Kontrollera ersättning
Flyga vid storm

Flyga vid storm: Är det verkligen säkert att flyga i åskväder?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
7 minuters läsning
Senast uppdaterad: February 14, 2024

Kan flygplan flyga i åskväder? Detta är en fråga som många resenärer tenderar att reflektera över, särskilt när regnet öser ned, samtidigt som ihärdig åska uppenbarar sig bortom horisonten. Föregående situation tenderar att förhöja ångestnivån hos de flesta resenärer, oavsett hur modiga de är. Faktum är att få saker är mer skrämmande när det kommer till att flyga än att exponeras för mörka moln i kombination med ihärdiga blixtnedslag.

Det ska dock understrykas att även om åska kan uppfattas som extremt skrämmande, är sanningen den att det hela faktiskt sällan utgör något större hot mot flygplan. För att övertyga dig om det hela rekommenderar vi att du fortsätter att läsa vidare där vi besvarar frågan gällande "Är det säkert för flygplan att flyga i åskväder?" - en gång för alla!

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Kan ett flygplan flyga i storm och ett åskväder?

Genrebild över ett regnigt flygplansfönster

Huruvida flygplan klarar av att lyfta vid åskväder är en subjektiv fråga som varierar beroende på situationen i fråga. På en generell nivå klarar flygplan att lyfta, även vid kraftig åska. Enligt statistiken har åskan  (i de flesta fall) en symbolisk inverkan.

Det hela innebär således att endast åska kommer knappast påverka dina resplaner, något som även innebär att du slipper oroa dig över förseningar och inställda avgångar.

Enligt statistik tenderar nästan alla kommersiella flygplan att regelbundet träffas av blixten. Just därför är det troligt att du redan exponerats för åsknedslag, förutsatt att du avverkat åtminstone en resa i samband med kraftigt oväder.

Men hur är det möjligt för kommersiella flygplan att undvika den skada som åsknedslag tenderar att åsamka? Hemligheten bakom det hela återspeglas i flygplanets konstruktion, något som vi för övrigt ämnar diskutera härnäst.

Är flygplan säkra vid åskväder?

Precis som vi nämnde tidigare är kommersiella flygplan konstruerade för att klara av åsknedslag. Den genomsnittliga resenären tenderar att föreställa sig åsknedslag som vid nedslag genererar tillräckligt med kraft att klyva itu flygplanskroppen!

För att lugna ner dina nerver vill vi understryka att detta är långt ifrån verkligheten. Faktum är att moderna flygplan har konstruerats för att klara av även kraftiga blixtnedslag!

När ett flygplan hamnar i ett åskväder kommer den sannolikt att träffas av blixten ett antal gånger. Dock kommer inte flygplanskroppen att påverkas nämnvärt, något som innebär att både du och andra resenärer sitter säkert.

Flygingenjörerna har räknat ut att åsknedslaget rent statistiskt lär med största sannolikhet slå ned i närheten av den bakre delen av flygplanet och/eller vingspetsarna. Under konstruktionsprocessen har därför ovannämnda nyckelområdena förstärkts ytterligare för att klara av även de mest ihärdiga blixtnedslag.

Samtidigt ska flygplanskroppen även klara av att fördela den elektriska laddningen som uppstår i samband med åsknedslaget, utan att åsamka skada eller att elektroniken ombord kortsluts.

Det hela är dock inget som man kommit på av en slump, utan flygingenjörerna har ägnat otaliga timmar av testning för att komma fram till denna slutsats. I och med detta kan du luta dig tillbaka och koppla av, samtidigt som ett kraftigt åskväder utspelar sig utanför ditt fönster!

Kan flygplan lyfta i åskväder?

Genrebild över ett flygplan som befinner sig i luften bland molnen

Är det möjligt för flygplan att lyfta i åskväder? Som redan diskuterats i föregående kapitel klarar dagens kommersiella flygplan att ta sig igenom ett åskväder utan en skråma. Dock råder helt andra förutsättningar när det kommer till att lyfta, samtidigt som åskan ihärdigt slår ned på startbanan!

Just därför tenderar många avgångar att bli försenade om ett kraftigt åskväder nalkas i samband med avgång. Anledningen till förseningen har egentligen ingenting med konstruktionen av flygplanet att göra. Som tidigare nämnts skyddas du från blixtnedslag, oavsett om den träffar flygplanskroppen på flera tusen meters höjd, eller under tiden som flygplanet förbereder sig för avgång.

Istället är det själva avgången som anses vara riskfylld, det vill säga från att flygplanet ställer sig i position, till att den lyfter.  Det ska även nämnas att föregående anses i övrigt vara en av de mest riskfyllda delarna av flygresan – oberoende av väderförhållanden! För gemene man kan det hela verkar som en bagatell, där många kan ha svårt att förstå varför ett åskväder skulle kunna förhindra ett kommersiellt flygplan från att lyfta.

Den främsta anledningen återspeglas av att piloten får betydligt svårare att orientera sig. Detta kan i sin tur göra det svårt att bedöma avstånd till ett objekt, eller när flygplanet måste lämna startbanan för att inte hamna i åkern.

Likaså kan det hela även medföra en påtaglig fara för ankommande flygplan, vilka kanske inte upptäcker att ett flygplan förbereder sig för att lyfta, samtidigt som ett kraftigt åskväder utspelar sig utanför.

Därför är det mer regel än undantag att flygtrafikledningen väljer att ställa in den aktuella avgången, vanligtvis i samråd med piloten. När man tänker efter är det bättre att som resenär spendera några extra timmar på flygplatsen, istället för att utmana ödet, eller hur?

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Kan piloterna landa i ett åskväder?

Det är fullt möjligt för piloter att landa ett flygplan under ett intensivt åskväder. Dock bedömer de ansvariga varje situation baserat på de rådande förhållanden, något som innebär att det inte finns några färdiga mallar för vilka punkter som måste uppfyllas för att ett flygplan ska landa i samband med ett åskväder.

I det här fallet är det piloterna som står i centrum. Vederbörande förväntas använda sitt omdöme och erfarenhet för att avgöra om en landning är säker att genomföra i samband med ett kraftigt åskväder.

Den absolut största risken när det kommer till att landa under en kraftig storm som åskväder härledas till något som inom branschen benämns för som mikrobyar. Det hela är i själva verket en liten, men stark luftpelare som tenderar att uppstå under en storm. Det hela kan i sin tur komma att påverka planets riktning och göra det svårt för piloten att behålla kontrollen över flygplanet.

Slutsats: Är det säkert att flyga under en storm?

När det kommer till moderna kommersiella flygplan är det i regel säkert för ett plan att flyga under storm. Du behöver komma ihåg att flygplanskroppen konstruerats för att klara av kraftiga blixtnedslag, regn inklusive en rad andra väderförhållanden.

Dessutom har piloterna genomgått omfattande utbildning när det kommer till kontroll av flygplan under kraftig storm. Det hela innebär att du kan lita på att piloterna har god kunskap om hur de ska förhålla sig till olika väderförhållanden.

Det ska dock inte stickas under stol med att du under storm kan komma att drabbas av förseningar eller att flygplanet landar senare än planerat. Dock ska du i regel inte behöva oroa dig över att flygplanet drabbas av några problem vilka skulle riskera din säkerhet, inkluderat de andra resenärer som för närvarande befinner sig på flygplanet.

Kontrollera din rätt till ersättning hos AirAdvisor redan idag och få reda på hur du kan erhålla upp till 7 000 kr i kompensation. Kontrollera om din avgång har rätt till ersättning

Vanliga frågor

Kan ett åskväder få ett flygplan att störta?

Det är ytterst osannolikt att ett kraftigt åskväder skulle få ett flygplan att störta. Faktum är att flygplan som träffas av blixten drabbas i regel sällan av allvarliga skador. Väderförhållanden som inkluderar men begränsas ej till regn, hagel och vind är i regel farligare än åska och blixtar. Du kan således passa på att njuta av den blixtinferno som äger rum utanför, medan du håller nerverna i styr!

Har typen av åskväder någon effekt?

På en generell nivå existerar det ett antal olika typer av åskväder, där vissa tenderar att vara betydligt mer kraftiga än andra. Tumregeln är att ju kraftigare och intensivare oväder, desto större är risken att något oförutsett inträffar. Det ska dock understrykas att alla piloter som flyger kommersiellt har utbildats för att kunna bedöma vidden av åskväder. Just därför kommer ingen pilot att besluta sig för att lyfta eller landa under kraftigt åskväder, särskilt om förhållandena på den aktuella flygplatsen anses vara alldeles för dåliga, något som i sin tur kan komma att påverka resenärernas säkerhet.

Ställs avgångar in på grund av åskväder?

När det kommer till "inställda flyg & storm alt. åskväder" kan det självklart hända att avgångar ställs in. Faktum är att många avgångar ställs in på en regelbunden basis runt om i världen, just på grund av att åskoväder skapar en situation som gör det både farligt eller praktiskt taget omöjligt att lyfta. Som resenär bör man ta det hela med en nypa salt, framför allt när det kommer till vetskapen om att piloterna tagit beslutet att inte flyga eftersom det hela kan komma att påverka både din och andras säkerhet.

Klarar flygplanen att flyga under kraftigt regn?

Svaret är ja! Moderna kommersiella flygplan klarar av att flyga under regn. Faktum är att de flesta flygplan klarar av även de kraftigaste och ihärdiga regnskurar med bravur. Därför utgör sällan regnet ett hot under tiden som flygplanet befinner sig i luften. Det hela innebär även att det i regel är säkert att både landa och lyfta under perioder av ihärdiga regnskurar.

Kommer flygplan att kunna landa i åskväder?

Det hela beror helt och hållet på de aktuella omständigheterna. På en generell nivå kan det vara farligt att landa i samband med kraftiga vindar och mikrobyar. I dessa fall kommer piloterna att vanligtvis kommunicera med ansvariga flygledare där de i samråd med varandra beslutar sig om hur de ska förhålla sig till ett åskväder som flygplanet är tänkt att flyga igenom.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror