Kontrollera ersättning

Transavia: Vilka är dina rättigheter i samband med strejk?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 01, 2024

En strejk hos Transavia kan orsaka en del huvudbry för resenärerna, där förseningar, överbokningar och till och med inställda avgångar tenderar att vara en vanlig effekt av det hela.

Skulle du komma att drabbas av en flygstörning som relateras till en strejk hos Transavia kan du enligt rådande EU-lag ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600)!

Det kan dock vara ganska krävande att hävda din rätt mot Transavia på egen hand, vilket är just där som AirAdvisor kommer in i bilden. Vi tar hand om hela processen, från att du lämnar in din begäran vidare till utbetalning!

Genrebild över ett flygplan som förbereder sig för avgång

Transavia kompensation vid strejk - Dina rättigheter som resenär

Varje gång som du drabbas av en inställd avgång på grund av en strejk bland besättningen hos Transavia har du rätt till att söka ersättning för det inträffade. Enligt EU-domstolen har du rätt att söka ersättning vid försenade eller inställda avgångar med upp till 7 000 kr (€600), främst tack vare EU 261-förordningen.

Förutom rätten att söka monetär ersättning för det inträffade måste även flygbolaget erbjuda dig alternativet att få tillbaka den totala kostnaden för biljetten (gäller även medresenärer), eller en alternativ avgång till din ursprungliga destination. Dessutom måste återbetalningen från Transavia täcka hela biljettkostnaden. Läs mer om EU 261 och hur direktivet ämnar skydda resenärernas rättigheter.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Transavia-återbetalning i samband med strejk: När har du rätt att lämna in ett ersättningsanspråk?

När Transavia anställda bestämmer sig för att inleda en strejk kommer det hela (i de flesta fall) att drabba resenärerna negativt. I dessa fall måste Transavia betala ersättning och erbjuda kompensation på plats för det inträffade.

Det hela leder oss till frågan – Vem är det egentligen som strejkar? Om det är Transavia-anställda som inlett en strejk, samtidigt som det inträffade anses vara något som Transavia gjort sig skyldiga till, har du som resenär rätt till skälig ersättning. För att du ska ha rätt till det hela måste du dock uppfylla följande kriterier:

 • Du drabbades av en flygstörning på grund av en strejk hos Transavia-anställda.
 • Din avgång försenades med minst 3 timmar eller mer.
 • Ditt flyg ställdes in mindre än 14 dagar innan avgång.
 • Du hade en bekräftad bokning på den försenade och/eller inställda avgången.
 • Själva störningen inträffade under de senaste 3 åren.
 • Om du erbjöds ett alternativt flyg, varav din ankomsttid var betydligt senarelagd än den ursprungliga ankomsttiden.
 • Nekad ombordstigning som i sin tur beror på en överbokning hos Transavia.

Kontrollera om du har rätt till ersättning redan idag (mindre än 3 minuter) med vårt enkla och användarvänliga verktyg.

"Kom ihåg att en strejk tenderar i regel att initieras av antingen anställda på den aktuella flygplatsen, eller kabinpersonal som tillhör ett specifikt flygbolag."

Är det möjligt att kräva återbetalning och kompensation i samband med en pilotstrejk hos Transavia?

I händelse av en flygförsening har du som resenär rätt till kompensation direkt på flygplatsen. Detta inkluderar bland annat matkuponger, kostnadsfria telefonsamtal, möjligheten att skicka e-post med flera.

Tack vare EU-förordning nr 261 har du även rätt att yrka på ekonomisk ersättning om ditt Transavia-avgång försenats med minst 3 timmar (eller mer) på grund av en pilotstrejk. För att ta reda på huruvida din Transavia-avgång uppfyller kriterierna rekommenderar vi dig att använda vårt kostnadsfria verktyg.

När är du inte kvalificerad för ersättning i samband med en strejk hos Transavia?

Huruvida du har rätt till ersättning eller ej är i hög grad beroende av vem det är som initierat strejken. Transavia kan exempelvis hävda att den inträffade strejken är en form av "extraordinär omständighet".

Det hela kan i sin tur medföra att Transavia vägrar betala ut ersättning. Som privatperson blir det svårt att hävda din rätt mot Transavia jurister, vilket är just där som AirAdvisor kommer in i bilden.

Vi tar hand om hela processen, från att samla in underlaget, till att driva in ditt ersättningsanspråk. Skulle Transavia vägra att samarbeta är vi även beredda på att driva ärendet i domstol!

Med ovanstående i åtanke kan det finnas flera anledningar till att Transavia drabbats av en strejk. Några av de vanligaste, som även befriar Transavia från kravet på ersättning, inkluderar:

 • Strejk som initierats av flygledningen och/eller flygplatspersonal.
 • Strejk som initierats av personal som ansvarar för hanteringen av bagage.
 • Strejk som initierats av bagagehanterare.
 • Strejk som initierats som ett resultat av politisk instabilitet.
 • Strejk som initierats av ogynnsamma väderförhållanden.
 • Strejk som initierats på grund av en eller flera säkerhetsrisker.
 • Strejk som initierats på grund av terrorhot eller dylikt.

Traditionellt sett är inte flygbolag skyldiga (åtminstone enligt lag) att betala ut ersättning i samband med strejk som initierats av flygledningen och/eller anställda på flygplatsen ("markpersonal"). I dessa fall anses inte flygbolaget kunnat inverka på utkomsten av strejken, något som även befriar Transavia från ansvaret gällande ersättning.

Kan du begära ersättning för en Transavia-avgång som påverkats av en strejk hos flygledningen?

Vi nämnde tidigare att en strejk hos flygledningen och/eller anställda på den aktuella flygplatsen befriar Transavia från ansvaret att betala ut ersättning. Dock måste Transavia erbjuda dig en alternativ avgång eller återbetalning av biljettkostnaden, förutsatt att den inträffade förseningen/avbokningen uppfyller kriterierna hos EU 261.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vilka är dina rättigheter om du tvingas vänta länge på flygplatsen som ett resultat av ett pågående strejk?

Om du fastnar på flygplatsen under en längre period som ett resultat av ett pågående strejk har du rätt till "kompensation på plats". Dina rättigheter som resenär skiljer sig åt beroende på den aktuella förseningen. För att ha rätt till kompensation direkt på flygplatsen måste ditt Transavia-avgång vara försenad minst 2 timmar (eller mer).

Härnäst redogör vi övergripande för de situationer när du har rätt att yrka på ersättning i samband med en försening hos Transavia:

 • Upp till 1 500 km: När din väntetid överstiger 2 timmar (eller mer) har du rätt till kompensation på plats. Flygbolaget ska erbjuda bland annat matkuponger, förtäring, kostnadsfria samtal etc.
 • Från 1 500 upp till 3 500 km: När din väntetid överstiger minst 3 timmar (och högre) måste kompensationen motsvara den väntetid som du spenderar på flygplatsen. Precis som för övriga förseningar har du rätt till matkuponger, kostnadsfria samtal, e-post etc.
 • Över 3 500 km: När din väntetid överstiger 3 timmar (eller mer) har du rätt till kompensation på plats. Det hela inkluderar matkuponger, kostnadsfria telefonsamtal, möjligheten att skicka e-post etc.

Om du drabbas av en inställd avgång som ett resultat av pågående strejk, samtidigt som flygbolaget inte kan erbjuda dig ett alternativ avgång förrän nästa dag, har du enligt EC 261 rätt till övernattning på ett hotell, inklusive kostnadsfria måltider och transport.

Genrebild över en terminal med resenärer

När har jag rätt att begära ombokning eller återbetalning av biljetten?

När Transavia väljer att ställa in din avgång måste flygbolaget erbjuda dig en alternativ avgång, eller återbetala flygbiljetten i sin helhet, inklusive flygskatter.

Skulle din avgång bli försenad med minst 5 timmar eller mer kommer flygbiljetten att återbetalas när du väljer att tacka nej till en alternativ avgång.

Glöm inte heller att "återbetalning" och "kompensation" är två skilda begrepp, där den första ger dig rätt till att få tillbaka kostnaden för biljetten, varav den andra ämnar beskriva gottgöra dig på plats för det inträffade.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vad händer om Transavia ställer in min och alla andra avgångar på grund av strejk?

Om din avgång blivit inställd på grund av en strejk som initierats av besättningen hos Transavia har du rätt till att begära ytterligare ersättning.

Det hela förutsätter att du informerats om strejken mindre än 14 dagar innan avgång, samtidigt som Transavia struntat i att erbjuda dig ett alternativ avgång eller att återbetala flygbiljetten i sin helhet.

För att stärka dina chanser till ersättning behöver du även kräva ett officiellt och skriftligt uttalande från Transavia. Det hela kommer i sin tur användas som en del av underlaget i samband med dina ersättningsanspråk.

Läs mer om ersättning för inställda flyg.

Ersättning för inställt flyg med Transavia?

Flygstrejker kan ibland komma att orsaka långa förseningar, något som i sin tur kan komma att påverka den planerade ankomsttiden till din slutdestination.

Om din avgång skulle försenas med minst 3 timmar eller mer har du rätt att begära ytterligare ersättning. När din avgång med Transavia påverkas en pågående strejk, varav förseningen överstiger minst 3 timmar, kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600), beroende på flygsträcka.

Hur du går tillväga för att söka ersättning i samband med försenade avgångar med Transavia faller utanför ramarna för denna guide. Vi rekommenderar dig dock att ta en närmare titt på vår guide gällande ersättning i samband med försenade avgångar.

Vad gäller vid nekad ombordstigning hos en avgång med Transavia på grund av strejk?

I samband med en strejk hos Transavia kan du bli nekad att stiga ombord på den aktuella avgången. Det hela inträffar när Transavia även sålt din flygstol till andra resenärer.

Skulle du nekas ombordstigning mot din vilja kan du ha rätt till skälig ersättning för det inträffade. Läs om vad du ska göra vid nekad ombordstigning och dina rättigheter till ersättning för det inträffade.

Ersättning vid missade anslutningsavgångar med Transavia

För att du ska kunna yrka på ersättningsanspråk i samband med missade avgångar med Transavia måste hela resan ha bokats vid en och samma tillfälle, samtidigt som följande punkter måste uppfyllas:

 • samma flygbolag trafikerar ditt/dina anslutningsflyg som du missade på grund av problem vilka härleds till din första avgång, och
 • din flygförsening överstiger 3 timmar i samband med ankomst till din slutliga destination.

Utforska alternativen gällande ersättning i samband med en missad anslutning.

Varför ska jag välja AirAdvisor?

 • Mer än 7 års erfarenhet inom branschen
 • Mer än 260 000 kunder från 214 länder
 • 4,6/5 i betyg, baserat på 15 888 kundrecensioner
 • Tillgänglig på 13 språk
 • Internationellt team av jurister

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Hur fyller jag i ett ersättningsanspråk med Transavia?

Om din avgång blivit inställt eller försenats på grund av en strejk hos Transavia kan du ha rätt till ersättning enligt EU 261. För att få reda på vad som gäller i just ditt fall, vänligen använd dig av kostnadsfria verktyg där du snabbt och enkelt kan få reda på vad som gäller i just ditt fall! Vi vill även uppmärksamma dig på att verktyget är helt kostnadsfritt att använda, utan några förpliktelser.

Kommer Transavia att återbetala min flygbiljett i samband med strejk?

Om din avgång med Transavia ställs in har du i regel rätt till återbetalning av flygbiljetten. Du kan även komma att erbjuda en alternativ avgång inom en överskådlig framtid. Om din försening överstiger 5 timmar kommer biljetten att återbetalas om/när du väljer att tacka nej till den alternativa avgången och således ställer in din resa.

När slipper Transavia ansvar i samband med strejk?

På ett konkret plan handlar det hela om att kunna härleda den pågående strejken till något som flygbolaget anser sig ha haft kännedom om och kunnat förhindra.

Skulle Transavia dock kunna påvisa att det inte är något som flygbolaget varken haft kännedom om eller kunnat kontrollera, kommer Transavia att slippa (rent juridiskt) att betala ut ersättning.

Notera dock att ovanstående inte innebär att Transavia förväntas erbjuda dig en alternativ avgång inom en överskådlig framtid. Detta inkluderar kompensation på flygplatsen, inklusive transport och övernattning i de fall då avgången lyfter nästkommande dag.

Vilken svarstid har Transavia när det kommer till ersättningsanspråk?

När du anser dig ha rätt till ersättning i samband med en Transavia-strejk, skall flygbolaget återkomma med svar inom 30 dagar. Dock tenderar det hela att dröja betydligt längre i de fall då strejk anses vara den bakomliggande orsaken till det inträffade.

Skulle flygbolaget dröja betydligt längre än så med att svara på dina krav, rekommenderar vi dig att låta oss på AirAdvisor föra din talan gentemot Transavia.

Hur kontrollerar du statusen för din avgång med Transavia?

Oberoende om du drabbats av flygstörningar som ett resultat av en strejk bland besättningen hos Transavia eller vill endast ta reda på statusen för din avgång, är det förhållandevis enkelt att informera dig om det hela.

I regel kommer du att kunna ladda ned en officiell app för den aktuella flygplatsen där statusen för din avgång visas. I andra fall kommer även Transavia att kunna förse dig med information kring din avgång.

Om du saknar uppkoppling har Transavia en telefonlinje som du kan ringa till där du kan välja att uppdateras gällande din avgång.

Är det möjligt att förutspå en Transavia-strejk?

När det kommer till kontrollerade strejker tenderar dessa att utannonseras i god tid. Detta innebär att du vanligtvis kommer bli varse om vad som komma skall inom god tid.

När det kommer till okontrollerade strejker kan det vara betydligt svårare att förutspå dessa på förhand. Det hela tenderar även att befria flygbolaget från ansvar, framför allt om det klassas som en "extraordinär omständighet".

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror