Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Det tyska flygbolaget Lufthansa, som för övrigt är ett av de största inom Europa, är känd för sin punktlighet. Men inte ens Lufthansa är immun mot strejker, något som i sin tur kan komma att sätta käppar i hjulet för dina resplaner.

I många fall kommer en strejk att resultera i försenade, överbokade och inställda avgångar, något som ofta skapar förvirring och frustration. Skulle du drabbas av en strejk hos Lufthansa är det således viktigt att känna till dina rättigheter.

Genrebild över flera parkerade Lufthansa flygplan som en bieffekt av ett pågående flygstrejk

Enligt EU 261 direktivet kan du ha rätt till kompensation upp till 7000 kr (€600), något som även inkluderar dina medresenärer! Det kan dock vara påfrestande att på egen hand driva igenom dina rättigheter som resenär, vilket är just därför som AirAdvisor står till ditt förfogande!

Vi tar hand om hela processen, där allt ifrån att du skickar in din begäran, tills att du erhåller den ersättning som du enligt EU 261 har rätt till. Med andra ord behöver du bara luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet!

Med föregående i åtanke, låt oss nu fokusera mer på de viktiga punkterna som du behöver känna till när och om du skulle ha oturen att drabbas av en flygstrejk hos Lufthansa.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

När har du rätt till ersättning i samband med Lufthansa strejk?

I samband med strejk hos Lufthansa kommer du som resenär att sannolikt drabbas negativt av det inträffade. I dessa fall kan du ha rätt till ersättning, något som avgörs främst av huruvida Lufthansa haft kännedom om strejken. För att ha rätt till ersättning måste du dock uppfylla följande kriterier:

 • Din avgång blev försenad med minst 3 timmar.
 • Din avgång blev inställd med 14 dagar innan avgång.
 • Du kan uppvisa en verifierad bokning för avgången i fråga.
 • Du kan bevisa att flygstörningen inträffat under de senaste 36 månaderna.
 • Du accepterade en alternativ avgång med en senarelagd ankomst än ursprungligen.
 • Du blev nekad ombordstigning som en följd av en överbokning.

Ovanstående förutsätter dock att flygstrejken anses inte vara en så kallad "extraordinär händelse". I dessa fall kommer du tyvärr att bli utan ersättning helt och hållet, något som vi diskuterar närmare härnäst!

När har du inte rätt till ersättning i samband med en Lufthansa strejk?

Din rätt till ersättning baseras framför allt på vem som anses vara skyldig till det inträffade. Om Lufthansa kan bevisa att den inträffade strejken grundas på en "extraordinära omständighet" kommer det vara praktiskt taget omöjligt att driva igenom dina krav på ersättning. 

Följande situationer befriar Lufthansa från att behöva betala ut ersättning i samband med en försenad, överbokad eller inställd avgång eftersom dessa anses uppfylla kraven för "extraordinära omständigheter":

 • Strejk som triggats av flygledningen.
 • Strejk som triggats av flygplatsens personal.
 • Strejk som triggats av ansvariga för hantering av bagage.
 • Strejk som triggats av politisk instabilitet.
 • Strejk som triggats av kraftigt oväder.
 • Strejk som triggats av säkerhetsrisker.
 • Strejk som triggats av terrorhot.

Hur stor ersättning från Lufthansa har du rätt till vid strejk?

Den maximala ersättningen som du kan erhålla från Lufthansa i samband med strejk ligger på 7 000 kr (600) per resenär. Hur mycket som du kan erhålla i ersättning baseras framför allt på tiden och flygsträckan, något som vi diskuterar närmare härnäst!

Genrebild över ett Lufthansa flyg på väg att landa

Ersättning från Lufthansa vid försenade avgångar på grund av flygstrejk

I samband med att personalen hos Lufthansa väljer att gå ut i strejk leder det ofta till utdragna förseningar, något som i sin tur påverkar både avgångs- och ankomsttid. Tumregeln är att om din avgång är minst 3 timmar sen har du rätt att söka ersättning. Följande tabell ger dig en överblick gällande de olika ersättningsnivåerna:

< 3 timmar

3-4 timmar

< 4 timmar

Anlände aldrig

Flygsträcka

Ingen ersättning

€250 (3000 kr)

€250 (3000 kr)

€250 (3000 kr)

< 1500 km

Ingen ersättning

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

> 1500 km (inom EU)

Ingen ersättning

€500 (5500 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

1 500 - 3 500 km (utanför EU)

Ingen ersättning

€300 (3000 kr)

€600 (7000 kr)

€600 (7000 kr)

> 3 500 km (utanför EU)

Ersättning från Lufthansa vid inställda avgångar på grund av flygstrejk

Följande tabell redogör för de ersättningsnivåer som du kan förvänta dig vid inställda avgångar i samband med att personalen hos Lufthansa väljer att gå ut i strejk. För att kvalificera dig för det hela måste du ha uppmärksammats om strejken mindre än 14-dagar före avgång, samtidigt som Lufthansa struntade i att erbjuda dig ett alternativt flyg. Nedanstående tabell redogör för de olika ersättningsnivåerna:

< 2 timmar

2-3 timmar

3-4 timmar

> 4 timmar

Anlände aldrig

Flygsträcka

€125 (1500 kr)

€250 (3000 kr)

€250 (3000 kr)

€250 (3000 kr)

€250 (3000 kr)

< 1500 km

€200 (2000 kr)

€200 (2000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

> 1500 km (inom EU)

€200 (2000 kr)

€200 (2000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

1 500 - 3 500 km (utanför EU)

€300 (3000 kr)

€300 (3000 kr)

€300 (3000 kr)

€600 (7000 kr)

€600 (7000 kr)

> 3 500 km (utanför EU)

Ersättning från Lufthansa vid överbokade avgångar på grund av flygstrejk

När det kommer till storleken på ditt ersättningsanspråk i samband med överbokade avgångar på grund av flygstrejk är det hela fördelat via följande kategorier:

En flygsträcka på 1500 km eller kortare

En flygsträcka mellan 1 500 upp till 3 500 km

En flygsträcka över 3 500 km mellan EL-länder

En flygsträcka över 3 500 km eller längre

€250 (3000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

€400 (4000 kr)

Vänligen uppmärksamma att i vissa fall kan Lufthansa välja att minska den potentiella ersättningen ända upp till 50%. Detta kan inträffa när du ombokas till en helt ny avgång, samtidigt som du anländer inte senare än:

 • 3 timmar: Gäller för alla avgångar vilka inte överstiger 1 500 km.
 • 3 timmar: Gäller för alla avgångar vilka överstiger 1 500 km, inklusive alla avgångar mellan 1 500 - 3 500 km.
 • 4 timmar: Gäller alla avgångar utanför EU med en flygsträcka som överstiger minst 3 500 km.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600)Kontrollera din avgång

Vad gäller om du måste vänta länge på flygplatsen vid en strejk hos Lufthansa?

Om en strejk bryter ut, varav du tvingas spendera längre tid på flygplatsen, har du rätt att begära ersättning på plats! Den minimala tidsramen som måste uppfyllas för att kunna begära ersättning direkt på flygplatsen i samband med en strejk hos Lufthansa ligger på 2 timmar.

För att du ska få en bättre förståelse för vad som gäller kommer vi nedan att redogöra för när du har rätt att begära ersättning direkt på flygplatsen i samband med att flygbolaget Lufthansa drabbas av en strejk:

 • Flygsträckan är kortare än 1500 km: I de fall då flygsträckan understiger 1500 km, samtidigt som du spenderar minst 2 timmar på flygplatsen som en följd av det inträffade, har du rätt att begära ersättning på plats.
 • Flygsträcka från 1500 - 3500 km: När din väntetid överstiger 3 timmar måste Lufthansa tillhandahålla ersättning som motsvarar den aktuella väntetiden.
 • Flygsträckan överstiger 3500 km: När du spenderar mer än 3 timmar på flygplatsen (eller längre) har du rätt till ersättning som motsvarar din väntetid.

När det kommer till själva ersättningen utgörs den oftast av matkuponger, kostnadsfria samtal, internetuppkoppling etc. Det ska även nämnas att om den pågående strejken resulterar i att du måste vänta till kommande dag, har du rätt till kostnad övernattning på ett hotell, inklusive transport till och från boendet!

Genrebild över ett flygplan tillhörande Lufthansa som står redo att låta resenärer gå ombord

Har du rätt till ombokning eller återbetalning vid strejk hos Lufthansa?

Skulle Lufthansa drabbas av en strejk, kommer flygbolaget att med största sannolikhet att ställa in din avgång. I samband med detta är Lufthansa enligt lag skyldiga att erbjuda dig ett alternativ avgång som motsvarar samma klass som den du betalat för. 

Om din försening är längre än 5 timmar, varav du bestämmer dig för att avböja en alternativ avgång vid ett senare skede, är Lufthansa skyldiga att återbetala din flygbiljett, inklusive flygskatt!

Vi vill även uppmärksamma dig på att begreppet återbetalning och ersättning beskriver två skilda situationer. Vid återbetalning kommer du att få tillbaka alla pengar som du erlagt för din flygbiljett.

För ersättning å andra sidan används uteslutande för att ersätta dig för den inträffade situationen. I dessa fall kan du begära ersättning upp till 7 000 kr (€600), beroende på din flygsträcka och längden på förseningen.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Kan jag begära ersättning vid nekad ombordstigning och strejk hos Lufthansa?

När Lufthansa drabbas av en strejk löper du risk att inte kunna gå ombord på din avgång, trots att du har en giltig flygbiljett. Detta inträffar vanligtvis när flygbolaget väljer att sälja mer flygstolar än vad det finns kapacitet till.

Om du nekas ombordstigning, samtidigt som du inte har föranlett det hela på något sätt (aggressivt beteende, påverkad, uppträtt hotfullt) har du rätt att söka ersättning från Lufthansa för det inträffade!

Ersättning vid missade anslutningsavgångar med Lufthansa

Huruvida du har rätt till ersättning vid missade anslutningsavgångar i samband med att en flygstrejk bryter ut baseras främst på om du bokat din flygresa vid en och samma tidpunkt.

Vidare skall dina anslutningar trafikeras av samma flygbolag, i detta fall Lufthansa. Det hela förutsätter dock att den första avgången likaväl trafikeras av Lufthansa, samt att förseningen överstiger en period på 3 timmar vid ankomst till slutdestinationen.

Varför ska jag anlita AirAdvisor?

 • Vi har verkat i branschen i över 7 år.
 • Vi har hjälpt mer än 230 000 kunder.
 • Vi har verkat i mer än 58 länder.
 • Vi har 4,6/5 i genomsnittligt betyg.
 • Vi finns tillgängliga på hela 13 språk.
 • Vi förfogar över ett sammansvetsat team av jurister.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur begär jag ersättning från Lufthansa?

Skulle din avgång försenas, överbokas eller ställas på grund av en strejk kan du lämna in ett ersättningsanspråk till Lufthansa enligt EU 261. För att påbörja processen vänligen använd dig av vårt verktyg - helt utan extra kostnader.

Har jag rätt till återbetalning från Lufthansa?

Skulle din avgång bli inställd har du rätt att begära återbetalning av din biljett. Om du erbjuds en alternativ avgång, varav du tackar nej till erbjudandet, samtidigt som din försening är längre än 5 timmar kommer din biljett att återbetalas utan att du behöva vidta ytterligare åtgärder.

När frias Lufthansa från att behöva ersätta dig?

Skulle den inträffade strejken klassas som en form av "extraordinär händelse" kommer Lufthansa inte att vara skyldiga (åtminstone rent juridiskt) att tillmötesgå dina ersättningsanspråk.

Hur lång tid har Lufthansa på sig att besvara dina ersättningsanspråk?

När du lämnar in ditt ersättningsanspråk förväntas Lufthansa återkomma inom 30 dagar. Det är dock mer regel än undantag att Lufthansa dröjer betydligt längre än så, framför allt när strejk utgör den bakomliggande orsaken för dina anspråk.

Är det möjligt att som resenär förutspå en strejk hos Lufthansa?

Som resenär kan du endast förutspå en strejk om den utannonseras i god tid. För oannonserade strejker är det praktiskt taget omöjligt att förutspå det hela, något som även befriar Lufthansa från att behöva betala ersättning för det inträffade.

Har jag rätt till ersättning i samband med pilotstrejk hos Lufthansa?

Om en flygstrejk utbryter bland piloter har du rätt till ersättning. Du har även rätt till kompensation på plats, något som ska motsvara tiden för själva förseningen. Själva kompensationen utgörs ofta av matkuponger, gratis telefonsamtal, internetuppkoppling m.fl.