Sprawdź odszkodowanie
British Airways

IATABA

ICAOBAW

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot British Airways

Zasługujesz na godziwą rekompensatę

Uzyskaj do 600 € (520 £) za opóźnienia lub odwołania lotów British Airways

Dołącz do ponad 4,802 pasażerów, którzy zaufali AirAdvisor, z odszkodowaniem za opóźniony lot British Airways. W ciągu ostatnich 6 lat uzyskaliśmy ponad 1,580,000 € dla naszych klientów.

Reviews.io 4,6/5 na podstawie 16 199 recenzji

Twój lot od British Airways został odwołany? Zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie w wyniku opóźnienia samolotu? Ten artykuł jest dla Ciebie, jeśli doświadczyłeś opisanych sytuacji! Dowiedz się jakie prawa przysługują pasażerom oraz w jakich przypadkach należy Ci się odszkodowanie.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot British Airways
Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane: July 16, 2024

Jak uzyskać odszkodowanie za lot British Airways?

Podczas lotu samolotem występują opóźnienia, odwołania, czy inne trudności, które wpływają na przebieg całej podróży. W takich sytuacjach warto wiedzieć, że istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie od British Airways.

Znajomość praw pasażerów linii lotniczych w takich sytuacjach jest niezwykle istotna. Sytuacje, w których możesz ubiegać się o odszkodowanie są regulowane przez odpowiednie przepisy. Możesz tego dokonać w następujących przypadkach:

Na świecie kwestie odszkodowań regulują odpowiednie przepisy oraz rozporządzenia. Na terenie Unii Europejskiej można zabiegać o odszkodowanie z tytułu Rozporządzenia (WE) nr 261 /2004. Zgodnie z nim pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w ściśle określonych przypadkach.

Poniższa tabela przedstawia sytuacje, w których lot objęty jest przepisami unijnymi. W przypadku British Airways należy zaznaczyć, iż ze względu Brexit, linie te nie są już zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej.

Zakres geograficzny lotu

Linie lotnicze zarejestrowane w UE

Przewoźnik lotniczy niezarejestrowany w UE

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z państwa UE poza UE

Tak

Tak

Z państwa nienależącego do UE do państwa UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

Warto wiedzieć, w ramach lotów, które nie obejmuje prawo unijne, również można ubiegać się o rekompensatę. Należy się wtedy odwołać do innych przepisów. Na przykład w USA wiążące są regulacje Amerykańskiego Departamentu Transportu.

clouds
bubble
Wczesne wnioski mają o 72% większą szansę na wypłatę

Działaj teraz, zanim Twoje roszczenie wygaśnie.

Odszkodowanie za opóźniony lot linią British Airways

Można ubiegać się o odszkodowanie do 600 euro za opóźniony lot British Airways, jeśli lot obejmuje rozporządzenie UE. W takim przypadku istotnych jest kilka zasad. Przede wszystkim długość opóźnienia musi być większa niż 3 godziny. Tak więc, jeśli Twój samolot British Airways był opóźniony o 4 czy 5 godzin, jesteś uprawniony do odszkodowania.

Kolejną kwestią jest przyczyna opóźnienia. Musi ona wynikać wyłącznie z winy przewoźnika (np. strajk w British Airways czy awaria maszyny). Do czynników niezależnych od linii lotniczych zaliczyć trzeba np. niesprzyjające warunki atmosferyczny czy strajk obsługi lotniska. Jeśli z tych powodów przytrafi się opóźnienie lotu, niestety nie kwalifikuje się on do ubiegania o odszkodowanie.

Należy zaznaczyć, że odszkodowanie dotyczy również lotów transferowych, o ile zostały one objęte jedną rezerwacją. Wtedy weryfikowana jest długość opóźnienia po dotarciu w miejsce docelowe.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli powyższe warunki zostały spełnione, British Airways opóźniony lot kwalifikuje się do rekompensaty. Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości zależnej od długości lotu:

  • 250 euro dla lotu o długości nieprzekraczającej 1500 km.
  • 400 euro dla lotu o długości od 1500 km do 3500 km.
  • 600 euro dla lotu, powyżej 3500 km.

Powyższe dane należy traktować orientacyjnie, ponieważ wysokość odszkodowań określana jest każdorazowo indywidualnie. AirAdvisor specjalizuje się w odszkodowaniach regulowanych prawem. Doświadczeni specjaliści pomagają w uzyskaniu odpowiednich odszkodowań lotniczych. Wystarczy uzupełnić krótki formularz online.

odszkodowanie za opóźniony lot British Airways

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot British Airways?

W ogólnym ujęciu odszkodowanie za odwołany lot podlega tym samym regułom, co rekompensaty lotnicze za spóźnienia. Trzeba jednak ustalić czy konkretny lot podlega pod rozporządzenie UE. Jeśli tak, to kolejno istotne są następujące kwestie:

  • Odwołanie lotu jest wynikiem wyłącznej winy przewoźnika lotniczego. Przykładem może być tu usterka w samolocie wykryta przed rozpoczęciem lotu. Gdy zaś anulacja lotu nastąpi np. z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej bądź przez złe warunki pogodowe, to jest to przyczyna niezależna od linii lotniczych, przez co odszkodowanie nie jest zasadne.
  • Poinformowanie anulacji lotu nastąpiło później niż 14 dni przed planowaną datą odlotu.
  • Wyżej przedstawiony okres poinformowania o tym, iż British Airways odwołuje loty, może zostać skrócony do 7 dni (wyliczenia wykonuje się w odniesieniu do terminu planowego wejścia na pokład). Przewoźnik jest tutaj jednak zobowiązany przedstawić lot zastępczy o zbliżonych parametrach czasowych, dzięki któremu dotrzesz do miejsca docelowego.

Złożenie wniosku o odszkodowanie za odwołany lot, może zostać rozpatrzone na podstawie przepisów zgodnie z prawem UE, jeśli spełnione są powyższe wymogi. Wtedy określana jest wysokość odszkodowania na podstawie dystansu lotu.

Dystans lotu

Odszkodowanie

Do 1500 km

250 EUR

Od 1500 km do 3500 km

400 EUR

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 EUR

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 EUR

W sytuacji, gdy loty British Airwaysnie są objęte rozporządzeniem UE, można uzyskać odszkodowanie, ale na podstawie innych przepisów i regulacji. Przykładowo w Kanadzie przy obliczaniu odszkodowania uwzględnia się opóźnienie lotu alternatywnego względem lotu, który został odwołany.

Czasem zdarza się, że linie lotnicze same zaproponują pasażerowi rekompensatę za odwołany lot. Najczęściej w postaci vouchera. W takiej sytuacji warto dokładnie zapoznać się z jego zasadami. Przyjęcie vouchera równa się brakiem możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Zazwyczaj rekompensaty finansowe są korzystniejsze dla pasażerów aniżeli vouchery.

clouds
bubble
Pracujemy na zasadzie Brak Wygranej, Brak Opłaty

AirAdvisor z przyjemnością pomoże Ci w zgłoszeniu roszczenia, abyś mógł uniknąć stresu związanego z liniami lotniczymi i skomplikowanymi przepisami.

Zwrot pieniędzy za bilet British Airways i zwrot pozostałych kosztów

Pasażerowie linii lotniczych poza odszkodowaniami, mogą również zwracać się linii lotniczej, w tym przypadku do British Airways, o zwrot kosztów biletów oraz dodatkowych kosztów. Uprawniają go do tego obowiązujące prawa pasażera. Rzeczony zwrot ma wartość kwoty zapłaconej za bilet.

Dodatkowo pasażerowie mają możliwość ubiegania się o zwrot za poniesione koszty w wyniku zaistniałej sytuacji. Mowa tutaj o posiłkach, transporcie czy noclegu. Tak więc wszelkie wydatki muszą być adekwatne do sytuacji. Dodatkowo należy wszystkie skrupulatnie udokumentować. Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szansę na otrzymanie rekompensaty finansowej. AirAdvisor zawsze służy pomocą w ubieganiu się o odszkodowanie od linii lotniczej.

odwołany lot British Airways

Linie lotnicze British Airways — podstawowe informacje

British Airways (BA) to narodowa linia lotnicza Wielkiej Brytanii, z siedzibą główną w Londynie. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych linii lotniczych na świecie. Została założona w 1974 roku. Linia oferuje szeroką gamę połączeń krajowych i międzynarodowych, obsługując wiele miejsc na całym globie.

British Airways posiada różnorodną flotę, składającą się z nowoczesnych samolotów. Te brytyjskie linie lotnicze są cenione na całym świecie i gwarantują pasażerom wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu.

airplane
Pozwól AirAdvisor pomóc Ci ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot
checkbluecheckwhite

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

checkbluecheckwhite

Brak wygranej, brak opłat

checkbluecheckwhite

98% skuteczność

money

FAQ

Odszkodowanie za odwołany lot British Airways — ile jest czasu na złożenie reklamacji?

Pasażer ma 3 lata na złożenie wniosku o rekompensatę za odwołanie lotu. Po tym czasie się to przedawnia. Zaleca się jak najszybciej składanie wniosku, aby równie szybko otrzymać odszkodowanie finansowe.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot British Airways — jaka kwota jest należna?

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od długości dystansu lotu. Mieści się w przedziale od 250 do 600 euro. Regulują to przepisy unijne.

British Airways wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty trzeba przygotować?

Powinno się zachować jak największą liczbę dokumentów, a w szczególności dane swojego lotu, bilet lotniczy, kartę pokładową czy numer i harmonogram lotu. Dodatkowo warto udokumentować wszelkie rachunki związane z oczekiwaniem na lot. Co więcej, jeśli jest taka możliwość, warto poprosić pracowników linii o pisemny powód odwołania bądź opóźnienia samolotu. Dobra dokumentacja to większe szanse na otrzymanie odszkodowania.

Lot British Airways — czy odszkodowanie za opóźnienie podlega opodatkowaniu?

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnienie samolotu nie są objęte podatkami.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot British Airways?

W celu starania się o British Airways odszkodowanie za opóźniony lot należy złożyć odpowiedni wniosek do linii lotniczej. Warto skorzystać przy tym z pomocy doświadczonych specjalistów, których wiedzą na jakie przepisy należy się powołać. Dobrym pomysłem jest wypełnienie wniosku online i skorzystanie ze wsparcia serwisu AirAdvisor.

Jak odzyskać pieniądze za bilet British Airways?

O zwrot kosztów za odwołany lot British Airways pasażer może ubiegać się w liniach lotniczych. Wniosek może dotyczyć nie tylko zwrotu biletu, ale także innych poniesionych wydatków. Chcąc zaoszczędzić czas oraz niepotrzebne nerwy, warto skorzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie odszkodowań lotniczych. Znajdziesz ich w AirAdvisor.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Co się stało z klientami British Airways

Ostatnie komentarze

Krzysztof od Polska (British Airways BA BA2038 Odwołanie lotu)
July 24, 2024, 9:27 am

lot został opozniany z godziny na godzine ok. 12 poinformowano nas o odwołaniu lotu z powodu na warunki podogowe (samolot jednak odlecial jak wykazywał Flyradar)... otrzymalismy vouchery na jedzenie na lotnisku na 9$ ...nic nie podpisywaliśmy...nikt nas nie informował o niczym po godzinie wreczono nam adres hotelu za ktory zaplaciło British A.... jednak bez sniadania...zamowilismy taksowke poniewaz bylo z nami dziecko i okolo 1,30 bylismy w hotelu( poniewaz autobus zamowiny przez BA podstawiono dopiero o 4.00)


Anna od Polska (British Airways BA BA2038 Odwołanie lotu)
July 24, 2024, 9:07 am

dostalismy vouchery na jedzenie na 9 USD po 4 h siedzenia i przesuwania godziny odlotu....około 12 poinformowano nas ze lot jest odwolany z powodu pogody(samolot jednak odlecial jak wyswietlał nam flyradar)....zaplacono za noclek bez sniadania, sami zamowilismy taksowkę o 1,00 bo autobus z lotniska do hotelu byl zamowiony na 4,00, a z nami bylo dziecko..nic innego nie dostalismy i nie podpisywalismy...skladalismy do nich formulaz zazalenia na ich stronie otrzymalismy numer sprawy i po tym brak emaila zwrotnego (robilismy tak okolo 5x)


Iwona od Polska (British Airways BA BA846 Odwołanie lotu)
July 21, 2024, 3:33 pm

Do Warszawy dotarłam po godzinie 20.00, a do miejsca zamieszkania o 00:30. Odwołanie lotu spowodowało, że w dniu 27.09.2023 r. nie stawiłam się w miejscu pracy. Musiałam wykorzystać dodatkowo dzień wolny i nie dochowałam terminów służbowych.


Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror