Kontrollera ersättning
Charterflyg försenat eller inställt? Dina rättigheter till ersättning

Charterflyg försenat eller inställt? Dina rättigheter till ersättning

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 07, 2024

Brist på personal, flygstrejker och ökande turism, framför allt efter pandemin, är några av de vanligaste anledningarna till att allt fler resenärer drabbas av försenade och inställda avgångar i samband med charterresor.

Om du reser från Sverige, via ett annat EU-land eller med ett flygbolag från EU kommer du att ha rätt till ersättning i samband med flygstörningar. Du kan faktiskt ha rätt till ersättning - både från den som arrangerar chartern och det flygbolag som ansvarar för själva rutten. 

Det kan dock vara förvirrande för gemene man att förstå sig på vad som gäller i varje enskilt fall. Just därför kommer vi ägna resten av denna guide åt att redogöra för dina rättigheter som resenär, samt hur du får ut det mesta av dina ersättningsanspråk.

clouds
bubble
Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).

Ett chartrat flyg förbereds för att landa på sin slutdestination

Ersättning från din charterarrangör vid avresa

 • Reslängd 1 - 4 dygn: Rätt till ersättning om förseningen överstiger minst 5 timmar.
 • Reslängd 5 - 8 dygn: Rätt till ersättning om förseningen överstiger 8 timmar.
 • Reslängd 8 dygn eller längre: Rätt till ersättning om förseningen överstiger minst 8 timmar. 

Tyvärr så har du ingen rätt till ersättning från charterarrangören i samband med förseningar vid hemresa.

warning

NoteraEn dagsandel baseras på charterresans kostnad minus försäkring, rabatter samt eventuella tillägg. Skulle din avgång försenas med mer än 24 timmar kan din ersättning bli betydligt högre än så. Om din resa exempelvis kostat 21 000 kr kommer du att erhålla 3 000 kr i ersättning för varje dag som avgången försenas.

Ersättning från flygbolaget som anlitats av charterarrangören vid hemresa

När det kommer till ersättning från flygbolaget som ansvarar för själva flygrutten – både resan till din destination, inklusive hemresan - har du rätt att begära följande:

 • Gratis förtäring (mat och dryck) vid förseningar längre än 2 timmar.
 • Gratis hotellnatt, om den försenade avgången flyttas fram till nästa dag.
 • Gratis ombokning (alt. återbetalning) i samband med förseningar längre än 5 timmar.

När ditt charterflyg försenats med minst tre timmar (eller längre) till din planerade slutdestination jämfört med den planerade ankomsttiden enlig ordinarie tidtabell, kommer du att ha rätt till ersättning enligt följande:

 • Upp till 3 000 kr (€250) för alla avgångar under 1500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) för alla avgångar mellan 1 500 - 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) för alla avgångar över 3 500 km eller mer.
clouds
bubble
 
 
 
Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).

Rätt till ersättning för andra kostnader

I samband med att din charterresa försenas kommer du att kunna begära ersättning för de kostnader som uppstått som ett resultat av förseningen. För att nämna några konkreta exempel kommer du att ha rätt till ersättning för mat, missade hotellnätter och/eller förlorad arbetsinkomst.

Vi rekommenderar att du sparar kvittot för alla de utgifter som du haft i samband med din försening. Tumregeln är att du oftast inte kan räkna med ersättning för en utgift om du saknar underlag.

När det kommer till förlorad arbetsinkomst behöver du ha ett undertecknat intyg från din arbetsgivare. Som högst kan du erhålla upp till 4 694 särskilda dragningsrätter (SDR) för dina utlägg, något som i sin tur motsvarar en summa på cirka 54 000 kr.

Om du inte är bekant med termen SDR sedan tidigare är det hela en form av reservvaluta som är menad att användas vid internationell handel. Med andra ord är det hela en samling av alla de större valutor som återfinns runt om i världen.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Ett charterflyg med kursen inställd mot sin destination

Ingen ersättning vid extraordinära omständigheter

Om ditt charterflyg drabbas av förseningar vilka i sin tur anses bero på så kallade "extraordinära omständigheter" kan du tyvärr inte räkna med att ha rätt till ekonomisk ersättning. 

Det ansvariga flygbolaget måste dock bevisa att den inträffade förseningen är faktiskt ett resultat av extraordinära omständigheter. Nedan listar vi några exempel på situationer som anses vara "extraordinära".

 • Svåra och oförutsägbara väderförhållanden.
 • Politiska oroligheter och instabilitet.
 • Olika former av säkerhetshot.
 • Plötslig strejk bland flygpersonalen.
 • Oförutsedda brister hos flygplanet.
 • Djur som fastnar i flygplanets motor.

Kom ihåg att även om du inte har rätt till ekonomisk ersättning måste flygbolaget erbjuda kompetens på plats. För alla förseningar vilka överstiger 2 timmar har du enligt EU 261 rätt till gratis mat, dricka, två telefonsamtal, inklusive rätt att skicka fax och/eller e-post.

Charterflyg försenat eller inställt ersättning

AirAdvisor kan hjälpa till

Om du skulle drabbas av ett försenat, överbokat eller inställt charterflyg är det viktigt att behålla lugnet. Även om de flesta resenärer reagerar negativt på det hela kan det kännas tryggt att känna till dina rättigheter.

Vi på AirAdvisor har en gedigen erfarenhet när det kommer till att driva resenärernas ersättningsanspråk gentemot flygbolaget. Låt oss därför göra det som vi är bäst på medan du får ägna dig åt mer betydelsefulla aktiviteter!

Vanliga frågor

Vad gäller om mitt charterflyg försenas på grund av extraordinära omständigheter?

I dessa fall kommer du inte att kunna begära ekonomisk ersättning för det inträffade. Om förseningen är längre än 2 timmar kommer du att ha rätt till kompensation på flygplatsen. I de flesta fall kommer du att erbjuda gratis mat och dricka inklusive telefonsamtal, fax och e-post.

Har jag rätt till en kostnadsfri övernattning på hotell om mitt charterflyg flyttas till nästa dag?

Ja, som resenär har du rätt till en kostnadsfri övernattning på ett närliggande hotell, inklusive transport till och från hotellet. Det ska nämnas att du har rätt till övernattning även vid förseningar som orsakats av extraordinära omständigheter.

Kan jag kräva ersättning för utlägg som uppkommit på grund av ett försenat charterflyg?

Ja, du kan begära ersättning för alla de utgifter som uppkommit på grund av att ditt charterflyg försenats. Detta inkluderar vanligtvis mat, dricka på flygplatsen, inklusive övernattning och transport till ett hotell.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vi har hjälpt mer än 260 000
passagerare före dig

AirAdvisor har fått betyget Utmärkt 4,6 baserat på 15 989 recensioner

 • star
 • star
 • star
 • star
 • starhalf

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror