Turkish Airlines

IATATK

ICAOTHY

Odszkodowanie za lot Turkish Airlines i zwrot kosztów pasażerowi

Turkish Airlines jest winna innym pasażerom do 600 euro odszkodowania za odwołane i opóźnione loty przez Turkish Airlines.

Chcecie Państwo wiedzieć więcej o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie od Turkish Airlines i co robić w takich przypadkach?

Turkish Airlines nie chcą, aby Państwo znali swoje prawa pasażera, ale nasz zespół zebrał wszystkie informacje, które trzeba znać, aby uzyskać zapłatę od Turkish Airlines.Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności. Służy on wyłącznie celom informacyjnym i nie jest poradą prawną.

Raz na jakiś czas w trakcie lub przed podróżą lotniczą zdarzyć się może losowe zdarzenie. Wśród takowych wyliczyć można spóźniony czy też odwołany lot. Wtedy to warto aplikować o odszkodowania. Dotyczy to zwłaszcza następujących sytuacji:

Turkish Airlines odwołanie lotu

 

Słuszność roszczeń o odszkodowanie ustala się na bazie odpowiednich norm prawnych. W UE ubiegać się o odszkodowanie przelot trzeba zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004. W poniższym zestawieniu przedstawiamy przypadki, w których to konkretny lot jest objęty rozporządzeniu unijnym.

Trasa przelotu

Przewoźnik z UE

Przewoźnik spoza UE

Wewnątrz unii

Tak

Tak

Z kraju UE poza UE

Tak

Tak

Z UE poza UE

Tak

Nie

Lot poza UE

Nie

Nie

Jeżeli zaś przepisy unijne nie obowiązują, to uzyskać odszkodowanie trzeba na podstawie innego aktu prawnego. Trzeba mieć świadomość, że za każdym razem reklamacja związana z należnym odszkodowaniem zostaje zbadana indywidualnie. Dlatego też warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów od prawa odszkodowawczego, którzy są w stanie znaleźć rozwiązania dla konkretnego przypadku. Analizując sytuację, uwzględnia się, iż Turkish Airlines linie lotnicze nie są podmiotem zarejestrowanym w UE.

Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do 600 €Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Turkish Airlines odszkodowanie do nawet 600 euro

Przede wszystkim należy określić, czy o Turkish Airlines odszkodowanie za opóźniony lot można ubiegać się, powołując się na przepisy Unii Europejskiej. Jeżeli tak jest, to bierze się pod uwagę poniższe punkty:

 • Koniecznym warunkiem tego, aby Turkish Airlines odszkodowanie mogło być wypłacone, jest odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za konkretną sytuację. Może to być błąd pracownika lub awaria samolotu. Czynnikiem niezależnym są zaś np. niesprzyjające uwarunkowania atmosferyczne.
 • Niepunktualne dotarcie lotu musi opiewać na co najmniej trzy godziny, aby Turkish Airlines reklamacje mogły zostać rozpatrzone w sposób pozytywny z naliczeniem rekompensaty.
 • Reklamacja opóźniony lot Turkish Airlines może być przesalana także dla transferowego lotu na jednej rezerwacji. W takich sytuacjach wiążący jest czas spóźnienia na lotnisku docelowym.

Mówiąc o przypadku opóźnienia ujętego rozporządzeniem Unii Europejskiej, suma rekompensaty jest taka:

 • 250 € dla trasy o długości nieprzekraczającej 1500 km.
 • 400 € dla trasy o długości od 1500 km do 3500 km.
 • 600 € dla trasy o długości przekraczającej 3500 km.

Dobrze jest mieć świadomość, że rekompensaty na mocy prawodawstwa są na ogół atrakcyjniejsze niż Turkish Airlines ubezpieczenie od opóźnienia w towarzystwach ubezpieczeniowych, jako że:

 • Obowiązują zawsze, ponieważ nie trzeba kupić płatnej polisy ubezpieczeniowej.
 • Co do zasady opiewają na wyższe sumy.
 • Oznaczają znacznie mniej ograniczeń i wykluczeń odpowiedzialności, co oznacza, że łatwiej je wypłacić.

Platforma AirAdvisor specjalizuje się w odszkodowaniach opartych o normy prawne.

 

Odwołany lot Turkish Airlines odszkodowanie - ile jest należne?

Generalnie odszkodowanie za odwołany lot Turkish Airlines jest przyznawane podobnie do odszkodowań za spóźnione loty. Należy więc ustalić, czy konkretne Turkish Airlines odwołanie lotu jest objęte prawem UE. O ile tak to bierze się pod uwagę takie oto wytyczne:

 • Odpowiedzialność za to, że miejsce miało anulowanie lotu Turkish Airlines, powinno spoczywać na przewoźniku lotniczym, aby roszczenie o odszkodowanie było należne. Efektem czego Turkish Airlines odwołany lot reklamacja nie będzie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli np. do odwołania lotu dojdzie z przyczyny zamknięcia przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych z powodu politycznych uwarunkowań.
 • Gdy Turkish Airlines odwołuje loty i przekaże informacje na ten temat klientowi z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, to formularz o wypłacenie rekompensaty nie uzyska akceptacji.
 • Czas poinformowania klientowi, który został ukazany we wcześniejszym punkcie, może zostać zmniejszony do 7 dni, jeśli linie lotnicze spełnią jeszcze jeden warunek. Mianowicie anulacja lotu Turkish Airlines musi być wtedy połączona z zaproponowaniem podróżnemu innego połączenia lotniczego ze zbliżonymi parametrami czasowymi.

O ile Turkish Airlines wniosek o odszkodowanie jest złożony, bazując na rozporządzenie UE, to oblicza się rekompensatę lotniczą w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Dystans

Wartość odszkodowania

Do 1500 km

250 €

Od 1500 km do 3500 km

400 €

Ponad 3500 km w granicach UE

400 €

Ponad 3500 km poza granicami UE

600 €

Po tym Turkish Airlines odwołane loty, to pasażerowi przedstawione może być połączenie zastępcze. Wtedy odszkodowanie może być zmniejszone o połowę. Równocześnie jednak ten lot zastępczy musi przybyć do celu w ustalonym czasie. Odszkodowanie za odwołany lot jest wtedy naliczane w zgodzie z poniższym zestawieniem.

Jeśli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat, możesz kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 600 €Sprawdź odszkodowania

Odległość połączenia

Spóźnienie zastępczego lotu

Odszkodowanie w wysokości

Do 1500 km

Do 2 godzin

125 EUR

Od 1500 km do 3500 km

Do 3 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km w UE

Do 4 godzin

200 EUR

Więcej niż 3500 km poza UE

Do 4 godzin

300 EUR

Odwołane loty Turkish Airlines są związane z całkowicie innymi zasadami odszkodowawczymi, gdy trzeba uwzględnić inne prawodawstwo niż te Unii Europejskiej. Przykładowo w USA prawodawstwo nie zobowiązuje linii lotniczych do naliczania odszkodowań za odwołane połączenia lotnicze. Gdy nastąpi Turkish Airlines anulowanie lotu, to same linie mogą też zaoferować swego rodzaju rekompensatę pod postacią voucherów. Możliwe jest ich użycie przy następnej okazji na kolejne loty. Jednak lepiej złożyć wniosek o odszkodowania wynikające z prawa. Są one bowiem gotówkowe. W dodatku opiewają na większe sumy pieniędzy.

 

Zwrot pieniędzy za bilet Turkish Airlines oraz innych kosztów

Należy wiedzieć, że pasażer może składać formularz nie tylko o odszkodowanie, lecz również o Turkish Airlines zwrot biletu. Suma zwrotu opiewa na całkowitą wartości wcześniej kupionego biletu. Turkish Airlines zwrot na konto może również dotyczyć innych kategorii kosztów. Wśród nich należy wymienić np. wydatki na posiłki i napoje.

Turkish Airlines zwrot na konto

 

 

Podczas składania wniosku o Turkish Airlines zwrot kosztów za bilet i innych poniesionych wydatków, powinno się zwrócić uwagę na następujące reguły:

 • Zwrot pieniędzy Turkish Airlines może objąć tylko koszty, które są wyliczone w sposób adekwatny do konkretnej sytuacji.
 • Roszczenie o Turkish Airlines zwrot za bilet lotniczy i pozostałych poniesionych kosztów dobrze jest składać bezzwłocznie.
 • Chcąc zdobyć Turkish Airlines zwrot w 100% możliwej wysokości, wymagane jest ukazanie wszelkich dokumentów potwierdzających poniesione opłaty, przykładowo rachunki za wyżywienie.

Mówiąc w skrócie prawa klienta linii lotniczych, da się w pełni logicznie powiązać z niepunktualnym, czy anulowanym połączeniem lotniczym.

 

FAQ

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do 600 € odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

Jak dużo czasu na reklamacje odwołanego lotu w Turkish Airlines Polska?

Na reklamacje ma się do trzech lat, licząc od terminu planowego wejścia na pokład.

 

Ile czasu na reklamacje, gdy samolot Turkish Airlines ma opóźnienie?

Formularz reklamacyjny o odszkodowania i zwrot pieniędzy można złożyć w ciągu trzech lat.

 

Czy odszkodowanie za opóźniony lot Turkish Polska podlega opodatkowaniu?

Co do zasady, odszkodowanie, czy zwrot za opóźniony lot Turkish Airlines są zwolnione z opodatkowania.

 

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Turkish Airlines ?

Chcąc zdobyć rekompensatę za spóźniony Turkish Airlines lot, warto skorzystać ze specjalistycznej wiedzy specjalistów AirAdvisor. Trzeba tylko wypełnić prosty formularz online.

 

Jak odzyskać pieniądze z Turkish Airlines?

Chcąc uzyskać np. Turkish Airlines zwrot za odwołany lot, niezbędne okazuje się złożenie wniosku i powołanie się na właściwe dla danej sprawy przepisy.

 

Jakie dokumenty są konieczne, by można złożyć Turkish Airlines skargi i reklamacje?

Aplikując np. o odszkodowanie za opóźnienie, czy zwrot za odwołany lot Turkish Airlines, trzeba zachować całą dokumentację lotniczą, w tym bilet, np. bilet, czy potwierdzenie rezerwacji.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Turkish Airlines i jaka kwota jest należna?

Chcąc zdobyć odszkodowanie, czy dokonać zwrotu biletu, należy złożyć wniosek i powołać się na właściwe przepisy prawne. Uogólniając, uzyskać można do równowartości kilku tysięcy złotych na każdego pasażera.

 

Jak odzyskać pieniądze za bilet Turkish Airlines?

Aby uzyskać zwrot kosztów za odwołany lot Turkish Airlines, w tym ten dotyczący biletu lotniczego, trzeba zgłosić się do linii lotniczych.

 

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Turkish Airlines i jaka suma zostanie wyliczona?

Chcąc zdobyć rekompensatę, czy dokonać zwrotu biletu, trzeba złożyć stosowny wniosek i powołać się na odpowiednie przepisy prawne. Zasadniczo uzyskać można do równowartości kilku tysięcy złotych na jednego pasażera.

 

Linie lotnicze Turkish Airlines — podstawowe informacje

Te narodowe linie tureckie są aktywne od 1933 roku. Ich główna baza lotnicza jest umiejscowiona w Stambule. Turkish Airlines Polska kontakt telefoniczny jest następujący: +4822 504 85 44. Natomiast portal internetowy działa pod adresem: turkishairlines.com.

Duża grupa klientów dobrze wypowiada się na temat tych liniach lotniczych. Są one znane z wysokiej jakości i troski o bezpieczeństwo. Dobrze przy tym zwrócić uwagę na statystyczny lot Turkish Airlines. Przeloty tych linii lotniczych w 86% docierają bez opóźnień na miejsce. Dla porównania średnia EMEA to 83%. Z koeli współczynnik odwołanych lotów wynosi 1.4%. Średnia EMEA wynosi zaś 3,9%.

Co się stało z klientami Turkish Airlines

Ostatnie komentarze

Alina od Holandia (Turkish Airlines TK 1844 Odwołanie lotu)
November 30, 2020, 12:00 pm

I received an e-mail from Turkish Airlines on 27/10/2020 that one of my flights on 31/10/2020 to my final destination was canceled. I contacted immediately the call center and asked to provide me an alternative but the company could not provided me with an alternative flight, so I asked for a refund. The company canceled my flight 5 days before, could not provided me with an alternative and asked me to pay extra 60$ in order to receive the refund from my ticket flight. That was unacceptable from such a well known company.


Tea od Niemcy (Turkish Airlines TK 774 Odwołanie lotu)
November 12, 2020, 11:40 am

I was supposed to fly from Berlin to Muscat for holidays. The 2 days before the flight, I received notification that my connecting flight was canceled and operator informed me that I can cancel an entire flight and receive a refund. I chose to do that, however, no refund was issued


Peggyann od Wielka Brytania (Turkish Airlines TK 1970 Odwołanie lotu)
October 30, 2020, 11:58 am

No flights went ahead from 11- 17 September all cancelled


Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.54 out of 5
"Excellent" - 
4323 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
NBC Logo
USA Today Logo
CBS News logo