Kontrollera ersättning

Norwegian strejk: Vilka är dina rättigheter när det kommer till ersättning?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: March 27, 2024

Även om du som resenär sällan reflekterar över risken för en flygstrejk, är det dessvärre en vanlig orsak till flygstörningar. Skulle du drabbas av en flygstrejk är det viktigt att känna till dina rättigheter.

Huruvida du kommer lyckas driva igenom dina ersättningsanspråk eller inte baseras främst på om flygstrejken anses ha varit något som flygbolaget kunnat förutse. Det hela är dock ofta en bedömningsfråga, något som du även kommer bli varse om senare i guiden.

För att du ska undvika att famla i mörkret, samtidigt som du får en högre förståelse kring dina rättigheter som resenär, kommer vi i denna guide att förse dig allt som du behöver veta i samband med en Norwegian strejk!

Genrebild över ett flygplan som förbereder sig för avgång

När har du rätt till ersättning vid en Norwegian strejk?

För att du ska få en snabb överblick över när du har rätt till ersättning i samband med en Norwegian strejk redogör vi kortfattat för några av de punkter vilka du som resenär måste uppfylla:

 • Incheckning har slutförts inom den tid som anges av Norwegian.
 • Ditt avgångsdatum sammanföll ej med Norwegian strejken.
 • Flygstörningen har ägt rum under de senaste 36 månaderna..
 • Du anlände till din destination med en försening på minst 3 timmar.
 • Din avgång var schemalagd att lyfta från en flygplats inom EU.
 • Flygstörningen anses bero på en strejk bland Norwegian personal.
 • Din avgång ställdes in med mindre än 14 dagar innan avgångsdatum.

Vänligen notera att strejker hos Norwegian personal omfattar både piloter och kabinbesättning.

När har du inte rätt till ersättning vid en Norwegian strejk?

Det finns ett antal situationer för när du inte kan räkna med ersättning i samband med en strejk hos Norwegian. Några av de vanligaste omfattar följande punkter:

 • Strejk som utbryter bland säkerhetspersonal på den aktuella flygplatsen.
 • Strejk som utbyts bland personalen som ansvarar för hanteringen av bagage.
 • Strejk som utbryter bland personalen som ingår i flygledningen.
 • Strejk som utbryter som ett resultat av politisk instabilitet.

Ovanstående punkter klassificeras ofta som "extraordinära omständigheter". Begreppet används för att beskriva de situationer som anses ligga utanför flygbolagets kontroll, oberoende av om Norwegian anses ha vidtagit rimliga åtgärder. 

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Hur mycket kan du förvänta dig i ersättning?

Storleken på ditt ersättningsanspråk baseras på den aktuella flygsträckan, samt hur länge flygstörningen pågått. För avgångar vilka försenats med minst 3 timmar, inställda flyg, inklusive nekad ombordstigning fastställer EU 261 olika belopp vilka i sin tur grundas på den aktuella flygsträckan:

 • Flygsträcka upp till 1500 km: Om flygsträckan för din resa understiger 1500 km kommer du att ha rätt till en ersättning upp till 3000 kr €250 i samband med försenade, inställda eller ombokade avgångar.
 • Flygsträcka mellan 1500 - 3500 km: I de fall då flygsträckan överstiger 1 500 km, men understiger 3 500 km har du rätt till en ersättning upp 4500 kr (€400) i samband med försenade, inställda eller ombokade avgångar.
 • Flygsträcka högre än 3500 km: När det kommer till flygsträckor vilka överstiger totalt 3500 km har du rätt till en ersättning upp till 7000 kr (€600) i samband med försenade, inställda eller ombokade avgångar.

Nedanstående tabell redogör i korthet för de olika ersättningsnivåer som du kan förvänta dig när det kommer till försenade,  inställda och ombokade avgångar:

Flygsträcka upp till 1500 km

Flygsträcka mellan 1500 - 3500 km

Flygsträcka från 3500 km och högre

t.ex. Stockholm - Warszawa

t.ex. Stockholm - Reykjavik

T.ex. Stockholm - Dubai

Upp till 3000 kr (€250)

Upp till 3500kr (€400)

Upp till 6000 kr (€400)

Dina rättigheter gällande alternativa avgångar vid en Norwegian strejk

Norwegian Air Shuttle (ASA) är enligt lag skyldiga att underrätta dig som resenär i samband med strejk som resulterar i försenade, inställda eller överbokade avgångar, samtidigt som flygbolaget även förväntas erbjuda en likvärdig avgång vid ett senare skede.

I många fall kommer Norwegian att förlita sig på sina partners, något som innebär att du som resenär erbjuds att flyga med en annan avgång. Det alternativa flyget måste dock återspegla samma klass som den du betalat för.

Du kan även på eget bevåg kontakta Norwegian och ändra din bokning (kostnadsfritt) alternativt göra valet att avboka din flygresa i sin helhet. I det sistnämnda fallet kommer du att få tillbaka alla pengar som du erlagt för biljetten, inklusive flygskatter.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Dina möjligheter vid strejk i samband med inrikesflyg

I samband med strejk vid inrikesflyg kan du komma att erbjuda möjligheten att resa med buss, tåg eller dylikt. I dessa fall kommer Norwegian att konvertera (utan extra kostnad) din flygbiljett till en buss- eller tågbiljett.

I regel kan det hela slutföras utan att du behöver fysiskt ta dig till incheckningsdisken på flygplatsen. Skulle du istället välja att bekosta dina egna buss- eller tågbiljetter rekommenderar vi dig att iaktta försiktighet.

Skulle din buss- eller tågbiljett återspeglas av ett högre pris än din flygbiljett kan Norwegian kräva att du själv står för mellanskillnaden. Du bör ha det som regel att spara undan alla kvitton för att kunna styrka de utgifter som du haft.

Genrebild över ett flygplan från Norwegian som förbereder sig för att lyfta

Din rätt till förtäring och andra förmåner

Skulle du bli fast på flygplatsen under en längre period som ett resultat av en försening som i sin tur orsakats av en Norwegian strejk har du enligt lag rätt till förtäring (mat och dryck) och en rad andra förmåner. Följande punkter redogör för vad du kan förvänta dig i samband med en strejk hos Norwegian som resulterar i försenade, inställda och överbokade avgångar:

 • Korta distanser upp till 1500 km: När din avgång försenats med minst 2 timmar, samtidigt som den total1 flygsträckan är 1 500 km, har du rätt till gratis förtäring och förfriskningar, inklusive kostnadsfria samtal, fax- och/eller e-postmeddelanden.
 • Medellånga distanser mellan 1 500 - 3500 km: I samband med att din avgång försenas med minst 3 timmar, samtidigt som den totala flygsträckan ligger mellan 1500 - 3500 km har du rätt till gratis förtäring och förfriskningar, inklusive kostnadsfria samtal, fax- och/eller e-postmeddelanden.
 • Långa distanser vilka överstiger 3500 km: När din avgång försenats med minst 4 timmar, samtidigt som flygsträckan överstiger 3500 km, har du rätt till gratis förtäring och förfriskningar, inklusive kostnadsfria samtal, fax- och/eller e-postmeddelanden. 

Nedan har vi sammanställt en tabell över när du kan förvänta dig mat, dricka och andra förmåner i samband med flygstörningar vilka orsakats som en följd av en strejk hos Norwegian Air:

Flygsträcka

< 1500 km

1500 - 3500 km

> 3500 km

Försening

> 2 timmar

> 3 timmar

> 4 timmar

Flygrutt

t.ex. Göteborg - Paris

t.ex. Göteborg - Aten

T.ex. Göteborg - Doha

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Vilka rättigheter har jag om Norwegian strejken orsakar en försening längre än 5 timmar?

Om din avgång är minst 5 timmar försenad (eller mer) har du enligt EU 261 rätt att avbeställa resan i sin helhet, oberoende av bakgrunden till själva förseningen. I dessa fall skall Norwegian Air återbetala flygbiljetten i sin helhet, alternativt erbjuda en likvärdig avgång i samma klass.

Har jag rätt till ersättning från Norwegian om min avgång flyttas till nästa dag?

Oberoende om förseningen i fråga beror på en strejk, extraordinära omständigheter som inte kunnat förutses eller dylikt har Norwegian Air skyldighet att erbjuda dig övernattning och transport till ett hotell (utan extra kostnad) om din avgång flyttas till nästa dag.

När behöver inte Norwegian ersätta dig för det inträffade?

I de fall då strejken hos Norwegian uppfyller kraven för "extraordinära omständigheter" kommer du tyvärr att bli utan ersättning. Du har dock rätt till kompensation på flygplatsen i de fall då förseningen överstiger 2 timmar eller mer.

Hur länge behöver jag vänta på att Norwegian ska besvara mina ersättningsanspråk?

Tumregeln är att Norwegian ska återkomma med dina ersättningsanspråk inom 30 dagar. I verkligheten tar det hela betydligt längre än så, där man i många fall kan komma att behöva vänta flera månader. Med AirAdvisor tar processen oftast några veckor!

Är Norwegian skyldiga att ersätta mig i samband med pilotstrejk?

Skulle en strejk utbryta bland piloter har du rätt att begära ekonomisk ersättning för det inträffade. Det ska även nämnas att du har rätt till kompensation på flygplatsen i form av mat, dricka, kostnadsfria telefonsamtal, fax- och e-post.

Är jag tvungen att befinna mig på flygplatsen i samband med en Norwegian strejk?

Ja, det är ytterst viktigt att checka in inom utsatt tid, framför allt om strejken varar under en kort period. Skulle Norwegian erbjuda dig ett alternativ avgång med ganska kort varsel kommer du att gå miste om rätten till ekonomisk ersättning.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror