Kontrollera ersättning
Air Serbia

IATAJU

ICAOASL

Air Serbia: Ersättning när du drabbas av försenade och inställda avgångar

Har du blivit drabbad av försenade eller inställda avgångar med Air Serbia? I så fall kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 081 recensioner

Låt AirAdvisor göra det vi är bäst på - nämligen att driva dina ersättningsanspråk gentemot flygbolaget!

Air Serbia: Ersättning när du drabbas av försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 21, 2024

Flygbolaget Air Serbia har stått inför en del utmaningar när det kommer till punktligheten. Under 2023 hamnade Air Serbia i kläm med Belgrads internationella flygplats, där den verkställande direktören, Jiri Marek, knappast var nådig i sina kommentarer.

Marek uttalade sig på följande sätt: "Det finns en rad problem som Air Serbia exponerats för på Belgrads flygplats. Detta har pågått dagligen under flera veckor och förvärras för varje dag som går, något som i sin tur resulterat i extremt försämrat punktlighet för våra resenärer."

Den senaste incidenten ägde rum i januari då resenärer transporterades till fel gate. Detta ledde i sin tur till en extra säkerhetskontroll, något som sedermera resulterade i att 17 flyg försenades (b.la. Stockholm), varav 8 ställdes in helt och hållet!

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Dina rättigheter som resenär när du flyger med Air Serbia

Enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004, inklusive artikel 19 i den serbiska lagen, måste Air Serbia rätta sig efter en rad bestämmelser i händelse av försenade och inställda avgångar, något som även inkluderar nekad ombordstigning. Bestämmelserna gällande resenärernas rättigheter kommer att gälla förutsatt att:

 • Du lyfter från en flygplats belägen i ett land som undertecknat ECAA-avtalet och som ECAA-avtalet gäller, eller från en flygplats belägen i ett tredjeland till en flygplats belägen i ECAA-området.
 • Du har en bekräftad bokning på den aktuella avgången som försenats, blivit inställt eller där du nekats ombordstigning.
 • Du presenterar dig för incheckning (såvida inte flyget är inställt) enligt vad som anges och vid den tidpunkt som anges i förväg (inklusive elektronisk väg) eller om ingen tid anges, minst 45 minuter innan avgång.
 • Din biljett utfärdas under lojalitetsprogram "Air Serbia Etihad Guest" eller annat kommersiellt program av Air Serbia.

Enligt bestämmelserna i (EG) nr 261/2004 gällande dina rättigheter kommer du inte att kunna hävda dessa om du reser gratis eller till ett reducerat pris som inte är direkt eller indirekt tillgängligt för allmänheten.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Air Serbia ersättning och kompensation vid försenade avgångar

När din avgång med Air Serbia förväntas eller redan blivit försenad med:

 • minst två timmar eller mer vid flygningar på 1 500 km eller kortare; eller
 • minst tre timmar eller mer vid flygningar mellan 1 500 och 3 500 km; eller
 • minst fyra timmar eller mer för alla flygningar vilka överstiger 3 500 km.

har du rätt till följande kompensation utan att debiteras några extra kostnader:

 • Måltider och förfriskningar i proportion till väntetiden.
 • Två telefonsamtal, telex, fax eller e-post.

När den förväntade avgångstiden är flyttad till nästa dag efter den tidigare meddelade avgångstiden har du även rätt till följande:

 • Kostnadsfritt hotellboende i de fall där vistelse på en eller flera nätter blir nödvändig.
 • Kostnadsfri transport från/till flygplats till/från boende (hotell eller dylikt).

Om ditt flyg blivit försenat med minst fem timmar, oberoende av flygsträcka, har du rätt till återbetalning av hela biljettkostnaden inom loppet av sju dagar. Detta avser den del eller de delar av resan som inte genomförts, inklusive de delar som redan avverkats om flygresan inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.

Kontrollera din rätt till ersättning nu!

Air Serbia ersättning och kompensation vid inställda flygningar

Om ett Air Serbia flyg som du har en bekräftad bokning för ställs in kommer flygbolaget att:

 • Erbjuda dig möjligheten att välja mellan återbetalning eller ombokning:
  • Återbetalning: Air Serbia ska betala tillbaka hela kostnaden för din flygbiljett till det pris som du köpte den för, inklusive flygskatter. Detta avser den eller de delar av flygresan som inte genomförts, inklusive den eller de delar som redan fullbordats men där flygresan inte längre tjänar något genuint syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.
  • Ombokning: På likvärdiga villkor, till din slutdestination vid tidigast möjliga tillfälle; eller ombokning, under likvärdiga förhållanden, vidare till din slutdestination vid ett senare skede, i mån av plats.
 • Tillhandahålla gratis förmåner: Kostnadsfria måltider och förfriskningar som ligger i proportion till väntetiden; två telefonsamtal, möjligheten att skicka telex, fax, eller e-post.
 • Gratis logi och transport: I händelse av ombokning där flyget avgår nästa dag ska Air Serbia erbjuda dig kostnadsfri logi, inklusive kostnadsfri transport till och från ditt boende.
 • Ersättning enligt följande: €250 (3 000 kr) för avgångar upp till 1 500 km, €400 (4 500 kr) för avgångar från 1 500 km till 3 500 km och 7 000 kr (€600) för avgångar vilka överstiger 3 500 km. 
tip

Notera: Om Air Serbia erbjuder dig möjligheten till ombokning till en annan avgång kan din ersättning komma att reduceras med 50%. Detta förutsätter dock att tiden för ankomst överstiger inte den ursprungliga ankomsttiden med 2 timmar för avgångar upp till 1 500 km, med 3 timmar för avgångar mellan 1 500 km och 3 500 km, med 4 timmar för avgångar över 3 500 km.

Tänk på att du inte kommer ha rätt till ersättning om en av följande punkter uppfylls:

 • Du blev underrättad om det inställda flyget minst två veckor före den planerade avgångstiden.
 • Du blev underrättad om det inställda flyget mellan två veckor och sju dagar före den planerade avgångstiden, samtidigt som du erbjöds en ombokning som gjorde det möjligt för dig att lyfta högst 2 timmar före den planerade avgångstiden, samtidigt som du skulle nå din slutdestination mindre än 4 timmar efter den planerade ankomsttiden.
 • Du blev underrättad om det inställda flyget mindre än 7 dagar före den planerade avgångstiden samtidigt som du erbjöds en ombokning som gjorde det möjligt för dig att lyfta högst 1 timme före den planerade avgångstiden varav du nådde din slutdestination mindre än 2 timmar efter planerad ankomsttid.
 • Du blev underrättad om det inställda flyget där anledningen till det inträffade härleds till extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

den viktigaste kvinnan som når klockan

Ersättningsnivåer vid försenade och inställda avgångar

Ersättningsnivåerna gällande försenade och inställda avgångar baseras främst på tiden och flygsträckan. Nedanstående tabeller redogör för vad du kan förvänta dig i form av ersättning när din avgång försenats eller blivit inställd!

När din destination är inom EU/Storbritannien:

Flygrutt

Ersättning

Flygsträcka

Stockholm - Köpenhamn

€250 (3 000 kr)

Upp till 1 500 km

Göteborg - Warszawa

€400 (4 500 kr)

1 500 – 3 500 km

När din destination är utanför EU/Storbritannien:

Flygrutt

Ersättning

Flygsträcka

Malmö - Sarajevo

€250 (3 000 kr)

Upp till 1 500 km

Stockholm - Belgrad

€400 (4 500 kr)

1 500 – 3 500 km

Göteborg - Nairobi

€600 (7 000 kr)

Över 3 500 km

tip

Undantag: När flygsträckan överstiger 3 500 km och du når din destination 3-4 timmar senare än planerat har du endast rätt till 50% av ersättningsbeloppet (det vill säga 3 500 kr (€300), inte 7 000 kr (€600).

Nekad ombordstigning på grund av överbokning

Nekad ombordstigning betyder att du inte har fått gå ombord på flygplanet trots att du har checkat in och erhållit ett boardingpass, såvida inte ombordstigning nekades på grund av hälsoproblem, en säkerhetsincident eller avsaknad av nödvändiga resedokument. 

När Air Serbia nekar dig ombordstigning kommer flygbolaget först att uppmana frivilliga att avstå från sin bokning i utbyte mot ersättning. Om inga frivilliga träder fram kan Air Serbia neka dig ombordstigning mot din vilja. Vid ofrivilligt nekad ombordstigning kommer du att ha rätt till följande:

Exempel på flygrutt

Ersättning

Flygsträcka

Stockholm - Oslo

€250 (3 000 kr)

Upp till 1 500 km

Göteborg - Warszawa

€400 (4 500 kr)

1 500 – 3 500 km

Luleå - Limassol

€600 (7 000 kr)

Över 3 500 km

Förutom ovanstående skall Air Serbia:

 • Erbjuda dig valet mellan återbetalning eller ombokning:
  • Återbetalning: Inom sju dagar, av hela kostnaden för biljetten till det pris för vilket den köptes, för den del eller de delar av resan som inte gjorts och för den del eller de delar som redan gjorts om flygningen inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.
  • Ombokning: Under likvärdiga transportvillkor, till din slutdestination, vid tidigast möjliga tillfälle eller ombokning, under jämförbara förhållanden, till din slutdestination vid ett senare tillfälle när det passar dig, i mån av tillgängliga platser.
 • Tillhandahålla kostnadsfria förmåner enligt följande: Måltider och förfriskningar i proportion till väntetiden, två telefonsamtal, telex, fax eller e-post, hotellboende i fall där vistelsen på en eller flera nätter blir nödvändig, kostnadsfri transport från/till flygplatsen till/från boendet.

Om Air Serbia ​​erbjuder dig ombokning till din slutdestination med ett alternativt flyg, kan denna kompensation komma att reduceras med 50% om ankomsttiden för det alternativa flyget inte överstiger den planerade ankomsttiden för det ursprungligen bokade flyget.

I dessa fall kommer följande att gälla: 2 timmar för alla flygningar upp till 1 500 km, 3 timmar för alla flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km och slutligen 4 timmar för alla flygningar över 3 500 km.

en kvinna framför datorn

Så här begär du ersättning från Air Serbia

Sammantaget finns det tre sätt på vilka du kan begära ersättning i samband med försenade, inställda eller överbokade avgångar:

 1. Gör det själv: Om du bestämmer dig för att driva ditt ärende på egen hand är det viktigt att ha god kännedom om dina rättigheter som resenär - både enligt rådande EU-lagstiftning och det land som flyger avgår ifrån. Detta är dock något som vi avråder ifrån eftersom det både är resurs- och tidskrävande. Sist men inte minst kommer även dina chanser att driva igenom dina ersättningsspråk att vara betydligt lägre.
 2. Anlita en jurist: Det andra alternativet som du har är att anlita en jurist som driver dina ersättningsanspråk gentemot Air Serbia. Trots att juristen håller i taktpinnen kommer du att behöva delta i möten, telefonsamtal, underteckna dokument och dylikt. Men den största nackdelen med att anlita jurist är den höga kostnaden - något som ska betalas oavsett om de lyckas med uppdraget eller inte!
 3. Anlita ett skadehanteringsföretag: Utan tvekan det enklaste och smidigaste sättet att kräva ersättning från Air Serbia. Skadehanteringsföretaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att du får den ersättning som du enligt lag har rätt till. Samtidigt anammar många av dessa företag en "ingen vinst, ingen avgift"-policy. 

Föregående gäller även för AirAdvisor, något som innebär att om du inte får betalt, får vi inte heller betalt!

Extraordinära omständigheter - När är Air Serbia ansvarigt?

Den enda gången då du inte har rätt till ekonomisk ersättning från Air Serbia i samband med försenade eller inställda avgångar är om det hela orsakats av extraordinära omständigheter.

Extraordinära omständigheter inkluderar:

 • Säkerhetsincidenter som terrorhot.
 • Politiska eller civila oroligheter.
 • Extrema och oberäkneliga väderförhållanden.
 • Strejker som inte är relaterade till flygbolaget*.
 • Dolda tillverkningsfel på flygplanet.

* Avser flygstrejker bland personalen som ansvarar för driften av flygplatsen.

Om ditt flyg blir försenat eller inställt på grund av följande:

 • Dåligt väder som påverkade en tidigare flygning.
 • Tekniska problem som hindrade flygplanet från att lyfta.
 • Nekad ombordstigning på grund av överbokning.

I dessa fall kommer du att ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen eftersom ovanstående situationer inte klassas som extraordinära omständigheter.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600)Kontrollera din avgång

Air Serbia återbetalningspolicy

Air Serbia har en flexibel och komfortabel återbetalningspolicy där du som resenär kan få tillbaka dina pengar, förutsatt att du uppfyller nedanstående krav:

 • Om du väljer att avboka ditt flyg inom 24 timmar får du tillbaka hela kostnaden för din biljett. Detta gäller dock endast om avbokningen görs minst 7 dagar innan flygets planerade avgång.
 • Enligt flygbolagets avbokningsregler måste resenärer som köpt biljetter inom en vecka före avgång betala avbokningsavgifter, även om du avbokar samma dag som du köpt flygbiljetten.
 • Om du har köpt din flygbiljett fysiskt på plats måste din avbokning ske via samma kanal, något som kan medföra administrationsavgifter utöver flygbolagets avbokningsavgifter.
 • Air Serbias avbokningsregler anger att du kommer att erhålla din återbetalning inom 7 till 30 arbetsdagar.
 • Flygbolagets återbetalningspolicy gäller endast för giltiga flygbiljetter vilka du köpt via auktoriserade kanaler. I andra fall kommer inte dina flygbiljetter att vara berättigade till återbetalning.

resväskor

Varför ska du välja AirAdvisor

 • Ingen stress: Du slipper den onödiga stressen med att driva ärendet.
 • Hög framgångsgrad: Vi har en ytterst hög framgångsgrad på 98%.
 • Smidigt: Vi tar hand om hela processen, utan att du behöver blanda dig i.
 • Hög expertis: Våra experter har mer än 7 år inom branschen.
 • Riskfritt: Vi står för alla kostnader som kan uppstå under tiden.
 • Ingen vinst, ingen avgift: Du betalar endast när vi lyckas med dina anspråk.

Vanliga frågor

Vad gäller vid ofrivillig nedgradering? 

Om Air Serbia mot din vilja placerar dig en lägre klass än vad du betalat för kommer du att ha rätt till ersättning inom 7 dagar. Ersättningsnivån fastställs genom att tillämpa den föreskrivna procentsatsen som i sin tur baseras på den aktuella flygsträckan.

Har varje resenär i sällskapet rätt till ett likvärdigt ersättningsbelopp?

Ja, alla som ingår i ditt resesällskap har rätt till ett likvärdigt ersättningsbelopp. Viktigt att understryka dock är att var och en av dessa resenärer måste ha bokat en flygstol för att de ska ha rätt till ersättningen. 

Hur lång tid behöver jag vänta på ersättning från Air Serbia?

När flygbolaget väljer att tillmötesgå dina krav på ersättning kommer dina pengar att vanligtvis betalas ut inom en månad. Kom ihåg även att om du driver ärendet på egen hand tenderar utbetalningen från Air Serbia att dröja längre än så.

Blir jag per automatik ombokad till en annan avgång om mitt flyg ställs in?

Enligt Air Serbia kommer du per automatik att bli ombokad till en annan avgång i de fall då ditt ursprungliga flyg ställs in. Flygbolaget kommer att notifiera dig om det hela via de kontaktvägar som du uppgett i samband med bokning.

Vad ska jag göra om det blir kväll och inga alternativa flyg finns tillgängliga?

I de fall då kundtjänst för Air Serbia stängt för dagen, samtidigt som det hunnit bli kväll, är du själv ansvarig för att hitta övernattning. Air Serbia kommer dock att stå för alla utgifter som du haft i samband med det inträffade, förutsatt att du sparat kvitton.

 

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror