Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Zwrot kosztów i odszkodowanie za lot WizzAir

Prędzej czy później praktycznie każdy podróżny styka się z problemem lotniczym. Tymczasem spóźnienie samolotu lub odwołanie połączenia zawsze ma spore konsekwencje dla pasażerów. Warto więc wiedzieć, że często od linii lotniczych można żądać rekompensat. Dotyczy to następujących sytuacji:

Zwrot biletów WizzAir

Odszkodowania lotnicze zazwyczaj opiewają na kwoty liczone w setkach euro. Jednocześnie wszystkie sprawy odszkodowawcze podlegają indywidualnym analizom. W ogólnym rozrachunku najważniejsze jest to, jakie prawo dotyczyło konkretnego lotu. W Unii Europejskiej o zwrot pieniędzy, czy odszkodowanie lotnicze można aplikować, powołując się na Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Poniższa tabela ukazuje, czy prawo unijne ma zastosowanie.

Zakres geograficzny lotu

Linie lotnicze zarejestrowane w UE, np. lot WizzAir

Linie lotnicze zarejestrowana poza UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z kraju UE poza UE

Tak

Tak

Z kraju nienależącego do UE do kraju UE

Tak

Nie

Lot poza UE

Nie

Nie

Gdy w danym przypadku nie można ubiegać się o odszkodowanie w zgodzie z rozporządzeniem UE, to trzeba uwzględnić krajowe (np. amerykańskie lub kanadyjskie) przepisy prawne, które mają zastosowanie dla danego lotu.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot WizzAir odszkodowanie lotnicze

Ubiegając się o WizzAir odszkodowanie za opóźniony lot, trzeba ustalić, czy można zastosować przepisy UE. Jeśli tak, to trzeba zwrócić uwagę na trzy istotne aspekty:

 1. WizzAir lot musi być spóźniony o minimum 3 godziny, by linie lotnicze miały obowiązek wypłacenia rekompensaty.
 2. WizzAir odszkodowanie zostaje wypłacony, wyłącznie wtedy, gdy winą za spóźnienie obarczone są linie lotnicze (np. błędy organizacyjne lub awaria samolotu). Rekompensata nie zostanie wypłacona, gdy opóźnienie wynika z czynników zewnętrznych, w tym złych warunków pogodowych.
 3. WizzAir reklamacje za opóźnienie można też zgłaszać przy lotach z przesiadkami (o ile są one objęte pojedynczą rezerwacją). W takiej sytuacji znacznie ma opóźnienie pomiędzy rzeczywistym a planowym dotarciem do lotniska końcowego.

 

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu. Zgodnie z rozporządzeniem UE kwoty odszkodowawcze na jednego pasażera prezentują się w taki sposób:

 • 250 euro dla lotów o długości mniejszej niż 1500 km.
 • 400 euro w przypadku lotów o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 euro dla lotów, których długość przekracza 3500 km.

Powyższe dane mają charter ogólnikowy. Dokładna kwota odszkodowania jest ustalana w sposób indywidualny na bazie właściwej dla danej sprawy dokumentacji.

 

WizzAir wniosek o odszkodowanie a ubezpieczenie

Należy rozgraniczyć odszkodowanie lotnicze uzyskane w oparciu o przepisy prawa i te od towarzystw ubezpieczeniowych. Odszkodowanie bazujące na prawodawstwie (takim jak np. przepisy UE) są kierowane do linii lotniczych. Z kolei roszczenie z tytułu WizzAir ubezpieczenie od opóźnienia kieruje się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiło się polisę.

Ogólnie rzecz biorąc, w zestawieniu odszkodowania od ubezpieczycieli są mniej korzystne niż te, które są należne z tytułu przepisów prawa. Wynika to z następujących czynników:

 • By mieć możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, konieczne jest wykupienie prywatnej polisy przed początkiem podróży.
 • Ubezpieczyciele ograniczają swoją odpowiedzialność (np. ograniczają zasięg terytorialny obowiązywania ubezpieczenia), a w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wymieniają szereg czynników, które powodują odmowę wypłaty odszkodowania.
 • Zazwyczaj wysokość odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych jest niewysoka.

 

Jako AirAdvisor specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań gwarantowanych przez prawo.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Wizz Air odwołanie lotu i odszkodowanie

Uproszczając, odszkodowanie za odwołany lot uzyskuje się w ten sam sposób, jak rekompensatę za opóźnienia. Na początku należy więc ustalić, czy w danym przypadku możliwe jest powołanie się na rozporządzenie UE. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to trzeba uzmysłowić sobie, że:

 • Anulacja lotu WizzAir musi wynikać z przyczyn leżących po stronie linii lotniczych. WizzAir skargi i reklamacje o odszkodowanie nie uzyskają aprobaty, gdy przyczyną odwołania lotu była sytuacja nadzwyczajna. Przykładowo zamknięciem przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych.
 • Odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeśli nastąpiło Wizz Air odwołanie lotu, jednak linie lotnicze poinformowały o tym fakcie klienta z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Wizz odszkodowanie nie będzie należne, jeśli jednocześnie spełnione zostaną dwie przesłanki. Po pierwsze anulowanie lotu WizzAir zostanie przekazane do wiadomości klienta z tygodniowym wyprzedzeniem (licząc do momentu zaplanowanego wejścia na pokład). Po drugie linie lotnicze zaproponują inny lot klientowi o podobnych parametrach czasowych.

 

Zwrot pieniędzy za bilet WizzAir

 

Jeśli Wizz Air odwołane loty spełniają warunki do naliczania odszkodowania, to następuje czas na określenie jego wartości. Poniżej ukazujemy ogólne dane dotyczące wartości odszkodowań lotniczych przy odwołanych połączeniach.

Dystans lotu

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

250 euro

Od 1500 km do 3500 km

400 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

400 euro

Ponad 3500 km poza terytorium UE

600 euro

 

Mając wątpliwość dotyczącą tego, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot WizzAir należy jeszcze rozpatrzyć jedną możliwość. Odwołane loty WizzAir mogą bowiem oznaczać, że ten przewoźnik zaproponuje pasażerowi zastępcze połączenie. Wtedy to należne odszkodowanie może postać pomniejszone o 50%. Jednakże lot zastępczy musi zamiesić się w określonych ramach czasowych. Szczegółowe dane prezentuje poniższe zestawienie.

Lot Wizz Air — Odległość

Opóźnienie lotu zastępczego

Wartość odszkodowania

Mniej niż 1500 km

Do 2 godzin

125 euro

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 euro

Ponad 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 euro

Ponad 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300 euro

 

Gdy WizzAir odwołuje loty, które nie są objęte przepisami UE, to powyższe dane nie mają zastosowania. Wtedy to dalej można uzyskać odszkodowanie, ale trzeba zwrócić uwagę na paragrafy zapisane gdzie indziej. Tytułem przykładu można wskazać USA, gdzie w przypadku odwołania lotu znaczenie mają regulacje Amerykańskiego Departamentu Transportu. Tymczasem w Kanadzie odwołany lot Wizzair odszkodowanie zależy od opóźnienia lotu alternatywnego (w stosunku do lotu, który został anulowany).

Warto mieć świadomość, że lot odwołany lot rekompensata często prowadzi do tego, że przewoźnik lotniczy proponuje klientowi voucher. Tego typu praktyki są spotykane u WizzAiru, ale też innych linii lotniczych. Przykładowo czasem oferowane są polskie linie lotnicze odszkodowanie pod postacią vouchera. Taki voucher można wykorzystać samemu lub komuś podarować, a uprawnia on do skorzystania z połączeń lotniczych w przyszłości. Zaleca się jednak ostrożne podejście do tego typu propozycji i sprawdzenie wszystkich warunków. Na ogół bardziej opłacalne jest zażądanie należnego odszkodowania w gotówce, zamiast godzenie się na taki voucher.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

WizzAir zwrot kosztów za bilet i pozostałe wydatki

Klienci poza odszkodowaniem, mogą ubiegać się o zwrócenie pieniędzy za poniesione koszty. Prawo pasażera w tym zakresie wskazuje na to, że:

 • Zwrot biletu WizzAir powinien opiewać na jego 100% wartości.
 • Zwrócenie kosztów za odwołany lot może uwzględniać też inne wydatki związane np. z zakupieniem posiłków, wykupieniem noclegu, czy opłaceniem transportu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy następuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy.
 • Wizzair zwrot na konto uwzględni tylko te wydatki, które może zdroworozsądkowo uzasadnić. Chcąc uzyskać zwrot za odwołany lot, można więc zgłosić tylko wydatki poniesione w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji.

 

Trzeba jeszcze pamiętać, że Wizzair zwrot biletu i innych kosztów odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji. Koniecznie trzeba więc zachować wszelkie rachunki, w tym te za zakup posiłków, czy środki transportu.

 

FAQ

 

Jak odzyskać pieniądze z Wizzair?

Reklamacja biletu lotniczego, wniosek o WizzAir zwrot kosztów i odszkodowanie składa się bezpośrednio w liniach lotniczych. W sprawach odszkodowawczych polecamy jednak skorzystać z pomocy eksportów AirAdvisor. Odszkodowaniami lotniczymi zajmujemy się na co dzień. Doskonale orientujemy się w obowiązujących przepisach i potrafimy skutecznie wyegzekwować odszkodowanie dla naszych klientów.

 

Opóźnienie samolotu WizzAir: jakie odszkodowanie się należy?

WizzAir wniosek o odszkodowanie za spóźniony lot opiewać może na kwotę do 600 euro. Naturalnie jednak odszkodowanie za opóźniony lot zależy od szeregu czynników i dokładnej istotny konkretnego zdarzenia.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot WizzAir?

Można samemu ubiegać się o zwrot za spóźniony lot. Jeśli jednak nie ma się odpowiedniej wiedzy i chce się zaoszczędzić czas, to warto postawić na AirAdvisor. Trzeba tylko uzupełnić krótki i intuicyjny formularz online.

 

Wizzair loty opóźnione - czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?

Wypłacone odszkodowania za WizzAir loty opóźnione i zwrot kosztów od linii lotniczych za nie podlegają obowiązkowi opodatkowania.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet Wizz Air?

Żądanie o zwrot za odwołany lot Wizzair można złożyć bezpośrednio w liniach lotniczych. Warto pamiętać, że można domagać się zwrotu biletu, ale również innych kosztów mających uzasadnienie.

Zastanawiając się nad tym, jak odzyskać pieniądze z WizzAir, trzeba też być świadomym, że ubiegając się o zwrócenie pieniędzy za bilet lotniczy, konieczne jest okazanie odpowiedniej dokumentacji.

 

Opóźnienia WizzAir: jakie dokumenty potrzebne do odszkodowania?

Składając wniosek pt. WizzAir reklamacje opóźniony lot, powinno zgromadzić się możliwie najwięcej dokumentacji i informacji. Kluczowe z nich to:

 • Bilet lotniczy, kartę pokładową, potwierdzenie rejestracji i inną dokumentację lotniczą.
 • Wszelkie rachunki powiązane z oczekiwaniem na lot, np. paragon za zakup posiłków.
 • Numer lotu, jego harmonogram oraz pozostałe dane lotu.
 • Powód oraz czas opóźnienia. Te informacje można otrzymać np. od pracowników linii lotniczych (warto uzyskać tę informację na piśmie).

Dobrą praktyką jest też zebranie danych kontaktowych innych pasażerów, którzy także zostali poszkodowani w wyniku spóźnienia samolotu.

 

Odszkodowanie za odwołany lot WizzAir — ile czasu na reklamacje ma klient?

Formularz pt. Wizzair odwołany lot reklamacja złożyć można w ciągu 3 lat. Niemniej im wcześniej zgłosi się chęć uzyskania odszkodowania WizzAir anulowanie lotu, tym lepiej. Formularz WizzAir reklamacje odwołany lot wymaga bowiem udokumentowania anulacji lotu. Tymczasem odpowiednią dokumentację najprościej uzyskać tuż po tym, jak połączenie zostało odwołane.

 

Loty WizzAir opóźnienia — ile czasu na reklamacje ma pasażer?

W przypadku opóźnienia rejsu lotniczego formularz o odszkodowanie może zostać złożony w ciągu nawet 3 lat. Lepiej jednak, aby reklamacja za spóźniony lot została złożona w jak najkrótszym czasie. Wniosek o odszkodowanie do linii lotniczych za spóźnienie powinien być przecież zaopatrzony w stosowną dokumentację. Takową zaś najprościej uzbierać tuż po zaistnieniu opóźnienia.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Wizzair infolinia i podstawowe informacje

Są to tanie linie lotnicze węgierskiego pochodzenia z głównymi portami znajdującymi się w Bukareszcie, Kutaisi, oraz w Wiedniu. Ich oficjalna strona internetowa to wizzair.com, a Wizz Air obsługa klienta działa pod następującym numerem telefonicznym: 0048 703 703 803. To węgierskie przedsiębiorstwo to też jeden z większych i bardziej rozpoznawalnych europejskich przewoźników lotniczych.

Rekompensaty za lot Wizz Air

 

Statystycznie anulowanie lotu WizzAir to rzadkie zjawisko. Parametr odwołania lotów wynosi mniej od 1%, co jest dobrym rezultatem w zestawieniu ze średnią EMEA. Z kolei współczynnik docierania lotów na czas wynosi około 84%. Innymi słowy, nieczęsto trzeba aplikować o zwrot za opóźniony lot WizzAir, ponieważ samoloty tego przewoźnika zazwyczaj docierają o czasie na miejsce.