easyJet

IATAU2

ICAOEZY

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty easyJet

Czy dotknęło Państwo opóźnienie lub odwołanie lotu w easyJet?

Jeśli tak to zakładamy, że są Państwo zainteresowani poznaniem praw pasażera i tym co należy zrobić w takim przypadku.

Nasz doświadczony zespół zebrał wszystko, co trzeba wiedzieć, aby złożyć wniosek o odszkodowanie od easyJet.

Po przeczytaniu tego dowiedzą się Państwo, że easyJet może być Wam winna nawet 600 euro zgodnie z prawem UE.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Zwrot kosztów oraz odszkodowanie za lot easyJet

Linie lotnicze mają za zadanie zapewnić szybki i komfortowy transport z miejsca na miejsce. Czasem jednak podczas podróży pojawiają się pewne niedogodności. Odwołane i spóźniony loty zdarzają się przecież każdego dnia. Co istotne pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, czy zwrot kosztów.

Warto o tym wiedzieć i egzekwować swoje prawa. Wnioskowanie o rekompensaty może być proste, szybkie i przebiegać całkowicie online. Samo odszkodowanie może zaś opiewać na równowartość nawet paru tysięcy złotych. O rekompensaty lotnicze można się ubiegać zwłaszcza w następujących sytuacjach:

 

asyJet kontakt w sprawie odszkodowań

 

W większości przypadków o zwrot pieniędzy i odszkodowanie można się starać na mocy unijnego Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. easyJet lot jest ujęty w przepisach UE, w przypadkach przedstawionych poniżej.

Lotnisko startowe

Lotnisko docelowe

Czy obowiązują przepisy UE?

UE

UE

Tak

UE

Poza UE

Tak

Poza UE

UE

Tak

Poza UE

Poza UE

Nie

Gdyby jednak zdarzyło się, że dany lot nie jest objęty prawodawstwem unijnym, to trzeba powołać się na inne przepisy. W niektórych przypadkach ubiegać się o odszkodowanie trzeba więc np. przez powołanie się na prawo obowiązujące w USA.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot easyJet odszkodowanie — wypłata odszkodowania

Jeżeli konkretny lot podlega prawo UE, to trzeba sprawdzić, jak długie było jego opóźnienie. Wymagane jest to, by wynosiło ono co najmniej 3 godziny. Ponadto odszkodowanie za opóźnienie jest należne wyłącznie wtedy, gdy wina za taką sytuację spoczywa na liniach lotniczych. Przykładowo:

  • Z powodu konieczności naprawy usterki, lot opóźnił się o 4 godziny — easyJet zwrot na konto i odszkodowanie są należne.
  • Lot opóźnił się o 5 godzin, ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne — reklamacja opóźniony lot easyJet nie zakończy się wypłaceniem odszkodowania.
  • Połączenie lotnicze zanotowało 45 minut opóźnienia — easyJet skargi i reklamacje nie przyniosą wypłaty odszkodowania.

Niemniej, są to orientacyjne informacje. Każde zgłoszenie o odszkodowanie podlega rozpatrywaniu w trybie indywidualnym. Gdy jednak wniosek o odszkodowanie jest zasadny, a reklamacje uzyskają akceptacje, to linie lotnicze mają obowiązek wypłaty rekompensaty.

Zgodnie z rozporządzeniem kwota należnego odszkodowania zależy od długości danego lotu. Przy lotach do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 euro. Dla połączeń do 3500 km rekompensata wynosi 400 euro. Gdy zaś długość lotu jest jeszcze większa, to wniosek odszkodowawczy opiewa na kwotę 600 euro na jednego pasażera.

Nasz serwis pomaga klientom linii lotniczych wykorzystać swoje prawa pasażerskie, by otrzymać należne odszkodowania. Z nami można uzyskać lepsze odszkodowania niż przez polisy od towarzystw ubezpieczeniowych. Przykładowo na AirAdvisor wystarczą już trzy godziny opóźnienia, by móc otrzymać rekompensatę. Z kolei easyJet ubezpieczenie od opóźnienia od towarzystw ubezpieczeniowych często wypłacają rekompensaty dopiero od 6 godzin opóźnienia.

Trzeba też podkreślić, że polisy ubezpieczeniowe są dodatkowo płatne, a by miały one zastosowanie, trzeba je wykupić jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Tymczasem o odszkodowanie przez AirAdvisor ubiega się, bazując na obowiązujących przepisach prawa.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Należne odszkodowanie za odwołany lot easyJet

Chcąc zdobyć odszkodowanie za odwołany lot, najsampierw trzeba określić, czy można powołać się na przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Jeśli tak, to następnie trzeba określić kilka kluczowych kwestii.

Po pierwsze, należy się dowiedzieć, dlaczego nastąpiło anulowanie lotu easyJet. Jeśli wejścia na pokład odmówiono ze względu na sytuację nadzwyczajną (między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej lub klęska żywiołowa), to nie uzyska się odszkodowania od linii lotniczych. Gdy jednak anulacja lotu easyJet nastąpiła wskutek błędów przewoźnika lotniczego (np. samolot został awaryjnie odesłany na kontrolę w serwisie), to można skutecznie ubiegać się o odszkodowanie.

Trzeba tu jednak uwzględnić, kiedy nastąpiło easyJet odwołanie lotu. Linie lotnicze mogą bowiem bez konsekwencji odszkodowawczych odwołać lot, o ile poinformują o tym fakcie klientów z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Okres dwutygodniowy może ulec skróceniu o połowę, o ile linie lotnicze zaproponują klientowi inny lot w przybliżonym czasie.

Gdy jednak spełnione są przesłanki naliczenia rekompensaty, to wypłacane jest odszkodowanie w wysokości zgodnej z prawem unijnym.

Dystans lotu

easyJet odszkodowanie [euro]

Poniżej 1500 km

250

Od 1500 km do 3500 km

400

Ponad 3500 km — terytorium UE

400

Ponad 3500 km — poza terytorium UE

600

Jeśli jednak zapowiedziane zostaną easyJet odwołane loty, ale linie lotnicze zaproponują lot zastępczy, to odszkodowanie może zostać zmniejszone. Trzeba jednak mieć świadomość, że w takim przypadku opóźnienie lotu zastępczego musi się zmieścić w określonych ramach.

Odległość

Opóźnienie zastępczego lotu

Odwołany lot easyJet odszkodowanie [euro]

Do 1500 km

Do 2 godzin

125

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200

Ponad 3500 km w UE

Do 4 godzin

200

Ponad 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300

Czasem odwołane loty easyJet mogą jednak dotyczyć sytuacji, gdy przepisy UE nie mają zastosowania. Wtedy to trzeba wiedzieć, na jakie normy prawne należy się powołać. Przykładowo dla odwołania lotu w USA wiążące jest stanowisko Amerykańskiego Departamentu Transportu. Tymczasem, gdy ta linia lotnicza odwołuje połączenia w Kanadzie, to na podstawie tamtejszego prawa można uzyskać odszkodowanie w wysokości kilkuset dolarów kanadyjskich.

 Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie za zakłócony lotSprawdź odszkodowania

easyJet zwrot kosztów za bilet — prawa pasażerów

Oprócz odszkodowania pasażerowie mają prawo aplikować o zwrot kosztów za odwołany lot. Mieści się tu dość szeroka kategoria wydatków. Przede wszystkim można ubiegać się o zwrot biletu easyJet w jego pełnej wartości.

Ponadto zwrot za odwołany lot może dotyczyć wszystkich kosztów, które można logicznie powiązać z odwołanym połączeniem. Na przykład, gdy konieczne jest dłuższe oczekiwanie na lot zastępczy, to można się ubiegać o rekompensatę za wyżywienie, czy nocleg. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby zachować wszelkie rachunki. To podstawa tego, by easyJet zwrot biletu i innych wydatków zakończyła się pełnym powodzeniem.

 

FAQ

Jak odzyskać pieniądze z easyJet?

Pasażer może sam złożyć formularz o odszkodowanie i easyJet zwrot kosztów. Jednakże, myśląc nad tym, jak odzyskać pieniądze za odwołany lot easyJet, trzeba orientować się w przepisach prawa. Zalecamy więc skorzystanie ze wsparcia AirAdvisor. Wystarczy tylko uzupełnić kilka pól na naszej stronie.

 

easyJet reklamacje: odszkodowanie za opóźniony lot ile się należy?

250 euro, 400 euro lub 600 euro — na tyle może opiewać easyJet wniosek o odszkodowanie. To, jakie odszkodowanie za opóźniony lot jest zasadne, zależy zwłaszcza od długości lotu. Na uwadze trzeba mieć także to, że wszystkie zgłoszenia odszkodowawcze są rozpatrywane w indytwiudlany sposób.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot easyJet?

Formularz o zwrot za opóźniony lot easyJet może zostać złożony samodzielnie. Szybką, prostą i wysoce skuteczną metodą uzyskania odszkodowania lotniczego jest sięgnięcie po wniosek na stronie AirAdvisor. Trzeba tylko wypełnić intuicyjny wniosek na naszej stronie internetowej.

 

easyJet wniosek o odszkodowanie: czy odszkodowanie za opóźniony lot podlega opodatkowaniu?

Uzyskane easyJet odszkodowanie za opóźniony lot nie podlega opodatkowaniu.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet easyJet?

Aby starać się zwrot za odwołany lot easyJet, można złożyć stosowny formularz do linii lotniczych. Warto pamiętać, że można wnioskować nie tylko o zwrot pieniędzy za bilet easyJet, lecz też i o zwrot innych kosztów. Na uwadze trzeba też mieć to, że konieczne do zwrotu biletu okazać się może okazanie dokumentacji, która potwierdzi jego nabycie.

 

easyJet loty: odszkodowanie za opóźniony lot jakie dokumenty?

Warto zawczasu zabezpieczyć bilet lotniczy oraz pozostałą dokumentację (w tym kartę pokładową i potwierdzenie rejestracji). W ten sposób easyJet zwrot za bilet przebiegnie znacznie szybciej. Zaleca się też udokumentowanie opóźnienia lotu. Pasażer ma prawo żądać od personelu linii lotniczych pisemnego potwierdzenia przyczyny opóźnienia lotu. Dobrą praktyką jest też wymienienie się kontaktem z innymi podróżnymi będący świadkami danego wydarzenia.

 

easyJet odwołuje loty: ile czasu na reklamacje?

Formularz easyJet odwołany lot reklamacja jest możliwy do złożenia w ciągu 3 lat. Najlepiej jednak działać bezzwłocznie, po tym, jak nastąpi easyJet anulowanie lotu. Reklamacja biletu lotniczego i wniosek o odszkodowanie powinny być bowiem odpowiednio udokumentowane (pomocne mogą być też oświadczenia świadków), dlatego też nie warto zwlekać ze składaniem wniosków o odszkodowanie.

 

easyJet odszkodowanie: opóźniony lot ile czasu na reklamacje?

Gdy dojdzie do przypadku opóźnienia lotu, to wniosek o rekompensatę można składać nawet w ciągu 3 lat. Polecamy jednak, aby druk o odszkodowanie do easyJet polska składać tak szybko, jak to tylko możliwe. Wtedy to udokumentowanie prawa do rekompensaty jest prostsze, a wypłata należnej kwoty pieniędzy szybsza.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Lot easyJet — informacje ne temat przewoźnika

Ta marka jest zaliczana do jednych z trzech największych linii lotniczych na świecie. Najważniejsze porty lotnicze tego przewoźnika znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii. Jest to uznana firma, a strona www easyJet to easyjet.com. Specjalizacją tej marki są tanie przewozy lotnicze.

Z kolei easyJet infolinia działa pod następującym numerem +44 (0) 330 5515151. Jest to numer telefonu, zaczynający się od kierunkowego do miast zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. Infolinia easyJet jest międzynarodowa, a informacje najszybciej uzyskuje się w języku angielskim. Dedykowany numer infolinii easyJet Polska z konsultantami władającymi polszczyzną nie został jeszcze aktywowany. Co do zasady dział easyjet obsługa klienta działa od 7:00 do 22:00 czasu lokalnego przez wszystkie dni tygodnia.

 

easyJet regulamin lotów — rekompensaty

 

Punktualność to bardzo mocna strona tych linii lotniczych. Współczynnik docierania na miejsce o czasie wynosi blisko 92% (dla porównania średnia EMEA to mniej więcej 83%). Równie korzystnie prezentuje się wskaźnik odwołanych lotów (0,3% w porównaniu do średniej EMEA około 4%). Mówiąc prościej, anulowanie lotu easyJet to relatywnie rzadki problem.

Co się stało z klientami easyJet

Ostatnie komentarze

Luis od Wielka Brytania (easyJet U2 8138 Odwołanie lotu)
December 3, 2020, 3:59 am

Flight was canceled about 4 hours before departure because of the weather


Rachael od Wielka Brytania (easyJet U2 8789 Odwołanie lotu)
October 28, 2020, 11:01 am

Greek air control went on strike and our flight was cancelled and a new flight arranged 24 hours later


Isobel & Robert od Wielka Brytania (easyJet U2 6045 Odwołanie lotu)
October 18, 2020, 7:36 pm

We received notification from Easyjet that our flight was cancelled with no reason but have still not received our refund


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.54 out of 5
"Excellent" - 
4326 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo