Kontrollera ersättning
Guide: Dina rättigheter vid inställt flyg pga av kraftiga vindar

När ställs flyg in pga. vind egentligen?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
8 minuters läsning
Senast uppdaterad: May 02, 2024

Om din avgång inte kan lyfta på grund av kraftiga vindar kommer du i regel inte ha rätt till ekonomisk ersättning. Detta beror helt enkelt på att kraftiga vindar faller inom kategorin för "extraordinära omständigheter", vilket för övrigt återspeglas i EU 261/2004, mer närmare i artikel 4.

Enligt EU-förordningen kan inte flygbolaget hållas ansvariga för det inträffade eftersom de inte kan kontrollera vädret. De kan därför inte förhindra uppkomsten av den aktuella situationen, även om de anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika inställda avgångar.

warning

Du behöver dock komma ihåg att i samband med inställda avgångar kan du ha rätt till kompensation direkt på flygplatsen, inklusive rätten till återbetalning av din flygbiljett, helt i enlighet med EU:s förordning.

För att du ska få en bättre förståelse för när och hur du kan söka ersättning, inklusive när du inte har rätt till det hela, kommer vi i denna utförliga guide att redogöra för alla de detaljer som vi anser att du behöver känna till - och lite därtill!

När har du rätt till kompensation vid inställda flyg pga. vind?

Det finns ett antal situationer för när man kan ha rätt att söka kompensation i samband med inställda flyg där orsaken anses bero på kraftiga vindförhållanden. Några av de vanligaste återspeglas enligt följande lista:

 • Om andra flygplan lyfter enligt schema inom ungefärlig tidpunkt som din avgång kan det hela antyda om att även din avgång hade förutsättningar att lyfta enligt schema; och:
 • Den inställda avgången ska ha ägt rum för inte mer än 10 år sedan
 • Du följde de instruktioner vilka anges för incheckning inom utsatt tid
 • Ditt flyg anlände till din planerade slutdestination minst 3 timmar än planerat
 • Din avgång lyfte och/eller landade inom en EU-stat. Notera att vid landning måste flygbolaget ha sitt huvudkontor inom ett EU-land

Kontrollera om du har rätt till ersättning nu

clouds
bubble
 
 
 
 
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Kan jag söka ersättning vid inställda flyg på grund av kraftiga vindar?

Den europeiska förordningen gällande dina rättigheter som resenär fastställer att flygbolaget inte är skyldiga, åtminstone rent juridiskt, att betala ut ekonomisk ersättning i samband med inställda flyg där orsaken anses falla inom kategorin för "extraordinära omständigheter".

Däremot existerar det ett antal undantag där ditt flygbolag anses vara ansvariga för de olägenheter som det inställda flyget resulterat i. För att du ska åberopa EU-förordningen måste din avgång ha lyft från en flygplats inom en EU-stat.

Alternativt ska din avgång ha arrangerats och utförts av ett flygbolag som för närvarande har sin huvudbas inom en EU-stat, samtidigt som den landar inom en av de stater vilka återfinns inom den europeiska unionen.

warning

När det kommer till ersättningsnivån påverkas den inte av kostnaden för själva flygbiljetten, samtidigt som den även gäller för alla de resenärer som bokat en paketresa, inklusive de som flyger i tjänsten!

Genrebild över ett flygplan med vindkraftverk och dimma

När kan du inte räkna med ekonomisk ersättning vid dåligt väder?

Enligt EU-förordningen 261/2004 kommer du inte att ha rätt till ekonomisk ersättning i samband med “extraordinära omständigheter”. Det hela lämnar en del utrymme för tolkningar eftersom det heller inte anger vad begreppet avser.

Det hela är dessvärre något som gynnar flygbolagen eftersom det är mer regel än undantag att ett flygbolag pekar ut just “extraordinära omständigheter” som orsaken bakom inställda avgångar, framför allt när det kommer till väderfenomen vilka involverar vindar.

Nedan redogör vi för några typer av väderstörningar vilka tenderar att drabba Sverige emellanåt som även kan komma att tvinga flygplan att förbli stående på marken. Likaså kommer du inte att ha rätt till ersättning när ett av dessa väderfenomen anses vara orsaken till din inställda avgång.

Tromber

Enligt SMHI drabbas vi i Sverige i snitt av 10 tromber per år. Den absolut värsta tromben ägde rum för mer än 30 år sedan i östra Jämtland, närmare sagt den 2 oktober 1986 då över 40 000 fälldes över en sträcka på mer än 9 kilometer! Vindhastigheten uppmätts till 75 meter per sekund, något som klassificerar tromben som en F3:a enligt Fujita-skalan.

warning

Samma skala används för övrigt att klassificera de amerikanska tornadorna. Med andra ord är tromber inte särskilt vanliga inom rikets gränser. Skulle du exponeras för dessa kommer du inte att kunna räkna med ekonomisk ersättning för det inträffade!

Stormbyar

Ett annat betydligt vanligare väderfenomen inom Sveriges gränser är stormbyar. Själva begreppet innebär att vindhastigheter når stormstyrka, med skillnad att den genomsnittliga vindhastigheten anses vara lägre än den som uppmätts vid storm.

Under oktober 2023 drabbades Sverige av kraftiga stormbyar då stormen Baben resulterade i inställda flyg från hela södra Sverige, där framför allt Malmö flygplats drabbades hårdast av det hela. Även stormbyar kommer innebära att du lämnas utan rätten till ekonomisk ersättning om din avgång blir inställd.

Hårda vindar

I jämförelse med tromber och stormbyar är hårda vindar den vanligaste typen av väderfenomen som tenderar att förhindra flygplan från att lyfta inom utsatt tid. För några år sedan tvingades både Arlanda- och Bromma flygplats ställa in alla avgångar inom riket!

Eftersom hårda vindar klassas som "extraordinära omständigheter", något som i korta drag innebär att flygbolaget inte kunnat förutse dessa händelser, kommer du även i detta fall att bli helt utan ekonomisk ersättning.

Genrebild över kraftiga vindar i ett land med tropiskt klimat

Flygbolag som använder kraftiga vindar som ursäkt

När din avgång ställs in på grund av att flygbolaget bedömer att vindförhållanden kan komma att påverka flygsäkerheten, kommer flygbolaget att skjuta upp din avgång innan det anses vara säkert att lyfta igen.

Självklart är det viktigt att flygledningen och flygbolaget väljer att skjuta upp din avgång innan vindarna avtar. Det hela kommer dock med en bitter eftersmak, nämligen att flygbolaget använder kraftiga vindar som ursäkt för inställda avgångar.

Detta trots att flygbolaget i själva verket haft möjligheten att med god framhållning förhindra den uppkomna situationen. Anledningen till det hela är förstås att slippa betala ut ersättning för det inträffade!

tip

Som redan nämnts tidigare klassas situationen som "extraordinära omständigheter", något som flygbolagen använder frekvent som ett sätt att minska den ekonomiska förlusten som en inställd avgång tenderar att resultera i.

Identifiera missbruk av extraordinära omständigheter

Ett tydligt tecken på att den inställda avgången inte beror på kraftiga vindar är om andra flygbolag lyfter och landar precis som vanligt. Däremot är det komplicerat för dig som resenär att faktiskt bevisa att din avgång kunnat lyfta i tid.

Det du kan göra är dock att be om en officiell förklaring till det inträffade, helst undertecknat av en ansvarig representant från flygbolaget. Därefter bör du komma i kontakt med oss på AirAdvisor för att låta oss titta på ärendet närmare.

warning

Skulle det framkomma att den inställda avgången inte alls beror på kraftiga vindar kan du komma att ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600). Denna summa betalas ut för varje resenär som ingår i resesällskapet!

Kompensation direkt på flygplatsen

Oberoende av om din avgång ställts in på grund av vind eller kommit att försenats fram till nästa dag på grund av extraordinära omständigheter kommer du att ha rätt till kompensation direkt på flygplatsen!

Storleken på din kompensation baseras främst på hur länge du fått vänta på den inställda avgången, inklusive den flygsträcka som skulle avverkas. Följande lista anger vad du kan förvänta dig för kompensation baserat på väntetid och flygsträcka:

 • Korta distanser: För inställda avgångar där du fått vänta 2 timmar eller längre, samtidigt som flygsträckan inte överstiger 1 500 km, har du rätt till måltider som motsvarar din väntetid, inklusive 2 gratis telefonsamtal, e-post och/eller fax.
 • Medellånga distanser: För inställda avgångar där du fått vänta 3 timmar eller längre, samtidigt som flygsträckan ligger inom spannet 1 500 km - 3 500 km, har du rätt till förtäring och dricka, inklusive 2 gratis telefonsamtal, e-post och/eller fax.
 • Långa distanser:  För inställda avgångar där du fått finna dig i att vänta 4 timmar eller längre, samtidigt som flygsträckan överstiger 3500 km, har du rätt till mat och förfriskningar som motsvarar väntetiden, inklusive 2 gratis telefonsamtal, e-post och/eller fax.

När kraftiga vindar resulterar i inställda avgångar med mer än 5 timmar

Skulle du ha oturen att drabbas av en inställd avgång, som i sin tur pågår längre än 5 timmar, kommer du att vara berättigad till att avboka din resa helt och hållet, utan att för den delen behöva redogöra för ditt beslut.

Detta ska tilläggas är en rättighet som du har oavsett den bakomliggande orsaken till den inträffade. Ditt flygbolag måste då återbetala flygbiljetten i sin helhet, inklusive associerade flygskatter. 

Det ska även nämnas att ditt flygbolag kan erbjuda dig en alternativ avgång, som motsvarar din bokade klass. Med andra ord får inte flygbolaget placera dig i ekonomiklass om du i själva verket bokat och betalat för business class.

Vi vill även understryka att du inte är nödvändigtvis tvungen att acceptera den alternativa avgången som flygbolaget erbjuder. Just därför är det viktigt att känna till dina rättigheter för att inte gå miste om kompensation.

clouds
bubble
Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!

När vind orsakar att flyget flyttas fram till nästkommande dag

Det är mer regel än undantag att en avgång som ställs in på grund av vind flyttas fram till nästa dag. Även om du inte kommer kunna kräva ekonomisk ersättning har du andra rättigheter vilka du behöver känna till.

Sanningen är att oavsett om din inställda avgång orsakats av tromber, storm- eller hårda vindar måste flygbolaget erbjuda varje resenär möjligheten att övernatta på ett hotell. Detta inkluderar även transport till och från flygplatsen.

Förutom övernattningen på hotell kommer du även att ha rätt till att kompensera på flygplatsen i form av förtäring som motsvarar väntetiden. Med andra ord får inte flygbolaget erbjuda en macka om din avgång flyttas fram till nästa dag.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror