Sprawdź odszkodowanie
Onur Air

IATA8Q

ICAOOHY

Odszkodowanie i zwrot kosztów za opóźnione loty lub odwołane loty Onur Air

Mieli Państwo opóźnienie w Onur Air lub odwołanie lotu i nie wiedzieli co zrobić?

Cóż, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami o prawach pasażera zebranych w jednym miejscu, które przygotowali nasi profesjonalni eksperci.

Mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie do 600 euro od Onur Air zgodnie z prawem UE, jak wyjaśniono poniżej.

Ten artykuł został sprawdzony przez licencjonowanego prawnika Anton Radchenko pod kątem ogólnej dokładności.
Ostatnio aktualizowane: May 29, 2024

Zwrot kosztów i odszkodowanie za lot Onur Air

Pod wieloma względami samolot to wręcz idealny środek transportu. Niemniej i w branży lotniczej zdarzają się kłopoty. Pasażerów szczególnie frustrują problemy ze spóźnionymi lub nawet odwołanymi lotami. Dużym pocieszeniem jest tu to, że w takich sytuacjach można uzyskać do nawet 600 euro odszkodowania. Rekompensaty od linii lotniczych są należne gdy:

Onur Air odwołuje loty

Wszystkie sprawy związane z żądaniem uzyskania odszkodowania są rozpatrywane indywidualnie na bazie stosownych aktów prawnych. W praktyce najistotniejsze jest to, czy dany lot może zostać objęty unijnym Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Poniżej w tabeli ukazujemy, kiedy jest to możliwe.

Trasa lotu

Przewoźnik lotniczy zarejestrowany w UE 

Liczenie lotnicze spoza UE, np. Onur Air linie lotnicze

Wewnątrz UE

Tak

Tak

Z państwa UE poza UE

Tak

Tak

Z państwa UE do państwa UE

Tak

Nie

Lot poza ternem UE

Nie

Nie

 

Gdy dany lot nie kwalifikuje się do tego, by móc ubiegać się o odszkodowanie w ramach przepisów UE, to należy odnieść się do innych norm prawnych. Przykładowo w USA zasady ustala  Amerykański Departament Transportu.

 Zakłócony lot? Możesz mieć prawo do odszkodowania - do €600Sprawdź odszkodowania

Opóźniony lot Onur Air odszkodowanie lotnicze

W pierwszym kroku reklamacja opóźniony lot Onur Air polega na zweryfikowaniu tego, czy można powoływać się na przepisy UE. Gdy jest to możliwe, to na uwadze trzeba mieć trzy następujące zasady:

 1.  Onur Air odszkodowanie może zostać wypłacone pod warunkiem tego, że to linie lotnicze są odpowiedzialne za opóźnienie (np. personel lotniczy popełnił błąd, który wydłużył czas lotu). Onur Air skargi i reklamacje na opóźnienie zostaną odrzucone, gdy przyczyna była niezależna od linii lotniczych (np. trudne warunki atmosferyczne).
 2. Opóźnienie musi wynosić minimum 3 godziny, by Onur Air reklamacje zostały przyjęte.
 3. W przypadku lotów transferowych znaczenie ma opóźnienie zanotowane na ostatnim, docelowym lotnisku. O odszkodowanie przy lotach z przesiadkami najłatwiej wnioskować wtedy, gdy cała podróż obyła się na jednej rezerwacji.

Zgodnie z rozporządzeniem  wartość należnego odszkodowania jest uzależniona od długości lotu:

 • 250 euro dla lotu o długości do 1500 km.
 • 400 euro dla lotu o długości pomiędzy 1500 km, a do 3500 km.
 • 600 euro dla lotu długości przekraczającej 3500 km.

Jako AirAdvisor przypominamy, że Wszystkie dane trzeba traktować poglądowo. Należy pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana w trybie indywidualnym. Specjalizujemy się w egzekwowaniu rekompensat bazujących na aktach prawnych. Z AirAdvisor można uzyskać korzystniejsze odszkodowania niż od towarzystw ubezpieczeniowych. Onur Air ubezpieczenie od opóźnienia jest bowiem często mocno okrojone, a ponadto wiąże się z dodatkowym kosztem, jaki trzeba ponieść przy zakupie polisy.

 

Odwołany lot Onur Air odszkodowanie lotnicze

W sumarycznym ujęciu, odszkodowanie za odwołany lot podlega identycznym regułom, co rekompensaty za loty opóźnione. Efektem czego na starcie trzeba określić, czy Onur Air anulowanie lotu jest objęte rozporządzeniem unijnym. Jeśli tak, to trzeba zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 •  Za Onur Air odwołanie lotu musi odpowiadać przewoźnik lotniczy, by odszkodowanie było zasadne. Jeśli przyczyna jest zewnętrzna, np.  Onur Air odwołuje loty w reakcji na zamknięcie przestrzeni powietrznej, to nie ma co liczyć na uzyskanie odszkodowania.
 • W sytuacji poinformowania klienta o tym, że nastąpi anulowanie lotu Onur Air z dwutygodniowym wyprzedzeniem, odszkodowanie nie zostanie przyznane.
 • Czas na poinformowanie klienta o tym, że nastąpi anulacja lotu Onur Air, zostaje skrócony do jednego tygodnia (licząc do terminu  planowanego wejścia na pokład) pod warunkiem tego, że klientowi zostanie zaproponowany lot zastępczy. Parametry czasowe odwołanego i zastępczego lotu muszą być do siebie zbliżone.

Zasadna Onur Air odwołany lot reklamacja oznacza, że naliczone zostanie odszkodowanie w wysokości zgodnej z długością lotu. Jest to ukazane poniżej.

Dystans

Należne odszkodowanie 

Do 1500 km

250 euro

Pomiędzy 1500 km a 3500 km

400 euro

Więcej niż 3500 km w granicach UE

400 euro

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

600 euro

W sprawie pytań dotyczących sytuacji pt. Onur Air odwołane loty trzeba jeszcze przybliżyć kwestię odszkodowań po tym, jak przewoźnik zaproponuje zastępczy lot. Oznacza to bowiem, że wartość rekompensat zostanie zmniejszona o połowę, o ile alternatywne połączenie przybędzie na miejsce w określonym czasie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Onur Air lot — odległość

Opóźnienie zastępczego lotu 

Należne odszkodowanie 

Do 1500 km

Do 2h

125 euro

Od 1500 km do 3500 km

Do 3h

200 euro

Więcej niż 3500 km w granicach UE

Do 4h

200 euro

Więcej niż 3500 km poza terytorium UE

Do 4h

300 euro

Gdyby odwołane loty Onur Air nie podlegały przepisom UE, to uzyskać odszkodowanie można by na podstawie innych norm prawnych. Prawo wobec rekompensat za odwołania lotu jest bowiem różne w poszczególnych krajach na świecie.

Same linie lotnicze także mogą zaproponować rekompensatę, tj. Onur Air zwrot w formie vouchera (bonu). Zaleca się jednak ostrożne podchodzenie do tego typu propozycji. Z reguły vouchery są znacznie mniej korzystne dla pasażerów niż skorzystanie z przysługujących im praw ukazanych w prawodawstwie.

 Miałeś opóźniony lub odwołany lot do lub z UE?Sprawdź odszkodowania

Zwrot pieniędzy za bilet Onur Air

Prawa pasażera zakładają możliwość ubiegania się nie tylko o samo odszkodowanie, ale też i o Onur Air zwrot za odwołany lot. Chodzi tu przede wszystkim o Onur Air zwrot kosztów za bilet w pełnej jego wartości. Niemniej Onur Air zwrot na konto zawiera też inne poniesione koszty. Warto więc łączyć zwrot biletu Onur Air z z wnioskiem o zwrot wydatków za posiłki, napoje, transport i nocleg.

Onur Air zwrot pieniędzy na konto

Trzeba jednak mieć świadomość, że chcąc uzyskać zwrot pieniędzy Onur Air, uwzględnić można tylko wydatki, dające się logicznie uzasadnić. Ponadto chcąc uzyskać Onur Air zwrot biletu i inne koszta potrzebne jest okazanie potwierdzenia zakupów, np. paragonów. Lepiej też nie zwlekać z działaniem. Im szybciej zgłosi się po Onur Air zwrot za bilet, tym sprawniej uzyska się należną rekompensatę.

 Zgłoś się do AirAdvisor i uzyskaj do €600 odszkodowania. Sprawdź ile Ci się należy.Sprawdź odszkodowania

FAQ

Jak odzyskać pieniądze z Onur Air?

Aby linia lotnicza Onur Air wypłaciła odszkodowanie, konieczne jest złożenie wniosku i powołanie się na właściwe akty i przepisy prawne. Między innymi z tego powodu warto zaufać specjalistom od egzekwowania odszkodowań lotniczych na AirAdvisor.

Onur Air odszkodowanie za opóźniony lot — ile czasu na reklamacje?

Ma się do 3 lat na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych w przypadku opóźnienia lotu.

Jak starać się o odszkodowanie za opóźniony lot Onur Air?

Należy zachować wszelką dokumentację związaną z danym lotem, a następnie złożyć wniosek i powołać się na odpowiednie przepisy. Prostą, szybką i efektywną metodą jest wypełnienie wniosku na portalu AirAdvisor.

Onur Air wniosek o odszkodowanie: jakie dokumenty są potrzebne?

Zachować trzeba bilet lotniczy, kartę pokładową i rachunki za wszystkie wydatki. Ponadto powinno się spisać czas i przyczynę opóźnienia.

Spóźniony lot Onur Air — czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu?

Co do zasady nie odprowadza się podatków z odszkodowań lotniczych.

Odszkodowanie za odwołany lot Air Onur— ile czasu na reklamacje?

Po odszkodowanie w Onur można zgłaszać się do nawet 3 lat.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot Onur Air — ile się należy?

Wysokość rekompensaty jest określana indywidualnie. W przypadku lotów objętych rozporządzeniem UE odszkodowanie za odwołany lot Onur Air może opiewać na kwotę do 600 euro.

Jak odzyskać pieniądze za bilet Onur Air?

O zwrot kosztów za odwołany lot Onur Air starać można się u tego przewoźnika lotniczego. Warto zabrać ze sobą wszystkie rachunki, gdyż żądać można nie tylko zwrotu biletu, ale też  innych wydatków.

Linie lotnicze Onur Air opinie i dane kontaktowe

Linie lotnicze Onur Air działają od 1992 roku, a ich siedziba znajduje się w Stambule. Są to relatywnie niewielkie tanie linie lotnicze przyciągające klientów głównie aspektem cenowym. Serwis internetowy tych linii lotniczych jest aktywny pod adresem onurair.com. Połączania telefoniczne mogą być zaś realizowane pod numerem 0850 210 6687. 

Tymczasem Linie Onur Air opinie bywają różne. Niektórzy klienci narzekają np. na komfort podróży. Dostępne dane mogą sugerować, że klienci relatywnie często składają wnioski o zwrot za opóźniony lot Onur Air, zwrot za odwołany lot Onur Air oraz odszkodowania. W przypadku tych linii lotniczych spóźnienia i anulacje lotów przytrafiają się dość często.

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot
Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot

Kalkulator Rekompensaty za Odwołany Lot:

Sprawdź, czy masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot w zaledwie 3 minuty.
Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Bezpłatna natychmiastowa weryfikacja

Brak wygranej, brak opłat

Brak wygranej, brak opłat

Co się stało z klientami Onur Air

Ostatnie komentarze

Justyna od Polska (Onur Air 8Q 1734 Opóźnienie lotu)
November 13, 2020, 4:03 pm

Lot był opóźniony o 4.5h. Przyczyne podano dopiero gdy juz bylismy w samolocie. 3.5h bylismy bez wody i jedzenia ponieważ automat był zepsuty a byli juz poza bramkami gdzie nie mozna było wrócić do sklepiku lotniskowego .

Gotowy, by odebrać swoje €600?

To zajmie mniej niż 5 minuty?

Zażądaj odszkodowania

AirAdvisor został przedstawiony w:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror