Kontrollera ersättning
Är det säkert att flyga när du har en öroninflammation?

Är det säkert att flyga med öroninflammation?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
9 minuters läsning
Senast uppdaterad:

I takt med att världen blir mer sammankopplad har det blivit en rutin för många av oss att resa med flyg. Tyvärr så kan bakomliggande åkommor resultera i att flygresan förvandlas till något som man knappast längtar till.

En av dessa åkommor härleds till öroninfektioner, som på egen hand kan orsaka outhärdlig smärta och lidelse. En öroninfektion, eller öroninflammation, är ett inflammatoriskt tillstånd i mellanörat som orsakas av bakterier eller virus.

Anledningen till att öroninfektioner tenderar att vara extremt smärtsamma är på grund av inflammation i kombination med ansamling av vätska i själva örat. Vanliga symtom inkluderar öronvärk, nedsatt hörsel, feber och ett ihållande ringande.

Det ska även nämnas att du sällan kommer att nekas ombordstigning i samband med en öroninfektion. Dock kan flygbolaget bedöm att ditt fysiska skick gör dig oförmögen att genomföra flygresan på ett säkert sätt.

Resten av denna guide fokuserar på att förse dig med användbara insikter om huruvida det är säkert att flyga med öroninflammation, inklusive vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas samt andra viktiga insikter som vi anser vara viktiga att känna till!

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Vad innebär egentligen en öroninflammation?

En öroninflammation benämns även för otit. Ett annat mindre känt namn bland gemene man är mellanöroninflammation (mediaotit), denna benämning används när den mellersta delen av örat blivit inflammerad.

Både barn och vuxna kan drabbas av öroninflammation, så väl som kroniska och/eller återkommande inflammationer. Det ska dock nämnas att tillståndet är betydligt vanligare hos små barn.

Örat är uppdelat i tre olika delar

Det mänskliga örat delas vanligtvis i tre olika delar: ytter-, mellan- och innerörat. Den yttre delen av örat avser den synliga delen och hörselgångarna, hela vägen fram till själva trumhinnan.

Mellanörat å andra sidan har i uppgift att leda ljudvågor från trumhinnan vidare till innerörat, något som åstadkoms via de små hörselbenen, även kända som hammaren, stigbygeln och städet.

Innerörat avser den del av ditt öra som innehåller galans- och hörselorganen. Härifrån transporteras signaler från örat vidare till din hjärna, något som för övrigt åstadkoms via balans- och hörselnerven.

Vad orsakar öroninflammation?

Den absolut vanligaste orsaken till öroninflammation (enligt KRY) är förkylningar, influensa eller andra former av luftvägsproblem, vilket medför att slemhinnorna svullnar. Det ska även nämnas att om du är allergisk mot pollen eller pälsdjur löper du större risk att drabbas av svullnader.

I samband med en öroninflammation har örontrumpeten blivit igentäppt. Denna kanal har i uppgift att lufta mellanörat. Vid igentäppning svullnar kanalen, varav vätska bildas bakom trumhinna, där virus och andra bakterier enkelt kan etablera sig.

Den smärta som du upplever i samband med en öroninflammation beror främst på de varansamlingar som bildas i mellanörat. Varet höjer trycket på trumhinnan, något som i sin tur orsakar stor smärta!

Vanliga symtom vid öroninflammation

Öroninflammation är ett akut tillstånd som kan resultera i ett eller flera symptom. Några av de vanligaste symptom som du kan komma att uppleva i samband med en öroninflammation inkluderar följande:

 • Stark smärta: När du drabbas av en öroninflammation kommer du ofta att uppleva en stark smärta i örat. Själva smärtan har en tendens att förvärras under nattetid eller i liggande läge.
 • Lock för örat: Du kan uppleva det hela som att du har ett lock för örat, även om det rent fysiskt inte finns något i själva örongången.
 • Försämrad hörsel: Är också ett vanligt symptom där du på grund av inflammationen upplever att du har sämre hörsel.
 • Vätska från örongången: I de fall då trumhinnan spricker på grund av en öroninflammation kan det rinna sårvätska, var eller blod från örongången.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Smärtan under flygning beror oftast på lufttrycket

I samband med stigning och landning förändras lufttrycket i kabinen betydligt snabbare än trycket i ditt öra. Det hela skapar i sin tur en situation där din trumhinna trycks in när lufttrycket är högre i kabinen.

Samtidigt expanderar trumhinnan när trycket i örat är högre än vanligt. Dessa skillnader blir betydligt mer påtagliga för resenärer som för närvarande är förkylda eller har en öroninflammation.

Detta är särskilt smärtsamt och påfrestande för det sistnämnda fallet, något som tenderar att förvärra det aktuella tillståndet ytterligare. Just därför behöver du noga överväga huruvida du faktiskt bör flyga med en öroninflammation, även om det är rent medicinskt befogat.

Öroninflammation är vanligare bland hos barn

Även om vuxna kan också komma att drabbas av öroninflammation är dessvärre barn överrepresenterade bland de drabbade. Detta kan vara extremt påfrestande för både barnet men även de vuxna.

Skulle barnet drabbas av en öroninflammation några dagar innan avresa är det ytterst viktigt att ta kontakt med en läkare för råd om hur man ska förhålla sig till den uppkomna situationen. I vissa fall kan läkaren ordinera antibiotika beroende på hur allvarlig öroninflammationen är.

Som vårdnadshavare är det även viktigt att läsa på om själva tillståndet, oavsett om läkaren bedömer att öroninflammationen inte är tillräckligt allvarlig för att barnet inte ska kunna fullfölja flygresan.

person med öroninflammation

Tips för att flyga med en öroninfektion

Trots obehaget är det ibland oundvikligt att flyga med öroninflammation. Om du verkligen måste fullfölja din flygresa, trots en påfrestande öroninflammation, kommer nedanstående tips att vara guld värt:

 • Rensa öronen vid upp- och nedstigning: Under upp- och nedstigning kan den snabba förändringen i kabintrycket skapa obehag i dina örongångar, särskilt om du redan lider av en öroninfektion. För att utjämna trycket i örat bör du försöka att rensa dina örongångar. Detta åstadkoms genom att antingen svälja, gäspa eller använda Valsalva-manövern. Den sistnämnda metoden innebär att försiktigt blåsa ut näsan medan du nyper ihop näsborrarna och håller munnen stängd.
 • Använd ett avsvällande läkemedel: Avsvällande läkemedel finns ofta att köpa receptfritt hos de flesta apotek inom rikets gränser. Läkemedlet kan vara ytterst användbart när det kommer till att minska svullnaden i dina Eustachian-gångar, vilket i sin tur kan lindra smärtan och obehaget som du upplever under tiden som du flyger. Kom ihåg även att aldrig använda läkemedel, även receptfria, utan att ha rådgjort med vårdpersonal.
 • Håll dig hydrerad: Återfuktning är nyckeln till att både lindra öroninflammation men även för att säkerställa att resten av din kropp mår bra. Att konsumera tillräckligt med vätska (särskilt vatten) hjälper till att förtunna slemmet i dina Eustachian-gångar, något som i sin tur minskar trycket i dina öron.
 • Använd specialutformade öronproppar: Det finns specialdesignade öronproppar för flygresor som hjälper till att utjämna trycket i dina öron. Att använda dessa under start och landning kan minimera den obehag som du kan komma att exponeras för i samband med en öroninflammation.

Notera: Du ska aldrig välja att flyga om du inte konsulterat en läkare innan. Det sista du vill är att drabbas av ett allvarligt sjukdomstillstånd på en hög höjd, där akutvård kan vara flera timmar bort! Detta gäller särskilt för spädbarn eftersom de saknar förmågan att kommunicera ut var de har ont.

Är det säkert att flyga med simmaröra?

Simmaröra, medicinskt känt som otitis externa, är en infektion i den yttre hörselgången, ofta orsakad av vatten som stannar kvar i örat efter simning, vilket skapar en fuktig miljö som underlättar bakterietillväxt.

När det kommer till flygning orsakar simmaröra sällan samma obehag som en infektion i mellanörat skulle göra. Det beror på att tryckförändringarna främst påverkar mellan- och innerörat, inte det yttre örat.

Men om det finns betydande svullnad eller smärta kan det fortfarande vara obehagligt under flygningen. Det ska även nämnas att simmaröra är betydligt mer vanligt hos barn än vuxna i och med att de yngre ofta spenderar med tid än vuxna i vattnet.

Som med alla hälsotillstånd är det klokt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du flyger. De kan bedöma svårighetsgraden av din simmares öra och rekommendera behandlingsalternativ eller ge dig råd om det är säkert att flyga.

Bör jag flyga med barn som drabbats av öroninflammation?

För att få reda på huruvida du bör flyga med barn som drabbats av en öroninflammation behöver du först och främst kontakta en läkare. Tumregeln är dock att inte flyga med barn med en pågående öroninfektion eftersom det kan resultera i hög smärta och obehag!

Barn, särskilt de i yngre år, är mer mottagliga för öroninfektioner än vuxna. Detta beror framför allt på grund av deras smalare och kortare Eustachian-rör. Denna anatomiska skillnad gör det svårare för öronen att utjämna trycket under en flygning, vilket kan leda till både smärta och obehag.

En bebis eller ett litet barn är också mindre kapabla att kommunicera ut smärtan. Samtidigt är det betydligt mer utmanande att förmå barnet att tillämpa de tekniker vilka nämnts ovan som ett led i att lindra trycket i öronen.

När du fått det bekräftat av läkaren att ditt barn har en öroninfektion, är det ofta bättre att skjuta upp flygresan tills infektionen har avtagit för att barnet inte ska utsättas för onödig smärta och lidelse!

Notera även att beroende på din hemförsäkring kan du ha rätt att ställa in avgången och få tillbaka pengarna om du kan uppvisa ett läkarutlåtande där ditt barn avråds från att fullfölja den planerade flygresan.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Härnäst kommer vi att besvara några av de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att funder över när det kommer till att flyga med en öroninflammation:

Kan man drabbas av öroninflammation som en bieffekt av flygresan?

En flygresa orsakar inte öroninfektioner, men kan komma att förvärra dysfunktionen av Eustachian-röret på grund av snabba tryckförändringar. Detta kan i sin tur leda till vätskeansamling i mellanörat, en idealisk miljö för bakteriell eller viral tillväxt.

Löper jag större risk att drabbas av en ögoninfektion om jag är förkyld?

Just förkylningar har en tendens att ytterligare öka risken för att drabbas av en öroninflammation under tiden som du flyger. Det är dock viktigt att uppmärksamma dig på att flygresa i sig inte är den huvudsakliga orsaken till öroninfektioner.

Är det tillåtet att flyga med öroninflammation?

Det korta svart är ja. Dock rekommenderas du inte att fullfölja resan på grund av smärtan i samband med tryckförändring, inklusive risken för potentiella komplikationer. En flygresa kan nämligen komma att förvärra tillståndet, något som kan upplevas som extremt smärtsamt!

Bör jag alltid konsultera läkare i samband med resa och en öroninfektion?

Ja, du bör i regel alltid rådgöra med en läkare om huruvida du faktiskt ska resa eller gör bäst i att avstå från det hela när du drabbats av en öroninflammation. Det sista du vill är att drabbas av ett akut sjukdomstillstånd flera tusen meter i luften!

Ska jag flyga med en öroninfektion om jag är på antibiotika?

I vissa fall kan läkaren komma att skriva ut antibiotika som kan användas för att uthärda smärtan under tiden som du flyger. Kom ihåg dock att antibiotika inte kommer kunna mildra regleringen av trycket i dina öron!

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror