Kontrollera ersättning
Kan jag ändra namnet på min flygbiljett? Få reda på svaret här!

Kan jag ändra namnet på en flygbiljett?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
8 minuters läsning
Senast uppdaterad: March 28, 2024

Det är ganska lätt hänt att råka komma åt fel tangentknapp, gå igenom bokningsprocessen, betala för flygresan, bara för att sedan inse att du råkat stava fel på namnet. Ännu värre blir det om du bokat flygbiljetter åt flera medresenärer där du lika väl råkat stava fel på ett eller flera namn.

Med tanke på andelen flygresor som bokas varje dag är felstavning av namn en relativt vanlig företeelse, något som även innebär extra inkomster för många flygbolag. Om du inser i efterhand att du stavat fel på namnet behöver du först och främst komma i kontakt med ditt flygbolag.

Även om du använt dig av en tredje part för att köpa biljetten är det i regel flygbolaget som du ska vända dig till för att försöka få hjälp med att korrigera felstavningen. Det hela kommer dock med ett stort frågetecken där du i värsta fall kan nekas ombordstigning!

Huruvida du faktiskt får tillåtelse att ändra ditt namn på din flygbiljett i de fall då du "råkat" stava fel vid bokningen baseras på en rad faktorer. Några av dessa inkluderar men begränsas inte till flygbolagets policy, typen av biljett, landet du reser till med flera.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Hur ändrar jag namnet på min flygbiljett?

Det finns ingen standardiserad process för att ändra namnet på din flygbiljett. Anledningen till det hela är att varje flygbolag har sina egna rutiner när det kommer till hur du går tillväga för att ändra namnet på din flygbiljett.

Enligt vår erfarenhet finns det dock ett antal punkter vilka på ett eller annat sätt liknar de som tillämpas hos varje flygbolag. Nedan redogör vi för de vanligast förekommande för att du enklare ska kunna skapa dig en bild om vad som gäller:

 • Granska din flygbiljett: Även om det inte hör till vanligheterna kan flygbolag komma att erbjuda överförbara flygbiljetter. Detta ska tilläggas är relativt sällsynt, men kan förekomma om du har tur. Konkret innebär det att du får möjligheten att ändra namnet på din flygbiljett inom en specifik tidsperiod.
 • Kontrollera flygbolagets policy: Beroende på vilket flygbolag du flyger med kan det ha unika policyer för namnändringar på biljetter. Vissa flygbolag kan sakna riktlinjer för hur namnändringar får göras. Just därför rekommenderar vi dig att kontakta flygbolaget om du inte skulle lyckas hitta vad som gäller på egen hand.
 • Kontakta kundtjänst. Ofta är det bäst att kontakta flygbolagets kundtjänst omgående innan du vidtar några andra åtgärder. Detta eftersom kundtjänsten kan förse dig med korrekt och uppdaterad information om det hela, där de även kan komma att hänvisa dig till flygbolagets policy gällande namnbyte.
 • Tillhandahåll nödvändig dokumentation. Du måste förse flygbolaget med dokumentation som styrker din sak. Skulle du exempelvis behöva göra namnändring för din fru eller make eller maka kan ditt flygbolag komma att kräva vigselbevis för att din önskan om namnbyte ska kunna godkännas.

Genrebild över ett pass med flygbiljetter i första klass

Vilka dokument behöver jag för att ändra namnet?

Vi nämnde tidigare att du kan komma att behöva tillhandahålla vigselbevis för din make och/eller maka för att ett namnbyte ska godkännas. Men, det hela slutar inte där, utan flygbolaget kan även komma att kräva ytterligare dokumentation för att godkänna namnbytet. 

Exakt vilka dokument du kan behöva tillhandahålla kan variera beroende på vem du reser med. Nedan redogör vi dock i punktform för några av de vanligaste typerna av dokument som du kan behöva skicka in i samband med namnbyte:

 • Biljett- och bokningsinformation: Det är mer regel än undantag att ditt flygbolag begär att få in din ursprungliga flygbiljett, något som även inkluderar även bokningsnummer och passagerarregister - PNR. Du hittar för övrigt denna information på de reseunderlag som du mottagit efter att din bokning verifierats av flygbolaget.
 • Identitetshandlingar: Flygbolaget har även som rutin att begära bevis på att du är den person som du utger dig för att vara. För att styrka det hela kommer du vanligtvis att behöva skicka in en kopia på ditt pass, körkort, födelsebevis eller nationellt utfärdat ID-kort.
 • Bevis på namnändring: Om du juridiskt har ändrat ditt namn sedan du köpte flygbiljetten måste du tillhandahålla dokument som styrker det hela. Dessa dokument kan komma att inkludera vigselbevis, skilsmässobeslut eller juridiska dokument vilka ger dig rätt att driva igenom namnändringen.
 • Korrespondens: När du ändrar namnet på din flygbiljett behöver du oftast kontakta flygbolagets kundtjänst. Det är även rekommenderat att föra register över ert samtal eftersom det hela kan bidra till att effektivisera processen gällande namnbytet.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Obs: Skulle du erbjudas en alternativ avgång på grund av att ditt flyg blivit försenat kommer du likväl behöva ändra namnet på din flygbiljett.

Hur mycket kostar det att göra ändringen?

Det är alltid flygbolaget som har det sista ordet när det kommer till huruvida du kommer komma undan billigt eller om namnbytet kostar dig en slant. Varje flygbolag har sina egna villkor, något som gör det omöjligt att på förhand säga hur mycket det hela kan komma att kosta dig.

Faktum är att det utvalda flygbolaget kan komma att genomföra namnändring helt utan extra kostnader. Samtidigt kan andra kräva betydande belopp för något som handen på hjärtat kräver mindre än en minut att genomföra.

En annan sak som avgör kostnadsnivån är hur mycket av namnet måste ändras. Handlar det exempelvis om att du stavat ditt för- och efternamn med små bokstäver kan du komma undan förhållandevis billigt.

Genrebild över en kvinna som tittar på sin flygbiljett

Komplett namnbyte kostar mer

Om du istället vill genomföra ett namnbyte där du ersätter dig själv eller en medresenär med någon annan kan det hela bli ganska kännbart ur ekonomisk synpunkt. Detta är dock inte alltid förenligt med flygbolagets villkor och regler.

Tyvärr kan det i värsta fall innebära att eftersom du inte kan ändra namnet, kommer du antingen att behöva fullfölja resan, eller bita i det sura äpplet och köpa nya flygbiljetter! Vi håller med om att det hela låter absurt men i det här fallet är det flygbolaget som sitter på trumfkortet!

Vilka situationer ger mig rätt att byta namn utan extra kostnad?

Även om det inte finns några lagstadgade bestämmelser gällande när du ska erbjudas möjligheten till namnbyte utan att debiteras en extra kostnad tenderar många flygbolag att korrigera det hela om du kontaktar dem direkt efter att bokningen genomförts.

Tidsfristen för att ändra namnet på din flygbiljett varierar mellan olika flygbolag. Det finns heller ingen förordning i EU 261 gällande det hela. Om du vill ändra namnet utan att riskera att debiteras några kostnader behöver du oftast kontakta flygbolaget inom 24 timmar efter bokning.

Om du väntar flera timmar före flygets avgångstid kan det vara omöjligt att få till stånd en namnändring. Tumregeln är att ju längre framhållning du har desto större chans att lyckas med det hela utan att betala en enda krona!

Kom ihåg också att mindre korrigeringar på din flygbiljett kan ofta komma att utföras i sin helhet, utan några som helst extra kostnader. Detta gäller särskilt om stavfelet anses förorsakats av flygbolaget och inte dig själv!

Claim with AirAdvisor and get up to €600 compensation. Find out how much you’re owed today.Check Your Flight

Kan jag gå ombord på ett plan om namnet inte stämmer?

Om namnet på din flygbiljett är för en helt annan person kommer du inte att kunna gå ombord på ditt flyg. Samtidigt kommer du inte heller att kunna ta dig igenom säkerhetskontrollen för den delen.

Vi rekommenderar dig därför att om du upptäcker även en enda bokstav som råkat bli felstavad på din flygbiljett, exempelvis där ditt för- eller mellannamn innehåller en siffra eller dylikt, behöver du noga överväga att kontakta flygbolagets kundtjänst. 

Om du har tillräckligt med dokumentation kan du kanske bevisa din identitet och att det finns ett tydligt stavfel på din biljett. I vissa fall kan flygbolagets personal korrigera din biljett, men detta beror till stor del på de policyer och bestämmelser som flygbolaget följer.

Vår erfarenhet är att lågprisbolag kommer oftast att neka dig möjligheten att ändra din flygbiljett, även om du råkat stava ditt för- eller efternamn med liten bokstav, utan att debitera dig en extra kostnad. 

Det är alltid bäst att trippelkolla din biljett när du bokar, eftersom detta kan både spara dig pengar men framför allt en massa frustration över att behöva gå igenom processen med att få till ett namnbyte, oavsett hur liten eller stor korrigering det handlar om.

Genrebild över en resenär som försöker hitta sin avgång

Vanliga frågor

Kan jag ändra namnet på min flygbiljett till någon annan?

I de flesta situationer kan du inte genomföra ett namnbyte där du överför en flygbiljett till en annan person. Även om det är möjligt att åstadkomma är det ytterst få flygbolag som går med på sådana krav. Det hela har som mål att förhindra så kallade "biljett scalpers" vilka köper flygbiljetten till ett pris, för att sedan sälja den på andrahandsmarknad till en högre summa.

Vilka är anledningarna till att ett flygbolag kan komma att neka begäran om namnändring?

Några av de vanligaste orsakerna till att ett flygbolag nekar namnändring kan inkludera typen av biljett som du köpt, huruvida flera resenärer återspeglas på en och samma bokning, namnbyte till en annan resenär m.fl. Självfallet kan ett flygbolag vägra ett namnbyte utan att redogöra för anledningen till det hela, oberoende av om du tillhandahåller all den dokumentation som begärs in.

Hur kontaktar jag flygbolaget för att ändra namnet på min flygbiljett?

Du kan vanligtvis kontakta ett flygbolag genom att identifiera deras kontaktuppgifter. Dessa återfinns i de flesta fall på flygbolagets webbplats. När det gäller att ändra eller korrigera ett namn, överväg att kontakta flygbolagets kundtjänst i första hand eftersom de oftast kan vidta aktiva åtgärder.

Vilka är stegen för att ändra namnet på en flygbiljett?

Vilka steg som omfattar namnbytet tenderar att baseras på omständigheterna. I de flesta situationer måste du dock kontakta flygbolagets kundtjänst, följa deras instruktioner och tillhandahålla all nödvändig dokumentation, från vigselbevis till bokningsnummer om det hela ska gå vägen.

Är min flygbiljett giltig även med en felstavning?

Om du har råkat stava ditt namn felaktigt kommer dessvärre inte din flygbiljett att vara giltig, åtminstone enligt de rådande lagar och bestämmelser. Du måste därför göra allt i din makt att verkställa att namnet stämmer. Alternativet är att betala för namnändring eller i värsta fall behöva köpa en helt ny flygbiljett för att kunna gå ombord på den aktuella avgången!

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror