Sprawdź odszkodowanie
Turkish Airlines

IATATK

ICAOTHY

Odszkodowanie za lot Turkish Airlines i zwrot kosztów pasażerowi

Turkish Airlines jest winna innym pasażerom do 600 euro odszkodowania za odwołane i opóźnione loty przez Turkish Airlines.

Chcecie Państwo wiedzieć więcej o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie od Turkish Airlines i co robić w takich przypadkach?

Turkish Airlines nie chcą, aby Państwo znali swoje prawa pasażera, ale nasz zespół zebrał wszystkie informacje, które trzeba znać, aby uzyskać zapłatę od Turkish Airlines.

Odszkodowanie za lot Turkish Airlines i zwrot kosztów pasażerowi
Anton Radchenko
Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: July 10, 2024

Raz na jakiś czas w trakcie lub przed podróżą lotniczą zdarzyć się może losowe zdarzenie. Wśród takowych wyliczyć można spóźniony czy też odwołany lot. Wtedy to warto aplikować o odszkodowania. Dotyczy to zwłaszcza następujących sytuacji:

Słuszność roszczeń o odszkodowanie ustala się na bazie odpowiednich norm prawnych. W UE ubiegać się o odszkodowanie przelot trzeba zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004. W poniższym zestawieniu przedstawiamy przypadki, w których to konkretny lot jest objęty rozporządzeniu unijnym.

Trasa przelotu

Przewoźnik z UE

Przewoźnik spoza UE

Wewnątrz unii

Tak

Tak

Z kraju UE poza UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Nie

Lot poza UE

Nie

Nie

Jeżeli zaś przepisy unijne nie obowiązują, to uzyskać odszkodowanie trzeba na podstawie innego aktu prawnego. Trzeba mieć świadomość, że za każdym razem reklamacja związana z należnym odszkodowaniem zostaje zbadana indywidualnie. Dlatego też warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów od prawa odszkodowawczego, którzy są w stanie znaleźć rozwiązania dla konkretnego przypadku. Analizując sytuację, uwzględnia się, iż Turkish Airlines linie lotnicze nie są podmiotem zarejestrowanym w UE.

clouds
bubble
Przejmujemy wszystkie koszty prawne

Wystarczy złożyć wniosek i czekać na wypłatę odszkodowania.

Opóźniony lot Turkish Airlines odszkodowanie do nawet 600 euro

Przede wszystkim należy określić, czy o Turkish Airlines odszkodowanie za opóźniony lot można ubiegać się, powołując się na przepisy Unii Europejskiej. Jeżeli tak jest, to bierze się pod uwagę poniższe punkty:

 • Koniecznym warunkiem tego, aby Turkish Airlines odszkodowanie mogło być wypłacone, jest odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za konkretną sytuację. Może to być błąd pracownika lub awaria samolotu. Czynnikiem niezależnym są zaś np. niesprzyjające uwarunkowania atmosferyczne.
 • Niepunktualne dotarcie lotu musi opiewać na co najmniej trzy godziny, aby Turkish Airlines reklamacje mogły zostać rozpatrzone w sposób pozytywny z naliczeniem rekompensaty.
 • Reklamacja opóźniony lot Turkish Airlines może być przesalana także dla transferowego lotu na jednej rezerwacji. W takich sytuacjach wiążący jest czas spóźnienia na lotnisku docelowym.

Mówiąc o przypadku opóźnienia ujętego rozporządzeniem Unii Europejskiej, suma rekompensaty jest taka:

 • €250 dla trasy o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • €400 dla trasy o długości od 1500 km do 3500 km.
 • €600 dla trasy o długości przekraczającej 3500 km.

Dobrze jest mieć świadomość, że rekompensaty na mocy prawodawstwa są na ogół atrakcyjniejsze niż Turkish Airlines ubezpieczenie od opóźnienia w towarzystwach ubezpieczeniowych, jako że:

 • Obowiązują zawsze, ponieważ nie trzeba kupić płatnej polisy ubezpieczeniowej.
 • Co do zasady opiewają na wyższe sumy.
 • Oznaczają znacznie mniej ograniczeń i wykluczeń odpowiedzialności, co oznacza, że łatwiej je wypłacić.

Platforma AirAdvisor specjalizuje się w odszkodowaniach opartych o normy prawne.

Turkish Airlines odszkodowanie

Odwołany lot Turkish Airlines odszkodowanie - ile jest należne?

Generalnie odszkodowanie za odwołany lot Turkish Airlines jest przyznawane podobnie do odszkodowań za spóźnione loty. Należy więc ustalić, czy konkretne Turkish Airlines odwołanie lotu jest objęte prawem UE. O ile tak to bierze się pod uwagę takie oto wytyczne:

 • Odpowiedzialność za to, że miejsce miało anulowanie lotu Turkish Airlines, powinno spoczywać na przewoźniku lotniczym, aby roszczenie o odszkodowanie było należne. Efektem czego Turkish Airlines odwołany lot reklamacja nie będzie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli np. do odwołania lotu dojdzie z przyczyny zamknięcia przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych z powodu politycznych uwarunkowań.
 • Gdy Turkish Airlines odwołuje loty i przekaże informacje na ten temat klientowi z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, to formularz o wypłacenie rekompensaty nie uzyska akceptacji.
 • Czas poinformowania klientowi, który został ukazany we wcześniejszym punkcie, może zostać zmniejszony do 7 dni, jeśli linie lotnicze spełnią jeszcze jeden warunek. Mianowicie anulacja lotu Turkish Airlines musi być wtedy połączona z zaproponowaniem podróżnemu innego połączenia lotniczego ze zbliżonymi parametrami czasowymi.

O ile Turkish Airlines wniosek o odszkodowanie jest złożony, bazując na rozporządzenie UE, to oblicza się rekompensatę lotniczą w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Dystans

Wartość odszkodowania

Do 1500 km

€250

Od 1500 km do 3500 km

€400

Ponad 3500 km w granicach UE

€400

Ponad 3500 km poza granicami UE

€600

Po tym Turkish Airlines odwołane loty, to pasażerowi przedstawione może być połączenie zastępcze. Wtedy odszkodowanie może być zmniejszone o połowę. Równocześnie jednak ten lot zastępczy musi przybyć do celu w ustalonym czasie. Odszkodowanie za odwołany lot jest wtedy naliczane w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600Sprawdź odszkodowania

Odległość połączenia

Spóźnienie zastępczego lotu

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 EUR

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km w UE

Do 4 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300 EUR

Odwołane loty Turkish Airlines są związane z całkowicie innymi zasadami odszkodowawczymi, gdy trzeba uwzględnić inne prawodawstwo niż te Unii Europejskiej. Przykładowo w USA prawodawstwo nie zobowiązuje linii lotniczych do naliczania odszkodowań za odwołane połączenia lotnicze. Gdy nastąpi Turkish Airlines anulowanie lotu, to same linie mogą też zaoferować swego rodzaju rekompensatę pod postacią voucherów. Możliwe jest ich użycie przy następnej okazji na kolejne loty. Jednak lepiej złożyć wniosek o odszkodowania wynikające z prawa. Są one bowiem gotówkowe. W dodatku opiewają na większe sumy pieniędzy.

 

clouds
bubble
Pracujemy na zasadzie Brak Wygranej, Brak Opłaty

AirAdvisor z przyjemnością pomoże Ci w zgłoszeniu roszczenia, abyś mógł uniknąć stresu związanego z liniami lotniczymi i skomplikowanymi przepisami.

Zwrot pieniędzy za bilet Turkish Airlines oraz innych kosztów

Należy wiedzieć, że pasażer może składać formularz nie tylko o odszkodowanie, lecz również o Turkish Airlines zwrot biletu. Suma zwrotu opiewa na całkowitą wartości wcześniej kupionego biletu. Turkish Airlines zwrot na konto może również dotyczyć innych kategorii kosztów. Wśród nich należy wymienić np. wydatki na posiłki i napoje.

Podczas składania wniosku o Turkish Airlines zwrot kosztów za bilet i innych poniesionych wydatków, powinno się zwrócić uwagę na następujące reguły:

 • Zwrot pieniędzy Turkish Airlines może objąć tylko koszty, które są wyliczone w sposób adekwatny do konkretnej sytuacji.
 • Roszczenie o Turkish Airlines zwrot za bilet lotniczy i pozostałych poniesionych kosztów dobrze jest składać bezzwłocznie.
 • Chcąc zdobyć Turkish Airlines zwrot w 100% możliwej wysokości, wymagane jest ukazanie wszelkich dokumentów potwierdzających poniesione opłaty, przykładowo rachunki za wyżywienie.

Mówiąc w skrócie prawa klienta linii lotniczych, da się w pełni logicznie powiązać z niepunktualnym, czy anulowanym połączeniem lotniczym.

Chcesz odzyskać 600€ już teraz?

Zajmuje to mniej niż 3 minuty

airplane
checkbluecheckwhite

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

checkbluecheckwhite

Brak wygranej, brak opłat

checkbluecheckwhite

98% skuteczność

FAQ

Jak dużo czasu na reklamacje odwołanego lotu w Turkish Airlines Polska?

Na reklamacje ma się do trzech lat, licząc od terminu planowego wejścia na pokład.

Ile czasu na reklamacje, gdy samolot Turkish Airlines ma opóźnienie?

Formularz reklamacyjny o odszkodowania i zwrot pieniędzy można złożyć w ciągu trzech lat.

Czy odszkodowanie za opóźniony lot Turkish Polska podlega opodatkowaniu?

Co do zasady, odszkodowanie, czy zwrot za opóźniony lot Turkish Airlines są zwolnione z opodatkowania.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Turkish Airlines ?

Chcąc zdobyć rekompensatę za spóźniony Turkish Airlines lot, warto skorzystać ze specjalistycznej wiedzy specjalistów AirAdvisor. Trzeba tylko wypełnić prosty formularz online.

Jak odzyskać pieniądze z Turkish Airlines?

Chcąc uzyskać np. Turkish Airlines zwrot za odwołany lot, niezbędne okazuje się złożenie wniosku i powołanie się na właściwe dla danej sprawy przepisy.

Jakie dokumenty są konieczne, by można złożyć Turkish Airlines skargi i reklamacje?

Aplikując np. o odszkodowanie za opóźnienie, czy zwrot za odwołany lot Turkish Airlines, trzeba zachować całą dokumentację lotniczą, w tym bilet, np. bilet, czy potwierdzenie rezerwacji.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Turkish Airlines i jaka kwota jest należna?

Chcąc zdobyć odszkodowanie, czy dokonać zwrotu biletu, należy złożyć wniosek i powołać się na właściwe przepisy prawne. Uogólniając, uzyskać można do równowartości kilku tysięcy złotych na każdego pasażera.

Jak odzyskać pieniądze za bilet Turkish Airlines?

Aby uzyskać zwrot kosztów za odwołany lot Turkish Airlines, w tym ten dotyczący biletu lotniczego, trzeba zgłosić się do linii lotniczych.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Turkish Airlines i jaka suma zostanie wyliczona?

Chcąc zdobyć rekompensatę, czy dokonać zwrotu biletu, trzeba złożyć stosowny wniosek i powołać się na odpowiednie przepisy prawne. Zasadniczo uzyskać można do równowartości kilku tysięcy złotych na jednego pasażera.

Linie lotnicze Turkish Airlines — podstawowe informacje

Te narodowe linie tureckie są aktywne od 1933 roku. Ich główna baza lotnicza jest umiejscowiona w Stambule. Turkish Airlines Polska kontakt telefoniczny jest następujący: +4822 504 85 44. Natomiast portal internetowy działa pod adresem: turkishairlines.com.

Duża grupa klientów dobrze wypowiada się na temat tych liniach lotniczych. Są one znane z wysokiej jakości i troski o bezpieczeństwo. Dobrze przy tym zwrócić uwagę na statystyczny lot Turkish Airlines. Przeloty tych linii lotniczych w 86% docierają bez opóźnień na miejsce. Dla porównania średnia EMEA to 83%. Z koeli współczynnik odwołanych lotów wynosi 1.4%. Średnia EMEA wynosi zaś 3,9%.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Co się stało z klientami Turkish Airlines

Ostatnie komentarze

Anna od Polska (Turkish Airlines TK 1730 Opóźnienie lotu)
July 4, 2024, 10:08 am

12 czerwca 2024. Tuż przed odprawą bagaży dostałam powiadomienie, że lot jest opóźniony o 45 minut, z godziny 13:15 na godzinę 14:00. Po jakim czasie przyszła kolejna wiadomość, że lot jest opóźniony o kolejne pół godziny, na godzinę 14:30. Siedząc w samolocie była kolejna informacja, że musimy znów czekać, żeby wystartować, bo jest duży ruch. Do Istambułu dolecieliśmy koło godziny 18:15, a między czasie, będąc w samolocie dostałam kolejnego maila z informacją, że mój następny lot jest przesunięty z godziny 18:50, na godzinę 18:35. Jeszcze siedząc w samolocie dostałam kolejną kartę pokładową na kolejny lot, który był 24 godziny później, 13 czerwca o godzinie 18:35. Musiałam czekać cały dzień. Przy Care Point otrzymałam informację, że mogę udać się do hotelu, ale nie moja koleżanka z którą leciałam. Dostałam kartki na posiłki, które mogłam odbierać co 5 godzin. Zdecydowałam się pójść do hotelu, ale nie otrzymałam żadnej informacji gdzie hotel się znajduje i jak się nazywa. Powiedziano mi tylko, że muszę pokazać kartę pokładową i dostanę pokój. Po wyjściu z lotniska i ponad godzinnych poszukiwaniach hotelu nie znalazłam ani śladu hotelu o którym była mowa. Znalazłam natomiast inny hotel, który znajdował się na lotnisku, ale cena 350 Euro za noc przerosła moje możliwości, więc musiałam zrezygnować i "przenocować" na lotnisku. W informacji po raz kolejny nie dostałam dokładnej informacji gdzie odebrać posiłek i sporo czasu zajęło odnalezienie odpowiedniego miejsca. Odprawa do kolejnego lotu trwała nieco dłużej niż powinna i znów musieliśmy czekać w samolocie na wylot. Na miejscu docelowym byłam ponad 24 godziny później niż było planowane, koło godziny 1:00, 14 czerwca. Był to dzień moich urodzin, który zamiast spędzić na wycieczce musiałam odespać po tak długiej, prawie bezsennej (w takich warunkach prawie nie dało się spać) i ciężkiej podróży, a moja niedługa podróż skróciła się o dokładnie jeden cały dzień.


Marcelina Danielczyk od Polska (Turkish Airlines TK 1766 Odwołanie lotu)
June 27, 2024, 1:15 pm

Mieliśmy wylecieć o 19:20 w drodze na lotnisko dostaliśmy informację że lot będzie 20:20 na miejscu dowiedzieliśmy się że o 20;50 o godzinie 20:30 wpuszczono Nas do samolotu gdzie spędziliśmy prawie 3 godziny po czym poinformowano nas że lot został odwołany wstępną informacją była taka że lecimy kolejnego dnia o 16:00 jednak lot ma się odbyć o 18:00 czyli dobę później. Lecimy do kliniki i na zabieg celowo zabrałam 1 dzień więcej żeby odpocząć a w takim przypadku niestety nie odpoczniemy w ogóle ponieważ jedna cała doba przepadła

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror