Wniosek o odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione lub odwołane loty SmartWings
Bogumił Mazur
Napisane przez Bogumił Mazur
Ostatnio aktualizowane:

Wniosek o odszkodowanie za lot opóźniony lub odwołany linią SmartWings

Każdy podróżny może doświadczyć opóźnienia bądź odwołania lotu. Takie sytuacje to źródło niepotrzebnego stresu, co często zakłóca dalszy plan podróży. Nerwy związane z tym, jak dotrzeć do planowanej destynacji oraz jak będzie ostatecznie wyglądać nasz planowany rejs samolotem. Wiedza o przysługujących prawach pasażera, w takich sytuacjach, może okazać się kluczowa.

Przypadki, w których podróżujący może uzyskać odszkodowanie, regulowane są przez odpowiednie dokumenty. Masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych w następujących przypadkach:

W sytuacji zakłóconego lotu, istnieją przepisy prawne, które maja za zadanie chronić prawa pasażerów. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, wśród których najważniejsze jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. precyzyjnie reguluje ono sytuacje, w których podróżujący mogą mieć prawo do zabiegania o zadośćuczynienie. Dodatkowo opisane są wymogi jakie musi spełniać dany lot, aby kwalifikował się do rekompensaty oraz reguluje jej wysokość.

Jednym z wymogów, który lot musi spełniać, aby pasażer miał prawo dochodzenia odszkodowania, jest zasięg geograficzny owego lotu. Uregulowane są trzy możliwości:

  • Dany lot swoim zasięgiem obejmował terytorium Unii Europejskiej.
  • Trasa lotu zaczynała się na terytorium UE, ale kończyła się już poza obszarem UE.
  • Początek lotu miał miejsce poza UE, ale kończył się już na jej terytorium. W tym przypadku, dodatkowym wymogiem jest obsługa lotu przez europejskiego przewoźnika.

Miał miejsce strajk personelu lotniczego, w wyniku którego Twój lot był opóźniony? Staraj się o odszkodowanie wynoszące nawet €600!Sprawdź możliwości należnej rekompensaty!

Jak wypełnić formularz o odszkodowanie za opóźniony lot linią lotniczą SmartWings?

Opóźniony lot kwalifikuje się do ubiegania o zadośćuczynienie w określonych przypadkach. Powołując się na przepisy dotyczące opóźnionych lotów, czeskie linie lotnicze SmartWings są zobowiązane do wypłaty rekompensaty, jeśli lot odnotowuje opóźnienie powyżej 180 minut.

Co więcej, kluczowym jest fakt, iż SmartWings odszkodowanie za opóźniony lot może być przyznane, jeśli powód zakłócenia lotu wynika z czynników zależnych wyłącznie od linii lotniczej (np. strajk pracowników obsługi samolotu czy awaria sprzętu). Opóźnienie lotu w wyniku nadzwyczajnych sytuacji, niezależnych od linii lotniczych, nie jest przesłanką do wypłaty odszkodowania przez linie lotniczą. Tak więc opóźnienie przez złe warunki pogodowe czy przez strajk pracowników kontroli ruchu lotniczego, nie kwalifikuje się do ubiegania o odszkodowanie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dodatkowo reguluje obowiązujące wysokości odszkodowań. Poniżej przedstawiamy ogólne zestawienie stawek odszkodowań, w przypadku, gdy lot został opóźniony.

Trasa lotu SmartWings

Wysokość rekompensaty

Poniżej 1500 km

250€

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400€

Powyżej 3500 km

600€

Dane przedstawione w tabeli mają za zadanie zorientować w możliwych stawkach odszkodowań. Wszystkie SmartWings reklamacje są bowiem rozpatrywane w sposób indywidualny. W razie lotu z przesiadkami, przy wyliczaniu odległości oraz długości opóźnienia, należy wziąć różnicę między planowym a faktycznym czasem dotarcia do miejsca docelowego.

Chcąc efektywnie ubiegać się o odszkodowanie za opóźniamy lot, warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów pracujących w AirAdvisor. Wystarczy uzupełnić krótki wniosek online. Osoby znające się na prawie lotniczym załatwią za Ciebie wszelkie formalności, a Ty oszczędzisz czas oraz nerwy.

Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w przeciągu ostatnich 3 lat, możesz żądać odszkodowania, nawet do 600 euro.Sprawdź możliwe do zdobycia roszczenie!

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot SmartWings

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za odwołany lot SmartWings?

Chcąc uzyskać odszkodowanie za odwołany lot, również należy powoływać się na rozporządzenia unijne, o ile dany lot spełnia określone warunki zakresu terytorialnego. Zgodnie z rozporządzeniem, przewoźnik zobowiązany jest to wypłaty zadośćuczynienia, jeśli anulacja lotu jest następstwem czynników zależnych od linii lotniczej (tj. awaria maszyny, problem z załogą samolotu, itp.).

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy odwołano lot ze względu na okoliczności nadzwyczajne. Za przykład można podać odwołanie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej ze względu na sytuację polityczną i wiele innych.

Co więcej, odwołany lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli moment poinformowania o anulacji lotu nastąpił mniej niż dwa tygodnie przez planowym terminem wylotu. Okres ten może zmniejszyć się do 7 dni, gdy przewoźnik przy informowaniu o anulacji, zaproponuje lot alternatywny na odpowiednich warunkach.

Wysokość odszkodowania w przypadku odwołania lotu jest taka sama jak w razie opóźnienia. Określana jest na tych samych zasadach i prezentuje się następująco:

SmartWings lot — zakres terytorialny

Odwołane loty SmartWings — odszkodowanie

Trasa poniżej 1500 km

250€

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400€

Powyżej 3500 km w granicach Unii Europejskiej

400€

Powyżej 3500 km poza UE

600€

Powyższe dane dotyczą lotów, które są objęte przepisami UE. Prawa pasażerów linii lotniczych są inne, gdy odwołany lot nie podlega tym przepisom. Jeśli twój lot one nie obejmują, dalej możesz uzyskać odszkodowanie, ale na podstawie innych przepisów, np. krajowych. Jako przykład można wskazać USA, gdzie w przypadku odwołania lotu, znaczenie mają regulacje Amerykańskiego Departamentu Transportu.

Zdarza się, że w sytuacji odwołania lotu, linia lotnicza może zaproponować pasażerowi voucher. Warto podejść ostrożnie do tego typu propozycji i dokładnie sprawdzić wszystkie warunki. Należy przeanalizować wybór pomiędzy voucherem a odszkodowaniem w gotówce. Zazwyczaj lepszym wyborem jest rekompensata finansowa.

Doświadczyłeś zakłócenia lotu? Skorzystaj z pomocy AirAdvisor, wypełnij wniosek i zdobądź rekompensatę!Sprawdź odszkodowania

Zwrot biletu i zwrot kosztów za odwołany lot SmartWings

Należy zwrócić uwagę na to, że pasażer w określonych przypadkach ma prawo nie tylko ubiegać się o wypłacanie odszkodowania, ale również o zwrot pieniędzy za bilet i poniesione koszty. AirAdvisor wie jak wypełniać odpowiednio wnioski, aby uzyskać odszkodowanie.

Wniosek o zwrot pieniędzy SmartWings jest możliwy do złożenia w określonych sytuacjach, chociażby odwołania lotu przez przewoźnika, na kilka godzin przez jego planowym startem. Powołując się na prawo UE, w tego typu sytuacjach można ubiegać się o:

  • Zwrot kosztów za bilet lotniczy (w pełnej jego wartości).
  • Zagwarantowanie noclegu w hotelu oraz opłacenie kosztów transportu z i na lotnisko, gdy konieczne będzie dłuższe oczekiwanie na zastępczy lot.
  • Zwrot poniesionych wydatków w rezultacie powstałej sytuacji.(np. koszty pożywienia).

Ważne jest to, aby wydatki były adekwatne do sytuacji. Należy pamiętać, aby dokładnie dokumentować każdy tego typu wydatek! Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szansę na otrzymanie odszkodowania. Z AirAdvisor te szansę są jeszcze większe!

FAQ

Przewoźnik SmartWings: wysokość odszkodowania za opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania ustalana jest w sposób indywidualny, wraz z dokładnym rozpatrywaniem każdego wniosku odszkodowawczego. Może ona wynieść od 250 do nawet 600 euro w przeliczeniu na jednego pasażera. Wszystko zależy od wymogów, które spełnia owy lot.

Jak uzyskać odszkodowanie za lot SmartWings?

Samemu bądź z pomocą specjalistów od odszkodowań lotniczych, należy złożyć odpowiedni SmartWings wniosek o odszkodowanie. Skorzystanie z pomocy ekspertów AirAdvisor to efektywny sposób na uzyskanie rekompensaty, bez zbędnych nerwów.

Czy odszkodowanie za opóźniony lot SmartWings podlega opodatkowaniu?

Odszkodowanie za opóźniony lot jest zwolnione z obowiązku opłacania należnego podatku.

SmartWings: ile czasu na reklamacje?

Wnioski o odszkodowania za opóźniony lot warto złożyć jak najszybciej. Szybsze działanie, to większa szansa na otrzymanie w krótkim czasie należnego zadośćuczynienia.

Jak odzyskać pieniądze za bilet SmartWings?

W celu uzyskania pieniędzy za bilet, należy przejść przez odpowiednie formalności. Samemu bądź z pomocą ekspertów, wniosek o odszkodowanie, powinno się skierować bezpośrednio do linii lotniczej. Chcąc zaoszczędzić czas oraz nerwy warto sięgnąć po pomoc AirAdvisor.

Reklamacja SmartWings za opóźniony lot - jakie dokumenty?

W celu ubiegania się o rekompensatę należy zgromadzić jak najdokładniejszą dokumentację, która dotyczy tego konkretnego lotu (m.in. karta pokładowa, harmonogram lotu, bilet). Warto zdobyć na piśmie od przewoźnika lotniczego informacje na temat powodu opóźnienia. Należy również zachować rachunki, które potwierdzają koszty, jakie pasażer poniósł w wyniku zaistniałego opóźnienia.

Skorzystaj z usług AirAdvisor i uzyskaj kompensatę do 600€!Sprawdź odszkodowania