Sprawdź odszkodowanie
KLM Royal Dutch Airlines

IATAKL

ICAOKLM

KLM - jak uzyskać zwrot lub odszkodowanie za opóźniony, odwołany lot

Zastanawiasz się co zrobić w sytuacji, gdy Twój KLM lot był opóźniony bądź odwołany? Chcesz dowiedzieć się czy możesz ubiegać się o odszkodowanie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, ten artykuł jest dla Ciebie!

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 15 888 recenzji

Poznaj prawa pasażera i odbierz nawet 600 euro za zakłócony lot! W ostatnich latach pozytywnie obsłużyliśmy ponad 3700 roszczeń pasażerów linii lotniczych KLM. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu klienci odebrali w sumie 1,25 miliona euro odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot!

KLM - jak uzyskać zwrot lub odszkodowanie za opóźniony, odwołany lot
Marek Michałowski
Napisane przez Marek Michałowski
Ostatnio aktualizowane: June 24, 2024

KLM - Odwołania i opóźnienia lotów w liczbach 

Według serwisu Statista KLM znalazły się w 2022 roku na 10 miejscu rankingu punktualności europejskich linii lotniczych. Jednak rok 2023 nie był najlepszy dla KLM, jeśli chodzi o liczbę odwołanych lotów. 

NlTimes podaje, że w 2023 roku KLM odwołało na całym świecie ponad 6400 lotów, co stanowi aż 3 % całkowitej liczby obsługiwanych lotów. Według danych za 2022 rok wynik był znacznie lepszy i wyniósł 1,7% odwołań lotów. Na lotnisku Schiphol problem z odwołanymi lotami dotyczył aż 3717 lotów.

LInie lotnicze KLM wskazują, że najczęstszymi przyczynami takiego stanu rzeczy były bardzo złe warunki atmosferyczne, opóźnienia w konserwacji samolotów oraz strajki personelu lotniczego.

Miało to również negatywne skutki dla sytuacji finansowej firmy. Duża liczba odszkodowań wypłaconych pasażerom, a także rosnące koszty ze strony dostawców przyczyniły się do słabszego wyniku finansowego niż prognozowano. Tylko od grudnia 2023 do początku marca 2024 KLM wypłaciła pasażerom odszkodowania w wysokości około 50 milionów euro.

clouds
bubble
Together we can fight back to get the justice you deserve

Our team can help you achieve justice because we've been in the same situation ourselves.

Prawa pasażerów linii lotniczej KLM

Znajomość prawa jest bardzo ważna, nie tylko w kontekście odszkodowań lotniczych, ale również wówczas, gdy na lotnisku dzieją się różne nieprzewidywalne rzeczy. Wszelkie prawa pasażerów korzystających z europejskich lotnisk lub przewoźników zarejestrowanych na tym terenie są zapisane w rozporządzeniu UE 261/2004.

Z najważniejszych zapisów warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak:

 • Prawo do informacji: linie lotnicze powinny przekazywać szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian w statusie lotu, opóźnieniach, odwołaniach, a także przyczynach powyższych problemów.
 • Prawo do opieki: powinno być realizowane, jeśli pasażerowie muszą czekać na opóźniony czy odwołany lot. Przysługują wówczas darmowe posiłki, udostępnienie możliwości kontaktu, a w przypadku dłuższego oczekiwania nocleg w hotelu oraz darmowy transfer do miejsca noclegu i z powrotem na lotnisko.
 • Odszkodowanie: loty, które nie są realizowane zgodnie z rozkładem - są odwołane lub opóźnione i spełniają wytyczne rozporządzenia, kwalifikują się do wypłaty odszkodowania. W tym celu pasażer musi złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do linii lotniczych.
 • Zmiany rezerwacji: w określonych okolicznościach jak przykładowo odwołanie lotu czy znaczące opóźnienie pasażer ma prawo do zmian rezerwacji, czy rezygnacji z usługi i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.

KLM odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot KLM

W przypadku lotu, który obejmuje rozporządzenie unijne, przysługuje prawo do ubiegania się o rekompensatę. Odszkodowanie za opóźniony lot w liniach lotniczych KLM jest należne w przypadku, gdy spełnione są poniższe wymogi:

 • Lot linią KLM był opóźniony o więcej niż 3 godziny.
 • Odpowiedzialność za przyczynę opóźnienia ponosi przewoźnik lotniczy (np. strajk KLM czy awarie maszyny). W wyniku nadzwyczajnych okoliczności (np. złe warunki pogodowe) nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 • Odszkodowanie za opóźniony lot linii KLM przysługuje również w przypadku lotu z przesiadkami na pojedynczej rezerwacji. W takich sytuacjach zgodnie z rozporządzeniem oblicza się długość opóźnienia jako różnicę pomiędzy faktycznym a planowanym dotarciem do celu.

Każdy wniosek o odszkodowanie rozpatrywany jest indywidualnie. Z odszkodowaniami uzasadnionymi aktami prawnymi pomocą służy AirAdvisor. Doświadczeni specjaliści pomogą Ci uzyskać należną rekompensatę finansową.

clouds
bubble
Pracujemy na zasadzie Brak Wygranej, Brak Opłaty

AirAdvisor z przyjemnością pomoże Ci w zgłoszeniu roszczenia, abyś mógł uniknąć stresu związanego z liniami lotniczymi i skomplikowanymi przepisami.

Odszkodowanie za odwołany lot KLM

Aplikowanie o odszkodowanie za odwołany lot bazuje na tych samych normach prawnych, co wnioskowanie o rekompensaty za opóźnienia. Musi on spełniać określone warunki zakresu terytorialnego.

Niezwykle istotną kwestią pozostaje powód anulacji lotu. KLM odszkodowanie za odwołany lot przysługuje, gdy odwołanie lotu nastąpiło z winy przewoźnika. Mowa tutaj na przykład o awarii maszyny czy strajku załogi linii lotniczej. Okoliczności nadzwyczajne, takie jak zła pogoda czy zamknięcie przestrzeni powietrznej, nie kwalifikują lotu do możliwości ubiegania się o rekompensatę finansową.

Moment poinformowania o anulacji lotu jest również niezwykle ważny. W przypadku odwołanego lotu mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Zasada ta może zostać zmodyfikowana. Linie lotnicze mogą poinformować pasażera o tym, że został odwołany lot z KLM z 7-dniowym wyprzedzeniem, jeśli zostanie zaproponowany lot alternatywny, o podobnych parametrach czasowych.

W momencie, gdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przysługuje odszkodowanie w tym samym przedziale, co w przypadku opóźnionych lotów.

opóźniony lot KLM

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać od KLM?

Jeśli lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania to warto zapoznać się z możliwościami, które oferują linie lotnicze KLM. Okazuje się, że mamy do dyspozycji zarówno voucher do wykorzystania na kolejne podróże w liniach lotniczych lub gotówkę. Każdy powinien dokonać samodzielnego wyboru w zależności od potrzeb, ale oczywiście gotówka jest znacznie bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Za odwołane i opóźnione loty KLM kwoty przedstawiają się następująco:

 • Dystans lotu do 1500 km
  • Voucher 350 EUR
  • Gotówka 250 EUR
 • Dystans powyżej 1500 km na terenie UE lub od 1500 do 3500 km poza UE
  • Voucher 500 EUR
  • Gotówka 400 EUR
 • Dystans powyżej 3500 km poza terenem UE
  • Voucher 800 EUR
  • Gotówka 600 EUR

Pamiętajmy, że Voucher może być wykorzystany jedynie na loty i usługi w danej linii lotniczej. Może to być opłacalna opcja, jeśli dużo podróżujemy danymi liniami lotniczymi. Jeśli jednak ciężko będzie nam to wykorzystać, lepiej zdecydować się na gotówkę.

Przykłady lotów i wysokości rekompensat KLM

Żeby bardziej uzmysłowić jakie odszkodowanie może należeć się w przypadku konkretnych lotów podajemy kilka przykładowych połączeń, które KLM realizuje z polskich lotnisk.

Wylot

Cel

Dystans (km)

Kwota odszkodowania

Kraków, Polska

Meksyk, Meksyk

10 177

600 eur

Warszawa, Polska

Barcelona, Hiszpania

2 418 

400 eur

Warszawa, Polska

Zanzibar, Tanzania

6713

600 eur

Warszawa, Polska

Lizbona, Portugalia

2747

400 eur

clouds
bubble
Zaoszczędź do 120€ na rodzinę

Ceny AirAdvisor są często o 5% niższe niż u konkurencji.

Co zrobić w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu KLM?

W przypadku podróżowania od czasu do czasu latanie może wydawać się stresujące, a szczególnie wówczas, gdy występują nagłe zakłócenia naszej podróży. Jeśli jednak poznamy nasze prawa i dobrze przygotujemy się do podróży to bez problemu poradzimy sobie w każdej sytuacji.

Jeśli lot KLM zostanie odwołany, a zależy nam na dotarciu do miejsca docelowego warto jak najszybciej skontaktować się z obsługą klienta KLM w celu skorzystania z lotu alternatywnego. Nie zawsze jest to możliwe natychmiast, ale linie lotnicze powinny postarać się o zapewnienie najlepszego rozwiązania. 

W przypadku opóźnienia lotu warto śledzić bieżące komunikaty i być gotowym również na to, że opóźnienie może się nie tylko wydłużyć, ale także ulec skróceniu. Musimy być gotowi na to, żeby wejść na pokład samolotu, ponieważ nikt nie będzie na nas czekał.

W obu przypadkach już na lotnisku przysługuje nam prawo do informacji i warto z niego skorzystać, aby sprawdzić co było przyczyną opóźnienia i czy należy się nam odszkodowanie. W przypadku oczekiwania warto egzekwować prawo do opieki. Zbierajmy również wszelkie dokumenty podróży i jeśli istnieje taka sytuacja dokumenty związane z dodatkowo ponoszonymi kosztami. 

Po podróży, jeśli lot spełnia określone warunki warto jak najszybciej złożyć wniosek o odszkodowanie w liniach lotniczych, z których korzystaliśmy.

KLM passengers at the airport

Jakie dokumenty do wniosku o odszkodowanie KLM?

Jeśli mamy zamiar wnioskować o odszkodowanie za problemy z lotem, najlepiej zachować wszystkie dokumenty związane z podróżą, które posiadamy. Z pewnością ułatwi to cały proces dochodzenia odszkodowania.

Podstawowe dokumenty, które powinniśmy dostarczyć wraz z wnioskiem:

 • Bilet lotniczy - zawiera takie informacje jak numer rezerwacji, nasze dane osobowe czy klasa podróży.
 • Karta pokładowa - jest wydawana podczas wykonywania odprawy, więc potwierdza, że stawiliśmy się na czas na lotnisku i chcieliśmy skorzystać z konkretnego lotu.
 • Umowa z biurem podróży - jeśli korzystaliśmy z zakupu wycieczki czy lotu za pośrednictwem biura podróży. W takim wypadku najczęściej odprawa jest bezbiletowa.

Dokumenty dodatkowe:

 • Potwierdzenie opóźnienia lub odwołania lotu - zaświadczenie od KLM, które wskazuje, że dany lot nie odbył się zgodnie z rozkładem. 
 • Dowód opóźnienia - zdjęcie tablicy przylotów na lotnisku docelowym.
 • Korespondencja z przewoźnikiem - może zawierać przydatne informacje, które można będzie użyć w procesie odzyskiwania odszkodowania.

Obecnie w większości linii lotniczych składanie wniosku o rekompensatę odbywa się za pośrednictwem formularza online, więc dołączamy odpowiednie skany, a oryginały dokumentów pozostają u nas.

clouds
bubble
Nie sprzedajemy Twoich danych

Wszystkie dane pozostają poufne.

Ile czasu na złożenie reklamacji w KLM?

Żeby określić ramy czasowe, w którym możemy złożyć wniosek o odszkodowanie za problematyczny lot musimy sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, w którym przebywamy. Konkretnie chodzi o okres przedawnienia, który w Polsce wynosi 1 rok. Oznacza to, że mamy 1 rok na złożenie wniosku o odszkodowanie licząc od dnia lotu, w którym wystąpiły zakłócenia.

Jeśli nie zdążymy złożyć wniosku w tym czasie to nasze prawa do odszkodowania przepada. W przypadku, gdy złożymy wniosek po terminie, zostanie on odrzucony.

Nadzwyczajne okoliczności – kiedy KLM nie ponosi odpowiedzialności za problemy z lotem?

W przypadku zdarzeń, których linie lotnicze nie mogły przewidzieć i mimo wszelkich starań nie udało się zniwelować skutków ich powstania odszkodowanie nie będzie przysługiwać. Określa się taką sytuację jako nadzwyczajne okoliczności i zalicza się do nich:

 • Strajki personelu niezatrudnionego w danych liniach lotniczych - może to być personel obsługi lotniska czy kontrola lotów.
 • Szczególnie złe warunki pogodowe, które mogą przekładać się na zagrożenie podczas startu lub lądowania.
 • Wady ukryte samolotu, które ujawniają się bezpośrednio przed jego startem. 
 • Sytuacja polityczna, która może wpłynąć na zaostrzenie procedur bezpieczeństwa i wydłużenie czasu potrzebnego do zakończenia odprawy.
 • Zmiany dyktowane przez kontrolę ruchu lotniczego.

W innych przypadkach, czyli takich, które zależą bezpośrednio od linii lotniczych lub tam gdzie linie lotnicze mogły zrobić coś, aby uniknąć problemów, a nie dopełniły takich czynności odszkodowanie jest należne.

clouds
bubble
Nie akceptuj voucherów linii lotniczych

Pozwól AirAdvisor pomóc Twojej sprawie.

Polityka zwrotów KLM

W przypadku, gdy chcemy zrezygnować z lotu KLM i zrobimy to odpowiednio wcześniej możemy liczyć na zwrot kosztów. Służy do tego internetowy system obsługi zwrotów, który wskazuje jakie % zwrotu dotyczy danej sytuacji. System nie obsługuje rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem biur podróży.

W przypadku chęci ubiegania się o zwrot należy sprawdzić rodzaj biletu. Bilety Standard oraz Light nie podlegają zwrotom, natomiast Flex już tak, a czy zostaną naliczone dodatkowe opłaty jest zależne od posiadanej przez nas taryfy.

Oddzielna sprawa to tak zwane wyjątkowe okoliczności, które sprawiają, że możemy odzyskać pieniądze za podróż, z której nie byliśmy w stanie skorzystać. Mogą to być:

 • powody medyczne
 • śmierć członka rodziny
 • odrzucenie wniosku o wizę przez odpowiednie władze

W celu odzyskania pieniędzy należy złożyć wniosek o zwrot wraz z dowodem na wystąpienie wyjątkowych okoliczności.

Chcesz odzyskać 600€ już teraz?

Zajmuje to mniej niż 3 minuty

airplane
checkbluecheckwhite

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

checkbluecheckwhite

Brak wygranej, brak opłat

checkbluecheckwhite

98% skuteczność

Dlaczego warto skorzystać z pomocy AirAdvisor?

Posiadamy bogate doświadczenie na rynku odszkodowań lotniczych. Od ponad 7 lat pomagamy pasażerom w całym procesie dochodzenia roszczeń w przypadku opóźnień, odwołań lotów, problemów z bagażem czy też odmowy wejścia na pokład.

Żeby rozpocząć cały proces wystarczy poświęcić 3 minuty na wypełnienie formularza. Zajmiemy się resztą formalności. O naszym profesjonalizmie świadczy fakt, że pobieramy prowizję jedynie w przypadku wypłaty odszkodowania. Nasi klienci nie ryzykują własnym budżetem.

FAQ

Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie w liniach lotniczych KLM w imieniu innej osoby?

Tak, możemy wnioskować o wypłatę odszkodowania za lot w KLM w imieniu innej osoby. W takim przypadku musimy dołączyć odpowiednie upoważnienie.

Kiedy pasażerom KLM przysługuje darmowy nocleg w hotelu?

Pasażerom linii lotniczych KLM może przysługiwać darmowy nocleg w hotelu w przypadku opóźnień lotów na tyle dużych, że lot nie odbędzie się tego samego dnia lub sytuacji odwołania lotu i braku możliwości zapewnienia lotu alternatywnego.

Jak wypełnić wniosek o odszkodowanie za lot w KLM?

Wniosek jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej linii lotniczych KLM. Obok pól, do których wpisujemy informacje mamy wyjaśnienie jakie dane należy wprowadzić. Dodajemy również skany dokumentów związanych z podróżą. Można również skorzystać z wzoru wniosku, wydrukować go i wypełnić ręcznie.

Co przysługuje podczas odmowy wejścia na pokład w liniach lotniczych KLM?

W przypadku odmowy wejścia na pokład spowodowanej overbookingiem pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu, wypłaty odszkodowania, a gdy ma skorzystać z lotu alternatywnego do zapewnienia odpowiedniej opieki.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Co się stało z klientami KLM Royal Dutch Airlines

Ostatnie komentarze

Paulina od Polska (KLM Royal Dutch Airlines KL 676 Opóźnienie lotu)
June 30, 2024, 12:23 pm

Mój lot został opóźniony ponad 5h, na dodatek był problem przy odprawie, ponieważ przy zmianie lotów została pomylona sekwencja w jakiej loty powinny się odbyć i czekałam przy odprawie kolo godziny.


Tomasz od Polska (KLM Royal Dutch Airlines KL 1186 Odwołanie lotu)
May 28, 2024, 2:59 pm

Samolot z Bergen do Amsterdamu nie wyleciał. Przez co przepadł bilet z Amsterdamu do Krakowa. Linia lotnicza KLM zarezerwowała Hotel w Bergen przy lotnisku. Wylot do Krakowa dzień później przez Wieden


Katarzyna od Polska (KLM Royal Dutch Airlines KL 1324 Odwołanie lotu)
May 28, 2024, 9:54 am

Do Amsterdamu doleciałam liniami lotniczymi LOT z przesiadka w Warszawie


Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror