Kontrollera ersättning
Austrian Airlines

IATAOS

ICAOAUA

Austrian Airlines: Ersättning & återbetalning i vid försenade och inställda avgångar

Har du också drabbats av försenade och inställda avgångar med Austrian Airlines? Då kan du ha rätt att söka ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 264 recensioner

Låt AirAdvisor göra jobbet åt dig medan du ägnar dig åt andra meningsfulla aktiviteter! 

Så här fungerar tjänsten

Skicka in din ansökan

Det tar bara några minuter att fylla i din ansökan! På så sätt kan du få reda på din preliminära Finnair ersättning inom endast några minuter.

Vi kämpar för dina rättigheter

Våra experter kommer i detalj att kontrollera din rätt till ersättning, kontakta flygbolagen, men även verka i samråd med berörda myndigheter.

Erhåll din kompensation

När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig via din valda betalmetod.

Austrian Airlines: Ersättning & återbetalning i vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: April 15, 2024

År 2023 blev en stor succé för Austrian Airlines. Trots pågående geopolitiska restriktioner lyckades Austrian Airlines bygga vidare på sin redan mycket goda prestation från 2022 och till och med överträffa det hela under 2023!

"Austrian Airlines har återigen korats som ett av de mest punktliga flygbolagen i Sverige och övriga Europa! Man lyckades inte bara upprätthålla punktligheten från 2022 utan man mäktade med att förbättra den ytterligare under 2023."

"Detta är ett tydligt bevis på att vi lyckats med vårt uppdrag. Resenärernas förtroende för Austrian Airlines återspeglas via antalet bokningar. Dessa ligger jämfört med 2022 på omkring 25% för 2023”, säger COO Francesco Sciortino.

Dina rättigheter som resenär

Denna information återspeglas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004.

Följande gäller när Austrian Airlines ansvarar för din flygresa:

 • Avgångar som lyfter från och till en flygplats belägen inom EU som opereras av ett EG-lufttrafikföretag som avgår från en flygplats belägen i ett tredjeland till en flygplats belägen i EU, (såvida de inte har fått förmåner eller kompensation i den tredje landet).
 • Föregående gäller under förutsättning att du har en bekräftad bokning på den berörda avgången och inställer dig för incheckning vid den föreskrivna tiden.
 • Du har även rätt till ersättning när en tidigare planerad avgång inte kunnat genomföras och på vilken minst en plats reserverats.
 • Föregående gäller endast om du flyger till ett biljettpris som är tillgängligt direkt eller indirekt för allmänheten och om du har biljetter utfärdade via ett lojalitetsprogram.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Austrian Airlines ersättning vid flygförseningar

Om din avgång förväntas eller redan blivit försenat med Austrian Airlines:

 • minst två timmar eller mer vid flygningar på 1 500 km eller kortare; eller
 • minst tre timmar eller mer vid flygningar mellan 1 500 och 3 500 km; eller
 • minst fyra timmar eller mer för alla flygningar vilka överstiger 3 500 km.

Du har även rätt att nyttja följande tjänster utan några extra kostnader:

 • Måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden.
 • Möjligheten att skicka, fax, telefon eller e-postmeddelanden.

När den förväntade avgångstiden flyttas fram till nästa dag har du även rätt till följande i mån av lokal tillgänglighet:

 • Övernattning på hotell i de fall då en oplanerad mellanlandning äger rum.
 • Kostnadsfri transport mellan flygplatsen och hotellet.

En genrebild över ett Austrian Airlines passagerarplan som står parkerad på flygplatsen.

Vid förseningar längre än 5 timmar

När förseningen är minst 5 timmar eller längre har du enligt lag rätt att avbryta flygresan i sin helhet. I dessa fall har du rätt till återbetalning av hela kostnaden för biljetten till det pris som den köptes för.

Detta avser den del eller delar av flygresan som inte fullföljts, och för den del eller de delar som redan genomförts, förutsatt att flygresan inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.

Följande ersättningsnivåer gäller:

 1. 3 000 kr (€250) för alla avgångar på 1 500 km eller kortare.
 2. 4 500 kr (€400) för alla avgångar inom Europeiska unionen vilka överstiger 1 500 km och alla andra flygningar som återspeglas av en sträcka mellan 1 500 km och 3 500 km,
 3. 7 000 kr (€600) för avgångar vilka överstiger en flygsträcka på 3 500 kilometer.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600)Kontrollera din avgång

Austrian Airlines ersättning vid inställda avgångar

I händelse av att din avgång med Austrian Airlines blir inställd kommer att kunna välja bland följande:

 1. Återbetalning av hela flygbiljetten, för den del eller de delar av flygresan som inte fullföljts och för den del eller de delar som redan genomförts, förutsatt att flygresan inte längre tjänar uppfyller ett syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.
 2. Ombokning till en avgång i samma klass till din slutdestination så snart som möjligt.
 3. Ombokning under jämförbara förhållanden, till din slutdestination vid ett senare skede i samråd med dig, dock i mån av tillgänglighet.

Förutom ovanstående har du även rätt att erhålla följande - helt utan extra kostnad:

 • Måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden.
 • Möjligheten att använda telex, fax, telefon eller e-post.

När den förväntade avgångstiden för din alternativa avgång flyttas fram till nästa dag efter den tidigare meddelade avgångstiden skall Austrian Airlines även erbjuda dig följande - i mån av tillgänglighet:

 • Övernattning på hotell i de fall då en oförutsedd mellanlandning blir nödvändig.
 • Gratis transport från och till själva flygplatsen och det aktuella boendet.

Ersättningsalternativ vid inställda avgångar

När din avgång med Austrian Airlines blir inställd kommer du att behöva förhålla dig till följande ersättningsalternativ:

Alternativ

Flygsträcka

Ersättning

A

Alla avgångar med en flygsträcka på högst 1 500 km.

3 000 kr (€250)

B

Alla avgångar inom EU med en flygsträcka mellan 1 500 km och 3 500 km

4 500 kr (€400)

C

Alla avgångar med en flygsträcka längre än 3 500 km.

7 000 kr (€600)

Såvida inte följande uppfylls:

 • Du har informerats om den aktuella avbokningen minst 2 veckor före den planerade avgångstiden.
 • Du har blivit informerad om avbokningen 7-14 dagar före den planerade avgångstiden och erbjuds en alternativ avgång som lyfter (högst) två timmar före den planerade avgångstiden där du når din slutdestination (högst) fyra timmar efter den planerade ankomsttiden.
 • Du har blivit informerad om det inställda flyget mindre än 7 dagar före den planerade avgångstiden och erbjudits en alternativ avgång som avgår (högst) en timme före den planerade avgångstiden där du når din slutdestination (senast) 2 timmar efter den planerade ankomsttiden
tip

Notera: Ersättningsnivån kommer att reduceras med 50% om Austrian Airlines erbjuder dig ombokning via en alternativ avgång, vars ankomsttid inte överstiger den planerade ankomsttiden.

Kontrollera om du har rätt till ersättning

Hur stor ersättning kan jag söka via Austrian Airlines?

Härnäst kommer vi att redogöra för hur mycket som du kan förvänta dig i ersättning när du flyger från Austrian Airlines från Sverige. Vi vill uppmärksamma dig på att ersättningsnivån dikteras av flygsträckan och längden på förseningen.

Flygrutt

Flygplats

Flygsträcka

Försening

Ersättning

Stockholm - London

Arlanda

1 037 km

>3 timmar

3 000 kr (€250)

Göteborg - Doha

Landvetter

4 758 km

>3 timmar

7 000 kr (€600)

Malmö - Berlin*

Malmö

343 km

>3 timmar

-

* Vid flygsträckor kortare än 1 500 km kommer du inte ha rätt till ersättning.

Så här begär du ersättning vid försenade och inställda avgångar

Följande steg redogör övergripande hur du går tillväga för att lämna in ett ersättningsanspråk hos Austrian Airlines:

 1. Samla in nödvändig information. Börja med att samla in all relevant information om det försenade och/eller inställda flyget, så som flygnummer, avgångs- och ankomsttider, typen av störning m.fl.
 2. Kontakta Austrian Airlines kundtjänst. Du kan kontakta kundtjänsten via telefon, e-post eller deras kanaler via sociala medier. Inkludera även information gällande din avgång för att undvika extra steg i processen.
 3. Skicka in en begäran om ersättning. Detta kan i de flesta fall åstadkommas via ett online formulär på flygbolagets webbplats. I vissa fall kan du behöva skicka underlaget via e-post.

en man som reser med flygplan

Extraordinära omständigheter - när är flygbolaget ansvarigt?

Austrian Airlines kan komma att avvisa dina ersättningsanspråk med hänvisning på att den försenade eller inställda avgången beror på så kallade extraordinära omständigheter. Några av dessa inkluderar:

 • Kraftigt försämrade väderförhållanden.
 • Naturkatastrofer av diverse karaktärer.
 • Strejk hos flygbolagets anställda.
 • Säkerhetsincidenter som terroristhot.

Det ska även nämnas att Austrian Airlines kan felaktigt avvisa dina ersättningsanspråk. I de fall då förseningen eller den inställda avgången anses ha orsakats av tekniska problem, fel vid bagagehanterare eller avsaknad av kabinpersonal har du i många fall rätt till skälig ersättning!

Austrian Airlines återbetalningspolicy

Följande punkter sammanfattar de viktigaste delarna hos Austrian Airlines återbetalningspolicy:

 • Du kan erhålla full återbetalning av flygbiljetten om avbokningen har slutförts inom 24 timmar efter bokningen. Efter att fönstret på 24 timmar passerats baseras rätten till återbetalning på typen av flygbiljett och rutt.
 • Du kan även ha rätt till återbetalning i samband med en sjukdom eller annan medicinskt relaterad nödsituation. Detta förutsätter att nödvändiga underlag tillhandahålls vilka styrker det hela.
 • Du kan ha rätt till återbetalning om din avgång försenats kraftigt eller blivit inställd. Detta gäller även i de fall då extraordinära situationer pekas ut som den bakomliggande orsaken.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Nekad ombordstigning på grund av överbokning

Vid nekad ombordstigning kommer Austrian Airlines att vägra släppa ombord dig på flyget, trots att du har ett boardingkort. Den absolut vanligaste anledningen till att nekas ombordstigning är på grund av överbokning.

Det kan även finnas andra skäl till att du blivit nekad ombordstigning där hälsoskäl, säkerhetsincidenter och avsaknaden av nödvändig resedokumentation tillhör några av de vanligaste.

Austrian Airlines uppmanar enligt egen utsago alltid sina resenärer att frivilligt överlåta deras reservation i utbyte mot lämplig kompensation. Följande kompensationsnivåer erbjuds enligt flygbolagets officiella webbplats:

Alternativ

Flygsträcka

Ersättning

A

Avser alla flygningar på 1 500 km eller mindre.

3 000 kr (€250)

B

Avser alla flygningar inom EUn över en sträcka över 1 500 km och alla andra flygningar över en sträcka på mellan 1 500 km och 3 500 km.

4 500 kr (€400)

C

Avser alla flygningar på 3 500 kilometer eller mer.

7 000 kr (€600)

Ovanstående beloppet kommer att minskas med 50% om Austrian Airlines erbjuder dig en ombokning på en alternativ avgång vars ankomsttid inte överstiger den planerade ankomsttiden.

Förutom ovanstående erbjuder dig Austrian Airlines även:

 1. Återbetalning av hela biljetten till det pris till vilket den köptes, för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar som redan genomförts om flygrutten inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.
 2. Omdirigering, under jämförbara förhållanden, vidare till din slutdestination, så snart som det anses möjligt.
 3. Omdirigering, under jämförbara förhållanden, vidare till din slutdestination vid ett senare tillfälle när det passar dig, i mån av tillgänglighet.

Du kommer även att erbjudas följande kostnadsfritt:

 • Måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden.
 • Övernattning på hotell då en mellanlandning blir nödvändig,
 • Transport mellan flygplatsen och boendet.
 • Möjligheten att använda telex, fax, telefon eller e-post.

en kvinna som lämnar in ett klagomål

Nedgradering av den bokade klassen

Om Austrian Airlines ​​inte kan erbjuda dig en flygstol i den kabinklass du bokat i samband med försenade, inställda och överbokade flyg, utan endast i en lägre klass, har du rätt till återbetalning av flygbiljetten enligt följande procentsatser:

Alternativ

Flygsträcka

Procentsats

A

Alla avgångar är 1 500 km eller kortare.

30% av priset på flygbiljetten

B

Alla avgångar inom EU som överstiger 1500 km, inklusive alla andra flygningar med en flygsträcka mellan 1 500 km - 3 500 km.

50% av priset på flygbiljetten

C

Avser alla avgångar som inte faller under alternativ a) eller b), inklusive alla avgångar mellan suveräna europeiska territorium och franska utomeuropeiska departement.

75% av priset på flygbiljetten

Om du väljer att frivilligt flyga i en kabinklass som är lägre än de som återspeglas på din flygbiljett kommer du inte att kunna hävda ovanstående alternativ.

Varför ska du välja AirAdvisor?

Nedan listar vi några anledningar till varför även du ska välja AirAdvisor när det kommer till att driva dina ersättningsanspråk gentemot Austrian Airlines:

 • Ingen stress: Vårt professionella team gör allt arbete. Hög framgångsgrad på 98%
 • Kortare handläggningstid: Det tar inte mer än 5 minuter att slutföra ditt anspråk.
 • Erfarna experter: Våra experter har mer än 6 års erfarenhet inom branschen.
 • Helt riskfritt: Vi står för alla kostnader som kan uppstå vid hanteringen av ditt ärende.
 • Ingen vinst, ingen avgift: Du betalar endast när vi lyckas driva igenom dina krav.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur länge behöver jag vänta på min ersättning?

I de fall då Austrian Airlines beviljat dina ersättningsanspråk kommer pengarna (oftast) att betalas ut inom en månad. I vissa fall kan det hela dock ta betydligt längre tid än så, särskilt om du driver ärendet på egen hand.

Blir jag automatiskt ombokad till en annan avgång om mitt flyg blir inställt?

Enligt Austrian Airlines kommer du att ombokas per automatik till en annan avgång i de fall då ett flyg blir inställt. Du kan se mer om vilket flyg som du blivit ombokad till genom att logga in på din personliga sida via den officiella webbplatsen för Austrian Airlines.

Vad gäller om det blivit kväll och inga flyg finns tillgängliga längre?

Om kundtjänsten för Austrian Airlines stängt för dagen måste du själv boka övernattning och transport. Flygbolaget kommer dock att återbetala alla utgifter som du fått bekosta ur egen ficka, förutsatt att du har sparat alla kvitton.

Vad gäller om flera medresenärer finns på min bokning?

Skulle din avgång försenats eller bli inställd kommer var och en av medresenärer vilka finns på bokningen att ha rätt till samma ersättningsnivå. Detta gäller dock endast för de medresenärer som har en flygstol bokad.

 

Flight Delay Compensation Calculator
Flight Delay Compensation Calculator

Flight Delay Compensation Calculator:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Austrian Airlines-kunder

Senaste kommentarerna

Stefano från Switzerland (Austrian Airlines OS 562 Missad anslutning)
September 8, 2023, 4:23 pm

The flight from Zürich landed too late in Vienna. We missed the Chisinau connection.


Alexandru från Romania (Austrian Airlines OS 0088 Missad anslutning)
June 25, 2023, 12:33 pm

The flight from Jfk had been borded in time, we waited to take of from JFK around 1h. We arrived at Vienna airport with a 30min delay and when I arrived at the gate for the Iasi flight they just closed the gate


Bianca från Romania (Austrian Airlines OS 236 Missad anslutning)
November 25, 2022, 8:04 am

The first flight was delayed so we lost our connection flight. We then had to spend a night in Vienna. The airline company offered us a room to a hotel and they told us that we will get our expenses back from the airline company: taxi, meals, etc. We arrived the second day at Bucharest , on 12 July 2022, at 20.40. Me and my husband missed a work day because of this.


Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror