Sprawdź odszkodowanie
Austrian Airlines

IATAOS

ICAOAUA

Zwrot kosztów i odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot Austrian Airlines

Podczas podróży samolotem mogą przytrafić się niespodziewane komplikacje. Należą do nich opóźnienia oraz odwołania lotów. Jeśli podczas swojej podróży z linią Austrian Airlines doświadczyłeś takiej niedogodności, z tego artykułu dowiesz się co możesz zrobić w zaistniałej sytuacji.

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 15 420 recenzji

Dołącz do pasażerów, którzy skorzystali ze wsparcia AirAdvisor i tym sposobem uzyskali należne odszkodowanie. Dowiedz się jak możesz ubiegać się o zwrot kosztów i odszkodowanie od Austrian Airlines!

Zwrot kosztów i odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot Austrian Airlines
Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane: June 21, 2024

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot linii Austrian Airlines?

Podczas podróży, jednymi z najczęściej spotykanych komplikacji na lotnisku są opóźnione lub odwołane loty. Tak może się zdarzyć również w przypadku lotu z Austrian Airlines. W takich sytuacjach warto znać przysługujące podróżującym prawa pasażera.

Wśród nich wymienia się prawo do wypłaty odszkodowania w określonych przypadkach. Dotyczy to między innymi poniższych sytuacji:

W Unii Europejskiej możesz ubiegać się o odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004. Określone są w nim sytuacje, w których lot kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania. Zgodnie z rozporządzeniem, regulacje te obejmują linie Austrian Airlnes, bowiem jest to europejski przewoźnik pochodzący z Austrii.

Geograficzny zakres lotu

Przewoźnik zarejestrowany w kraju UE

Przewoźnik niezarejestrowany w kraju UE

Na terenie UE

Tak

Tak

Z UE poza teren UE

Tak

Tak

Z UE poza teren UE

Tak

Nie

Połączenie poza UE

Nie

Nie

Podczas twoich podróży może przytrafić się sytuacja, w której Twój lot nie będą obejmowały unijne regulacje. W takich przypadkach należy powołać się na inne wiążące przepisy. Chcąc domagać się odszkodowania od linii, warto mieć to na uwadze.

Złóż wniosek o odszkodowanie Austrian Airlines z pomocą AirAdvisor.Sprawdź możliwości!

Austrian Airlines: odszkodowanie za opóźniony lot

W sytuacji, gdy Twój lot Austrian Airlines był opóźniony oraz spełnia on określone wymogi, posiadasz prawo do odszkodowania. Regulacje unijne określają wymogi, które muszą zostać spełnione.

Przede wszystkim prawo do odszkodowania za opóźniony lot przysługuje, jeśli długość opóźnienia jest większa niż 180 minut. Warto dodać, że przysługuje Ci odszkodowanie również w przypadku opóźnionego lotu transferowego (tj. z przesiadką) w ramach jednej rezerwacji. Wtedy uwzględnia się czas opóźnienia w miejscu docelowym.

Obligatoryjnym warunkiem tego, aby odszkodowanie za opóźnienie mogło być zasadne, jest przyczyna opóźnienia. Odpowiedzialność na zaistniałą sytuację musi ponosić linia lotnicza. Za przykład można tutaj podać takie sytuacje jak strajk Austrian Airlines czy niekompletna załoga samolotu. W takich sytuacjach Austrian Airlines ma obowiązek wypłacić rekompensatę.

Natomiast w przypadku czynników niezależnych od linii lotniczych, czyli przy wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności (np. złe warunki pogodowe) linia lotnicza ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

W przypadku opóźnienia, które jest objęte prawem Unii Europejskiej, wartość rekompensaty wynosi:

  • 250 euro, przy locie o długości nieprzekraczającej 1500 km.
  • 400 euro, przy locie o długości od 1500 km do 3500 km.
  • 600  euro,  przy locie o długości przekraczającej 3500 km.

Należy mieć świadomość, że podane kwoty są orientacyjne i mają za zadanie zobrazować możliwości odszkodowawcze. Portal AirAdvisor jest wyspecjalizowany we wspomaganiu pasażerów linii lotniczych chcących zdobyć rekompensaty, między innymi na podstawie unijnych regulacji. Zaufanie doświadczonym specjalistom to większa szansa na uzyskanie należnej rekompensaty.

Samolot Austrian Airlines na niebie

Kiedy może przysługiwać odszkodowanie za odwołany lot Austrian Airlines?

W przypadku odwołania lotu Austrian Airlines procedura uzyskania odszkodowania jest podobna, jak w przypadku opóźnionych niepunktualnych połączeń. Przede wszystkim musisz zweryfikować czy przysługuje Ci odszkodowanie na podstawie rozporządzenia unijnego.

Następnie odszkodowanie za lot Austrian Airlines w przypadku odwołania, można uzyskać, gdy lot spełnia następujące wymogi:

  • Odpowiedzialność za anulowanie lotu Austrian Airlines, musi ponosić owa linia lotnicza. Tak więc, jeśli lot zostanie odwołany w wyniku awarii samolotu, wniosek o odszkodowanie może być zasadny. Natomiast w przypadku, gdy lot został odwołany przez okoliczności nadzwyczajne (np. zamknięcie przestrzeni powietrznej) wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony.
  • Pasażerowi zostaną poinformowani o anulacji lotu mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem.
  • Okres na poinformowanie o anulacji, może zostać skrócony do 7 dni,  jeśli linie lotnicze zaproponują podróżującym lot alternatywny o zbliżonych parametrach czasowych.

Po spełnieniu przedstawionych wymogów, za odwołany lot z Austrian Airlines może przysługiwać odszkodowanie o następujących wartościach:

Dystans lotu Austrian Airlines

Kwota odszkodowania (podana w euro)

Do 1500 km

250

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400

Więcej niż 3500 km w UE

400

Więcej niż 3500 km poza granicami UE

600

Powyższe kwoty mają charakter orientacyjny. Należy mieć świadomość, ze każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Kwota między innymi zależy od odległości lotu.

Po tym, jak nastąpi anulowanie lotu, same linie lotnicze mogą zaoferować swego rodzaju rekompensatę pod postacią voucherów, które można wykorzystać na nowy lot. Zazwyczaj jednak, przyjęcie takiego bonu wiąże się z utratą możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Warto więc dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanymi przez linię lotniczą.

Zakłócony lot? Dowiedz się czy możesz uzyskać odszkodowanie w wysokości od 350 do nawet 600 euro.Sprawdź!

Zwrot kosztów i odszkodowanie za lot od Austrian Airlines

W określonych sytuacjach, prawa pasażerów linii lotniczych sprawiają, że możliwe jest ubieganie nie tylko o rekompensaty, lecz również o pełny zwrot kosztów. Masz prawo do zwrotu również za inne poniesione koszty np. za zakwaterowanie w hotelu czy transport z i na lotnisko.

Składając wniosek o zwrot kosztów należy pamiętać, że muszą być one adekwatne do zaistniałej sytuacji. Chcąc zdobyć zwrot o pełnej wysokości, wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających to, że poniosło się wydatki, przykładowo paragony.

Zwrot kosztu biletu Austrian Airlines i pozostałych kosztów obejmuje każdy poniesiony wydatek, który jest logicznie powiązany z niepunktualnym bądź anulowanym połączeniem. W dochodzeniu rekompensaty bądź zwrotu kosztów AirAdvisor służy pomocą. Zwiększ swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie, korzystając z pomocy specjalistów z AirAdvisor!

samolot Austrian Airlines na pasie startowym

Podstawowe informacje o linii lotniczej Austrian Airlines

Austrian Airlines to narodowe austriackie linie lotnicze, których historia sięga 1957 roku. Główne porty lotnicze tego przewoźnika są umiejscowione w dużych austriackich miastach.

Linia lotnicza Austrian Airlines dba o bezpieczeństwo oraz komfort swoich pasażerów. Dokłada wszelkich starań do stałej poprawy jakości świadczonych usług.

FAQ

Jak aplikować o odszkodowanie za opóźniony lot Austrian Airlines?

Ubiegając się o odszkodowanie za niepunktualny Austrian Airlines lot można to zrobić samemu. Warto jednak skorzystać ze specjalistycznej wiedzy pracowników AirAdvisor. Znajomość prawa oraz doświadczenie mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Austrian Airlines i jaka kwota jest należna?

Chcąc zdobyć odszkodowanie należy złożyć formularz i powołać się na odpowiednie przepisy prawne. Kwota odszkodowania zależy od długości trasy i może sięgać nawet 600 euro.

Czy odszkodowanie za opóźniony lot Austrian Airlines Polska podlega opodatkowaniu?

Rekompensata nie jest związana z obowiązkiem zapłacenia podatków.

Linie lotnicze Austrian Airlines i anulowany lor — ile czasu na reklamowanie?

Na ogół czas na złożenie reklamacji wynosi do trzech lat od daty lotu. W określonych sytuacjach czas ten może być jednak inny. Zaleca się więc jak najszybsze złożenie wniosku o odszkodowanie. Im szybciej rozpocznie się proces o odszkodowanie, tym szybciej pasażer otrzyma należną rekompensatę.

Jak można odzyskać pieniądze z Austrian Airlines?

W celu uzyskania zwrotu za bilet i poniesione koszty należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić samemu lub z pomocą specjalistów w dziedzinie odszkodowań lotniczych. Znajdziesz ich w AirAdvisor.

Które dokumenty są konieczne, aby złożyć Austrian Airlines skargi i reklamacje?

Wnioskując o odszkodowanie lotnicze, warto skompletować skrupulatną dokumentację. Powinny się w niej znaleźć takie dokumenty jak bilet elektroniczny, karta pokładowa, harmonogram lotów czy rachunki potwierdzającej poniesione koszty.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror