Kontrollera ersättning
Vueling Airlines

IATAVY

ICAOVLG

Vueling: När är du berättigad till ersättning i samband med försenade och inställda avgångar?

Alla resenärer fruktar följande scenario: du köper en biljett från Vueling (VY), dyker upp på flygplatsen, bara för att upptäcka att din avgång är försenad eller ännu värre - inställt helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 021 recensioner

Bli en av 250 000 resenärer som valt AirAdvisor. Vi har mer än 7 års erfarenhet inom branschen. Öka dina chanser till kompensation genom att klicka på knappen nedan.

Vueling: När är du berättigad till ersättning i samband med försenade och inställda avgångar?
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: May 16, 2024

Vueling kritiserades hårt under 2023 med följd av negativa rubriker i de svenska medierna. Det hela handlade om att flygbolaget valde att ställa in ett flyg från Malaga utan att förvarna de svenska resenärerna.

En av de som drabbades var Patrik Nykvist. Han hade tillsammans med familjen tillbringat höstlovet på den spanska solkusten. När de anlände till flygplatsen Malaga, förstod Patrik ganska snart att något inte stod rätt till.

"Jag försökte identifiera vår gate men insåg ganska snart att flyget inte fanns på listan över kommande avgångar. Jag började då få lite panik eftersom jag inte kunde förstå vad det är som föranlett att flyget inte fanns med"!

Eftersom Vueling inte gick att nå fick Patrik och resten av familjen övernatta på hotell. Nästa dag insåg de att de även skulle bli tvungna att köpa flygbiljetter ur egen ficka - trots att flygbolaget var ansvariga enligt EU 261 att kompensera Patrik och övriga direkt på plats!

Känner du igen dig i Patriks berättelse eller har du drabbats av andra oegentligheter i samband med ditt flyg med Vueling? Då ska du kontakta oss på AirAdvisor omgående så hjälper vi dig direkt att söka den ersättning som du enligt lag har rätt till!

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Dina rättigheter när du flyger med Vueling enligt EU 261/2004

Vueling är ett flygbolag med bas i Spanien, något som innebär att flygbolaget måste rätta sig enligt det som står i EU-direktivet 261/2004. Detta innebär bland annat att du har rätt till ersättning från Vueling i samband med förseningar vilka överstiger 3 timmar.

Följande punkter avgör huruvida du har rätt till ersättning enligt EU 261/2004:

 • Din avgång med Vueling måste ha försenats med minst 3 timmar.
 • Du kan endast söka ersättning för avgångar vilka ägt rum från 2018 och framåt.
 • Ditt flyg skulle ha lyft från en flygplats inom EU, samtidigt som den kan omfatta vilket givet flygbolag som helst, alternativt schemalagts att anlända till en flygplats och flygbolag inom EU.
 • Din försening måste grundas på ett fel hos Vueling och ej extraordinära omständigheter.
 • Din slutliga ersättning kommer att vara proportionell med den flygsträcka som skulle avverkas.

En genrebild över en Vueling Airbus A320-200

Ersättning vid försenade flyg med Vueling

Enligt EU 261-direktivet har du rätt till kompensation direkt på plats, inklusive ekonomisk ersättning i samband med försenade avgångar. Fortsätt läsa vidare för att ta reda på dina rättigheter, inklusive när Vueling måste ersätta dig ekonomiskt för det inträffade.

Rätt till kompensation direkt på plats

Din rätt till kompensation baseras på flygresan längd, inklusive varaktighet på förseningen, som för övrigt dikteras av Vueling.

Flygsträcka under 1 500 km och där förseningen vid destinationen överstiger 2 timmar:

 • Måltider och förfriskningar som ligger i proportion till din väntetid.
 • Två gratis telefonsamtal och/eller möjligheten att skicka e-post.
 • Hotell och transport till och från flygplatsen om din alternativa avgång lyfter nästa dag.

Flygsträckan är 1 500 - 3 500 km och förseningen vid destinationen överstiger 3 timmar.

 • Måltider och förfriskningar som ligger i proportion till väntetiden.
 • Två kostnadsfria telefonsamtal och/eller möjligheten att skicka e-post.
 • Hotellövernattning och transport om din ombokade avgång lyfter nästa dag.

Flygsträckan överstiger 3 500 km och förseningen vid destinationen överstiger 4 timmar (gäller flygresor utanför EU).

 • Måltider, inklusive förfriskningar, vilka ligger i proportion till förseningen.
 • Två telefonsamtal (avgiftsfria) eller möjligheten att skicka e-post.
 • Övernattning på hotell, inklusive transport, förutsatt att alternativt flyg avgår nästa dag.

Den uppskattade förseningen vid destinationen överstiger 5 timmar:

 • Måltider och andra förfriskningar som motsvarar den aktuella förseningen.
 • Två gratis telefonsamtal, och/eller möjligheten att skicka e-post.
 • Övernattning på hotell och transport om din avgång flyttas fram till nästa dag.
 • Möjligheten att avstå flygresan i sin helhet och få tillbaka pengarna.

Vilken ersättning kan jag förvänta mig vid försenade avgångar med Vueling?

Den ersättning som du erhåller i slutändan baseras på flygsträcka och den försening som den alternativa avgången föranleder. Vueling kan välja att återbetala din flygbiljett i sin helhet via bland annat banköverföring, check, vouchers m.fl.

Tabellen nedan redogör övergripande för de olika ersättningsnivåerna:

Flygsträcka

Försening på slutdestination

Ersättning

Flygsträckan överstiger inte 1 500 km

> 3 timmar

3 000 kr (€250)

Du flyger med Vueling inom EU, eller till ett land utanför EU där flygsträckan är 1 500 - 3 500 km.

> 3 timmar

4 500 kr (€400)

Du flyger med Vueling från ett land utanför EU, (gäller både avgående/ankommande), där flygsträckan överstiger 3 500 km.

3 - 4 timmar

3 500 kr (€300)

Du flyger med Vueling från ett land utanför EU, (gäller både avgående/ankommande), där flygsträckan överstiger 3 500 km.

> 4 timmar

7 000 kr (€600)

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Ersättning vid inställda flyg med Vueling

När Vueling väljer att ställa in din avgång har du enligt EU 261 rätt till återbetalning av flygbiljetten, alternativt ombokning till en alternativ avgång. Du kan även vara berättigad till kompensation direkt på plats i form av måltider och förfriskningar. 

Välj ett av dessa två alternativ

När du blir varse om att Vueling valt att ställa in din avgång kommer du att behöva förhålla dig till följande två alternativ:

 • Återbetalning av flygbiljetten: Skulle du välja återbetalning av din flygbiljett måste Vueling återbetala hela beloppet inom sju dagar. Flygbolaget ska enligt lag betala tillbaka kostnaden även för de delar av resan som resan slutförts, förutsatt att flygresan inte längre tjänar ett genuint syfte med tanke på din ursprungliga resplan.
 • Ombokning till ett annat flyg: I de fall då du väljer att bli ombokad till ett alternativ avgång ska Vueling erbjuder dig en likvärdig avgång i samma klass som även uppfyller följande krav:

  så snart som det anses möjligt eller
  senare vid en annan tidpunkt som passar ditt schema, förutsatt att det finns lediga platser vill säga.

Vänligen uppmärksamma att Vueling har rätt att erbjuda dig en alternativ avgång via andra färdmedel. Du har dock möjligheten att vägra acceptera att resa med det föreslagna transportsättet.

Rätt till kompensation på plats

Du har även rätt att erhålla kompensation direkt på flygplatsen under tiden som du väntar på din alternativa avgång. Enligt EU 261 ska Vueling erbjuda dig kompensation som motsvarar den förväntade väntetiden. 

Rätten till kompensation gäller oavsett anledningen till den inställda avgången. Kom ihåg dock att om du väljer att få tillbaka pengarna för din flygbiljett kommer du att avstå från rätten till följande under tiden som du väntar:

 • Måltider och förfriskningar som ligger i skälig proportion till din väntetid.
 • Övernattning på hotell i de fall då din avgång flyttats till nästa dag.
 • Kostnadsfri transport mellan den aktuella flygplatsen och hotellet.
 • Två gratis telefonsamtal och/eller möjligheten att skicka e-post.

Ersättningen varierar beroende på flygsträcka och försening

Din ersättning baseras på den aktuella flygsträckan och tiden för den aktuella förseningen som orsakats av Vueling. Flygbolaget kan välja att återbetala flygbiljetten via en rad betalningsmetoder vilka inkluderar men begränsas ej till banköverföringar, vouchers m.fl.

Flygsträcka

Försening på slutdestination

Ersättning

< 1 500 km

0-2 timmar

1 500 kr (€150)

< 1 500 km

> 2 timmar

3 000 kr (€250)

Du flyger inom EU där flygsträckan överstiger 1 500 km eller utanför EU med en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.

0-3 timmar

2 200 kr (€200)

Du flyger inom EU där flygsträckan överstiger 1 500 km eller utanför EU med en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.

> 3 timmar

4 500 kr (€400)

Du flyger utanför EU med en flygsträcka som överstiger 3 500 km. Omfattar både avgående och ankommande flyg.

0 - 4 timmar

3 500 kr (€300)

Du flyger utanför EU där din flygsträcka överstiger 3 500 km. Gäller både avgående och ankommande flyg.

> 4 timmar

7 000 kr (€600)

Har du drabbats av en flygstörning? Då kan du söka kompensation upp till 7 000 kr (€600)!Kontrollera rätten till ersättning idag!

Ersättning från Vueling enligt EU 261-direktivet

När du bestämmer dig för att flyga med Vueling kommer du att skyddas av EU 261-direktivet. Detta innebär bland annat möjligheten att lämna in ersättningsanspråk om ditt flyg försenades med 3 timmar eller mer! 

Nedanstående tabell redogör för de olika ersättningsnivåerna som återspeglas i EU-261:

Försening

Resans längd

Ersättning

Mindre än 3 timmar

Gäller alla reslängder.

Ingen ersättning

Längre än 3 timmarLängre än 1500 km

3 000 kr (€250)

Från 1500 km upp till 3500 km

4 500 kr (€400)

Flygsträckan överstiger 1 500 km och äger rum inom EU.

4 500 kr (€400)

Mellan 3 - 4 timmar

Flygsträckan överstiger 3 500 km, samtidigt som du lyfter men landar utanför EU.

3 500 kr (€300)

Längre än 4 timmar

Flygsträckan överstiger 3 500 km, varav du lyfter men landar utanför EU.

7 000 kr (€600)

Vänligen observera att om Vueling erbjuder dig en alternativ avgång som även den försenas, kan ditt ersättningsanspråk komma att minska med 50%.

Underlag och dokument som krävs för att söka ersättning från Vueling

När du bestämmer dig för att söka ersättning från Vueling kommer du att behöva kopior på reseunderlag och dokument vilka krävs för att kunna fullfölja processen. Följande punkter redogör kortfattat för de viktigaste:

 • Identitetshandling: I samband med ditt ersättningsanspråk kommer du även behöva skicka in en form av identitetsbevis. Detta ämnar styrka att du faktiskt är den person som du faktiskt utger dig för att vara. Vi rekommenderar att ta en kopia på ditt pass eftersom det väger tyngst i sammanhanget.
 • Bokningsbekräftelse: För att kunna styrka att du faktiskt har köpt en flygbiljett på den aktuella avgången behöver du även kunna tillhandahålla en bokningsbekräftelse. Det kommer praktiskt taget vara omöjligt att gå vidare om du inte kan uppvisa en sådan.
 • Boardingkort: Om du kommit så långt i processen att du hunnit checka in på din Vueling-avgång kommer du även att ha utfärdats ett boardingkort som du behöver skicka in. 

Kom ihåg att aldrig skicka in originalhandlingar utan att ta en kopia på var och en av de underlag och dokument som du skickar in.

Extraordinära omständigheter: När slipper Vueling ansvar?

När det kommer till extraordinära omständigheter används det hela som ett begrepp för att beskriva en kategori av händelser vilka Vueling inte kunnat kontrollera eller förhindra i förväg.

För din egen del innebär detta att du även blir utan ersättning, något som dock inte befriar Vueling från att behöva kompensera dig på plats i form av måltider, förfriskningar och övernattning (vid behov).

Följande redogör för några av de vanligaste former av extraordinära omständigheter:

 • Väderförhållande i form av storm, tjock dimma, åska med flera.
 • Strejk hos flygledningen eller strejk hos flygplatsens egna personal.
 • Politiska oroligheter på destinationen som du ämnar flyga till.
 • Olika former av naturkatastrofer som vulkanutbrott, orkaner m.fl.
 • Kollisioner med fåglar, djur och andra typer av främmande föremål.
 • Föreningar som orsakats av säkerhetspersonal på flygplatsen.

Vueling-flyget försenat

Vueling återbetalningspolicy

Det spanska flygbolaget Vueling har upprättat en återbetalningspolicy som tillåter återbetalning för avbokningar av flygbiljetter, samtidigt som andra specifika villkor beaktas. Att följa denna policy kan underlätta återbetalningar, med vissa begränsningar.

Här är de viktigaste aspekterna att ha i åtanke när det kommer till återbetalning: 

 • Om du inte har köpt en återbetalningsbar biljett har du en period på 30 dagar från och med det schemalagda resedatumet för att ansöka om återbetalning.
 • Har du köpt en Optima-, TimeFlex-, Family- eller Flex Pack-biljett kan du erhålla återbetalning i form av krediter om du väljer att avboka med upp till 44 timmar innan avgång.
 • Du har rätt till återbetalning av din flygbiljett i sin helt om du väljer att avboka resan inom 24 timmar efter bokning.
 • Om du väljer att avboka din resa efter att tidsfönstret på 24-timmar passerats kommer du inte att ha rätt till full återbetalning.
 • Har du ett giltigt skäl till att avboka resan, exempelvis ett medicinskt tillstånd som du kan styrka med adekvat underlag, kan du erhålla krediter vilka du kan använda vid ett senare tillfälle.
 • Basic-biljetter är i allmänhet inte återbetalningsbara, men om du har köpt ett Flex-paket till en Basic-biljett kan du få tillgodoräkna detta som en återbetalning.
 • Efter att ha skickat in en begäran om återbetalning kan du förvänta dig återbetalning inom 7 till 10 arbetsdagar.
 • Återbetalningen kommer att betalas tillbaka till den ursprungliga betalningsmetoden. Däremot kan kreditkortsavgifter och avgifter för ytterligare tjänster köpta under bokningen dras av.
 • För icke-återbetalningsbara priser är du som resenär berättigad att erhålla krediter vilka kan användas inom 365 dagar från utfärdandet.

Därför är AirAdvisor din ideala samarbetspartner

Det finns en mängd anledningar till varför just du ska välja AirAdvisor som din samarbetspartner. Följande punkter redogör för några av de viktigaste när det kommer till ersättningsanspråk hos Vueling:

 • AirAdvisor har en imponerande framgångsgrad på hela 98%.
 • När du väljer att samarbeta med oss tar vi hand om hela processen.
 • Du slipper oroa dig för extra kostnader eftersom de täcks av vår försäkring.
 • Ditt ersättningsanspråk tar inte mer än 5 minuter att slutföra i sin helhet.
 • Lyckas vi inte med dina ersättningsanspråk kommer vi inte heller att få betalt.

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokad under de senaste 3 åren kan du begära ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera om du har rätt till ersättning

Vanliga frågor

Hur avgör jag om mitt flyg med Vueling försenats med minst 3 timmar?

Som resenär kan det vara svårt att faktiskt avgöra om din avgång försenats med 3 timmar, vilket även är brytningsgränsen för att erhålla ersättning. Vi på AirAdvisor använder oss av en rad källor för att bedöma den faktiska förseningen för din avgång.

När kan jag förvänta mig att erhålla min ersättning från Vueling?

Det finns inga officiella riktlinjer för när Vueling måste ha betalat ut dina ersättningsanspråk. På en generell basis tenderar det hela att ta alltifrån några veckor till flera månader. Skulle ärendet gå till domstol kan det i värsta fall ta åratal att slutföra.

Ansvarar jag själv för övernattning när Vueling ställer in min avgång?

Huruvida du ansvarar för övernattning på egen hand baseras på om kundtjänsten stängt för dagen. I dessa fall kommer du att behöva boka hotell på egen hand. Dock kommer du att kunna kräva ersättning i efterhand, något som dock endast är möjligt mot uppvisande mot kvitto.

Har medresande samma rättigheter som jag när vi flyger med Vueling?

För att dina medresande ska ha samma rättigheter som du själv på den Vueling flyg som ni reser med måste var och en av dessa individer återspeglas på samma bokning som du själv. Glöm inte att medresenären måste köpt en flygstol på den aktuella avgången.

Är det möjligt att få ersättning från Vueling om biljetten köptes av någon annan?

Om du exempelvis fått en flygbiljett i present kommer du att ha rätt till ersättning som om du köpt biljetten med egna pengar. Detta förutsätter dock att ditt eget namn återspeglas på det sätt som det står angivet i dina identitetshandlingar.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror