Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.
Ostatnio aktualizowane:

Niekiedy w trakcie lub też przed podróżą lotniczą może mieć miejsce nieoczekiwana sytuacja. Wśród nich wymienić trzeba spóźniony albo anulowany lot. Wtedy to należy pomyśleć o należnych odszkodowaniach od linii lotniczych, gdyż mogą one opiewać nawet na 600 euro na jednego pasażera. Tyczy się to zwłaszcza wyszczególnionych poniżej przypadków:

Odszkodowanie za opóźnione loty Austrian Airlines

Absolutnie w każdym przypadku aplikacja o rekompensatę zostaje poddana analizom w sposób indywidualny na bazie stosownych dla danej sytuacji przepisów prawa. We wspólnocie europejskiej ubiegać się o odszkodowanie lotnicze można zgodnie z rozporządzeniem pod numerem 261/2004. W poniższym zestawieniu przedstawiamy sytuacje, w których to dany lot jest objęty takowym rozporządzeniem unijnym. Uwzględnić powinno się to, iż Austrian Airlines linie lotnicze pochodzą z Austrii, a więc kraju UE.

 

Geograficzny zakres połączenia

Przewoźnik zarejestrowany w kraju UE

Przewoźnik niezarejestrowany w kraju UE

Na terenie UE

Tak

Tak

Z UE poza terenUE

Tak

Tak

Z UE poza teren UE

Tak

Nie

Połączenie poza UE

Nie

Nie

Jeżeli zaś rozporządzenie UE nie jest wiążące, to wtedy uzyskać odszkodowanie można, na bazie innego prawa.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Austrian Airlines odszkodowanie do 600 euro

W pierwszym kroku ustala się, czy o Austrian Airlines odszkodowanie za opóźniony lot można uzyskać, przez powołanie się na prawodawstwo unijne. Jeżeli tak jest, to uwzględnia się poniższe trzy reguły:

 1. Niepunktualność lotu powinna wynosić minimum 3h, aby Austrian Airlines reklamacje mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, a następnie wypłacone.
 2. Reklamacja opóźniony lot Austrian Airlines może być dostarczona także w przypadku lotu transferowego (tj. z przesiadką) w ramach jednej rezerwacji. Wtedy uwzględnia się czas opóźnienia w punkcie docelowym.
 3. Obligatoryjnym warunkiem tego, aby Austrian Airlines odszkodowanie mogło być zasadne, jest to, że odpowiedzialność na daną sytuację spoczywa na tych austriackich liniach lotniczych. Może to być pomyłka pracownika albo usterka samolotu. Tymczasem np. niesprzyjająca pogoda jest czynnikiem niezależnym.

W przypadku opóźnienia, które jest objęte prawem Unii Europejskiej, suma rekompensaty wynosi:

 • 250 EUR przy locie o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • 400 EUR przy locie o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 EUR przy locie o długości przekraczającej 3500 km.

Portal AirAdvisor jest wyspecjalizowany we wspomaganiu pasażerów linii lotniczych chcących zdobyć rekompensaty np. na bazie rozporządzenia UE. Należy zauważyć, że oferowane jest też Austrian Airlines ubezpieczenie od opóźnienia. Nabywa się takowe przed rozpoczęciem podróży w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Niemal zawsze to odszkodowania na bazie aktów prawnych są lepsze dla pasażerów pod względem, ponieważ ubezpieczyciele stosują szereg wykluczeń i ograniczeń odpowiedzialności.

 

Odwołany lot Austrian Airlines odszkodowanie

Odwołany lot Austrian Airlines pod względem odszkodowań analizuje się podobnie do niepunktualnych połączeń. iezbędne jest więc sprawdzenie tego, czy Austrian Airlines odwołanie lotu można objąć rozporządzeniem Unii Europejskiej. Jeżeli tak jest, to uwzględnia się to, że:

 • Odpowiedzialność za to, że nastąpiło anulowanie lotu Austrian Airlines, musi spoczywać na tym przedsiębiorstwie. Tylko wtedy roszczenie o odszkodowanie może zostać uznane za zasadne, a następnie wypłacone. W efekcie Austrian Airlines odwołany lot reklamacja nie zostanie rozpatrzone w sposób pozytywny, jeśli np. do anulacji lotu dojdzie z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej.
 • W sytuacji, gdy Austrian Airlines odwołuje loty, możliwe jest, że przekaże informacje o tym fakcie pasażerowi z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wtedy rekompensata nie zostanie naliczona.
 • Okres poinformowania, który został ukazany w poprzednim punkcie, może skrócić się do siedmiu dni, jeśli linie lotnicze spełnią następny wymóg. Anulacja lotu Austrian Airlines musi wtedy zostać połączona z zaproponowaniem pasażerowi innego połączenia. Musi on więc dotrzeć na miejsce w podobnym czasie.

Pod warunkiem tego, że Austrian Airlines wniosek o odszkodowanie można złożyć przy powołaniu na prawodawstwo UE, to obowiązująca jest następująca rekompensata lotnicza.

Dystans lotu

Należne odszkodowanie — kwoty podane w euro

Do 1500 km

250

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400

Więcej niż 3500 km w UE

400

Więcej niż 3500 km poza granicami UE

600

 

Pytania dotyczące odwołanych lotów mogą tyczyć jeszcze innej kwestii. Po tym, jak ogłoszone zostaną Austrian Airlines odwołane loty, klientowi przedstawione może być połączenie zastępcze. Jeśli tak się stanie to, roszczenie może zostać zmniejszone o 50%. Jednocześnie jednak ten lot zastępczy musi dotrzeć do celu w określonym czasie. Rekompensatę za odwołany lot oblicza się wtedy, tak jak ukazano poniżej.

 

Odległość lotu

Długość spóźnienia połączenia zastępczego

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

Do 2h

125€

Od 1500 km do 3500 km

Do 3h

200€

Ponad 3500 km w UE

Do 4h

200€

Ponad 3500 km poza UE

Do 4h

300€

 

Odwołane loty Austrian Airlines wiążą się z całkowicie innymi zasadami odszkodowawczymi, gdy trzeba uwzględnić inne przepisy niż te Unii Europejskiej. Za przykład można podać USA. Tam żadne normy prawne nie zobowiązują linii lotniczych do wypłacania roszczeń odszkodowawczych pasażerom po anulowanych lotach.

Po tym, jak nastąpi Austrian Airlines anulowanie lotu, to same linie lotnicze mogą zaoferować swego rodzaju rekompensatę pod postacią voucherów. Jest możliwe ich późniejsze wykorzystanie na kolejne loty. Zwykle jednak lepiej wykorzystać roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawa. Takowe są przecież gotówkowe. Ponadto opiewają na większe sumy pieniędzy.

 Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do €600Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet Austrian Airlines klientowi linii lotniczych

Należy wiedzieć, że prawa klienta linii lotniczych sprawiają, że możliwe jest aplikowanie nie tylko o rekompensaty, lecz również o Austrian Airlines zwrot biletu. Zwrot środków tyczy się również innych typów kosztów, np. wydatków na transport.

Austrian Airlines odszkodowanie

 

Składając wniosek Austrian Airlines zwrot kosztów za bilet i innych poniesionych kosztów, trzeba uwzględnić to, że:

 • Zwrot pieniędzy Austrian Airlines obejmuje tylko wydatki, które wynikają bezpośrednio z danej sytuacji
 • Aplikację o Austrian Airlines zwrot za bilet lotniczy oraz innych wydatków dobrze jest złożyć w możliwie najktószym terminie.
 • Chcąc zdobyć Austrian Airlines zwrot o pełnej wysokości, wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających to, że poniosło się wydatki, przykładowo paragony.

Uogólniając zwrot biletu Austrian Airlines i pozostałych kosztów obejmuje każdy poniesiony wydatek, który jest logicznie powiązany z niepunktualnym, czy anulowanym połączeniem.

 

FAQ

Jak aplikować o odszkodowanie za opóźniony lot Austrian Airlines ?

Mając nadzieje na uzyskanie odszkodowania za niepunktualny Austrian Airlines lot, dobrze jest skorzystać ze specjalistycznej wiedzy pracowników AirAdvisor. Zachęcamy do wypełnienia wniosku przez Internet.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Austrian Airlines i jaka kwota jest należna?

Chcąc zdobyć odszkodowanie, czy dokonać zwrotu biletu, należy złożyć formularz i powołać się na odpowiednie przepisy prawne. Uogólniając, uzyskać można do równowartości kilku tys. zł

 

Czy odszkodowanie za opóźniony lot Austrian Airlines Polska podlega opodatkowaniu?

Rekompensata nie jest związana z obowiązkiem zapłacenia podatków.

 

W jaki sposób odzyskać pieniądze za bilet Austrian Airlines?

Po zwrot kosztów za odwołany lot Austrian Airlines można udać się do przewoźnika.

 

Linie lotnicze Austrian Airlines i anulowany lor — ile czasu na reklamowanie?

Na złożenie reklamacji ma się do trzech lat, licząc od terminu planowego wejścia na pokład.

 

Jak można odzyskać pieniądze z Austrian Airlines?

Celem zdobycia np. Austrian Airlines zwrot za odwołany lot, należy złożyć formularz o odszkodowanie. Konieczne jest też powołanie się na stosowne przepisy.

 

Jak dużo czasu ma się na reklamacje opóźnionego lotu Austrian?

Formularz reklamacyjny o odszkodowania i zwrot pieniędzy można złożyć do trzech lat od momentu opóźnienia lotu.

 

Które dokumenty są konieczne, aby złożyć Austrian Airlines skargi i reklamacje?

Aplikując przykładowo o rekompensaty za spóźnienie lub zwrot za odwołany lot Austrian Airlines, należy zachować bilet i wszelkie inne dokumenty, np. potwierdzenie rezerwacji.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Austrian Airlines kontakt i historia

Są to narodowe austriackie linie lotnicze. Austrian Airlines historia zaczęła się w 1957 roku. Główne porty lotnicze tego przewoźnika są umiejscowione w dużych austriackich miastach. Austrian Airlines kontakt Polska w sprawie ogólnych informacji i rezerwacji jest dostępny przez numer +43 1 70148 1000. Konsultanci władają niemieckim i angielskim.

Austrian Airlines pl działa na witrynie austrian.com. Pasażerowie zgodnie twierdzą, że lot Austrian Airlines odbywa się z zachowaniem troski o wygodę i bezpieczeństwo. Można przypuszczać, że statystyki tych linii wynoszą mniej więcej tyle, co średnie EMEA. To by oznaczało parametr odwołania lotów w okolicach 4% i parametr punktualności opiewający na około 83%.