Kontrollera ersättning
Får du ta med ett paraply på flygplan?

Kan jag ta med ett paraply på flygplan? Restips från AirAdvisor

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
12 minuters läsning
Senast uppdaterad: February 14, 2024

När du börjar packa inför din resa har du åtminstone någon gång funderat över huruvida du ska ta med dig ett paraply, framför allt om du reser till en destination där regn är mer regel än undantag.

Vad du förmodligen inte har funderat över nämnvärt är huruvida du faktiskt kan ta med ett paraply på ett plan, något som vi ämnar diskutera ingående i denna guide!

Vi inleder diskussionen genom att först och främst göra dig införstådd med att varje avgång har sin egen uppsjö av regler när det kommer till huruvida du kan eller inte ta med ett paraply ombord på flygplanet.

Just därför rekommenderar vi dig att alltid besöka den aktuella webbplatsen för det flygbolag som du ämnar resa med, alternativt ringa det kontaktnummer som återges för att informera dig om vad som gäller.

Har du bokat din flygbiljett via en resebyrå kan du istället välja att ställa denna fråga direkt via de kommunikationskanaler som tillhandahålls av den ansvariga återförsäljaren.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Den goda nyheten är att det i regel är tillåtet att ta med en paraply på flyget, även om det (som redan nämnts) kan förekomma vissa skillnader, beroende på flygbolaget i fråga.

Huruvida du kommer att få ta med ett paraply avgörs i regel av de egenskaper som accessoaren utrustats med. Visa paraplyer kan komma att tolkas som ett potentiellt vapen, något som kommer resultera i att du snällt får lämna den kvar på marken.

En annan aspekt som behöver nämnas är att paraplyer i regel inte får överstiga en längd på 50-55 centimeter. Återigen ber vi dig uppmärksamma att denna längd kan komma att variera - beroende på det aktuella flygbolaget som du reser med.

Genrebild över ett svart paraply

När det kommer till den totala vikten för paraplyet i fråga existerar det i regel inga specifika krav. Du får dock inte glömma det faktum att ditt incheckade bagage, men även handbagage, har en högsta tillåtna vikt som inte får överskridas.

Skulle det hända kommer du att behöva ta ut en del av dina tillhörigheter, alternativt betala den avgift som vanligtvis debiteras för varje extra kilogram som överstiger den tillåtna viktgränsen.

För handbagaget tenderar det att vanligtvis återges inom ett spann om 5-7 kg. För bagage som du väljer att "checka in" kan det hela istället ligga inom ett spann om 15-20 kg.

Just därför rekommenderas du att väga din resväska i samband med packning, inklusive den paraply som du planerar att ta med dig, för att säkerställa att du inte överskrider den totalvikt som anges.

Kom ihåg att du i vissa fall kan behöva lämna kvar din paraply på flygplatsen om du inte kan avvara några av dina andra tillhörigheter, samtidigt som du inte vill betala de extra avgifter som debiteras för den extra vikt som paraplyet medför.

Innan du bokar din resa rekommenderar vi dig att ta del av vår kompletta lista över saker som du får och  inte får ta med ombord på flygplanet. Genom att göra det kommer du att undvika en rad olägenheter i samband med att du förbereder dig att passera genom säkerhetskontrollen.

I vissa fall kan du ha gjort allt rätt, bara för att anlända till flygplatsen och bli varse om att din avgång blivit försenad. Även om det hela kan lämna en bitter eftersmak, kan det vara glädjande att ha kännedom om att du kan komma att berättigas ersättning för det inträffade.

Faktum är att du kan komma att ha rätt till en ersättning på upp till 7 000 kr. Detta är inte allt, utan ersättningen betalas ut till varje resenär som står med på resehandlingarna. Är ni flera i resesällskapet kan ersättningssumman i många fall visa sig vara betydande!

Du kan enkelt kontrollera huruvida du har rätt till ersättning via vår kostnadsfria verktyg för kompensation vid försenat flyg. Genom att knappa in uppgifter om din avgång kommer du preliminärt att erhålla ett svar om huruvida du har rätt till ersättning för det inträffade. På det sättet kommer du både att spara tid, samt som du kan låta oss driva processen vidare åt din räkning.

Har din avgång blivit försenad eller inställd? Då kan du ha rätt till kompensation med upp till 7 000 kr!Kontrollera din rätt till ersättning redan idag!

Kan jag ta med ett paraply på ett flygplan som incheckat bagage?

I regel kan en paraply packas ned i ett bagage som du ämnar checka in utan att säkerhetspersonalen larmar om innehållet och ber dig att redogöra för vad det hela är tänkt att användas till. Traditionellt är paraplyer ganska klumpiga i storlek, något som gör dem svåra att få ned i bagaget. Även om det finns en rad modeller som kan fällas ihop, tenderar de paraplyer vilka faktiskt skyddar dig mot regn, kräver ganska betydande utrymme, till skillnad från de hopfällbara vilka ofta används som en modeaccessoar.

Just därför rekommenderas du att ta med paraplyn in till flygplanet, något som innebär att den då utgör en del av ditt handbagage. Det hela kommer inte (som du redan förstått vid det här laget) att befria dig från potentiella oegentligheter, framför allt när det kommer till passeringen genom säkerhetskontrollen. Härnäst diskuterar vi det hela mer ingående för att bredda din förståelse kring ämnet i fråga!

Kan jag ta med ett stort paraply på ett flygplan?

I samband med säkerhetskontrollen bör du inte ha några större problem med att ta med en paraply. Det hela förutsätter dock att paraplyn inte överskrider de förväntade måtten, saknar en vass spets, är inte tillverkad av metall och saknar en vass ände. När det kommer till kritan är det framför allt paraplyer med vass topp eller ände som kan komma att försätta dig i problem. Dessa kommer inte i de flesta fall att tillåtas på ett flygplan av den enkla anledningen att de kan användas som ett vapen.

I dessa fall kommer du oftast att ha två alternativ, där du antingen väljer att bli kvar på flygplatsen, det vill säga, missar din avgång, alternativt lämna kvar din paraply vid säkerhetskontrollen. Någon tredje alternativ kommer sällan att erbjudas, framför allt om du redan checkat in ditt bagage, samtidigt som flygplanet är planerad att lyfta inom några timmar.

Om du för närvarande har ett paraply som inte följer reglerna kan du vänligt fråga flygvärdinnorna om de inte kan lägga undan det under tiden som du reser, för att sedan överräcka det när flyget landat. Självklart kan du inte räkna med att det hela kommer att besannas men om du är tillräckligt trevlig, samtidigt som flygvärdinnorna har en bra dag, kan det hela kommer att lyckas.

Är din paraply istället av en mindre modell, där den varken har spets i någon ände, samtidigt som den kan fällas ihop till att passa i din handväska, kommer du nästan garanterat att kunna ta med den på flygplanet. Det är endast i yttersta fall som den kan komma att bli kvar på flygplatsen, något som du kommer att få svar på i samband med placeringen av säkerhetskontrollen!

Flyga med paraply: Kan jag ta med ett litet paraply på ett flygplan?

Mindre modeller av paraplyer tenderar i regel att kunna tas med på flygplanet utan att du "råkar" fastna i säkerhetskontrollen. Även om dessa paraplyer skyddar dig från regn i jämförelse med de större modellerna, är de betydligt enklare att få med än de större modellerna. Detta eftersom de i regel kan fällas ihop, något som innebär att de med behändighet kan få plats i handbagaget.

Samtidigt saknar dessa modeller oftast sportiga detaljer, vilka säkerhetskontrollen har ytterst lite förståelse för. Det är betydligt bättre (om möjligt) att hålla sig till dessa typer av paraplyer, som trots den mindre storleken är betydligt enklare att ta med på flygresan. När man tänker efter är ett paraply bättre än ingenting alls!

Viktigt dock att nämna är att det existerar undantag - även när det gäller de aktuella reglerna. Detta innebär att om ditt paraply har uppenbara yttre defekter (trasiga trådar eller dylikt) har flygvärdinnorna rätt att neka dig ombordstigning, åtminstone om du även vill ta med dig din paraply in på flygplanet. Precis som du misstänker kan de trasiga stickorna fungera som en form av vapen, något som flygbolaget har väldigt lite förståelse för. Faktum är att det mesta som är vasst och kan använda som vapen kommer inte att få plats på flygplanet, åtminstone inte i form av handbagage. Har du rest med flygplan förut är du förmodligen redan medveten om detta.

Ett mycket bra tips (ännu bättre om du flyger ofta) är att du köper särskilda paraplyer vilka i regel säljs på flygplatsterminaler och har således särskilt anpassats för att kunna bäras ombord på ett flygplan. Du kan självfallet även köpa dessa modeller från din lokala återförsäljare eller på nätet. Oavsett vad, bör du säkerställa att paraplyerna kan fällas ihop, samtidigt som de skall sakna vassa ändar.

Kan jag ta med parasoll på ett flygplan?

Om du är på väg mot en exotisk och varm destination kan du vilja ta med dig en parasoll, särskilt om denna återspeglas av egenskaper i form av hög UV-skydd m.fl.

I regel kommer du dock att behöva checka in din parasoll med resten av ditt bagage: detta gäller framför allt om parasollen är ganska stor i omkrets, något som för övrigt tenderar att vara mer regel än undantag.

Du behöver även lägga på minnet att parasollen inte får överskrida specifika mått, något som återigen skiljer sig åt, beroende på det aktuella flygbolaget som du reser med. Skulle det uppdagas att parasollen överskrider bestämmelser gällande dimensioner som flygbolaget satt upp kan du behöva betala extra för att kunna få ta med parasollen till din destination. Det ska även nämnas att vissa flygbolag har separata tariffer när det kommer till transport av parasoller.

Vi rekommenderar dig att istället fokusera på att köpa in en kompakt parasoll. Mer konkret innebär det hela att när parasollen är hopfällt är den betydligt mindre i storlek och längd, något som innebär att den kan få plats med i handbagaget. I takt med att modellerna utvecklas minskar även storleken på hopfällda parasoller.

Oavsett vilken typ av parasoll som du väljer att ta med behöver du säkerställa att den saknar vassa ändar. Även om du kan få med den i form av incheckade bagaget, kommer den nästan garanterat inte att få plats på flygplanet i form av handbagage, oavsett storlek, förutsatt att den saknar vassa ändar vill säga.

Även om du lyckas passera säkerhetskontrollen utan att stöta på patrull gällande din parasoll, kan du aldrig gardera dig mot att din avgång blir försenad eller inställd. Skulle det inträffa behöver du samla dig och undvika att drabbas av panik.

Ett första steg mot att komma upp med ett alternativ plan för det inträffade är att ta reda på anledningen bakom det hela. Detta kan du lyckligtvis uppnå genom att använda dig av vårt verktyg gällande kontroll av försenade avgångar.

Genrebild över en parasoll på en strand med turkosvatten

Flygbolagens regler för passagerare med paraplyer i handbagage

Air France

Om du flyger med Air France har du i regel möjligheten att ta med ditt paraply, utan att accessoaren för den delen räknas som en form av handbagage.

American Airlines

Även om American Airlines inte nämner paraplyer direkt i sina regler, kan du oftast ta med ett paraply ombord på flyget. Enligt vår erfarenhet kommer ett paraply inte att betraktas som en form av extra handbagage, något som innebär att du inte heller kommer att debiteras några extra avgifter för det hela. Du kan dock räkna med att din accessoar kommer att behöva undgå en grundlig kontroll innan du tillåts ta med den på flyget.

Delta

Samma regel gäller för Delta, där paraplyer räknas inte som extra handbagaget. Det hela innebär således att du inte behöver packa ner paraplyet i ditt handbagage. Istället kan du välja att ha den i handen i samband med att du går ombord på flygplanet.

EasyJet

EasyJet följer internationella regler när det kommer till transport av paraplyer. Faktum är att man anammar samma reglering kring det hela i likhet med Ryanair, även om flygbolagets webbplats inte nödvändigtvis nämner paraplyer ordagrant. Hos EasyJet räknas där paraplyer som ett personligt föremål, förutsatt att de inte transporteras i handbagaget.

KLM

När det kommer till KLM betraktas paraplyer som en form av personlig accessoar. Just därför får de åka med på flyget, så länge som paraplyet uppfyller kraven på storlek (40 x 30 x 15 cm).

Lufthansa

Lufthansa nämner inte paraplyer specifikt i sina regler över de föremål som du får ta med på ett flygplan. Vi kunde dock hitta en tweet som flygbolaget publicerat gällande icke hopfällbara paraplyer. I denna tweet står det att flygbolaget rekommenderar att du transporterar din paraply i ditt incheckade bagage.

Ryanair

Paraplyer är tillåtna ombord på Ryanair, men räknas som personliga accessoarer. Paraplyer från 38 centimeter (15 tum) upp till 54 centimeter (21,6 tum) i storlek betraktas som personliga tillhörigheter.

United Airlines

Att ta med ett paraply ombord på United Airlines är lite speciellt. Tekniskt sett kan du ta med ett paraply kostnadsfritt tillsammans med din väska. Vid incheckningen måste du dock vara medlem i United Mileageplus-programmet. Annars får du bara ta med dig en personlig accessoar, där du vid behov av att ta med ytterligare tillhörighet kommer att behöva betala extra för det hela.

WizzAir

Wizz Air, ett av de populäraste lågprisflygbolagen i Europa förbjuder medförande av paraplyer på flyget, förutsatt att den inte packas ned i handbagaget. Du kan med andra ord inte bära den i handen i samband med ombordstigning. Det hela innebär att om du vill vara säker på att få med din paraply behöver du antingen checka in den eller packa ned den i handbagaget.

Slutsats

Vid det här laget bör du vara väl medveten om vilka typer av paraplyer som du behöver hålla dig ifrån, inklusive vilka modeller som du i regel får ta med i handbagaget. Är du osäker på vad som gäller är fällbara paraplyer med platta ändar att rekommendera i de flesta fall.

Innan du reser måste du dock kontrollera att paraplyet uppfyller flygbolagets och flygplatsens krav, detta eftersom det existerar specifika regler gällande storlek och vikt.

På AirAdvisor hjälper vi dig att fatta rätt resebeslut genom att förse dig med användbar information gällande dina rättigheter som resenär. Och om ditt flyg har ställts in eller försenats av någon anledning hjälper vi dig att kräva ersättning för det inträffade.

Kontrollera din avgång redan idag, utan att debiteras några som helst extra avgifter. Har du en fråga som du vill veta svaret på? Lämna då en kommentar till oss så återkommer vi med svar på dina funderingar så snart som möjligt.

Har ditt EU-flyg blivit försenat eller inställd? Då kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr!Kontrollera om din avgång är berättigad ersättning redan idag

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror