Kontrollera ersättning
Air Malta

IATAKM

ICAOAMC

Air Malta: Kompensation och återbetalning vid försenat eller inställt flyg

Alla resenärer fruktar följande scenario: du köper en biljett från Air Malta (KM), dyker upp på flygplatsen, bara för att upptäcka att din avgång är försenad eller ännu värre - inställt helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 860 recensioner

Bli en av 240 000 resenärer som valt AirAdvisor. Vi har mer än 7 års erfarenhet inom branschen. Öka dina chanser till kompensation genom att klicka på knappen nedan.

I andra fall kan du eller någon annan i resesällskapet komma att nekas ombordstigning, vanligtvis i samband med överbokning! Vilka rättigheter har du till ersättning i dessa situationer samt hur ska du förhålla dig till det hela? Fortsätt läsa vidare för att få veta mer.

Använd vår kostnadsfria räknare för att preliminärt få reda på hur mycket du kan begära i ersättning, men även för att initiera ditt krav på kompensation hos Air Malta AMC. Du behöver inte vara expert på Air Malta återbetalnings- eller avbokningspolicy för att berättigas ersättning.

Så här fungerar tjänsten

Skicka in din ansökan

Det tar bara några minuter att fylla i din ansökan! På så sätt kan du få reda på din preliminära Finnair ersättning inom endast några minuter.

Vi kämpar för dina rättigheter

Våra experter kommer i detalj att kontrollera din rätt till ersättning, kontakta flygbolagen, men även verka i samråd med berörda myndigheter.

Erhåll din kompensation

När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig via din valda betalmetod.

Air Malta: Kompensation och återbetalning vid försenat eller inställt flyg
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: November 21, 2023

Vilka är mina rättigheter som resenär om mitt Air Malta avgång blivit försenad eller inställd?

Enligt EU-lagstiftningen kan du som resenär b.la. hävda följande rättigheter:

 • upp till 7 000 kr (€600) i ersättning som ej grundas på den aktuella biljettpriset
 • Inkluderar flygstörningar hos Air Malta upp till 6 gamla
 • Omfattar inställda och ombokade avgångar, inklusive förseningar på minst 3 timmar.

Vad ska jag göra i samband med inställda eller försenade avgångar hos Air Malta?

När det kommer till inställda och försenade avgångar behöver du vidta ett antal steg vilka vi redogör för kortfattat nedan:

 • Bekräfta orsaken till den inträffade förseningen och/eller avbokningen.
 • Samla in bevis: foton, kvitton på utgifter, Air Malta bokningsnummer, kuponger etc.
 • Insistera på att kompenseras på plats i form av mat, dricka och dylikt.
 • Kontrollera om du har rätt till ersättning med vårt kostnadsfria verktyg.

Air Malta: Begär kompensation i samband med flygresor

Som resenär kan du ha rätt till ersättning om en av följande premisser uppfylls:

 • Försenade avgångar: Om din avgång försenas med minst 3 timmar till din slutdestination.
 • Air Malta väljer att ställa in avgången: Om Air Malta självmant valde att ställa in din avgångar och informerade dig mindre än 14 dagar innan själva avgången ägde rum.
 • Överbokning: Om du har nekats ombordstigning på grund av en överbokning som anses bero på flygbolagets rutiner.
 • Missat anslutningsflyg: Om du missat ett anslutningsflyg på grund av en försening hos en av dina delsträckor och anlänt således till din destination med en försening med mer än 3 timmar.

passagerare som väntar på flygplatsen

Air Malta Inställda avgångar: När är flygbolagen skyldiga att ersätta?

Air Malta måste ersätta dig i samband med inställda avgångar, såvida Air Malta inte kan påvisa att det inträffade är ett resultat av så kallade "extraordinära händelser". Dessa händelser ligger utanför Air Malta kontroll, något som återspeglas av exempelvis dåligt väder eller problem på flygplatsen.

Sådana händelser klassas inom branschen som "extraordinära omständigheter", något som i sin tur medför att du inte kommer ha rätt till ersättning i samband med en missad avgång via Air Malta.

Alla flygbolag kommer i första hand att försöka hitta en lämplig alternativ avgång, utan att debitera några extra kostnader för det hela. För din egen del kan du välja att acceptera den föreslagna avgångar, begära att flygbolaget bokar om till en annan avgång, alternativt kräva återbetalning av din biljettkostnad om du inte är nöjd med några av de alternativ som presenterats.

Observera: Om din ombokade avgång anländer med en försening på mindre än 3 timmar än den ursprungliga avgångstid har du enligt lag inte rätt att begära kompensation. I de flesta fall kommer de resenärer som behöver förlika sig med en inställd avgång rätt att begära kompensation från Air Malta för det inträffade.

En strejk bland flygplatsanställda anses ligga utanför flygbolagets kontroll. Läs mer om ersättning vid inställda avgångar.

När Air Malta inte kan undgå ansvar: När Air Malta ställer in avgångar är EU 261-förordningen gällande resenärernas rättigheter mer än tydlig: Du måste placeras på en alternativ avgångar eller erhålla full ersättning för den inställda avgången.

Om du blev underrättad om din inställda avgång med mindre än 14 dagar före det planerade avresedatumet kan du dessutom ha rätt att erhålla upp till 7 000 kr (€600) i ersättning - för varje resenär!

Dessutom kan du även ha rätt till kompensation från Air Malta i samband med flygförseningar, förutsatt att du anlände mer än 3 timmar senare än den planerade ankomsttiden för ditt ursprungliga avgång.

Låt oss istället hjälpa dig att ta reda på hur mycket du kan begära i ersättning!Kontrollera om din avgång berättigar dig till ersättning

Air Malta återbetalningspolicy

Kompensation och återbetalning av en flygresa är två skilda saker. Enligt reglerna kan du erhålla både återbetalning och kompensation i samband med inställda avgångar.

I samband med en inställd avgång kommer flygbolaget att försöka boka om dig till en annan avgång. Men om detta inte är möjligt att uppnå kommer du i regel att erhålla tillbaka hela summan som du erlagt för biljetten.

Om Air Malta väljer att ställa in din avgång som en effekt av extraordinära omständigheter (t.ex. Covid-reserestriktioner eller en allvarlig sjukdom) samtidigt som du inte bokas om till en annan avgång kan du i regel få tillbaka hela den erlagda summan för biljetten.

Typer av återbetalningsbara biljetter: Återbetalning av flygbiljetten måste betala tillbaka i samma valuta. Så kallade vouchers kan endast vara giltigt om du väljer att acceptera dessa, något som vi dock avråder dig från!

Observera: Om Air Malta erbjuder dig att bli ombokad på en annan avgång me samma ungefärliga ankomsttid, där du istället väljer att avböja det hela, löper du risk att förlora rätten till både kompensation och återbetalning av biljetten.

Problem med ersättning från Air Malta? Låt vårt team hjälpa dig.

Har du drabbats av en flygstörning? Då kan du söka kompensation upp till 7 000 kr (€600)!Kontrollera rätten till ersättning idag!

Air Malta kompensation i samband med flygförseningar

Även om alla flygbolag har som fokus på att anlända i tid, inträffar det emellanåt att förseningar blir ett faktum. Som resenär skyddas du av EU-förordningen 261 (EU 261) i samband med en flygförsening.

Enligt EG 261 direktivet har du rätt att begära ersättning upp till 7 000 kr (€600) för det inträffade, förutsatt att din avgång anlänt med en försening som återspeglas av minst 3 timmar till den planerade slutdestinationen.

Undantag: Air Malta kompensation vid en försenad avgång kan inte åberopas i samband med extraordinära omständigheter. Om den aktuella avgången försenats på grund av dåligt väder eller några andra omständigheter som anses falla utanför flygbolagets kontroll klassas det hela en extraordinär omständighet.

Tekniska problem, strejk bland flygbolagets personal eller operativa problem är inte giltiga skäl att avslå din begäran om ersättning.

Observera: Acceptera aldrig resekuponger eller undertecknar dokument vilka du inte förstår eftersom det kan innebär att du blir utan ersättning.

Läs mer om passagerares rätt till Air Malta ersättning i samband med försening och hur du går tillväga för att begära kompensation från Air Malta.

en tjej som kollar sin ersättning i mobiltelefonen

Vilken är den aktuella tidsfristen gällande ersättningsanspråk?

Du har i regel upp till sex år på dig att kontakta Air Malta och kräva ersättning, inklusive återbetalning av dina biljetter.

Hur begär man ersättning för en försenad avgång med Air Malta?

Vi rekommenderar att du använder vår kostnadsfria kalkylator för att beräkna din potentiella kompensation vid flygförseningar. Det hela tar bara ett par minuter, varav vår kalkylator kommer att informera dig om din rätt till ersättning.

Ersättningsanspråk enligt EU 261: Hur mycket kan du få?

Typ

Flygsträcka

Ersättning

Alla avgångar

Mindre än 1 500 km

Upp till 3 000 kr (€250) per resenär

Inrikesflyg

Överstiger 1 500 km

Upp till 5 000 kr (€400)per resenär

Inom EU

Mellan 1 500 och 3 500 km

Upp till 5 000 kr (€400) per resenär

Internationella avgångar

Överstiger 3 500 km:

Upp till 7 000 kr (€600) per resenär

Tabellen visar den potentiella ersättningen enligt EG 261. För att beräkna hur mycket ersättning du kan ha rätt till rekommenderar vi dig att använda vår kostnadsfria räknare.

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokad under de senaste 3 åren kan du begära ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera om du har rätt till ersättning

Exempel på när och hur mycket du kan begära i ersättning vid förseningar

 • Stockholm till London: Om du väljer att flyga från Stockholm till London är den officiella flygsträckan 1 433 km, något som innebär att du har rätt till ersättning upp till 3 000 kr (€250) per resenärer eftersom flyget avgår från ett EU-land.
 • Göteborg till Dubai: Skulle du istället flyga från Göteborg till Dubai, där din avgång kommit att försenas med över 3 timmar, kommer du att kunna begära ersättning upp till 7 000 kr (€600). Detta eftersom du flyger från ett EU-land, varav flygsträckan är högre än 3 500 km (4 959 km).
 • Malmö till Oslo: Väljer du att flyga från Malmö till Oslo, där förseningen är kortare än 3 timmar, samtidigt som flygsträckan är mindre än 1 500 km (497 km) blir du tyvärr utan ersättning.

Vanliga frågor: Ersättningsanspråk och återbetalningar

Vad ska du göra om din avgång med Air Malta blivit inställt?

Bekräfta orsaken till den inställda avgången genom att ta kontakt med flygbolaget. Samla in kvitton och underlag för eventuella kostnader vilka uppkommit som ett resultat av den inställda avgången. Om du bokats om till en avgång nästa dag måste flygbolaget även erbjuda övernatta på hotell, inklusive transport.

Vad händer om jag självmant avbokar min avgång med Air Malta? Kan jag ändå få pengarna tillbaka?

Om Air Malta väljer att ställa in avgången är de enligt lag skyldiga att återbetala biljetterna i sin helhet. Skulle du dock självmant välja att ställa in din planerade avgång kommer du att avstå rätten till återbetalning. Air Malta avbokningsregler är restriktiva, såvida du inte bokat en biljett med rätten att boka om avgången till ett senare datum.

Observera: Du har även juridiskt rätt till återbetalning av flygplatsskatter och avgifter associerade med din bokning.

Kan jag även få tillbaka pengarna om Air Malta valt att ställa in avgången som en effekt av Covid-19?

Om Air Malta väljer att ställa in avgången som ett resultat av Covid-19 har du som resenär rätt att få tillbaka pengarna som du erlagt för din biljett. Skulle Air Malta föreslå att ersätta den inställda avgången med en voucher rekommenderar vi dig att aldrig acceptera en sådan typ av kompensation. Skulle Air Malta avslå din begäran om ersättning står AirAdvisor jurister till ditt förfogande, redo att hjälpa till.

Är jag berättigad till återbetalning av mina biljetter hos Air Malta?

Såvida du inte bokat en flexibel och/eller återbetalningsbar biljett, samtidigt som du valt att ställa in din avgång, kommer du med största sannolikhet inte att kunna få tillbaka några pengar. Om Air Malta däremot valt att ställa in din avgång har du rätt till att få tillbaka alla pengar som du lagt ut för biljetten.

Hur många timmar måste en avgång vara försenad för att jag ska vara berättigad till ersättning från Air Malta?

Den faktiska förseningen behöver vara minst 3 timmar för att du ska berättigas ersättning. Om förseningen är kortare än 3 timmar kan du inte åberopa EU-förordning 261. Själva förseningen bestäms i samband med landning på den planerade slutdestinationen. Du kan kontrollera om din avgång med Air Malta är berättigad ersättning via AirAdvisor-webbplatsen.

Hur lång tid tar det för Air Malta att betala ut pengarna vid en försening?

Enligt EU 261 ska ersättning vid förseningar betalas ut inom en månad. Det ska dock understrykas att i regel kommer Air Malta behöva 2-3 månader på att behandla dina ersättningsanspråk. Notera även att Air Malta kan komma att försöka negligera dina krav med avsikten att trötta ut dig.

Hur ansöker jag om ersättning i samband med en försening hos Air Malta?

Om din avgång blivit försenad eller avbokat av flygbolaget står AirAdvisor på din sida, redo att hjälpa till. Vårt team av duktiga jurister kommer göra allt i sin makt för att du ska erhålla den ersättning som du enligt lag har rätt till. Kontakta oss idag för att få reda på hur du kan begära ersättning i samband med förseningar hos Air Malta.

Hur mycket ersättning kan du begära från Air Malta i samband med förseningar?

Om din avgång lyfter från en flygplats inom EU, samtidigt som flygsträckan överstiger ej 1 500 km, kan du i regel erhålla ersättning med upp till 3 000 kr (€ 250) per resenär. För att erhålla ersättning upp till 5 000 kr (€400) måste din avgång lyfta från en flygplats inom EU och överstiga en flygsträcka på 1 500 km. För internationella avgångar vilka ligger inom 1 500 - 3 500 km är din berättigade ersättning fortfarande 3 000 kr (€ 250) per resenär. Den maximala ersättningen som du kan begära ligger på 7 000 kr (€ 600) per resenär och avser flygsträckor vilka överstiger 3 500 km!

Hur lång tid har jag på mig när det kommer till att kräva ersättning från Air Malta?

Du rekommenderas i regel att alltid lämna in ditt ersättningsanspråk via Air Malta så snart som möjligt. I regel ökar chansen att erhålla ersättning, ju snabbare du lämnar in dina krav på ersättning. På en generell nivå bestäms tidsfristen för ersättningsanspråk av lokala lagar - både när det kommer till landet du reser till och från och ej av EU-förordning 261. Du kan räkna med en referenspunkt på 3 år, där vissa länder kan ha både kortare och längre tidsfrister. Du kan kontrollera hur lång tid du har för att lämna in ditt anspråk via AirAdvisors webbplats.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Air Malta-kunder

Senaste kommentarerna

Michelle från United Kingdom (Air Malta KM 116 Försenat flyg)
August 29, 2023, 9:47 am

My flight from London Gatwick to Malta International Airport was delayed for 6 hours. The first couple of hours onboard we were not told why we were being delayed and there was no information given to us. I then asked a member of the cabin crew and they explained that the flight was delayed due to a bird flying onto an earlier flight and causing danger. We were then told there would be further delays due to refueling and we were placed in a queue and needed to wait for other flights to depart in front of us, which caused further disruption. It has become evident that recently the airline has claimed that it was due to weather conditions, however, this was not the case. I have two other witnesses that can corroborate my claim as they were present when the cabin crew member explained this to us. I also lost money because we had booked an excursion for the evening in Malta, which we had missed due to the delay.


Michelle från United Kingdom (Air Malta KM 117 Försenat flyg)
August 29, 2023, 9:39 am

I was delayed for a total of 6 hours on a flight from London Gatwick to Malta International Airport. The first couple of hours we were not given any information as to why the flight was delayed. I then asked a member of the cabin crew who informed me that the delay was due to a bird flying into an earlier flight and this disruption had influenced the later flights behind it. When we had been given the all-clear to fly by the airline we were told that we would be further delayed due to needing to re-fuel and then having to wait in a queue for other flights to leave. This delay and inconvenience impacted my journey and I had lost most of an excursion that I was supposed to be taking in the evening. I have 2 other witnesses who can corroborate my claim and were present at the time that we received these details.


Danielle från United Kingdom (Air Malta KM 117 Försenat flyg)
August 25, 2023, 7:05 pm

Our flight was due to take off at 11.55 it was then delayed over 2 hours due to technical issue, we then got in the plane and sat of the runway for another 4 hours before eventually taking off. We didn’t get to our hotel until midnight the kids were absolutely shattered and have been miserable today, I have suffered with sciatica due to a trapped nerve from sitting on the plane for so long so have been in pain all day. Air Malta gave us the smaller bit of water and all we could buy was snacks which were ridiculously expensive! It was an awful long day and start to our holiday


Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror