Kontrollera ersättning
Guide: Så här undviker du lock i öronen under och efter flygning

Så här rensar du dina öron efter en flygresa

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
10 minuters läsning
Senast uppdaterad: April 26, 2024

Flygresor, även om de är ytterst effektiva och smidiga, kan ibland lämna oss med ett ihärdig lock för öronen. Denna obehagliga och påfrestande känsla kan dröja sig kvar långt efter att du landat på din destination.

Det hela riskerar i sin tur att förvandla din upplevelse från något som du sett fram emot till ett ständigt pågående obehag som du inte kan bli av med. Med föregående i åtanke är det naturligt att ställa sig varför vi drabbas av lock i öronen, samt hur vi slipper eländet i första hand?

Just därför kommer vi i denna omfattande guide att gå igenom de vanligaste orsakerna till att du drabbas av lock i öronen i samband med flygresor. Samtidigt kommer vi även att förse dig med de effektivaste strategierna när det kommer till att rensa öronen efter en slutförd flygresa.

Sist men inte minst kommer vi även att redogöra för ett antal förebyggande åtgärder vilka ämnar minska risken att drabbas av lock i öronen i första hand. Vi rekommenderar dig att läsa vidare för att inte missa några viktiga tips på hur du förhindrar att åkomman uppstår i första hand!

Varför drabbas jag av lock i öronen under flygresan?

Anledningen till att du drabbas av lock i öronen har att göra med de snabba förändringarna hos lufttrycket. När flygplanet stiger eller sjunker, leder de snabba höjdförändringar till en förändring av lufttrycket. 

Mellanörat kommer då att försöka utjämna denna tryckskillnad, något som ska nämnas att mellanörat ofta misslyckas med, vilket i sin tur leder till obalans. Denna obalans resulterar i en skillnad hos trycket hos mellanörat och den yttre miljön, vilket orsakar en blockerad eller igensatt känsla. 

Detta obehag kan sträcka sig från att uppleva en mildare igentäppning av hörselgången, inklusive tillfälligt nedsatt hörsel. Lyckligtvis kan du förhindra det hela genom att anamma ett antal enkla metoder, vilka diskuteras härnäst!

Fem effektiva metoder för att minska obehag i örat under och efter flygresor

Ibland kan dina öron förbli igensatta långt efter att du landat, något som i sin tur kan orsaka en del obehag. Några av de vanligaste bieffekterna som du kan exponeras för inkluderar öronvärk och nedsatt hörsel.

Även om det kan vara frestande att vidta åtgärder för att bli av med tillståndet, behöver du sakta i backarna. Innan du tillämpar några som helst behandlingsmetoder behöver du säkerställa att du inte skadar din hörsel under processen.

Just därför har vi sammanställt ett antal beprövade, säkra och effektiva metoder vilka du kan använda dig för att säkert minska lock i öronen. Även om det inte hjälper mot lock i öronen kan du ha rätt till ersättning när du drabbas av försenade och inställda avgångar, inklusive kompensation på plats!

Gäspa eller prata

Att gäspa eller prata kan vara ytterst effektivt för att lätta på trycket i öronen. När du gäspar eller pratar öppnar du upp örontrumpeten, något som i sin tur bidrar till att utjämna trycket hos mellanörat och hörselbenen. 

Även om du inte känner dig sömnig kan det fungera lika bra att fejka en gäspning. Självklart räcker det inte bara att gäspa, utan ju mer du kan simulera en genuin gäspning, desto bättre kommer metoden att verka.

kvinna med blockerade öron

Dricka eller äta

En annan metod som du kan använda dig av för att lätta på trycket i örat, utan att riskera skador på hörselgången, är att äta eller dricka. Hemligheten bakom det hela är inte maten eller vätskan som du konsumerar, utan det faktum att du sväljer födan.

Denna rörelse hjälper till att öppna upp örontrumpeterna, vilket i sin tur underlättar utjämningen av trycket. Du rekommenderas därför att smutta på en vattenflaska eller mumsa på lite snacks om du inte är nödvändigtvis hungrig, för att lindra lock i öronen.

Toynbee-manöver

Toynbee-manövern innebär att du nyper dig i näsan och sväljer. Denna åtgärd skapar ett vakuum i örat och kan hjälpa till att frigöra örontrumpeterna. Du behöver dock anamma denna metod med försiktighet.

Detta eftersom allt för stora krafttag tag kan komma att förvärra ditt aktuella tillstånd, istället för att bidra till att lindra det. Prova gärna försiktigt Toynbee-manövern, för att sedan öka styrkan i takt med att du blir mer bekväm.

Vasalva manöver

I Valsalva-manövern så ska du stänga munnen, nypa dig i näsan och blåsa försiktigt som om du snyter dig. Genom att anamma denna åtgärd så kommer du att tvinga upp luft i örontrumpeterna.

Detta kommer i sin tur att hjälpa dig att enklare balansera trycket i mellanörat. Det är även viktigt att nämna att du måste vara försiktigt och blåsa mjukt för att undvika skador på din hörsel!

Varm kompress

Att applicera en varm kompress på det drabbade örat kan också medföra lindring. Den värme som alstras kan komma att hjälpa till att vidga dina örontrumpeten, något som i sin tur främjar en jämnare tryckutjämning. 

Du kan använda dig av en fuktig och varm tvättlapp, alternativt en värmedyna på låg värme. Du behöver dock begränsa risken för brännskador genom att inte värma tvättlappen eller värmedynan på en alltför hög temperatur.

Minska obehag i örat under och efter flygresor när du flyger med en förkylning eller öroninflammation

Att flyga med öroninflammation, förkylning eller bihåleinflammation kan avsevärt intensifiera lock i örat. Dessa hälsotillstånd leder ofta till överbelastade bihålor, vilket i sin tur kan påverka örontrumpetens förmåga att balansera lufttrycket mellan mellanörat och kabintrycket.

En obalans kan komma att förstärka känslan av lufttrycket och till och med förlänga tillståndet en längre tid efter att du gått av flygplanet. En nässpray som kan köpas receptfritt hos din lokala apoteket kan hjälpa till att effektivt lindra tillståndet.

Dessa mediciner fungerar genom att minska inflammationen i näsgångarna, erbjuder lindring av örontrumpeterna och därefter lindrar obehaget i dina öron. Det är dock viktigt att rådgöra med en läkare innan du tar till dessa mediciner, särskilt om du har några underliggande hälsotillstånd vilka riskerar att förvärras av dessa.

Har du rätt till ersättning om du drabbas av en öroninflammation?

Huruvida du har rätt till ersättning enligt EU261 när du inte kan fullfölja din flygresa beror främst på din hemförsäkring och läkarintyg. I de flesta fall kommer du att behöva vända dig till din hemförsäkring för att få tillbaka pengarna för flygbiljetten.

Likaså kommer hemförsäkringen att kräva ett läkarintyg där det anges att du inte kunnat fullfölja flygresan på grund av ditt hälsotillstånd. När det kommer till det aktuella flygbolaget kommer du som svensk medborgare att sällan kunna kräva ersättning för det inträffade. 

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Hur du hjälper ditt barn att rensa öronen

Om ditt barn kämpar med lock för öronen under eller efter en flygning är det viktigt att vidta försiktighet. Detta eftersom barnens örontrumpeter är betydligt mindre än vuxnas, något som även innebär svårigheter med att utjämna trycket.

Detta kan i sin tur komma att öka obehaget i öronen, något som är särskilt påtagligt i samband med landning. Att uppmuntra barnen att dricka vätska eller tugga tuggummi, kan hjälpa till att lindra obehaget. 

För spädbarn kan nappen hjälpa till att lindra obehaget. En annan viktig detalj att nämna är att hos spädbarn kan amning eller matning via flaska hjälpa till att lindra trycket i öronen - både under start och landning.

För äldre barn kan du använda dig av de tidigare nämnda enkla metoderna vilka inkluderar gäspningar, Toynbee- och eller Valsalva-manövern. Oavsett valet av metod ska dessa utföras med försiktighet för att inte riskera skador på hörselorgan.

Det är sällan rekommenderat att flyga om ditt barn har allvarlig förkylning eller infektion i mellanörat. Men om flygresan är oundviklig bör du rådfråga en läkare i förväg om hur du kan minimera barnets smärta under och efter flygresan.

Hur man förhindrar lock för öronen

Att vidta åtgärder för att förhindra lock för öron kan vara nyckeln till en bekväm flygresa. Detta proaktiva tillvägagångssätt hjälper inte bara till att förhindra smärta under tiden som flygresan fortgår, utan minskar även risken för lock i öronen efter flyg.

Tuggummi

Ett enkelt sätt att förhindra lock för öronen under tiden som flygresan avverkas är att tugga tuggummi, särskilt i samband med start och landning. Själva tuggandet stimulerar salivproduktionen, vilket i sin tur främjar frekvent sväljning.

Varje sväljning hjälper till att öppna upp örontrumpeterna, vilket i sin tur gör att trycket i mellanörat kan utjämnas med trycket i kabinen. Att ha ett paket tuggummi i handbagaget kan därför vara ytterst hjälpsamt när det kommer till en bekvämare flygupplevelse.

Öppna upp dina örontrumpeter

Att proaktivt arbeta för att öppna upp dina örontrumpeter kan hjälpa till att förhindra att dina öron blockeras under tiden som du befinner dig på ett flygplan. Nedan redogör vi kortfattat för hur du går tillväga för att öppna upp dina örontrumpeter medan du avverkar din flygresa:

 • Gäspa och svälj ofta, särskilt i samband med start och landning.
 • Drick vätska för att undvika att bli torr i halsen, samtidigt som du främjar sväljning.
 • Öva på Toynbee- och Valsalva-manövrerna för att underlätta öppningen av dina örontrumpeter.
 • Undvik att sova under start och landning när tryckförändringarna är som störst.

Genrebild över en hörselundersökning

Kommer öronproppar förhindra att öronen täpps till under flygningen?

Utvalda öronproppar, så kallade "flygöronproppar", har utformats för att förhindra öronsmärta och igensättning i samband med flygresor Dessa öronproppar reglerar luftflödet in och ut ur örat, vilket ger dina örontrumpeter mer tid att anpassa sig till förändringarna i lufttrycket.

Men även om dessa öronproppar kan vara effektiva är de sällan en lösning som passar alla resenärer. Detta gäller särskilt för de resenärer som för närvarande kämpar med åkommor relaterade till bihålorna.

Som alltid är det bäst att rådgöra med en läkare om du upplever några problem med att använda dessa produkter. Innan vi avrundar det hela vill vi påminna dig om din rätt till ersättning i samband med försenade och inställda avgångar när du flyger inom Sverige och EU.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Resenärer har ofta specifika frågor om hur de ska hantera problemet med igensatta öron efter en flygning. För att hjälpa dig på traven kommer vi besvara några av de vanligaste nedan:

Varför är det som orsakar lock för öronen i samband med flygresor?

Om du någonsin flugit har du med stor sannolikt att drabbas av lock för öronen. Men varför slår det lock för öronen när vi flyger? Det korta svaret är förändringar i lufttrycket. När ett flygplan lyfter och landar kommer lufttrycket att både sjunka och stiga, något som i sin tur får trumhinnan att tryckas utåt men även sugas inåt.

Hur länge kan man ha lock för öronen efter en flygresa?

Detta är förstås något som varierar beroende på individen i fråga. I många fall försvinner symptomen av sig själv inom en period på några timmar efter landning. I andra fall kan det ta flera dagar innan trycket i örat är helt utjämnad, samtidigt som obehaget minskat. Skulle du fortfarande uppleva smärta eller obehag i örat, samtidigt som symtomen försämras efter några dagar rekommenderas du att ta kontakt med din vårdcentral.

Vad är det snabbaste sättet att rensa öronen efter en flygresa?

Nedan hittar du en steg-för-steg-lista att följa för hur du motverkar lock i öronen efter att ha avverkat en flygresa, som för övrigt även sammanfattar de metoder som diskuteras i den här guiden:

 1. Börja med att gäspa eller svälja, vilket kan hjälpa till att öppna upp örontrumpeterna och utjämna trycket i mellanörat.
 2. Försök att försiktigt snyta näsan samtidigt som du kniper ihop näsborrarna, en övning som för övrigt kallas för Valsalva-manövern.
 3. Tugga på en godisbit eller tuggummi för att stimulera salivproduktionen och främja sväljning.
 4. Använd en varm kompress på det drabbade örat för att hjälpa till att öppna örontrumpeterna.
 5. Om dessa steg inte är tillräckliga, överväg ett receptfritt läkemedel eller nässpray, men rådgör alltid med en sjukvårdspersonal innan du använder någon medicin.

Vad ska jag göra om jag inte kan täppa till öronen efter en flygning?

Om du fortfarande upplever lock för öronen efter landning, trots att du har provat att bli av med tillståndet via de metoder som diskuteras i denna guide, rekommenderas du att söka medicinsk vård.

Detta gäller särskilt om tillståndet inte avtar efter flera dagar. Långvarigt obehag kan nämligen tyda på ett allvarligare problem som barotrauma, ett tillstånd som orsakas av snabba eller extrema förändringar i lufttrycket.

Under tiden bör du undvika att sätta något direkt i örat, till exempel bomullspinnar, eftersom det kan förvärra problemet. Försök också att inte snyta dig med kraft, eftersom det kan leda till ytterligare komplikationer. 

Kom ihåg att även om lock för öron är ett tämligen vanligt för kommande problem hos resenärer, leder det sällan till några allvarliga komplikationer. Men som redan nämnts, skulle du uppleva besvär flera dagar efteråt är det dags att söka professionell hjälp!

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror