LATAM Airlines Group

IATALA

ICAOLAN

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty LATAM Airlines Group

Czy dotknęło Państwo opóźnienie lub odwołanie lotu w LATAM Airlines Group?

Jeśli tak to zakładamy, że są Państwo zainteresowani poznaniem praw pasażera i tym co należy zrobić w takim przypadku.

Nasz doświadczony zespół zebrał wszystko, co trzeba wiedzieć, aby złożyć wniosek o odszkodowanie od LATAM Airlines Group.

Po przeczytaniu tego dowiedzą się Państwo, że LATAM Airlines Group może być Wam winna nawet 600 euro zgodnie z prawem UE.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Zwrot kosztów i roszczenie o odszkodowanie za lot LATAM Airlines Group

Odwołane bądź opóźnione loty to sytuacje, z którymi co jakiś czas mierzy się każdy podróżny. Takie przypadki są źródłem kosztów i stresu. Warto więc pamiętać, że podróżni mają prawo żądać rekompensaty finansowej za tego typu problemy. Jako pasażer masz prawo żądać odszkodowania od linii lotniczych w następujących przypadkach:

Maksymalnie możesz uzyskać odszkodowanie w kwocie 600 euro.

Na całym świecie, kwestie roszczeń odszkodowawczych od linii lotniczych są opisane w różnych przepisach i regulaminach. Na terytorium UE kluczowe znaczenie mają przepisy unijne, a zwłaszcza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Zgodnie z rozporządzeniem pasażer w określonych przypadkach ma prawo uzyskać odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Ubiegać się o odszkodowanie na mocy rzeczonych przepisów można w następujących przypadkach:

  • Plan lotu obejmował terytorium UE.
  • Lot dotyczył trasy zaczynającej się w kraju UE, a kończącej się poza UE.
  • Lot zaczynał się poza UE, a kończył na terytorium wspólnoty. Dodatkowym warunkiem jest to, że za lot odpowiadała unijna linia lotnicza.

Na ogół loty polskich podróżnych spełniają któryś, z powyższych warunków. Stąd przepisy unijne mają zwykle zastosowanie. Jeśli jednak dany lot nie spełniał żadnego warunku z powyższej listy, to wiążące stają się odrębne przepisy. Przykładowo w USA obowiązujące są przepisy Amerykańskiego Departamentu Transportu.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot LATAM Airlines Group odszkodowanie

To, czy LATAM Airlines Group odszkodowanie za opóźniony lot zostanie przyznane, zależy od tego, jakie przepisy obowiązywały w przypadku danego połączenia. Jeśli zastosowanie miało tu prawodawstwo unijne, to linie lotnicze są zobowiązane do wypłacania rekompensat w przypadkach opisanych w stosownym rozporządzeniu. Zasadniczo LATAM Airlines Group odszkodowanie jest wypłacane, gdy opóźnienie wynosiło co najmniej 3 godziny.

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest też to, że opóźnienie wynika z czynników zależnych od linii lotniczych. Przykładowo lot LATAM Airlines Group zanotował spóźnienie ze względu na błędy organizacyjne pracowników tych linii lotniczych lub awarię samolotu. Jednakże zajście nadzwyczajnych sytuacji niezależnych od linii lotniczych zwalnia je z obowiązku wypłaty rekompensat. LATAM Airlines Group skargi i reklamacje dotyczące odszkodowania mogą więc zostać odrzucone np. wtedy, gdy lot został opóźniony ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Poniżej przedstawiamy ogólne zestawienie tego, jaki odszkodowawczy zwrot za opóźniony lot LATAM Airlines Group powinien zostać wypłacony w zależności od długości danego lotu.

 

Odległość lotu

Odszkodowanie w wysokości (na jednego pasażera)

Mniej niż 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Ponad 3500 km

600 euro

 

Jeżeli reklamacja opóźniony lot LATAM Airlines Group dotyczy lotu z przesiadkami to przy wyliczaniu odległości i czasu opóźnienia pod uwagę bierze się różnice pomiędzy zaplanowanym a faktycznym czasem przybycia do miejsca docelowego.

Należy mieć świadomość, że powyższe dane są orientacyjne. Wszystkie LATAM Airlines Group reklamacje w sprawach odszkodowań są rozpatrywane indywidualnie. Wpływ na zasadność i wysokość roszczeń odszkodowawczych ma nie tylko szereg przepisów, ale też specyfika konkretnego roszczenia, z jakim wiąże się konkretny LATAM Airlines Group lot i jego opóźnienie.

Prostą i efektywną metodą ubiegania się o odszkodowanie lotnicze jest sięgnięcie po wsparcie specjalistów AirAdvisor. Wystarczy tylko uzupełnić krótki wniosek online. Alternatywa to dodatkowo płatne LATAM Airlines Group ubezpieczenie od opóźnienia na polisie turystycznej (o ile wcześniej wykupiło się takie ubezpieczenie z rozszerzeniem ochrony o opóźnienia samolotów). W tym przypadku wiążące jest jednak OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zawierają one szereg ograniczeń terytorialnych, kwotowych, czy czasowych. Przykładowo polskie towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle wypłacają odszkodowanie przy opóźnieniach trwających minimum 6 godzin. Tymczasem z AirAdivsor wystarczą trzygodzinne opóźnienie, by móc uzyskać odszkodowanie.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za odwołany lot LATAM Airlines Group

Chcąc uzyskać odszkodowanie LATAM Airlines Group odszkodowanie za odwołany lot, również można powoływać się na rozporządzenia unijne, o ile dany lot jest objęty przepisami UE. Podstawowym warunkiem jest tu udowodnienie, że LATAM Airlines Group odwołanie lotu wynikło ze względu na czynniki zależne od linii lotniczych. Gdy zaś LATAM Airlines Group odwołane loty są wynikiem sytuacji nadzwyczajnych, np. zamknięciem przestrzeni powietrznej ze względu na sytuację polityczną, to odszkodowanie nie zostanie przyznane.

Ponadto anulowanie lotu LATAM Airlines Group nie jest przesłanką do wypłacenia odszkodowania, jeśli pasażer został poinformowany o tym fakcie co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem wylotu. Linie lotnicze są również zwolnione z wypłaty odszkodowania, gdy poinformują o odwołaniu lotu w terminie minimum 7 dni od planowanego wejścia na pokład i spełnią określone wymagania. Anulacja lotu LATAM Airlines Group musi tu być powiązana z zaproponowaniem lotu alternatywnego o zbliżonych parametrach czasowych.

Orientacyjnie odszkodowanie za odwołany lot, jest naliczane w zgodzie z poniższym zestawieniem.

 

Lot LATAM Airlines Group — odległość

Odwołane loty LATAM Airlines Group — odszkodowanie

Mniej niż 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

400 euro

Ponad 3500 km poza UE

600 euro

 

Gdy LATAM Airlines Group odwołuje loty, to czasem proponuje pasażerom bilet lotniczy na połączenie zastępcze. W takich przypadkach odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę, o ile opóźnienie lotu zastępczego nie przekroczy określonych wartości. Odwołany lot LATAM Airlines Group odszkodowanie opiewa wówczas na wartości przedstawione poniżej.

 

Odległość lotu

LATAM Airlines Group — opóźnienie lotu alternatywnego

Odszkodowanie

Mniej niż 1500 km

Mniej niż 2 godziny

125 euro

Od 1500 km do 3500 km

Mniej niż 3 godziny

200 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

Mniej niż 4 godziny

200 euro

Ponad 3500 km poza UE

Mniej niż 4 godziny

300 euro

 

Prawa pasażerów linii lotniczych są inne, gdy odwołany lot nie podlega przepisom rozrządzeń unijnych. Pytając wtedy, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot LATAM Airlines Group należy wziąć pod uwagę stosowne w danej sprawie przepisy.

Przykładowo Amerykański Departament Transportu ustalił, że w przypadku odwołania lotu linie lotnicze nie są w żaden sposób zobligowane do wypłacania odszkodowań. Dana linia lotnicza może (lecz nie musi) wypłacać rekompensaty np. na mocy własnego wewnętrznego regulaminu usług. Z kolei w Kanadzie przepisy dotyczące odszkodowań wiążą ich wysokość od wielkości linii lotniczych i opóźnienia lotu alternatywnego w relacji do lotu odwołanego. W przypadku opóźnienia lotu alternatywnego o 9 godzin uzyskać można 500 CAD odszkodowania od małych i 1000 CAD od dużych linii lotniczych.

 Miałeś opóźniony lub odwołany lot do lub z UE?Sprawdź odszkodowania

LATAM Airlines Group zwrot biletu i zwrot kosztów za odwołany lot

Jako AirAdvisor pragniemy zwrócić uwagę na to, że pasażer w określonych przypadkach ma prawo nie tylko ubiegać się o odszkodowanie, ale też o zwrot pieniędzy za bilet LATAM Airlines Group. Ponadto ubiegać można się o zwrot pieniędzy za inne poniesione koszta. Wniosek o zwrot pieniędzy LATAM Airlines Group ma uzasadnienie np. wtedy, gdy linie lotnicze odwołały lot na kilka godzin przed jego planowanym rozpoczęciem.

Na mocy prawa unijnego w takich przypadkach ubiegać można się o:

  • LATAM Airlines Group zwrot kosztów za bilet w pełnej kwocie.
  • Zapewnienie miejsca w hotelu oraz opłacenie kosztów transportu, gdy pojawia się konieczność dłuższego oczekiwania na zastępczy lot.
  • LATAM Airlines Group zwrot na konto kosztów posiłków i napojów w adekwatnej ilości.

Krótko mówiąc, zwrot kosztów za odwołany lot LATAM Airlines Group obejmuje wszystkie uzasadnione kategorie wydatków, które pasażer był zmuszony ponieść, ze względu na zaistniałą sytuację. Ważne jest tu to, by zebrać wszystkie rachunki. Zwrot za odwołany lot LATAM Airlines Group powinien wtedy przebiec bezproblemowo.

 

FAQ

 

LATAM Airlines Group: odszkodowanie za opóźniony lot ile się należy?

Zasadniczo LATAM Airlines Group wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot może przynieść do 600 euro rekompensaty. Jednakże odszkodowanie za opóźniony lot przyznawane jest w sposób indywidualny. Zasadność roszczenia odszkodowawczego i jego wysokość zależą zwłaszcza od czasu opóźnienia.

 

Jak odzyskać pieniądze z LATAM Airlines Group?

LATAM Airlines Group wniosek o odszkodowanie można złożyć samodzielnie. Druga i efektywna możliwość to skorzystanie ze wsparcia AirAdvisor, czyli ekspertów od odszkodowań lotniczych. Znajomość aktualnych i wiążących przepisów prawa jest bowiem tym, co często przesądza o skuteczności danego wniosku i uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych.

 

LATAM Airlines Group: czy odszkodowanie za opóźniony lot podlega opodatkowaniu?

Co do zasady odszkodowania i zwrot kosztów za opóźniony lot są zwolnione z opodatkowania.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot LATAM Airlines Group?

Najprostszym, a przy tym skutecznym sposobem jest ubieganie się o odszkodowanie z pomocą specjalistów od rynku odszkodowań lotniczych. By to zrobić, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej AirAdvisor.

 

LATAM Airlines Group: odwołany lot ile czasu na reklamacje?

LATAM Airlines Group odwołany lot reklamacja jest możliwa do zrealizowania w ciągu trzech lat. Jednakże czas ten może być znacznie krótszy w niektórych przypadkach. Dlatego też wniosek odszkodowawczy za LATAM Airlines Group anulowanie lotu lepiej jest składać bez zbędnej zwłoki.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

LATAM Airlines Group: opóźniony lot ile czasu na reklamacje?

Wnioski o odszkodowania za opóźniony lot mogą być przyjmowane nawet w ciągu 3 lat. Niemniej w wielu przypadkach czas na reklamowanie opóźnienia lotniczego jest krótszy. Stąd rekomendujemy zgłaszanie reklamacji bezzwłocznie, np. za pomocą formularza online od AirAdvisor.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet LATAM Airlines Group?

Wniosek LATAM Airlines Group zwrot za odwołany lot można zgłosić bezpośrednio w liniach lotniczych. LATAM Airlines Group zwrot może dotyczyć nie tylko zwrotu biletu, ale też innych uzasadnionych kosztów. W sprawie należnych odszkodowań pomoc online uzyskać można w AirAdvisor. Do wniosku o LATAM Airlines Group zwrot za bilet lub odszkodowanie powinno się załączyć stosowną dokumentację dotyczącą konkretnego lotu.

 

LATAM Airlines Group: odszkodowanie za opóźniony lot jakie dokumenty?

By ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, czy o zwrot biletu LATAM Airlines Group, warto zgromadzić, jak największą liczbę dokumentacji i informacji:

  • Dokumentacja lotnicza obejmująca między innymi kartę pokładową, bilet elektroniczny, czy potwierdzenie rejestracji.
  • Rachunki wynikające z opóźnienia, np. za posiłki i taksówkę.
  • Dane lotu, w tym numer lotu oraz jego planowany harmonogram odlotu i przylotu.
  • Czas opóźnienia i jego powód (informacje można uzyskać np. od personelu linii lotniczych).

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Co się stało z klientami LATAM Airlines Group

Ostatnie komentarze

Michelle od Chile (LATAM Airlines Group LA 705 Odwołanie lotu)
June 7, 2021, 5:44 pm

The flight was cancelled and I became aware of this when I called to reserve the animal transport service. Since I need to travel with my pets, they could not put me on another airline and I have to wait for a week for a new flight. I have to cover the cost of new pappers for the export of the animals, and a place to live since I had given up my appartment already.


Judit od Węgry (LATAM Airlines Group LA 713 Odmowa wejścia na pokład)
October 7, 2021, 8:58 pm

On 6th October 2021 five members of my family - all covered with XXXXX Insurance - began their travel from Budapest (HU) to Asuncion (PY), with their first stop in Madrid (ES) where they had to get on to another flight. Four of them had a flight ticket valid to Asuncion with a transit in Sao Paulo; and the fifth only to Sao Paulo. They all got their negative PCR tests as well as certification about their Covid-19 vaccination; and the health declaration to Brasil, in printed format. The flight from Madrid was due at 00:10 a.m. 7 Oct. 2021, with the time of arrival 5:50 a.m. local time in Sao Paulo; and from there, further to Asuncion, at 7:30 local time, arriving at 9:30 a.m. to Asuncion. Their boarding was denied in Madrid because the Paraguayan health declaration was not completed and downloaded yet by those four whose ticket was due to Asuncion, so they didn't have the QR code of it yet. The control persons at the airport told that since their ticket is a transfer ticket, with only a stop in Sao Paulo, the Paraguayan health declaration should have been completed min. 30 minutes before boarding. However, in the e-mail sent by the flight company (Latam Airlines) two days before the trip, reminding us to online check-in, there wasn't any word about this requirement, not even any warning that they will ask for the PARAGUAYAN health declaration and not the BRASILIAN one in Madrid. Moreover, in another email by them there was the Brasilian health declataion's URL and not that of the Paraguayan. Since the flight they were to board at that moment went to Brasil, not to Paraguay, we all thought that during the more than 10-hours flight there will be enough time to fill out their declaration and upload the required documents (image of the certification of vaccination and the document of the negative PCR test). We didn't know that technically this boarding was regarded as the boarding to the PARAGUAYAN flight. Besides this, the staff was repulsive and not helpful at all. They didn't take it in account that it was midnight and one of the traveling family members was a 78-years old lady and there were two kids, too - without reliable Wifi at the airport so they were practically unable to fill out the forms on the spot. We find these proceedings and the treatment unjust and unrightful and will do everything possible for the refund of these five flight tickets, plus the costs of the accommodation in Madrid and the replacement tickets we had to buy. Because of the high prices and the lack of information and time, they were not able to travel to the originally planned destinations but instead we bought tickets back to Budapest. We had exact plans in Brasil and Paraguay and due to this deny of boarding these are all eliminated. Our loss is much greater than the price of these tickets. I wasn't able to travel because of other reasons. According to our plans I would have joined my family somewhat later in Asuncion. My partner would have been allowed to board the flight to Sao Paulo but it was impossible for him to leave behind his mother and children, with a huge amount of luggage.


Anais od Holandia (LATAM Airlines Group LA 8071 Odwołanie lotu)
November 3, 2021, 1:49 pm

Got the notification at 9 am in the morning that our flight was cancelled the same day at 20:15, less than 12 hours before our scheduled departure! The flight got rescheduled to the next day at 4 pm but that would mean that we would need to wait 24 hours at the airport in Frankfurt, pay for a hotel and a new antigene covid test.


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.55 out of 5
"Excellent" - 
4423 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo