KLM odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane:

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot linii KLM?

Mało co komplikuje służbową podróż czy wakacyjny wypad, jak kłopoty na lotnisku związane z odwołanym lub spóźnionym lotem. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pasażerom. Wśród nich wymienić należy prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Sytuacje, w których podróżny może skutecznie zażądać rekompensaty od przewoźnika lotniczego, regulowane są przez odpowiednie przepisy oraz rozporządzenia. Wśród nich wymienia się takie przypadki jak:

Za każdym razem wnioski o odszkodowania lotnicze są analizowane indywidualnie. Niemniej największe znaczenie ma kwestia obowiązujących norm prawnych w przypadku danego lotu. W większości przypadków można ubiegać się o odszkodowanie opierając się o Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Zgodnie z nim pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania, gdy lot spełnia któreś z poniższych założeń.

Zakres terytorialny

Przewoźnik zarejestrowany w UE, w tym linie lotnicze KLM

Przewoźnik zarejestrowany poza UE

Na terenie Unii Europejskiej

Tak

Tak

Z kraju UE poza UE

Tak

Tak

Z kraju nienależącego do UE do kraju UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

Odszkodowanie za lot KLM regulowane jest przez prawo unijne. Warto dodać, że w przypadku lotów, które nie obejmuje Rozporządzenie nr 261, również prawdopodobnie przysługuje Ci odszkodowanie, tyle że na podstawie innych norm prawnych. Przykładowo w USA należy powoływać się na regulacje Amerykańskiego Departamentu Transportu.

Zakłócony lot? Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie do nawet do 600 euro!Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za opóźniony lot KLM

W przypadku lotu, który obejmuje prawo unijne, przysługuje prawo do ubiegania się o rekompensatę. Odszkodowanie za KLM opóźniony lot jest należne w przypadku, gdy spełnione są poniższe wymogi:

  • Lot linią KLM był opóźniony o więcej niż 3 godziny.
  • Odpowiedzialność za przyczynę opóźnienia ponosi przewoźnik lotniczy (np. strajk KLM czy awarie maszyny). W wyniku nadzwyczajnych okoliczności (np. złe warunku pogodowe) nie przysługuje prawo do odszkodowania.
  • Odszkodowanie za opóźniony lot linii KLM przysługuje również w przypadku lotu z przesiadkami na pojedynczej rezerwacji. W takich sytuacjach zgodnie z rozporządzeniem oblicza się długość spóźnienia jako różnicę pomiędzy faktycznym a planowym dotarciem do celu.

Kiedy lot spełnia odpowiednie wymogi, zgodnie z rozporządzeniem unijnym wysokość odszkodowania może być następująca:

  • 250 euro dla połączeń o długości nieprzekraczającej 1500 km.
  • 400 euro dla połączeń o długości od 1500 km do 3500 km.
  • 600 euro dla połączeń długości powyżej 3500 km.

Każdy wniosek o odszkodowanie rozpatrywany jest indywidualnie. Z odszkodowaniami uzasadnionymi aktami prawnymi pomocą służy AirAdvisor. Doświadczeni specjaliści pomogą Ci uzyskać należną rekompensatę finansową.

Odszkodowanie za opóźniony lot KLM

Odszkodowanie za odwołany lot KLM

Aplikowanie o odszkodowanie za odwołany lot bazuje na tych samych normach prawnych, co wnioskowanie o rekompensaty za opóźnienia. Musi on spełniać określone warunki zakresu terytorialnego.

Niezwykle istotną kwestią pozostaje powód anulacji lotu. KLM odszkodowanie za odwołany lot przysługuje, gdy odwołanie lotu nastąpiło z winy przewoźnika. Mowa tutaj na przykład o awarii maszyny czy strajku załogi linii lotniczej. Okoliczności nadzwyczajne, takie jak zła pogoda czy zamknięcie przestrzeni powietrznej, nie kwalifikują lotu do możliwości ubiegania się o rekompensatę finansową.

Moment poinformowania o anulacji lotu jest również niezwykle ważny. W przypadku odwołanego lotu mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Zasada ta może zostać zmodyfikowana. Linie lotnicze mogą poinformować pasażera o tym, że został odwołany lot z KLM z 7-dniowym wyprzedzeniem, jeśli zostanie zaproponowany lot alternatywny, o podobnych parametrach czasowych.

W momencie, gdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przysługuje odszkodowanie w tym samym przedziale, co w przypadku opóźnionych lotów.

Dystans lotu

Odszkodowanie w wysokości [w euro]

Do 1500 km

250

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600

Przedstawione stawki są orientacyjne, bowiem każdy wniosek o rekompensatę finansową rozpatrywany jest indywidualnie. Zdarza się również, że linie lotnicze proponują klientom vouchery, gdy lot został odwołany. W takiej sytuacji warto dokładnie zapoznać się z warunkami vouchera, bowiem przyjęcie go jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do ubiegania się o odszkodowanie od linii KLM. Zazwyczaj rekompensata finansowa jest bardziej opłacalna aniżeli voucher.

Twój lot KLM został odwołany? Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie!Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet KLM i zwrot kosztów

W przypadku odwołania lotu, oprócz odszkodowania można ubiegać się o zwrot kosztów biletu. Dodatkowo można ubiegać się o zwrot pieniędzy za poniesione wydatki. Pasażer ma prawo uzyskać zwrot pieniędzy za bilet w pełnej jego wartości.

Prawo do zwrotu przysługuje również w przypadku dodatkowych kosztów, które poniósł pasażer w wyniku zaistniałej anulacji lotu. Mowa tutaj o kosztach posiłków, noclegu czy transportu z i na lotnisko. W takiej sytuacji należy zachować wszelkie paragony oraz inne potwierdzenia dokonywanych transakcji. Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szanse na uzyskanie odszkodowania. Z pomocą specjalistów z AirAdvisor te szanse są jeszcze większe!

KLM Royal Dutch Airlines — informacje o przewoźniku

KLM to holenderskie linie lotnicze założone w 1919 r. Są to jedne z najstarszych funkcjonujących linii lotniczych. Głównym lotniskiem, z którego operuje KLM jest amsterdamski port lotniczy. KLM dysponuje nowoczesnymi samolotami różnych modeli od Airbusa i Boeinga, oraz innych producentów.

KLM obsługuje wiele destynacji w różnych częściach świata i oferuje połączenia zarówno do miast europejskich, jak i międzykontynentalne loty. To co cechuje te linie lotnicze to punktualność.

Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj odszkodowanie i zwrot kosztów nawet do 600 euro!Sprawdź odszkodowania

KLM wniosek o odszkodowanie

FAQ

Wniosek o odszkodowanie za lot — ile czasu na reklamacje?

Wnioski o odszkodowania za odwołany lot zazwyczaj przyjmowane są do trzech lat. Po tym czasie następuje przedawnienie. Zaleca się jednak składanie wniosku odszkodowawczego w możliwe najkrótszym czasie, aby jak najszybciej otrzymać rekompensatę finansową.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot KLM?

Należy ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek. Polecamy skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy prawnej ekspertów z AirAdvisor. Wystarczy uzupełnić krótki formularz online.

KLM wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Warto zachować wszystkie dokumenty związane z lotem (bilet, potwierdzenie rejestracji, czy karta pokładowa). Dodatkowo należy zachować wszelkiego rodzaju paragony oraz potwierdzenia transakcji. Należy zadbać o jak najdokładniejszą dokumentację, która zwiększa szansę pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie.

Spóźniony lot KLM — czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?

Odszkodowanie za opóźniony lot zwolnione jest z opłacania podatku.

Linie lotnicze KLM — ile czasu na reklamacje o odszkodowanie za odwołany lot?

Na złożenie aplikacji o odszkodowanie za odwołane połączenie lotnicze ma się do 3 lat.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot KLM — ile się należy?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek. We wszelkich czynnościach może Ci pomóc AirAdvisor. Odszkodowanie za odwołany lot KLM w przypadku lotów objętych rozporządzeniami unijnymi może wynosić do 600 euro.

Ustalenie kwoty należnej za zakłócony lot może być skomplikowane. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Pozwól nam oszacować Twoje odszkodowanie.Sprawdź odszkodowania