Business Plus-biljetter.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Vad gäller om jag flyger med Iberia från Sverige utanför EU?

Ja, detta eftersom huvudkontoret för Iberia ligger i Madrid i Spanien. I och med att Spanien är med i EU gäller den europeiska unionens regler för ersättning i samband med försenade och inställda flygresor. 

Även om du flyger med Iberia till Nordamerika eller Asien kan du begära ersättning i samband med försenade och inställda avgångar. Som du kan se i tabellen nedan kan dina rättigheter skilja sig åt om din flygning genomförs av ett flygbolag med huvudkontor utanför EU!

Typ av flygrutt

Exempel

Rätt till ersättning?

Flyger med en svensk flygbolag

Tokyo till Stockholm med SAS

Ja

Flyga med ett EU-flygbolag

Amsterdam till Manchester med KLM

Ja

Flyga med ett flygbolag från Sverige som inte är Brittiskt/EU-land

Stockholm till Tokyo med Japan Airlines

Ja

Flyga med ett flygbolag utanför Sverige/EU till Storbritannien

Tokyo till Stockholm med Japan Airlines

Nej

En genrebild över ett Iberia Air flygplan

Varför ska du välja AirAdvisor?

Om du har rätt till ersättning i samband med en försenad, inställd och överbokad avgång är det viktigt att begära ersättning för den tidsförlust som åsamkats. Detta kan dock vara svårt att driva på egen hand, vilket är just därför som du ska välja AirAdvisor:

 • Vi har en framgångsgrad på över 98%,
 • Slutför din ansökningsprocess inom 5 minuter.
 • Vi arbetar efter principen "Ingen vinst, ingen ersättning".
 • Mer än 7 års erfarenhet inom branschen.
 • Vi står för alla domstolskostnader.
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att få min ersättning och återbetalning från Iberia?

I många fall kommer du att få dina pengar inom några veckor från att du skickar in dina anspråk. Men om flygbolaget inte svarar på våra yrkanden eller om ärendet går till domstol kan väntetiden förlängas med ytterligare månader - och till och med år!

Är det möjligt att avboka min flygbiljett och få tillbaka pengarna?

Möjligheten att avboka din biljett eller få en återbetalning beror på typen av biljett. Du kommer i de flesta fall kunna göra en avbokning och få tillbaka pengarna, förutsatt att du har bokat en så kallad "Flexibel biljett".

Kommer jag debiteras några omkostnader i samband med flygförseningar?

I de flesta fall kommer du inte att debiteras några omkostnader av Iberia när du bestämmer dig för att begära återbetalning av din flygbiljett i samband med försenade, inställda och överbokade avgångar. 

Avbokning av biljett och återbetalning vid dödsfall

Förutsatt att du tillhandahåller det ursprungliga dödsbeviset och en fotokopia av individen i fråga kommer Iberia att godkänna återbetalning av flygbiljetten i händelse av att det rör sig om en nära släkting (förälder, barn, make eller svärförälder).

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Iberia Airlines-kunder

Senaste kommentarerna

Anthony från Albania (Iberia Airlines IB 2629 Inställt flyg)
July 17, 2024, 9:30 am

Jag är mycket missnöjd med er service. Trots att jag tecknat en extra försäkring har jag inte fått den hjälp jag behövt. Jag har fått motstridiga besked om ersättning och känner mig vilseledd.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror