Kontrollera ersättning

Vilka är dina rättigheter som resenär i samband med en Pegasus Airlines strejk?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 25, 2024

När de anställda hos Pegasus Airlines bestämmer sig för att gå ut i strejk kommer du som resenär att drabbas av försenade eller inställda avgångar, där du även kan komma att nekas ombordstigning på grund av överbokningar.

Huruvida du kan yrka på ersättning i samband med nämnda flygstörningar baseras främst på var i världen som blivit varse om strejken. Om du flyger från Oslo vidare till Doha kan du yrka på ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Dina rättigheter till ersättning blir dock helt andra om du istället lyfter från Doha med slutmålet Oslo. Det hela tenderar att orsaka en del huvudbry bland resenärerna, vilket är just här som AirAdvisor kommer in i bilden.

Genom att låta oss föra din talan gentemot flygbolaget gällande dina ersättningsanspråk kommer dina chanser till att lyckas driva igenom dina krav öka markant, utan att du behöver involvera dig i processen nämnvärt!

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Genrebild på ett flygplan som förbereder sig för avgång

Du måste uppfylla ett antal grundläggande krav för att ha rätt till ersättning vid flygstrejk hos Pegasus Airlines

När Pegasus Airlines-besättningen bestämmer sig för att inleda en flygstrejk är det du som resenär som får ta den största smällen i form av bland annat försenade och inställda avgångar.

Detta hela resulterar i sin tur att Pegasus Airlines kommer bli tvungna att kompensera dig för inträffade, något som även omfattar kompensation direkt på flygplatsen.

Innan du börjar planera vad du ska göra för pengarna från Pegasus Airlines behöver du först och främst ta reda på om strejken varit planerad flera veckor i förväg, eller om det hela föranletts utan varning.

För att du enklare ska komma underfund med vad som gäller har vi nedan sammanställt en checklista gällande de krav som du behöver uppfylla för att berättigas ersättning från Pegasus Airlines i samband med flygstrejk:

 • Du har drabbats av en flygstörning på grund av en strejk hos Pegasus Airlines besättningen.
 • Din planerade avgång försenades med 3 timmar eller mer.
 • Du blev varse om flygstörningen mindre än 14 dagar innan avresa.
 • Du har en giltig bokningsbekräftelse som bevis på din planerade avgång.
 • Du blev drabbad av flygstörningen under de senaste 3 åren.
 • Du erbjöds möjligheten att ombokas till en annan avgång, varav du ankom till din planerade destination senare än vad du planerat.
 • Du blev nekad ombordstigning som en effekt av att Pegasus Airlines sålt mer flygstolar än vad det finns kapacitet till.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

När kan du inte söka ersättning i samband med strejk hos Pegasus Airlines?

Dina rättigheter till ersättning baseras på grund och botten på vem det är som strejkar. Det är mer regel än undantag att Pegasus Airlines skiljer ifrån sig det som inträffade på "extraordinära omständigheter".

Om du inte är bekant med begreppet sedan tidigare avser det hela beskriva en situation där Pegasus Airlines inte kan hållas ansvariga för det inträffade.

Detta innebär i sin tur att Pegasus Airlines befrias kravet på att ersätta dig för det inträffade, åtminstone rent juridiskt. De flesta resenärer tenderar även att ge upp när Pegasus Airlines hänvisar till det inträffade som "extraordinära omständigheter".

Vi på AirAdvisor är väl medvetna om detta och vill hjälpa dig att inte gå samma öde till mötes. Våra duktiga medarbetare kommer att göra allt de kan för att du ska få den ersättning som du förtjänar.

Från din sida behöver vi endast få in ett antal dokument, där bland annat dina resehandlingar, bokningsbekräftelse, boardingkort (om sådant existerar) m.fl.

Själva processen tar inte mer än 5 minuter att slutföra, förutsatt att du har underlaget tillgängligt vill säga. Sedan är det bara att luta dig tillbaka och invänta svar på det hela!

Har du rätt till ersättning om flygledningen väljer att gå ut i strejk?

Vi nämnde tidigare att strejk bland flygledningen klassas som en form av "extraordinär händelse". Med andra ord kommer de ansvariga att slippa gå med på de krav som gäller vid försenade och inställda avgångar.

Men, ovanstående innebär inte att Pegasus Airlines kommer undan med att behöva kompensera dig för det inträffade. I regel har du rätt till att ombokas till en alternativ avgång eller få tillbaka pengarna för biljetten.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Vad gäller vid strejk och lång väntetid?

Om du skulle bli väntandes på flygplatsen under en längre period som en effekt av en längre flygstrejk, kan du (oftast) räkna med att kompenseras direkt på plats.

För att du ska få en bättre bild över de rättigheter som du har när det kommer till långa väntetider i samband med en flygstrejk hos Pegasus Airlines har du rätt till kompensation när en av följande uppfylls:

 • Flygsträcka kortare än 1 500 km: När din planerade rutt understiger en försening på 2 timmar, samtidigt som den planerade flygsträckan med Pegasus Airlines.
 • Flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km: När din planerade resa kommit att försenas med minst 3 timmar, samtidigt som flygsträckan är längre än 1 500 men ej längre än 3 500 km.
 • Flygsträcka längre än 3 500 km: När din planerade avgång försenad med 3 timmar eller mer, varav din flygsträcka är längre än 3 500 km.

Genrebild över en flygplats med flera skärmar

Flygstrejk: När har du rätt till ombokning eller en återbetalning av din biljett?

När den planerade avgången med Pegasus Airlines försenas eller blir inställd är Pegasus Airlines enligt lag skyldiga att boka om dig till en annan avgång, alternativt återbetala pengarna som du erlagt för biljetten.

Skulle din planerade avgång försenas med minst 5 timmar skall Pegasus Airlines återbetala din biljett i sin helhet, förutsatt att du avböjer möjligheten att ombokas till en annan avgång.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vilka är mina alternativ när alla avgångar med Pegasus Airlines blir inställda på grund av strejk bland besättningen?

Om du skulle ha oturen att drabbas av en strejk där besättningen hos Pegasus Airlines står bakom det hela, kan du ha rätt till skälig ersättning för det inträffade.

Skulle din avgång bli inställd som ett resultat av en strejk som i sin tur inletts av de anställda hos Pegasus Airlines har du rätt att lämna in ett ersättningsanspråk för det inträffade.

Viktigt att komma ihåg är att rätten till strejk baseras på när du blivit varse om det hela. Har du exempelvis fått reda på att strejken kommer äga rum mindre än 14 dagar innan avgång med Pegasus Airlines, har du rätt ersättning.

Det ska nämnas att flygbolagen tenderar i regel att erbjuda en alternativ avgång till de drabbade. Hur snabbt du hinner sätta din fot på flyget beror oftast på den aktuella tillgängligheten.

Vad ska jag göra vid nekad ombordstigning i samband med en flygstrejk hos Pegasus Airlines

I samband med en flygstrejk hos Pegasus Airlines löper du risk att nekas ombordstigning. Om alla resenärer nekas att gå ombord på planet är detta ett resultat av flygstrejken.

Men om andra resenärer får passera säkerhetskontrollen utan bekymmer, samtidigt som du blir stående vid sidan av, är detta ett tecken på att Pegasus Airlines sålt mer biljetter än vad det finns kapacitet till.

I samband med ovanstående scenarion kommer du att ha rätt till ersättning, förutsatt att du inte anses ha bidragit till den nekade ombordstigningen vill säga.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vad är det som gäller i samband med missade anslutande avgångar med Pegasus Airlines på grund av strejk?

Vid anslutande avgångar vilka du missat som ett resultat av en pågående flygstrejk hos besättningen är Pegasus Airlines skyldiga till att erbjuda dig en alternativ ombokning, eller pengarna tillbaka.

För att du ska få tillbaka pengarna för alla dina anslutande avgångar måste hela rutten bokats vid ett och samma tillfälle. Det ska även påpekas att Pegasus Airlines ansvar för att trafikera de missade anslutningarna.

Sist men inte minst måste även den aktuella förseningen som du drabbats av att överstiga en period på minst 3 timmar i samband med ankomst till din slutliga destination.

Varför ska du välja oss på AirAdvisor?

 • Hjälpt resenärer att söka ersättning i mer än 7 år.
 • Över 260 000 klienter från mer än 214 länder.
 • 4,6/5 i genomsnittligt betyg, baserat på 15 895 recensioner.
 • AirAdvisor är tillgänglig på mer än 13 språk.
 • Ett internationellt och erfaret team av jurister.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur gör du för att söka ersättning från Pegasus Airlines i samband med flygstrejk?

Om din avgång försenas eller blir inställd som en effekt av en flygstrejk hos besättningen hos Pegasus Airlines kan du ha rätt till skälig ersättning för det inträffade.

För att undersöka om du har rätt till ersättning, vänligen använd dig av AirAdvisor-verktyg. Det hela tar inte mer än 5 minuter att slutföra, helt utan förbindelser!

Har du rätt att begära tillbaka pengar för din biljett i samband med Pegasus Airlines strejk?

Om din avgång med Pegasus Airlines blir inställd på grund av en strejk hos Pegasus Airlines har du rätt att begära att få tillbaka hela den summa som du erlagt för biljetten, inklusive flygskatter.

Kom ihåg dock att Pegasus Airlines kommer oftast att erbjuda dig en alternativ avgång med likvärdiga villkor. Huruvida du tack ja eller avböjer det hela är dock något som endast du själv kan svara på.

Om förseningen i fråga överstiger en period på minst 5 timmar har du rätt att begära återbetalning av biljetten, förutsatt att du valt att tack nej till den alternativa avgången.

I vilket sammanhang är Pegasus Airlines befriat från ansvaret att ersätta dig vid strejk?

Huruvida Pegasus Airlines kommer undan med att ersätta dig vid flygstörningar vilka härleds till en strejk avgörs främst av om det hela klassas som en "extraordinär händelse".

För att vara tydlig kommer inte Pegasus Airlines att slippa ansvar om flygbolaget haft kännedom om vad som komma skall. Om Pegasus Airlines varit medvetna om en kommande strejk mer än 14 dagar i förväg, anses inte det hela vara en "extraordinär händelse".

Å andra sidan, om en strejk utbryter helt plötsligt utan förvarning, där Pegasus Airlines inte blivit varse om vad som komma skall, kommer du att dessvärre bli utan ersättning.

Men oberoende om det handlar om en "extraordinär händelse" eller ej är Pegasus Airlines fortfarande skadligt att erbjuda dig kompensation direkt på plats!

Hur snabbt måste Pegasus Airlines besvara mina anspråk gällande ersättning?

I de flesta fall kommer Pegasus Airlines återkomma med respons på dina anspråk inom en period på 30 dagar. Men det hela är ett önsketänkande där svaret tenderar att dröja betydligt längre än så.

Det hela gäller särskilt i de fall då en flygstrejk bryter ut, varav mängden ersättningsanspråk ökar lavinartat. För att slippa råka ut för dessa situationer rekommenderar vi dig att låta AirAdvisor driva ditt ärende!

Hur kontrollerar jag status för min avgång via Pegasus Airlines?

Du kan tämligen enkelt kontrollera status för din avgång, antingen via den app som Pegasus Airlines tillhandahåller, eller knappa in webbplatsen för den flygplats som din avgång är tänkt att lyfta från.

Om du för närvarande befinner dig på en plats med begränsad uppkoppling har du alltid möjligheten att slå en pling till Pegasus Airlines kundtjänsten där du ber om en redogörelse.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror