Kontrollera ersättning
Hur tidigt ska man vara på Arlanda flygplats egentligen?

Hur långt innan ska man vara på Arlanda flygplats?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
9 minuters läsning
Senast uppdaterad: May 02, 2024

För många av oss är den kommande flygresan något vi sett fram emot under flera månader. På grund av det är vi ytterst måna om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte riskera att missa vår avgång.

warning

Några av farhågorna som vi tar i beaktning vid planeringen av resan till Arlanda flygplats inkluderar trafikstockningar, att incheckningen tar längre tid än vanligt, risken för att säkerhetskontrollen tar betydligt längre tid på sig än vanligt att kontrollera handbagaget m.fl.

 

Just därför tenderar många av flygresenärerna att ställa sig frågan "Hur lång tid innan på Arlanda ska jag anlända egentligen"? I den här guiden kommer vi att redogöra för hur tidigt ska man vara på Arlanda flygplats för att undvika otrevliga överraskningar.

Hur många timmar före ska du anlända till Arlanda flygplats?

Det är självklart alltid att anlända till flygplatsen i god tid. Å andra sidan vill du inte heller anlända för tidigt eftersom det kan vara lika påfrestande att behöva vänta längre tid än nödvändigt på din avgång.

clouds
bubble
Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).

Det hela leder oss till frågan när du egentligen ska anlända till Arlanda flygplats för att säkerställa att du är ute i god tid? För att besvara detta kommer vi nedan att dela med oss de viktigaste punkterna när det kommer till frågan "Vilken tid ska man vara på flygplatsen?":

 • Incheckning av bagage: Om du endast reser med kabinbagage så behöver du knappast reflektera närmare över denna punkt. Har du dock en eller flera väskor som du behöver checka in är det ytterst viktigt att ha god framhållning. På Arlanda tenderar köerna vid incheckning av bagage att sträcka sig flera hundra meter, framför allt om du reser mitt på dagen! Du bör därför lägga detta på minnet när du funderar över "hur tidigt ska man vara på flygplatsen”?
 • Passering genom säkerhetskontrollen: Det är ytterst svårt att uppskatta den tid som krävs för att passera säkerhetskontrollen på Arlanda. Tumregeln är att om du reser mitt på dagen, som för övrigt (redan nämnts) är den tidpunkt då många reser, behöver du alltid ha god framhållning. Det hela kan även fördröjas ytterligare om flera oberoende resenärer fastnar i kontrollen på grund av föremål som det inte får ha i kabinbagaget!
 • Ankomst till din gate: På Arlanda kan du behöva upp till 15 minuter extra att ta dig från säkerhetskontrollen ända fram till din gate. Detta kan förlängas ytterligare om du släpar på bagage, samtidigt som du även måste hålla koll på övriga personer som ingår i ditt resesällskap. Det sista du vill är att behöva löpa från ena änden av terminalen vidare till din gate för att kunna hinna med flyget!
 • Rusningstid på Arlanda: På Arlanda tenderar rusningstiden att inledas mellan 08:00 och pågå fram till 18:00. Detta gäller framför allt vardagar då semesterresenärer reser tillsammans med affärsfolk. Du behöver därför överväga om du behöver lägga till lite extra tid för att kunna hinna med incheckning av bagage, passera säkerhetskontrollen och anlända lagom i tid till din gate!

Vad är det som påverkar min ankomsttid till Arlanda flygplats?

Som resenär vill du varken allokera för mycket eller för lite tid för att ta dig ut till Arlanda. För gemene man kan det vara extremt svårt att beräkna hur länge man får vänta i kön för incheckningen och säkerhetskontrollen, utan att hamna i tidsnöd.

För att enklare förstå de situationer vilka kan komma att påverka din ankomsttid till Arlanda, inklusive den tid som krävs för incheckning, passering genom säkerhetskontrollen och sträckan till gaten behöver du ta följande punkter i beaktning:

 • Hur lång är sträckan från din startpunkt till Arlanda flygplats?
 • Kommer du att transporteras med ett eget fordon eller välja kollektivt?
 • Reser du med en individ som behöver extra assistans?
 • Planerar du att bege dig till flygplatsen vid rusningstrafik?
 • Pågår det några vägarbeten på vägen mot Arlanda?
 • Reser du tidigt på morgonen, sent på kvällen eller mitt på dagen?

Skillnader på inrikes och internationella avgångar

Beroende på hur lång tid du har till terminalen till gaten på Arlanda, inklusive köp som ofta bildas i samband med säkerhetskontrollen, kan du gå miste om upp till 30 minuter. Viktigt att nämna är att det råder stor skillnad mellan inrikes kontra internationella avgångar.

tip

I samband med internationella avgångar rekommenderas att ha ett högre tidsförhållande för att kunna passera säkerhetskontrollen och gå ombord på planet, utan att pulsen stiger till högre nivåer som en följd av stressen!

clouds
bubble
Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.

När ska jag anlända till Arlanda vid inrikes- eller EU-flyg?

Tumregeln är att anlända minst 2 timmar innan avgång till terminalen på Arlanda när du flyger inrikes eller inom EU. Detta förutsätter dock att du har en eller flera väskor som du behöver checka in.

Anledningen till att du rekommenderas att anlända minst 2 timmar innan avgång på Arlanda är att incheckning av bagage kan komma att kräva mellan 20-30 minuter att slutföra beroende på hur många resenärer som står i kön för närvarande.

Samtidigt ska du komma ihåg att köerna för incheckning tenderar att vara betydligt kortare ju tidigare du anländer. Detta resulterar att du slipper stressa över huruvida du ska hinna med flyget, samtidigt som du kan slippa köa mer än nödvändigt.

Vidare behöver du allokera ungefär 30-40 minuter av de två timmarna på att passera säkerhetskontrollen. Sist men inte minst behöver du mellan 10-20 minuter för att i lugn och ro ta dig fram till gaten.

tip

Räknar man grovt på det hela behöver du ungefär 1,5 timmar av de 2 som du allokerat för att hinna med incheckningen, säkerhetskontroller och att anlända till gaten. De 30 minuter som är kvar är det som du har tillgodo, om något oförutsett skulle inträffa.

Genrebild över ett SAS flygplan som står redo för boarding

När ska jag anlända till Arlanda när jag flyger internationellt?

När det kommer till internationella avgångar rekommenderas du att anlända till Arlanda minst 3 timmar innan planet lyfter. Anledningen till föregående rekommendation grundas på att internationella avgångar har en högre kapacitet, något som även innebär fler resenärer.

Detta medför i sin tur att allt tar betydligt längre tid, från incheckning av bagage, vidare till säkerhetskontrollen och ombordstigning. Vi behöver även nämna att ju högre andel resenärer, desto större risk för oförutsedda förseningar, dubbelbokningar m.fl.

En annan sak värd att nämna är att du kan ta ett tag innan du når din terminal. Även om Arlanda är betydligt mindre jämfört med andra flygplatser kan färdsträckan från säkerhetskontrollen till gaten fördröjas av bagage, ditt sällskap och dylikt.

warning

Vi får inte heller glömma att påpeka att vid avresa till länder vilka återspeglas av hårdare inreseregler (USA, Israel m.fl.) kommer du ofta att exponeras för mer tidskrävande säkerhetsrutiner innan du får boarda planet.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Anländ i tid på Arlanda och minska risken för nekad ombordstigning

Sist men inte minst behöver du även komma ihåg att du kan bli nekad ombordstigning även om du har en giltig flygbiljett. Detta har att göra med så kallade överbokningar, något som i själva verket innebär att flygbolagen säljer mer flygbiljetter än vad det finns kapacitet till.

Detta må låta konstigt men eftersom det är mer regel än undantag att ett antal resenärer aldrig anländer till Arlanda flygplats, på grund av oklara omständigheter, väljer flygbolagen att sälja fler biljetter än vad det finns kapacitet till.

Tumregeln är att ju senare du anländer till Arlanda, desto högre är risken för att du nekas att boarda flyget, trots en giltig flygbiljett. Just därför bör du anlända så tidigt som möjligt för att undvika obehagliga överraskningar.

tip

Vi vill även nämna att du kommer ha rätt till ekonomisk ersättning enligt EU 261 i samband med nekad ombordstigning. Detta förutsätter att det är flygbolaget som är ansvariga för det hela och ej något som resulterar i att du nekats att gå ombord på grund av ditt fysiska eller mentala tillstånd.

Genrebild över flygtornet på Arlanda flygplats

Hur lång tid innan ska jag anlända till Arlanda om jag inte ska checka in bagage?

Precis som vi diskuterade tidigare kan incheckning av bagage ta betydligt längre tid än vad de räknat med, särskilt om ditt flyg avgår under tider då många resenärer befinner sig på Sveriges största flygplats.

Tumregeln är att försöka anlända ungefär 1 timme vid terminalen på Arlandas flygplats för att ha en god framhållning och undvika onödig stress. Detta gäller framför allt om du reser inom den europeiska unionen.

Handlar det istället om internationella destinationer bör du sikta på att anlända till din terminal på Arlanda minst 2 timmar före avgång. Flygbolag tenderar även att ha egna riktlinjer om när du ska vara på flygplatsen, något som vi rekommenderar dig att ha i åtanke.

Om du tycker att det hela låter lite väl drastiskt kan du korta ned den rekommenderade tiden om du väljer att checka in online. Samtidigt kommer du även att kunna förkorta det hela ytterligare om du inte behöver checka in bagaget.

clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att få bagaget på Arlanda

Detta beror helt och hållet på hur mycket bagagehanterare har att göra. Om du landar samtidigt som flera andra flygplan kan du räkna med att vänta betydligt längre än vanligt. Landar du istället tidigt på morgonen eller sent på kvällen då trafiken är som glesast kan du få ditt bagage betydligt snabbare.

Hur tidigt ska du anlända till Arlanda om du flyger inom EU?

Om du flyger inom den europeiska unionen räcker det att anlända till Arlanda flygplats ungefär 1 timme före avgång. Detta förutsätter dock att du checkat in online, samtidigt som du endast har handbagage med dig på flyget. Det ska även nämnas att du alltid bör vara i god tid och betrakta föregående endast som rekommendationer!

Hur tidigt behöver jag vara framme på Arlanda om jag reser internationellt?

Om du reser internationellt är det en generell rekommendation att försöka anlända minst 3 timmar innan avgång. Har du dock checkat in online, samtidigt som du endast har kabinbagage, kommer du att klara dig gott och väl om du anländer 2 timmar innan. Vänligen uppmärksamma att du alltid ska vara ute i god tid eftersom det alltid finns risk för oförutsedda händelser.

När bör jag anlända till Arlanda om jag valt att checka online?

Det hela beror på om du flyger inom EU eller internationellt. Har du checkat in online borde du kunna klara dig med 2 timmar. Vi vill dock påpeka att det hela är endast rekommendationer och att du borde hellre anlända lite tidigare än lite senare för att undvika onödig stress.

När ska jag anlända till min terminal på Arlanda om jag ska checka in bagaget?

Återigen beror det hela om du flyger inom EU eller internationellt. Om du har bagage som du behöver checka in så rekommenderas du att anlända ungefär 2 timmar före avgång för EU-flyg och 3 timmar för internationella avgångar. Ha alltid god framhållning eftersom du kan komma att exponeras för oförutsägbara händelser vilka du inte tagit med i beräkningen.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror