Kontrollera ersättning

KLM strejk: När kan du räkna med ekonomisk ersättning?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 13, 2024

I samband med att de anställda hos KLM bestämmer sig för att inleda en strejk kommer det med största sannolikhet att resultera i att en mängd resenärer drabbas av försenade, inställda och överbokade avgångar.

För att du ska slippa famla i mörkret kommer vi i denna guide att förse dig med information om vad som gäller i samband med en KLM strejk. Detta kommer bland annat att informera dig om när och hur du söker ersättning för det inträffade!

Genrebild över ett flygplan som förbereder sig för avgång

Olika typer av flygstrejker

Begreppet flygstrejker är egentligen ett samlingsnamn för flera olika typer av strejker. I de flesta fall delas dessa upp i strejk som inträffar bland anställda på flygplatsen, respektive flygbolagets anställda.

För att nämna ett konkret exempel inträffade det en stor strejk för ett antal år sedan bland säkerhetspersonal som arbetade på en rad tyska flygplatser. På grund av att det handlade om säkerhetspersonal som anställda av flygplatsen var det inte möjligt för resenärer att kräva ekonomisk ersättning.

Det ska dock understrykas att resenärerna hade rätt till diverse förfriskningar, inklusive möjligheten att bli ombokade till en annan avgång. Några månader tidigare hade kabinpersonalen hos Ryanair gått ut i strejk.

Eftersom det handlade om flygbolagets anställda hade resenärer rätt att söka ekonomisk ersättning för det inträffade. Nedan illustrerar vi de två olika typerna av strejker, samt när du har rätt till ekonomisk ersättning:

Intern strejk

Extern strejk

Exempel: KLM anställda inleder en utannonserad strejk.

Exempel: Strejk på en nederländsk flygplats utan förvarning.

Räknas inte som en extraordinär omständighet

Räknas som en extraordinär omständighet

Kan ge dig som resenär rätt till följande:

Kan ge dig som resenär rätt till följande:

 • Enklare förtäring
 • Dryck
 • Telefonsamtal, e-mail och fax
 • Övernattning
 • Transport (mellan flygplats och logi)
 • Ombokas till en annan avgång
 • Ersättning (upp till) 7 000 kr (€600)
 • Enklare förtäring
 • Dryck
 • Telefonsamtal, e-mail och fax
 • Gratis övernattning
 • Transport (mellan flygplats och hotell)
 • Bli ombokad till en annan avgång

Notera: Du har dessvärre inte alltid rätt att begära kompensation om din flygbiljett blivit annullerad, inklusive om din avgång försenats på grund av en strejk. Du kan dock i enlighet med EU 261 kräva att KLM täcker upp för dina merkostnader.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

När kan jag begära ersättning i samband med en KLM strejk?

När det kommer till en strejk bland KLM anställda avser det hela även piloter, kabinpersonal, ingenjörer och andra anställda vilka arbetar i direkt anslutning till KLM. Skulle du drabbas av en flygstörning på grund av en KLM strejk, kan flygbolaget vara skyldiga att betala ut ersättning.

Ovanstående är möjligt främst tack vare EU 261, något som konkret innebär att KLM är skyldiga till att ersätta dig för de flygstörningar vilka flygbolaget gör sig skyldiga till. Det hela inkluderar även flygstörningar orsakade av KLM anställda, förutsatt att det inte handlar om en oannonserad strejk vill säga.

En intressant detalj i det hela är att lagen gällande ersättning i samband med strejk röstades igenom så sent som 2018. Det var då som EU-domstolen fastslog att flygstörningar som orsakats som ett resultat av anställda hos ett flygbolag ger dig som resenär rätt till ersättning.

Följande punkter redogör för när du har rätt till ersättning i samband med en strejk hos KLM:

 • Du drabbades av en flygstörning till följd av att KLM personal gått ut i strejk.
 • Din avgång försenades med minst 3 timmar som en följd av en strejk hos KLM.
 • Den planerade flygrutten ställdes in med mindre 14 innan planerad avgång.
 • Din reservation hade bekräftats av KLM vid tiden som strejken ägde rum.
 • Du drabbades av flygstörning som en följd av KLM-strejken de senaste 3 åren.

Genrebild över ett flygplan från KLM som tankas

När kan du inte begära ersättning i samband med en KLM strejk?

Tumregeln är att en strejk bland KLM anställda anses vara något som enligt lag anses ligga inom flygbolagets kontroll. Dock finns det ett undantag för när en strejk hos KLM anställda anses inte ligga inom flygbolagets kontroll.

Som vi redan nämnt inledningsvis kan en strejk komma att klassas som en form av "extraordinär händelse". Själva begreppet används för att beskriva situationer när en KLM strejk anses ligga bortom flygbolagets kontroll.

Detta innebär att KLM inte anses vara skyldiga till det inträffade, trots att de ansvariga vidtagit alla rimliga åtgärder. För din egen del innebär det hela att du inte kan räkna med ekonomisk ersättning från KLM över huvud taget!

Följande punkter utgör några av de situationer då KLM inte kan hållas ansvariga för en strejk:

 • Strejker vilka initieras av säkerhetspersonalen på den aktuella flygplatsen.
 • En strejk som initieras bland personalen som ansvarar för bagagehanteringen.
 • Strejker som inleds av flygledningen på den aktuella flygplatsen.
 • En strejk som orsakas till följd av politiska oroligheter på den aktuella orten.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Ersättningsnivån i samband med en KLM strejk

En KLM strejk kommer i många fall att resultera i att din avgång blir kraftigt försenad eller ställs in helt och hållet. I dessa fall kan du ha rätt till ersättning, såvida flygbolaget informerat dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg var planerat att lyfta, samtidigt som de inte erbjöd dig en alternativ avgång med en snarlik ankomsttid.

Följande tabell illustrerar situationer för vilka du kan komma att berättigas ersättning i samband med att en strejk initieras bland anställda hos KLM. Detta förutsätter dock att strejken i fråga inte anses uppfylla kraven för "extraordinära händelser":

Flygsträcka

Mindre än 2 timmar

2-3 timmar

3-4 timmar

Mer än 4 timmar

Anlände aldrig

Alla flyg 1 500 km eller kortare

125 €

250 €

250 €

250 €

250 €

Flygningar inom EU över 1 500 km

200 €

200 €

400 €

400 €

400 €

Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km

200 €

200 €

400 €

400 €

400 €

Flygningar utanför EU över 3 500 km

300 €

300 €

300 €

600 €

600 €

Varför ska jag välja AirAdvisor?

 • Mer än 7 års erfarenhet inom branschen
 • Mer än 250 000 kunder från 58 länder
 • 4,6/5 i betyg, baserat på 15 328 kundrecensioner
 • Tillgänglig på 13 språk
 • Internationellt team av jurister

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om ersättning från KLM i samband med strejk?

Skulle din avgång försenad, bli inställt eller överbokad på grund av en strejk hos KLM kan du komma att ha rätt till ersättning enligt EU 261 direktivet. För att få ersättning får inte strejken klassas som en "extraordinär händelse".

Kan jag räkna med återbetalning från KLM i samband med strejk?

Skulle din avgång med KLM bli inställd har du i regel rätt att begära återbetalning av din flygbiljett. Du kan även bli erbjuden en alternativ avgång, samtidigt som du har rätt att tacka nej till den alternativa avgången och få pengarna tillbaka om förseningen är längre än 5 timmar.

Vilka situationer befriar KLM från att behöva betala ut ersättning?

För att KLM ska komma undan med att behöva betala ersättning i samband med en strejk måste flygbolaget kunna påvisa att strejken inte kunnat förutses. I de fall då KLM kan bevisa att de inte känt till strejken i förväg, kommer du dessvärre även att bli utan ersättning.

Hur snabbt måste KLM besvara mina ersättningsanspråk?

I samband med att du lämnar in ditt ersättningsanspråk förväntas KLM att återkomma med ett svar inom 30 dagar. Det ska dock understrykas att det hela tar oftast betydligt längre tid än så, framför allt om det handlar om en strejk.

Har jag rätt till kompensation på flygplatsen i samband med strejk?

I de fall då en strejk bryter ut, samtidigt som din försening överstiger mer än 2 timmar, har du rätt till kompensation direkt på flygplatsen. Detta gäller även i de fall då strejken klassas som en "extraordinär händelse".

Är det möjligt att faktiskt förutspå en strejk hos KLM?

Huruvida du kan förutspå en strejk hos KLM eller inte baseras främst på om strejken utannonseras i god tid. För en okontrollerad strejk som bryter ut praktiskt taget samma dag så är det ytterst svårt att förutspå det hela.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror