SAS Scandinavian Airlines

IATASK

ICAOSAS

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty SAS

Czy Państwa plany podróży zostały zrujnowane przez opóźnienie lub odwołanie lotu przez SAS?

Czy wiedzą Państwo, że mogą ubiegać się o odszkodowanie do 600 euro od SAS?

Nasz profesjonalny zespół przygotował dla Państwa kompletne informacje, abyście wiedzieli co zrobić w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przez SAS. Poniżej mogą się Państwo dowiedzieć więcej o swoich prawach pasażera.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Zwrot kosztów i odszkodowanie za lot SAS

 Opóźniony czy, co gorsza odwołany lot może nastręczyć sporo trudności. Na szczęście straty można sobie powetować przez należne odszkodowanie od linii lotniczych. Wniosek o rekompensaty lotnicze składa się zwłaszcza w następujących sytuacjach:

Odszkodowanie za loty SAS AB

Każdorazowo aplikacja o odszkodowanie lub zwrot pieniędzy jest rozpatrywana indywidualnie. Kluczowe znaczenie ma to, jakie przepisy są wiążące w przypadku danego połączenia. W UE o odszkodowania lotnicze wnioskuje się na mocy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Poniżej prezentujemy sytuacje, w których to lot jest objęty tym rozporządzeniem.

Trasa lotu

Przewoźnik lotniczy zarejestrowany w UE, w tym SAS linie lotnicze

Przewoźnik lotniczy zarejestrowany poza UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z państwa UE poza UE

Tak

Tak

Z państwa nienależącego do UE do państwa UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

Jeżeli zaś w przypadku danego lotu nie można powoływać się na rozporządzenie UE, to ubiegać się o odszkodowanie trzeba się na bazie innych przepisów (takich, które obowiązywały dla danego lotu).

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot SAS odszkodowanie lotnicze

Na starcie trzeba ustalić, czy reklamacja opóźniony lot SAS jest możliwa na podstawie przepisów unijnych. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • To linie lotnicze muszą ponosić odpowiedzialność za opóźnienie. SAS odszkodowanie będzie więc wypłacone np. wtedy, gdy zanotowano awarię samolotu lub gdy pojawiły się błędy organizacyjne przewoźnika. Rekompensata nie będzie należna, gdy za opóźnienie odpowiedzialne są czynniki niezależne, takie jak niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • SAS reklamacje za opóźnienie jest zasadne pod warunkiem tego, że spóźnienie będzie wynosić minimum 180 minut.
 • SAS skargi i reklamacje można składać także wtedy, gdy odbywał się lot transferowy objęty pojedynczą rejestracją. W takich sytuacjach sprawdza się długość opóźnienia faktycznego dotarcia do punktu docelowego w stosunku do planowanego czasu końca podróży.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym wysokość odszkodowania w zależności od długości lotu jest następująca:

 • 250 euro dla trasy o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • 400 euro dla lotów o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 euro dla lotów długości przekraczającej 3500 km.

Dane należy traktować orientacyjnie, gdyż wysokość rekompensat zawsze ustalana jest indywidualnie.

 

W AirAdvisor specjalizujemy się w egzekwowaniu odszkodowań gwarantowanych przez prawo (np. na podstawie przepisów UE). Warto podkreślić, że rekompensaty uzyskiwane z naszą pomocą są zwykle korzystniejsze niż SAS ubezpieczenie od opóźnienia w towarzystwie ubezpieczeniowym.  W przypadku ubezpieczeń konieczne jest przecież wykupienie polisy ze specjalnymi rozszerzeniami przed rozpoczęciem podróży, a warunki i wysokość odszkodowania bywają tu ograniczone.

 

Odwołany lot SAS odszkodowanie lotnicze

Ujmując ogólnikowo, odszkodowanie za odwołany lot podlega tym samym zasadom, co rekompensaty lotnicze za opóźnienia. Po pierwsze trzeba więc określić, czy SAS anulowanie lotu jest objęte rozporządzeniem unijnym. Jeśli rzeczywiście tak jest, to powinno mieć się świadomość następujących kwestii:

 • Konieczne jest to, aby SAS odwołanie lotu wynikało z przyczyn zależnych bezpośrednio od linii lotniczych. Gdy przyczyna była niezależna od przewoźnika, to rekompensata nie będzie należna. Jeśli więc np. SAS odwołuje loty ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej, to linie lotnicze mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Rekompensata nie jest też należna, o ile anulowanie lotu SAS zostało poprzedzone poinformowaniem klienta o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, które wynosi 2 tygodnie.
 • Okres poinformowania klienta o tym, że nastąpi anulacja lotu SAS, może ulec skróceniu do 7 dni (licząc do terminu pierwotnie zaplanowanego wejścia na pokład). Jednakże przewoźnik jest zobowiązany w tym przypadku przedstawić klientowi podobny lot o zbliżonych parametrach czasowych.

Gdy SAS odwołany lot reklamacja jest zasadna na bazie prawa unijnego, to określa się odszkodowanie w wysokości zależnej od długości lotu. Konkretne kwoty ukazane są poniżej.

 

Dystans

Należne odszkodowanie [w euro] 

Do 1500 km

250 

Od 1500 km do 3500 km

400 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 

 

W kwestii pytań związanych z odwołanymi połączeniami lotniczymi trzeba rozważyć kolejną opcję. SAS odwołane loty mogą bowiem oznaczać, że linie lotnicze przedstawią pasażerowi połączenie zastępcze. W tej sytuacji rekompensata może zostać zmniejszona o połowę, pod warunkiem tego, że lot zastępczy dotrze na miejsce w określonym czasie. Warunki kwotowe w tym przypadku są ukazane poniżej.

 

SAS lot — odległość

Opóźnienie zastępczego lotu 

Należne odszkodowanie [w euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4 godzin

200 

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

Do 4 godzin

300 

 

Zupełnie inna sytuacja miałby miejsce, gdyby odwołane loty SAS były objęte innymi przepisami niż rozporządzenia unijne. Wtedy to, aby uzyskać odszkodowanie, trzeba by powołać się na inne przepisy. Na przykład w Kanadzie w obliczaniu odszkodowania bierze się pod uwagę opóźnienie lotu alternatywnego względem lotu anulowanego. Z kolei w USA Amerykański Departament Transportu nie nakłada na przewoźników lotniczych obowiązku wypłacania odszkodowań w przypadku odwołania lotu. 

Możliwe też, że same linie lotnicze zaproponują rekompensatę za odwołany lot. Zwykle miejsce ma tu SAS zwrot pod postacią vouchera do wykorzystania na podróże w przyszłości. Jednakże niemal zawsze odszkodowania wypłacane na mocy przepisów prawa są korzystniejsze dla klienta od takich voucherów. Są one bowiem zwykle wyższe i wypłacane w gotówce. Trzeba więc bardzo ostrożnie sprawdzić warunki, pod jakimi proponowany jest taki voucher.

 Miałeś opóźniony lub odwołany lot do lub z UE?Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet SAS

Pasażerowie poza odszkodowaniem mogą zwracać się o SAS zwrot za odwołany lot. Prawa pasażera linii lotniczych umożliwiają ubieganie się o SAS zwrot kosztów za bilet. Zwrot opiewa na 100% wartości biletu. SAS zwrot na konto obejmuje również inne koszty, które bezpośrednio wynikają z opóźnienia lub odwołania lotu. Zwrot biletu SAS może więc być połączony z żądaniem zwrócenia wydatków na posiłki, czy nocleg.

SAS zwrot pieniędzy za bilet

Ubiegając się o zwrot pieniędzy SAS, należy też zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Zwrócone zostają koszty w wysokości adekwatnej do danej sytuacji.
 • Do wypłacenia zwrotów konieczne może być okazanie dokumentacji, np. rachunków za wyżywienie.
 • Zaleca się, by wnioski o odszkodowanie i SAS zwrot za bilet składać bez zbędnej zwłoki.

Krótko mówiąc, SAS zwrot biletu i innych kosztów obejmuje kategorie wydatków, które można powiązać z opóźnieniem lub odwołaniem lotu w sposób zdroworozsądkowy.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

FAQ

Jak odzyskać pieniądze z SAS?


SAS odszkodowanie za opóźniony lot — ile czasu na reklamacje?


Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot SAS?


SAS wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Spóźniony lot SAS- czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?


Odszkodowanie za odwołany lot Scandinavian Airlines System — ile czasu na reklamacje?


Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot SAS — ile się należy?


Jak odzyskać pieniądze za bilet SAS?

 

Jak odzyskać pieniądze z SAS?

Skuteczne wyegzekwowanie odszkodowania lotniczego wymaga profesjonalnej analizy i powołania się na właściwe przepisy prawne. Dlatego też zalecamy skorzystanie ze wsparcia ekspertów AirAdvisor. Wystarczy wypełnić krótki wniosek online.

 

SAS odszkodowanie za opóźniony lot — ile czasu na reklamacje?

W przypadku opóźnienia lotu ma się do 3 lat na złożenie wniosku odszkodowawczego. Zaleca się jednak złożyć go bez zbędnej zwłoki.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot SAS?

Zaleca się skorzystanie z wiedzy prawnej specjalistów ds. odszkodowań lotniczych. Wystarczy tylko uzupełnić krótką aplikację na stronie AirAdvisor.

 

SAS wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Powinno się zgromadzić możliwie najobszerniejszą bazę danych i informacji, a zwłaszcza:

 • Bilet lotniczy i inną dokumentację np. kartę pokładową
 • Wszelkie rachunki związane z oczekiwaniem na podróż, np. paragon za kupno posiłków.
 • Dane lotu, w tym jego numer oraz harmonogram. 
 • Przyczynę odwołania lub opóźnienia lotu.  

 

Spóźniony lot SAS- czy odszkodowanie  podlega opodatkowaniu?

Odszkodowania i zwrot kosztów od przewoźnika lotniczego są zwolnione z podatków.

 

Odszkodowanie za odwołany lot Scandinavian Airlines System — ile czasu na reklamacje?

Na złożenie wniosku o odszkodowanie ma się do 3 lat.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot SAS — ile się należy?

Odszkodowanie za opóźniony lot i jego wysokość zależy od szeregu czynników. Zasadniczo odszkodowanie za odwołany lot SAS  może wynosić do 600 euro. 

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet SAS?

O zwrot kosztów za odwołany lot SAS ubiegać można się w liniach lotniczych. Należy mieć świadomość, że aplikacja może tyczyć się nie tylko zwrotu biletu, lecz także innych uzasadnionych kosztów.

 Ustalenie kwoty należnej za zakłócony lot może być skomplikowane. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Pozwól nam oszacować Twoje odszkodowanie.Sprawdź odszkodowania

Linie lotnicze SAS — kontakt i podstawowe informacje

Scandinavian Airlines to międzynarodowe linie lotnicze powstałe w 1946 roku. To największy przewoźnik lotniczy w krajach skandynawskich, którego siedziba mieści się w Sztokholmie. Numer telefonu tych linii lotniczych to +48 22 560 46 00, a ich adres internetowy jest następujący: sas.com.

W opinii większości pasażerów Scandinavian Airlines to solidne przedsiębiorstwo dbające o bezpieczeństwo swoich klientów. Wnioski o odszkodowania i zwrot za opóźniony lot SAS to stosunkowo rzadkie zjawisko. Wynika to z wysokiej punktualności samolotów tych linii lotniczych. Docierają one o czasie do celu w około 86% przypadków. Dla porównania średnia EMEA wynosi 80%. Także formularze typu zwrot za odwołany lot SAS są rzadko zgłaszane. Tylko 0,5% lotów Scandinavian Airlines jest odwoływanych przy średniej EMEA wynoszącej około 4,7%.

Co się stało z klientami SAS Scandinavian Airlines

Ostatnie komentarze

sirje od Estonia (SAS Scandinavian Airlines SK 377 Odwołanie lotu)
August 14, 2020, 12:04 am

No information on flight cancellation,no one has contacted.


Natalia od Wielka Brytania (SAS Scandinavian Airlines SK 1507 Odwołanie lotu)
July 22, 2020, 5:01 pm

I arrived in Palanga on 28.02 and And supposed to fly back to London on 16.03. due coronavirus stacked for 4+ months. I had 5 cancellation from SAS: 16.03 cancelled and rescheduled for 29.03 29.03 cancelled and rescheduled for 17.04 17.04 cancelled and rescheduled for 04.06 04.06 cancelled and rescheduled for 13.07 13.07 cancelled. I didn’t want to reschedule any more because of constant cancelations and the flight. Sas refunded points but not cash money( reserved a ticket via sas point program) Sas were offerIng with 4 stops Duration of the flight two days( due to coronavirus its not appropriate to fly over 4 airports). I really understand whose cancellations due to lockdown period, but the last two cancellations On 04.06 and 13.07 its was distressed. As I have to come back to London, and start to work on 15.06. Now i booked alternative flight with Raynair.


Pavlena od Dania (SAS Scandinavian Airlines SK 552 Odmowa wejścia na pokład)
June 26, 2020, 5:59 pm

Missed the flight due to a delayed generated at check in counter. I was on time at the airport and I have submitted all required documents to enter Denmark in time of COVID-19 as described in the official web sites of Danish autorties but they were not accepted by the check in personel.


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.55 out of 5
"Excellent" - 
4423 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo