Kontrollera ersättning
Braathens Regional Aviation

IATABIX

ICAOBRX

Braathens Regional Airlines: När har du rätt till ersättning vid försenade och inställda avgångar?

Det svenska flygbolaget Braathens Regional Airlines (BRA) hamnade i blåsväder nyligen när deras två charterplan drabbades av en och samma tekniska fel. Detta resulterade i att över 1 000 svenska resenärer blev försenade mellan 2-24 timmar!

Eftersom BRA är av den uppfattningen att det tekniska felet klassas som "extraordinära omständigheter" och innebär därför att flygbladet inte anser sig skyldiga att ersätta resenären för det inträffade. 

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 046 recensioner

Detta har därför resulterat i ett hundratal anmälningar till ARN, där de svenska resenärerna får medhåll av Karolin Kühn, juridisk rådgivare hos Konsument Europa som även uttalar sig om det inträffade på följande sätt:

quotes

Alla tekniska fel kan inte per automatik klassas som "extraordinära omständigheter". Ett exempel på detta är tekniska problem vilka inträffade som ett resultat av bristande underhåll, vilka därför inte kan klassas som "extraordinära omständigheter!

Eftersom flygresan med BRA ägde rum inom EU-/EES har resenärerna rätt till en ersättning upp till 7 000 kr (€600)! Våra experter har förhandlat fram över 700 miljoner i ersättning från 260 000 anspråk för mer än 200 000 resenärer!

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 03, 2024

När är du berättigad ersättning från BRA enligt EU 261/2004?

Baserat på de lagar och riktlinjer som finns i EU 261/2004 har du som resenär rätt att begära ersättning upp till 7 000 kr (€600) när du drabbas av försenade och inställda avgångar hos Braathens Regional Airlines (BRA).

Innan du börjar smida på dina planer om vad du ska göra med pengarna behöver du först säkerställa att du uppfyller ett antal avgörande punkter för att ha rätt till ersättning, vilka vi för övrigt diskuterar övergripande nedan:

 • Förseningen måste vara minst 3 timmar eller längre.
 • Du kan endast begära ersättning för avgångar från 2018.
 • Din avgång måste ha lyft och/eller landat inom EU-/EES.
 • Du ska inte ha bidragit till den inträffade förseningen.
 • Förseningen får inte bero på "extraordinära omständigheter".
clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Nivåer av ersättning vid försenade avgångar med BRA

I samband med en försenad avgång hos BRA kommer din slutliga ersättning att grundas främst på den planerade flygsträckan som skulle avverkas. När det kommer till kritan kan du som mest erhålla 7 000 kr (€600), något som även framgår av tabellen nedan.

Flygsträcka

Flygrutt

Försening

Ersättning

Kortare än 1 500 km

t.ex. Stockholm - Zürich

Mer än 3 timmar

Upp till 3 000 kr (€250)

Från 1 500 upp till 3 500 km

t.ex. Göteborg - Rhodos

Mer än 3 timmar

Upp till 4 500 kr (€400)

Längre än 3 500 km

t.ex. Kiruna - Nicosia

Mer än 3 timmar

Upp till 7 000 kr (€600)

passagerare som väntar på flygplatsen

Nivåer av ersättning vid inställda avgångar med BRA

När det kommer till försenade avgångar hos BRA gäller helt andra förutsättningar. Trots att ersättningsnivån är maximalt 7 000 kr (€600) kommer du inte att behöva ta hänsyn till tiden eftersom det hela baseras på flygsträckan enligt tabellen nedan:

Flygsträcka

Flygrutt

Ersättningsnivå

Kortare än 1 500 km

t.ex. Stockholm - Bern

3 000 kr (€250)

Från 1 500 upp till 3 500 km

t.ex. Göteborg - Heraklion

4 500 kr (€400)

Längre än 3 500 km

t.ex. Umeå - Nicosia

7 000 kr (€600)

Ersättning från BRA enligt EU 261-direktivet

Eftersom Sverige är medlem i den europeiska unionen, samtidigt som Braathens Regional Airlines (BRA) har sitt huvudkontor i Stockholm, Bromma, måste flygbolaget rätta sig efter EU 261-direktivet!

För att du ska kunna stödja dig mot dessa bestämmelser måste din avgång ha försenats med minst 3 timmar. Vänligen uppmärksamma att om BRA erbjuder dig en alternativ avgång kan din ersättning komma att minska med 50%. Tabell nedan redogör för de olika ersättningsnivåerna:

Försening

Flygsträcka

Ersättning

Mer än 3 timmar

Gäller alla flygsträckor, oavsett längd

Ingen ersättning

Mindre än 3 timmarLängre än 1 500 km

3 000 kr (€250)

Från 1 500 km upp till 3 500 km

4 500 kr (€400)

Inom EU och överstiger 1 500 km.

4 500 kr (€400)

Från 3 upp till 4 timmar

Flyg som lyfter från EU till en flygplats utanför EU där flygsträckan är längre än 3 500 km.

3 500 kr (€300)

Mer än 4 timmar

Flyg som lyfter från EU till en flygplats utanför EU där flygsträckan är längre än 3 500 km.

7 000 kr (€600)

en tjej som kollar sin ersättning i mobiltelefonen

Viktiga dokument och underlag när du ansöker om ersättning hos BRA

När du gör slag i saken och skickar in dina ersättningsanspråk till BRA är det viktigt att få med nödvändiga dokument och underlag. För att du inte ska missa något viktigt kommer vi härnäst att redogöra för de mest väsentliga!

Identitetshandling

För att flygbolaget över huvud taget ska behandla dina ersättningsanspråk måste du skicka in en giltig identitetshandling. Detta är nödvändigt eftersom flygbolaget vill kunna säkerställa att du har rätt till det begärda ersättningsanspråket.

Vi rekommenderar dig att alltid skicka in en kopia på ditt pass, något som även kommer minska risken för kompletteringar. Om du har ett nyare pass, kom ihåg att skicka in en kopia på både din profilbild och en kopia på sidan där din underskrift framgår.

Bokningsbekräftelse

I samband med bokning och godkänd betalning av din flygresa med BRA kommer du att erhålla en bokningsbekräftelse. I de flesta fall kommer den att skickas ut till den angivna e-postadressen som oftast krävs vid bokning.

Om du söker ersättning för andra individer ur ditt resesällskap är det viktigt att deras namn återfinns på den bokningsbekräftelse som du skickar till BRA. Glöm inte att kopian måste vara läsbar för att den ska gälla som underlag.

Boardingkort

Det sista underlaget som du behöver skicka in när du söker ersättning från BRA är ditt boardingkort. Till skillnad från bokningsbekräftelsen där alla resenärer framgår på ett och samma underlag, måste du skicka in en kopia på boardingkortet för varje resenär.

I de fall då BRA skickat ut boardingkort till både dig och dina medresenärer via smarttelefon eller dylikt behöver du skriva eller kopiera det i pappersform. Självklart kan du hoppa över detta om du aldrig kommit så långt att ett boardingkort utfärdats.

clouds
bubble
Acceptera inte flygkuponger

Låt AirAdvisor hjälpa dig i ditt ärende.

Extraordinära omständigheter befriar BRA från kravet på ersättning

I de fall då BRA hävdar att den uppkomna flygstörningen är ett resultat av "extraordinära omständigheter" kommer du tyvärr att bli utan ersättning. Det är dock mer regel än undantag att flygbolagen skyller på "extraordinära omständigheter" även när de själva är ansvariga för det hela.

För att du ska få en bättre förståelse för vad som avses med det hela, något som även kommer hjälpa dig att syna flygbolaget bluff, kommer vi nedan att redigera för de situationer vilka ofta klassas som just "extraordinära omständigheter":

 • Kraftiga skurar, större mängd snö, kraftig dimma och dylikt.
 • En plötslig strejk bland flygledningen på den aktuella flygplatsen.
 • Olyckor med djur, fåglar och andra främmande föremål.
 • Politiska oroligheter, terrorhot och andra typer av hotbilder.
 • Naturkatastrofer i form av tsunami, vulkanutbrott och orkan.

en vacker ung kvinna på en flygplats

Avboknings- och ombokningsskydd hos BRA

För att du ska ha rätt till återbetalning av en flygbiljett som inte är återbetalningsbar, krävs att du har tecknat ett avbeställningsskydd i samband med bokningstillfället. Kostnaden för avbeställningsskyddet ligger på 149 kronor per resenär (gratis för barn under 2 år).

Du behöver inte teckna avbeställningsskyddet i samband med bokning av biljetter vilka klassas som EXTRA och/eller BIO EXTRA. Dock behöver du avboka nämnda flygbiljetter innan avgång för att ha rätt till återbetalning.

Avbeställningsskyddet gäller för de situationer då aktuell sjukdom åberopats, dödsfall av en medresenär eller nära anhörig. Föregående behöver intygas via ett läkarintyg eller i form av ett attest från en nära anhörig. 

Avbeställningsskyddet kan inte åberopas på grund av följande:

 • Syftet med flygresan anses ha gått förlorat.
 • Läkarbesök som inplanerats innan bokning.
 • Medicinska ingreppet vilka planerats in innan bokning.

Avbokning av din flygresa måste äga rum senast 30 minuter innan planerad avgång genom kontakt med kundtjänsten hos BRA. Utanför ordinarie öppettider godkänner flygbolaget notifiering vilka skickats till kundtjänsten 30 minuter före planerad avgång.

Varför är AirAdvisor din ideala samarbetspartner?

Om du fortfarande har tvivel gällande huruvida du ska låta oss på AirAdvisor driva ditt ärende hos BRA kommer vi nedan att försöka övertyga dig ytterligare om att välja oss som din ideala samarbetspartner:

 • Vi på AirAdvisor har en officiell framgångsgrad på 98% när det kommer till ersättningar.
 • Du kommer att spara massor med värdefull tid genom att slippa involvera dig själv.
 • Du tar inga risker eftersom du endast debiteras en mindre summa av ersättningen.
 • Vi tillämpar en arbetsprocess som baseras uteslutande på "Ingen vinst, ingen betalning".
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor

Hur länge kan jag räkna med att behöva vänta på svar gällande mitt ersättningsanspråk från BRA?

Den tid som du behöver vänta på att BRA ska handlägga och återkomma med svar på dina ersättningsanspråk varierar beroende på arbetsbörda. Du kan dock räkna med att få vänta allt ifrån några veckor upp till flera månader!

Kommer hela resesällskapet att ha rätt till samma ersättning från BRA?

Svart är ja! Oavsett hur många som ingår i resesällskapet kommer både du och dina medresande att ha rätt till samma ersättningsnivå. Om du exempelvis berättigas 7 000 kr (€600) i ersättning kommer även dina medresenärer rätt till en likvärdig summa.

När måste jag ordna med egen övernattning vid inställd avgång med BRA

I de fall då din avgång blir inställd, samtidigt som kundtjänst hos BRA stängt för dagen, kommer du tyvärr behöva ordna med övernattning på egen hand. Spara dock alla kvitton eftersom de krävs för att få ersättning för utgifterna i efterhand.

Hur tar jag reda på om min avgång med BRA blivit försenad?

Som gemene man kan det vara ytterst svårt att få reda på hur länge din avgång försenats. I dessa fall rekommenderar vi uteslutande att låta oss på AirAdvisor ta reda på det eftersom vi förfogar över flygdata i realtid!

Kan jag kräva ersättning hos BRA även om flygresan betalats av någon annan?

Ja, du har möjligheten att kräva ersättning hos BRA, även om flygresan finansierats av någon annan. Kom ihåg dock att ditt namn måste finnas på flygbiljetten för att du ska ha rätt till ersättning överhuvudtaget.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Braathens Regional Aviation-kunder

Senaste kommentarerna

Anders från Sweden (Braathens Regional Aviation BIX 2509 Försenat flyg)
November 7, 2023, 2:18 pm

Över 24 h försening. Angiven orsak: att på grund av lagstadgad tjänstgöringstid blir det en ytterligare försening för BIX2509 till Stockholm. Detta innebär en övernattning på Madeira. Slutdestination anländes igår 20:40. Vi fick övernatta på hotell på Madeira av flygbolaget. Måndagen var arbetsdag och vi förlorade arbetsinkomster då.

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror