EasyJet odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane:

Czy można uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot EasyJet?

Latanie samolotem to szybki i komfortowy sposób na dostanie się z miejsca na miejsce. Czasami zdarza się jednak, że podczas podróży można doświadczyć pewnych zakłóceń. EasyJet loty odwołane lub opóźnione przydarzyć mogą się każdemu. Warto w takich sytuacjach znać prawa pasażera.

Warto o tym wiedzieć i egzekwować swoje prawa, w tym do odszkodowania za zakłócony lot.  Sytuacje, w których przysługuje Ci złożenie wniosku o odszkodowanie, regulowane są przez odpowiednie przepisy oraz rozporządzenia. Ubiegać się o odszkodowanie możesz w następujących przypadkach:

asyJet kontakt w sprawie odszkodowań

W większości przypadków odszkodowanie i zwrot kosztów przysługuje na mocy unijnego Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Zgodnie z rozporządzeniem pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w ściśle określonych przypadkach, gdy lot spełnia któreś z poniższych założeń.

Lotnisko startowe

Lotnisko docelowe

Czy obowiązują przepisy UE?

UE

UE

Tak

UE

Poza UE

Tak

Poza UE

UE

Tak

Poza UE

Poza UE

Nie

Jeśli chodzi o loty EasyJet, obowiązuje owe rozporządzenie unijne. Warto wiedzieć, że w przypadku lotów, które nie są objęte prawodawstwem unijnym, należy powoływać się na inne przepisy. Przykładowo w USA znaczenie mają regulacje Amerykańskiego Departamentu Transportu. 

Zakłócony lot? Przysługuje Ci odszkodowanie nawet do €600!Sprawdź odszkodowania

EasyJet odszkodowanie za opóźniony lot

W przypadku opóźnionego lotu, który podlega unijnym przepisom, przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Musi on jednak spełniać pewne warunki. Linia lotnicza EasyJet jest zobowiązana do wypłaty rekompensaty, gdy lot z EasyJet był opóźniony o ponad 3 godziny. Niezbędne jest spełnienie warunku, iż opóźnienie wynikło z winy przewoźnika EasyJet (np. naprawa usterki, strajk personelu EasyJet).

Tak więc opóźnienie wynikłe ze złych warunków pogodowych nie jest przesłanką do ubiegania się o odszkodowanie. Dodatkowo opóźnienia poniżej 3 godzin czy inne nadzwyczajne okoliczności również nie wliczają się w sytuacje, w których przysługuje Ci prawo do rekompensaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, kwota należnego odszkodowania zależy od długości danego lotu.

  • Przy lotach do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 euro.
  • Dla połączeń od 1500 km do 3500 km rekompensata wynosi 400 euro.
  • Przy dystansie powyżej 3500 km, wysokość odszkodowania opiewa na kwotę 600 euro na jednego pasażera.

Należy pamiętać, że każdy wniosek o opóźniony lot odszkodowanie EasyJet, rozpatrywany jest indywidualnie. Warto znać przysługujące prawa pasażerskie, aby otrzymać należną rekompensatę. Skorzystanie z pomocy AirAdvisor to prosta i efektywna metoda ubiegania się odszkodowania lotniczego regulowanego przez prawo. Wystarczy uzupełnić krótki wniosek online. Osoby znające się na prawie lotniczym załatwią za Ciebie wszelkie formalności. Dołącz do ponad 180 000 pasażerów, którzy z pomocą AirAdvisor uzyskali odszkodowanie finansowe za opóźniony lub odwołany lot. 

Jeśli Twój lot był zakłócony lub doświadczyłeś odmowy przyjęcia na pokład w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600!Sprawdź odszkodowania

Odszkodowanie za odwołany lot linią EasyJet 

Chcąc zdobyć odszkodowanie, gdy lot został odwołany, należy powoływać się na te same przepisy unijne, co w przypadku opóźnionego lotu. Musi on spełniać określone warunki zakresu terytorialnego. Najważniejszą kwestią pozostaje przyczyna odwołania lotu. Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli odwołanie lotu nastąpiło z winy EasyJet (np. Strajk EasyJet czy problemy techniczne).

Odszkodowanie od EasyJet nie przysługuje, gdy odwołanie rejsu nastąpiło z przyczyn niezależnych od przewoźnika, czyli tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych. Mowa tutaj między innymi o ekstremalnych warunkach pogodowych, zamknięciu przestrzeni powietrznej czy strajku personelu obsługi lotniska. 

Kolejną istotną kwestią jest moment odwołania lotu. Jeśli Twój lot EasyJet został odwołany mniej niż 14 dni przed planowaną datą, przysługuje Ci odszkodowanie od linii lotniczej. Dwutygodniowy okres na powiadomienie o odwołaniu może ulec skróceniu o połowę, o ile linie lotnicze zaproponują klientowi lot alternatywny w przybliżonym czasie.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, należne jest odszkodowanie za odwołany lot EasyJet, w wysokości zgodnej z prawem unijnym.

Dystans lotu

easyJet odszkodowanie [euro]

Poniżej 1500 km

250

Od 1500 km do 3500 km

400

Ponad 3500 km — terytorium UE

400

Ponad 3500 km — poza terytorium UE

600

Są to stawki orientacyjne, bowiem każdy przypadek odszkodowania za odwołany lot, rozpatrywany jest indywidualnie. Należy również zaznaczyć, że linie lotnicze często oferują podróżującym vouchery. W takim przypadku, dobrze jest dokładnie przejrzeć warunki takiej propozycji. Przyjęcie vouchera jest równoważne z utraceniem prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

Twój lot był odwołany lub przepełniony? Dowiedz się, czy należy Ci się odszkodowanie do 600 euro!Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet i zwrot kosztów za lot z EasyJet

Oprócz odszkodowania, pasażerowie mają prawo dochodzić pełnego zwrotu kosztów biletu oraz zwrotu pieniędzy za wszelkie dodatkowe koszty. Należy złożyć wniosek o zwrot. Można ubiegać się o zwrot biletu w pełnej jego wartości.

W przypadku odwołanego lotu w EasyJet, zwrot może dotyczyć wszystkich kosztów, które są wynikiem zakłóconego lotu. Wlicza się w to nocleg, jedzenie, napoje oraz transport z i na lotnisko. Koniecznym jest skrupulatne dokumentowanie wszelkich wydatków. Jest to podstawa do uwzględnienia wniosku o odszkodowanie. Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szanse na uzyskanie rekompensaty. Z AirAdvisor te szanse są jeszcze większe!

EasyJet — informacje na temat przewoźnika

EasyJet to brytyjska linia lotnicza, zaliczana do jednej z największych linii lotniczych na świecie. Najważniejsze porty lotnicze tego przewoźnika znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii. Założona w 1955 r., specjalizuje się z tanich lotach. Flota EasyJet składa się z ponad 300 samolotów. W Polsce loty tą linią odbywają się z Krakowa. 

Punktualność to bardzo mocna strona EasyJet. Współczynnik docierania na miejsce o czasie wynosi blisko 92% (dla porównania średnia EMEA to mniej więcej 83%). Równie korzystnie prezentuje się wskaźnik odwołanych lotów.

Opóźniony lot easyjet

FAQ

EasyJet zwrot pieniędzy za bilet?

W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za bilet, należy złożyć odpowiedni wniosek. Pasażer może złożyć go sam bądź z pomocą AirAdvisor. Warto skorzystać z pomocy specjalistów w kwestiach odszkodowań lotniczych.  Wystarczy uzupełnić krótki formularz.

Odszkodowanie za lot opóźniony EasyJet, ile się należy?

Każdy wniosek o odszkodowanie rozpatrywany jest indywidualnie. Podróżujący może uzyskać odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Wysokość zależy od długości trasy lotu. 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot EasyJet?

Należy złożyć odpowiedni formularz o odszkodowanie. Swój wniosek możesz złożyć sam lub z pomocą AirAdvisor. Z pomocą doświadczonych specjalistów można uzyskać szybko i efektywnie rekompensatę finansową.

EasyJet: czy odszkodowanie za opóźniony lot podlega opodatkowaniu?

Odszkodowanie za opóźniony lot zwolnione jest z opłacania podatku.

EasyJet loty: odszkodowanie za opóźniony lot jakie dokumenty?

Należy skompletować jak najdokładniejszą dokumentację. Powinna ona zwierać między innymi bilet, potwierdzenie rezerwacji czy kartę pokładową. Warto uzyskać od personelu linii lotniczej pisemną przyczynę opóźnienia lotu. Dodatkowo należy skompletować wszelkie rachunki, które są potwierdzeniem dodatkowo poniesionych kosztów. Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szanse na uzyskanie odszkodowania.

EasyJet odwołane loty: ile czasu na reklamacje?

Wnioski o odszkodowania za odwołany lot mogą być przyjmowane do trzech lat. Po tym czasie następuje przedawnienie. Zaleca się jednak składanie wniosku odszkodowawczego w możliwe najkrótszym czasie, w celu szybszego otrzymania należności finansowej.

Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy!Sprawdź odszkodowania