Lufthansa ersättning vid försening och kompensation i samband med inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Vi har alla en förhoppning om att alla våra resor ska avverkas på ett smidigt och krångelfritt sätt. Tyvärr är dock flygförseningar och inställda flyg en vanlig företeelse och tenderar att inträffa på en konstant basis, något som även gäller för Lufthansa avgångar.

Därför är det bra att veta vad du kan göra åt inställda Lufthansa-flyg och försenade Lufthansa-avgångar redan idag, något som innebär att du står dig redo att hantera snarlika problem med dina Lufthansa-avgångar även i framtiden.

Om ditt flyg blir försenat, inställt eller försenat kan det vara nyttigt att ha kännedom om hur du ska göra när det kommer till att göra anspråk på den kompensation som du är berättigad till.

På en generell plan har du som resenär, inklusive dina medpassagerare, rätt att kräva ersättning upp till en summa på 7 000 kr. Vänligen notera att det hela gäller för varje resenär! Dock återspeglas processen gällande yrkande på ersättning av ganska komplexa procedurer i kombination med flygbolag som sällan drar sig för att dra ut på det hela.

Vi på AirAdvisor har gedigen kunskap när det kommer till att hävda din rätt som resenär, både när det kommer till försenade och inställda avgångar. För att du ska slippa ödsla din tid kommer vi att guida dig genom hela processen, där vi hanterar mesta delen av processen åt din räkning.

Precis som vi nämnde tidigare kommer vi inte att debitera några avgifter för själva arbetet. I stället kommer vi endast att erhålla betalning i de fall då vi lyckas driva igenom dina krav på kompensation. Med andra ord innebär det hela att om du inte erhåller ersättning kommer heller inte vi att få betalt!

Du riskerar således ingenting när du väljer att låta oss på AirAdvisor representera dig. Kontakta oss redan idag och erhåll ett preliminärt svar på hur mycket som du kan kräva i kompensation när det kommer till Lufthansa avgångar.

Har din avgång blivit försenad eller inställd? Då kan du ha rätt till kompensation upp till 7 000 kr! Kontrollera om din avgång kvalificerar dig för kompensation

Vilka är mina rättigheter som passagerare om mitt Lufthansa-avgång blivit inställd eller försenat?

Dina rättigheter som passagerare omfattar följande när det kommer till Lufthansa avgångar:

 • Upp till 7 000 kr per resenär för varje ersättningskrav från Lufthansa enligt EU261
 • Du har rätt att begära ersättning för en avgång som blivit försenad eller inställd under de senaste 3 åren.
 • Lufthansas ersättning för inställda eller försenade flygningar, uteblivna anslutningar eller nekad ombordstigning på grund av överbokning (EU 261 Lufthansa)

Vad gör jag om Lufthansas flyg är försenat och vad gör jag om Lufthansa ställer in min avgång?

 • Identifiera en representant för flygbolaget på flygplatsen och rådgör varför den tänkta avgången blivit inställt
 • Sammanställ det nödvändiga underlaget för att hjälpa dig stärka rätten till ersättning från Lufthansa.
 • Använd vår kalkylator för att beräkna hur mycket kompensation som du kan kräva från Lufthansa i samband med försenat flyg eller missad anslutning till EU261.

Genrebild över två flygplan, där ena lyfter medan den andra står kvar på marken

Lufthansa kompensation: Ersättning i samband med försenade avgångar

I dessa situationer kan du komma att ha rätt till att ansöka om ersättning från Lufthansa i samband en försenad avgång. Härnäst redogör vi för vad som gäller när det kommer till kompensation hos Lufthansa vid en försenad avgång:

 • Lufthansa försening ersättning - Anmäl din försening till Lufthansa vilka överstiger 3 timmar eller mer.
 • Avbokningar - Lufthansa kräver ersättning för inställda flyg för alla avgångar som ställs in oväntat inom 2 veckor från avresedatumet.
 • Nekad ombordstigning på grund av överbokning - Du kan också lämna in ett krav till Lufthansa om du nekas ombordstigning på grund av att för många platser har sålts.
 • Missad anslutning - Enligt Lufthansas policy i samband med en missad anslutning kan du som resenär även komma att ha rätt till kompensation för missat anslutningsflyg.

Har din avgång blivit försenad med mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Låt oss på AirAdvisor undersöka huruvida du berättigas kompensation.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning

Kompensation för inställt flyg från Lufthansa: När anses flygbolaget vara skyldiga att ersätta dig som resenär?

Du kan få ersättning från Lufthansa för en rad olika situationer om din avgång blir försenad eller inställd utan förvarning. Det finns dock vissa fall där flygbolaget kan vägra att betala ut ersättning. Om vissa "extraordinära omständigheter", så som extrema klimatförhållanden eller dramatiska incidenter på flygplatsen inträffar utan förvarning, kan flygbolaget rent juridiskt ej hållas ansvarigt i samband med förseningar och inställda flyg.

Om någon form av försening uppstår, även om det hela härleds till extraordinära omständigheter föreligger, ska det aktuella flygbolaget i första hand hjälpa till med att ordna en plats åt dig på nästa tillgängliga avgång. De ska också vidta alla nödvändiga åtgärder när det kommer till att ta dig till din destination så snart som möjligt. Det är således upp till dig att bestämma huruvida du vill acceptera en plats på en annan avgång, alternativt välja att ta dig igenom Lufthansas process när det kommer till kompensation.

I de flesta situationer är du berättigad till återbetalning av hela biljetten, inklusive resekuponger och alternativa flyg. Dock beror det hela på omständigheterna i det aktuella fallet. AirAdvisor kan hjälpa dig att ta reda på vad du har rätt till, där vi kan hjälpa dig att kräva ersättning upp till 7 000 kr för varje individ som ingår i ditt resesällskap som kommit att bli försenad eller drabbats av olägenheter.

Återbetalningspolicy i samband Lufthansa avgångar

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan återbetalning och kompensation i samband med flygresor. En återbetalning definieras av att flygbolaget i fråga betalar tillbaka hela beloppet för att inte ha tillhandahållit den tjänst som du har betalat för. Kompensation å andra sidan är till för att kompensera för de olägenheter, inklusive extra kostnader som du kan komma att drabbas av på grund av förseningar och andra problem.

I vissa situationer kan du komma att vara berättigad till både återbetalning och kompensation från Lufthansa. Om flygbolaget till exempel väljer att ställa in ditt avgång redan samma dag som du skulle ha rest, samtidigt som de inte klarar av att ordna med ett alternativt avgång, kan du välja att begära återbetalning och kompensation för hela delen av den specifika resan.

Den enda gången som Lufthansa slipper betala ut ersättning är i samband med situationer i de fall då "extraordinära omständigheter" inträffar. Några av dessa återspeglas av störningar på flygplatsen vilka leder till inställda avgångar eller ogynnsamma väderförhållanden som gör det omöjligt att lyfta.

Typer av återbetalning av biljetter: Efter att ha fyllt formuläret gällande ersättning från Lufthansa kan du vanligtvis få tillbaka kostnaden för biljetten på en rad olika sätt. Några av de vanligaste återspeglas av att erhålla ersättningen direkt till ditt personliga bankkonto. Du kan även komma att erbjudas kompensation av Lufthansa i form av så kallade "resekuponger". Dock rekommenderar vi att du avstår från det hela i och med att dessa kan vara svåra att nyttja adekvat, samtidigt som de i regel gäller under en förhållandevis kort period.

Ta reda på om du har rätt till kompensation för en inställd avgångKontrollera huruvida du har rätt till ersättning

Lufthansa ersättning försening: Kompensation i samband med ett sena avgångar

Genrebild över ett flygplan som förbereder sig för avgång

Så vad händer om din avgång från Lufthansa blir försenad? Det är mer regel än undantag att förseningar inträffar i samband med flygavgångar, framför allt när det kommer till stora flygbolag. Faktum är att om du får vänta för länge på ersättningen kan du ha rätt till att kräva kompensation som uppgår till 7 000 kr, i enlighet med EU-förordning 261

EG-förordning 261 är utformad för att skydda resenärernas rättigheter, samtidigt som det hela ämnar göra det möjligt för vederbörande att kräva ersättning i de situationer där avgångarna blivit försenade under en längre period.

Undantag: I vissa fall kommer du inte att vara berättigad till återbetalning eller kompensation i samband med försenat Lufthansa-flyg på grund av extraordinära omständigheter som anses ligga utanför flygbolagets kontroll.

Ersättningskrav för Lufthansa Flight 261: Hur mycket kan du kräva i ersättning?

Enligt EU 261 kan du ha rätt till följande ersättning i samband med att Lufthansa avgången blivit försenat:

Vår kalkylator gällande ersättning kan hjälpa dig att preliminärt beräkna hur mycket som du är berättigad till ersättning i samband med försenade eller inställda avgångar. Det hela kommer göra det enklare att avgöra vilken ersättningsnivå du kan förvänta dig från det hela.

Använd dig av AirAdvisor för att begära ersättning upp till 7 000 kr. Ta reda på hur mycket du kan söka i ersättning redan idag.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för ersättning

Vanliga frågor: Ersättningsanspråk och återbetalningar

Hur lång tid tar det för Lufthansa att återbetala det belopp som du är skyldig?

Vanligtvis kommer alla återbetalningar att behandlas inom en period på 7 dagar efter att du etablerat den initiala kontakten med Lufthansa. Från och med dagen för din avgång har du 3 år på dig att kräva kompensation från Lufthansa.

Hur begär jag ersättning för försenade och Lufthansa inställda flyg?

Vi rekommenderar dig att titta närmare på vår online räknare för att ta reda på mer om hur mycket ersättning som du kan kräva från Lufthansa. AirAdvisor-teamet kan hjälpa dig att enklare yrka på den kompensation som du har rätt till, helt i enlighet med rådande lagar. Vi på AirAdvisor arbetar via en så kallad "ingen vinst, ingen betalning"-modell. Det hela innebär mer konkret att du slipper betala för våra tjänster om vi inte lyckas driva igenom dina krav på kompensation. Vi kommer således att endast få betalt när du får betalt.

Hur får jag reda på om Lufthansa ställer in några avgångar idag?

På flygplatsernas eller flygbolagens webbplatser kan du få reda på huruvida några flyg vilka planeras att lyfta idag blivit inställda. Vanligtvis kan du även ta reda på vilka avgångar som blivit inställda för den specifika dagen via den aktuella flygplatsens webbplats.

Lufthansa har ställt in mitt flyg. Vad ska jag göra?

Tala med flygbolaget för att få reda på mer om vad som gäller i just ditt fall. Använd dig sedan av vår online kalkylator för att ta reda på hur mycket du kan kräva i kompensation.

Hur begär jag ersättning från Lufthansa?

Att begära ersättning från flygbolag kan vara en utmaning för dig som resenär. Vi står dock redo att hjälpa dig utan att kräva något i gengäld. För att komma igång rekommenderar jag dig att använda dig av vår online räknare för att komma igång. Via vår intuitiva räknare och ta reda på hur mycket du har rätt till. Det erfarna AirAdvisor-teamet kan hjälpa dig att göra anspråk och erhålla den kompensation som du har rätt till.

Varför ska jag överlåta mitt anspråk till AirAdvisor?

 • Flera års erfarenhet
 • Tusentals nöjda kunder över hela världen
 • 4,6 betyg i kundservice
 • 13 olika språk
 • Ett internationellt team av rese- och juridiska experter
 • Använd vårt verktyg för att kontrollera ersättningen för att få veta mer
 • Har tidigare drivit igenom en rad krav på ersättning från Lufthansa för våra klienters räkning

Varför har Lufthansas flyg blivit försenat?

Även om Lufthansas punktlighet ligger i topp, kan avgångarna försenas på grund av en rad olika skäl. Några av de vanligaste anledningarna till att Lufthansa avgångar blivit försenade återspeglas av dåligt väder, tekniska problem med flygplanet och flygtrafikledningen med flera.

Ersätter Lufthansa dig om du råkar ut för ett försenat eller inställt flyg?

Om du har råkat ut för en försenad avgång med Lufthansa som återspeglas på minst 3 timmar eller mer har du rätt att kräva ersättning för det inträffade.

Ersätter Lufthansa dig om du nekas ombordstigning?

Ja, om du har nekats ombordstigning på grund av överbokade flyg med avgång från eller till en europeisk flygplats har du rätt till att begära adekvat kompensation.

EU 261 Ersättningsanspråk Lufthansa Airlines: Hur gör man?

 • Vänligen ta del av EU 261-regelverket för att lära dig mer om dina rättigheter som resenär
 • Använd vår online räknare för att undersöka vilken ersättning du har rätt till
 • Ta reda på hur du skriver ett begäran om ersättning i samband med flygförseningar och använd vår mall för att utforma din egna version
 • Om flygbolaget ignorerar dig, kontakt oss på AirAdvisor så hjälper vi dig mer än gärna att driva ditt ärende vidare

Det kan vara komplicerat att räkna ut hur mycket ersättning som du är berättigad till när det kommer till en inställd avgång. Våra duktiga medarbetare hos AirAdvisor står redo att hjälpa dig. Låt oss ta reda på hur mycket som du är berättigad i ersättning redan idag!Kontrollera din rätt till ersättning redan idag

Om Lufthansa Airline

 • Lufthansa grundades 1953 och återspeglas idag som det näst största flygbolaget i Europa.
 • Stoltserar som det största tyska flygbolaget utan närmare konkurrens.
 • En del av Lufthansa Group, tillsammans med Austrian Airlines, Brussels Airlines och SWISS International Airlines (eller SWISS International Air Lines)
 • En flotta på över 700 flygplan som trafikerar cirka 220 destinationer världen över.
 • Lufthansas punktlighet på 87,5% är högre än genomsnittet för ett större europeiskt flygbolag (baserat på branschdata från Information Design).
 • Frekvens gällande avbokningen när det kommer till avgångar från Lufthansa ligger på 0,4%, betydligt lägre än genomsnittet på cirka 2% (baserat på branschdata från Information Design)
 • Poäng från resenärer i form av 75, jämfört med genomsnittet på 76 (baserat på Statista-rapporter), men när det kommer till kompensation för flygresor har Lufthansa generellt sett ett ganska dåligt rykte
 • Med bonusprogrammet Miles & More kan medlemmar välja att samla så kallade miles och låsa upp belöningar som tillgång till lounge, enklare incheckning, uppgraderingar av avgångar och så vidare.