Sprawdź odszkodowanie
Qatar Airways

IATAQR

ICAOQTR

Odszkodowanie za lot Qatar Airways i zwrot kosztów pasażerowi

Mieli Państwo opóźnienie w Qatar Airways lub odwołanie lotu i nie wiedzieli co zrobić?

Cóż, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami o prawach pasażera zebranych w jednym miejscu, które przygotowali nasi profesjonalni eksperci.

Mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie do 600 euro od Qatar Airways zgodnie z prawem UE, jak wyjaśniono poniżej.

Odszkodowanie za lot Qatar Airways i zwrot kosztów pasażerowi
Anton Radchenko
Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: June 21, 2024

Zdarza się, że w czasie albo tuż przed podróżą drogą powietrzną wystąpić może nieprzewidywane wydarzenie. Pośród takowych wymienić trzeba niepunktualny lub też anulowany lot. Gdy ma to miejsce, dobrze jest pomyśleć o należnych odszkodowaniach od linii lotniczych. Dotyczy to zwłaszcza poniższych sytuacji:

Opóźniony lot Qatar Airways odszkodowanie

 

Słuszność roszczeń odszkodowawczych pasażerskich weryfikuje się na bazie odpowiednich przepisów prawnych. W Unii Europejskiej ubiegać się o odszkodowanie przelot można zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004. W poniższym zestawieniu przedstawiamy przypadki, w których to dany lot jest objęty w rzeczonym rozporządzeniu unijnym.

Zakres lotu

Przewoźnik lotniczy zarejestrowany w UE

Przewoźnik lotniczy niezarejestrowany w UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Nie

Lot poza UE

Nie

Nie

Gdy przepisy unijne nie obowiązują, to uzyskać odszkodowanie należy na bazie innych norm prawnych. Trzeba mieć wiedzę, że zawsze skarga dotycząca rekompensaty zostaje zbadana indywidualnie. Dlatego też powinno się skorzystać z wiedzy specjalistów od przepisów prawa dotyczących odszkodowań lotniczych, którzy są w stanie ustalić rozwiązania dla danego zdarzenia. W trakcie analiz pod uwagę bierze się, że Qatar Airways linie lotnicze nie są zarejestrowanie w UE.

clouds
bubble
Wczesne wnioski mają o 72% większą szansę na wypłatę.

Działaj teraz, zanim Twoje roszczenie wygaśnie.

Opóźniony lot Qatar Airways odszkodowanie — ile przysługuje?

Po pierwsze analizuje się, czy o Qatar Airways odszkodowanie za opóźniony lot można starać się, bazując na prawie unijnym. Gdy odpowiedź jest twierdząca, to uwzględnia się następujące punkty:

 • Niezbędnym warunkiem tego, aby Qatar Airways odszkodowanie mogło być naliczone, jest ponoszenie odpowiedzialności przez linie lotnicze za konkretną sytuację. Może to być pomyłka pracownika lub usterka samolotu. Niezależnym czynnikiem od przewoźnika lotniczego są zaś chociażby niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Opóźnienie opiewa na co najmniej 180 minut, by Qatar Airways reklamacje mogła zostać zaakceptowana.
 • Aplikacja o odszkodowanie za opóźniony lot Qatar może zostać przesłana również w przypadku lotu z przesiadką na jednej rezerwacji. W takich sytuacjach istotne jest czas opóźnienia w punkcie docelowym.

W przypadku opóźnienia objętego prawem Unii Europejskiej kwota rekompensaty jest taka:

 • 250 euro w przypadku lotu o długości do 1500 km.
 • 400 euro w przypadku lotu o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 euro w przypadku lotu o długości ponad 3500 km.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że odszkodowania na mocy prawa są na ogół korzystniejsze niż Qatar Airways ubezpieczenie od opóźnienia w towarzystwach ubezpieczeniowych, jako że:

 • Zwykle opiewają na wyższe kwoty.
 • Każdy może z nich skorzystać, gdyż nie trzeba nabywać polisy u ubezpieczyciela.
 • Oznaczają znacznie mniej ograniczeń i wykluczeń odpowiedzialności, czyli ich przyznawalność jest wyższa.

Portal AirAdvisor to portal i zespół specjalistów skupiających się na rekompensatach opartych o akty prawne.

clouds
bubble
Pracujemy na zasadzie Brak Wygranej, Brak Opłaty

AirAdvisor z przyjemnością pomoże Ci w zgłoszeniu roszczenia, abyś mógł uniknąć stresu związanego z liniami lotniczymi i skomplikowanymi przepisami.

Odwołany lot Qatar Airways odszkodowanie dla pasażerów

Co do zasady odszkodowanie za odwołany lot Qatar Airways jest wypłacane podobnie do rekompensat za opóźnione połączenia lotnicze. Tu także trzeba więc określić, czy konkretne Qatar Airways odwołanie lotu jest uwzględnione przepisami unijnymi. O ile tak to:

 • Odpowiedzialność za to, iż nastąpiło anulowanie lotu Qatar Airways, powinno spoczywać na przewoźniku lotniczym, by wypłacenie rekompensaty zostało uznane za należne. W konsekwencji, gdy np. lot zostanie odwołany przez zamknięcie przestrzeni powietrznej, to Qatar linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
 • Kiedy Qatar polska i poinformuje podróżnego o tym, że odwołuje lot, z przynajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem to roszczenie o odszkodowanie nie uzyska akceptacji.
 • Okres przekazania informacji klientowi może zostać skrócony do jednego tygodnia, jeżeli linie lotnicze spełnią drugi warunek. Otóż anulacja lotu Qatar Airways musi w takiej sytuacji zostać połączona z zaproponowaniem podróżnemu innego połączenia z podobnymi parametrami czasowymi.

Jeśli Qatar Airways wniosek o odszkodowanie składa się przy powołaniu na prawodawstwo UE, to obowiązuje odszkodowanie w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Dystans

Wartość odszkodowania

Do 1500 km

€250

Od 1500 km do 3500 km

€400

Ponad 3500 km w granicach UE

€400

Ponad 3500 km poza granicami UE

€600

Gdy ogłoszone zostaną Qatar Airways odwołane loty, to pasażerowi przedstawione może być zastępcze połączenie. Wtedy odszkodowanie może być zmniejszone. Równocześnie jednak zastępczy lot powinien dotrzeć na miejsce w określonym przedziale czasowym. Odszkodowanie za odwołany lot w takich przypadkach wylicza się w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Odległość połączenia

Opóźnienie zastępczego lotu

Odszkodowanie w wysokości [w euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200

Więcej niż 3500 km poza granicami UE

Do 4 godzin

300

Gdy loty anulowane przez Qatar Polska będą wiązać się z całkowicie innymi regułami odszkodowawczymi, to trzeba powołać się na inne prawodawstwo niż te unijne. Przykładowo w USA normy prawne nie zobowiązują linii lotniczych do wypłacania odszkodowań za odwołane połączenia lotnicze.

Jeżeli nastąpi Qatar Airways anulowanie lotu, to linie lotnicze mogą zaproponować klientowi swoistą rekompensatę pod postacią bonów. Możliwe jest ich użycie przy następnej okazji na następne loty. Jednakże lepiej wykorzystać odszkodowania wynikające z przepisów prawa. Są one wypłacane w gotówce. W dodatku opiewają na większe sumy.

clouds
bubble
Nie akceptuj voucherów linii lotniczych

Pozwól AirAdvisor pomóc Twojej sprawie.

Zwrot pieniędzy za bilet Qatar Airways klientowi linii lotniczych

Roszczenia do Qatar Airways Polska można też składać o zwroty biletów. Kwota zwrotu opiewa na całkowitą wartości wcześniej nabytego biletu. Qatar Airways zwrot na konto dotyczyć może jeszcze innych kategorii kosztów. Pośród nich należy wymienić przykładowo wydatki na posiłki i transport.

Qatar Airways zwrot na konto

 

Aplikując o Qatar Airways zwrot kosztów za bilet i pozostałych wydatków, powinno się zwrócić uwagę na niżej wymienione zasady:

 • Aby zdobyć Qatar Airways zwrot w pełnej wysokości, niezbędne jest przedstawienie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione opłaty, np. rachunki.
 • Zwrot pieniędzy Qatar Airways może objąć tylko wydatki adekwatne do konkretnej sytuacji.
 • Formularz o zwroty za bilety lotnicze Qatar i innych poniesionych wydatków lepiej składać jak najszybciej.

Krótko mówiąc, prawa pasażera przewidują, iż zwrot biletu Qatar Airways i wszystkich innych kosztów uwzględnia każdy poniesiony wydatek, który można logicznie powiązać z niepunktualnym, czy anulowanym lotem.

Chcesz odzyskać 600€ już teraz?

Zajmuje to mniej niż 3 minuty

airplane
checkbluecheckwhite

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

checkbluecheckwhite

Brak wygranej, brak opłat

checkbluecheckwhite

98% skuteczność

FAQ

Linie lotnicze Qatar Airways — jak dużo czasu ma się na reklamacje odwołanego lotu?

Na reklamacje ma się do trzech lat, licząc od terminu planowego wejścia na pokład.

Jak odzyskać pieniądze za bilet Qatar Airways?

By uzyskać zwrot kosztów za odwołany lot Qatar Airways, w tym ten dotyczący biletu lotniczego, trzeba zgłosić się do linii lotniczych.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Qatar Airways i jaka kwota jest należna?

Chcąc uzyskać rekompensatę, czy dokonać zwrotu biletu, trzeba złożyć formularz i powołać się na odpowiednie przepisy prawne. Uzyskać można do 600 euro na każdego pasażera.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Qatar Airways?

Chcąc uzyskać odszkodowanie za spóźniony Qatar Airways lot, warto skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów AirAdvisor. Trzeba tylko wypełnić prosty wniosek online.

Jak odzyskać pieniądze z Qatar Airways?

Chcąc zdobyć np. Qatar Airways zwrot za odwołany lot, niezbędne złożenie aplikacji i powołanie się na odpowiednie przepisy prawa.

Jakie dokumenty są wymagane, by złożyć reklamacje do Qatar linie lotnicze?

Aplikując np. o odszkodowanie za spóźnienie, czy zwrot za odwołany lot Qatar Airways, trzeba zachować całą dokumentację lotniczą, w tym bilet, np. bilet, czy potwierdzenie rezerwacji.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Qatar Airways i jaka kwota zostanie wyliczona?

Chcąc uzyskać rekompensatę, czy dokonać zwrotu biletu, należy złożyć formularz i powołać się na właściwe przepisy prawne. Uogólniając, uzyskać można do równowartości kilku tysięcy złotych na jednego pasażera.

Lot Qatar Airways — ile czasu ma się na reklamacje opóźnionego połączenia?

Reklamację o odszkodowania i zwrot pieniędzy należy złożyć w ciągu 3 lat.

Czy odszkodowanie za opóźniony lot Qatar podlega opodatkowaniu?

Odszkodowanie, czy zwrot za opóźniony lot Qatar Airways są zwolnione z podatków.

Qatar Airways kontakt i ogólne informacje

Te narodowe katarskie linie działają od 1993 roku, a ich baza znajduje się w Doha. Infolinia Qatar jest dostępna pod numerem +48 71 756 4055. Kontakt jest możliwy po polsku. Dostępna jest również polskojęzyczna wersja portalu qatarairways.com.

Przeważają pozytywne Qatar Airways opinie na temat komfortu i bezpieczeństwa podróży. Statystycznie około 83% połączeń tych linii lotniczych dociera punktualnie do celu. To dokładnie tyle samo, ile wynosi średnia EMEA. Podobna sytuacja tyczy się parametru anulowanych lotów, który wynosi mniej więcej 4%.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror