Försenad & inställt flyg med Ryanair: Din guide till ersättning och återbetalning
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

Som resenär är du inställd på att din resa ska avverkas smidigt, utan att du råkar drabbas av några problem utmed vägen. Tyvärr är försenade avgångar och inställda flyg väldigt svåra att förutse i förväg.

Vill det sig riktigt illa kan en avgång bli försenad med många timmar, eller i värsta fall, ställas in helt och hållet! Faktum är att förseningar och inställda avgångar inträffar för varje given tidpunkt, något som även gäller Ryanair.

Just därför behöver du ha kännedom om hur du ska förhålla dig till det hela, något som i sin tur kommer göra dig betydligt mer rustad i samband med dessa typer av situationer.

På en övergripande nivå kan du räkna med en ersättning upp till 7 000 kr (€600) - per resenär. Om ni således är fler i sällskapet kan ersättningsbeloppet komma att växa sig till en ansenlig summa.

Vi på AirAdvisor sköter hela processen, från början till slut. Genom att låta oss göra grovjobbet för din räkning kommer du att kunna frigöra tid åt mer meningsfulla aktiviteter.

Notera: AirAdvisor kommer endast att erhålla ersättning för sina tjänster om vi lyckas driva igenom dina krav på kompensation. Skulle således din ersättning utebli kommer heller inte vi att få betalt!

Har du drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till ersättning ända upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera om du uppfyller kraven för ersättning

Vilka är mina rättigheter som resenär om min avgång med Ryanair blivit inställd eller försenats?

Följande inkluderar dina rättigheter som passagerare:

 • Rätt att begära ersättning upp till 7 000 kr (€600) per resenär i samband med en inställd och missad avgång via Ryanair enligt EU 261-direktivet.
 • Rätt att begära kompensation för en försenad eller inställd avgång via Ryanair som inträffat under de senaste 3 åren.
 • Rätt att kräva ersättning i samband med nekad ombordstigning som en följd av en överbokning.

Vilka steg bör jag vidta om min avgång med Ryanair försenats eller ställts in?

 • Börja med att först identifiera en representant för Ryanair på den aktuella flygplatsen som din avgång var planerad att lyfta från.
 • Samla ihop så mycket underlag som du kan för att kunna styrka dina krav på ersättning från Ryanair.

Använd vår räknare för att ta reda på hur mycket ersättning som du har rätt till i samband med inställda avgångar med flygbolaget, alternativt utebliven anslutning enligt EU 261.

Genrebild över ett Ryanair flygplan på väg att landa

Ersättning vid inställda flyg med Ryanair: Situationer där du kan begära kompensation

När det kommer till ersättning enligt EU 261 tenderar de flesta att falla inom fyra kategorier. Härnäst kommer vi att kortfattat redogöra för det hela, även om vi tidigare i guiden diskuterat flera av dessa:

 • Försenade avgångar - Du har rätt att kräva ersättning med Ryanair om din avgång är minst 3 timmar försenad.
 • Inställda avgångar - Du har i regel rätt att begära ersättning för inställda avgångar om du blivit varse om det hela mindre än 14 dagar innan avresedatum.
 • Nekad ombordstigning på grund av överbokning - Du har även juridiskt rätt att begära kompensation från Ryanair om du skulle nekas ombordstigning på grund av en överbokning.
 • Missat anslutningsflyg - Enligt den policy som Ryanair utarbetat gällande missat anslutningsflyg kan du även i dessa fall ha rätt till ersättning.

Har din avgång försenats med minst 3 timmar, alternativt blivit inställt? Undersök om AirAdvisor kan hjälpa dig att begära ersättning för det inträffade.Kontrollera om din avgång uppfyller kraven på ersättning

Ryanair inställt flyg: När är flygbolaget ansvarigt?

Vid det här laget är du väl medveten om dina rättigheter när det kommer till försenade eller inställda avgångar. Även om det hela kan verka ganska lovande på förhand, uppstår situationer när Ryanair befrias från allt ansvar.

Det hela innebär att Ryanair inte är skyldiga, åtminstone rent juridiskt, att betala ut ersättning i samband med försenade och inställda avgångar. Dessa situationer klassificeras som "extraordinära omständigheter" och är ofta föremål för diskussion.

En av de vanligaste situationerna när Ryanair väljer att åberopa "extraordinära omständigheter" som anledningen till det försenade eller inställda flyget härleds till extrema klimatförhållanden.

Andra mindre vanliga situationer återspeglas av dramatiska incidenter på flygplatsen vilket anses vara ett hot mot säkerheten. I dessa fall kommer inte Ryanair att kunna hållas ansvarig för en försenad eller inställd avgång.

Det ska dock understrykas att om en försening skulle inträffa, även om "extraordinära omständigheter" anges som anledningen till det hela, bör Ryanair försöka ordna plats åt dig på nästa tillgängliga avgång.

I de flesta situationer som flygbolaget klassar och hänvisar till som "extraordinära omständigheter" kommer du att vara berättigad till full återbetalning av din flygbiljett. 

Vi på AirAdvisor kan även hjälpa dig att reda ut vad som gäller i ditt enskilda fall, samtidigt som du kan begära ersättning med upp till 7 000 kr (€600) för det inträffade.

Ryanair återbetalningspolicy vid flygresor

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan återbetalning och kompensation i samband med en flygresa. På en generell nivå avser en återbetalning de situationer när Ryanair betalar tillbaka hela den summa som du erlagt för din biljett.

Kompensation å andra sidan finns till för att skydda dina rätt som resenär i samband med de extra kostnader som uppkommit som en konsekvens av försenade eller inställda avgångar.

I vissa situationer kan du även komma att vara berättigad till både återbetalning och kompensation. Om flygbolaget till exempel ställer in din avgång samma dag som du skulle resa, samtidigt som de inte kan hitta en alternativ avgång, kan du begära både återbetalning och kompensation - för varje medresenär!

I samband med återbetalning kommer du vanligtvis att kunna välja den betalningsmetod som ska användas för att betala ut den summa som du erlagt i samband med köpet av flygbiljetten. 

I regel kan du välja att få summan tillbaka till det betal-/kreditkort som du använt dig vid bokning, alternativt ett personligt bankkonto. Kom ihåg även att Ryanair kan erbjuda resekuponger som kompensation för det hela.

Vi avråder dig dock från att acceptera resekuponger eftersom dessa tenderar att gälla under en ganska kort period, samtidigt som statistik visar att ett stort antal resenärer glömmer bort att överhuvudtaget nyttja dessa.

Undersök om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera om din avgång kvalificerar dig för ersättning

Ryanair försening & ersättning enligt EU 261 ersättningskrav: Hur mycket kan du begära?

Genrebild över ett Ryanair flygplan i luften

Enligt EU 261 kan du ha rätt till följande ersättning i samband med ett försenat flyg från Ryanair:

 • Alla avgångar under 1 500 km: Upp till 3 000 kr (€250) per medresenär.
 • Inrikesflyg över 1 500 km: Upp till 5 000 kr (€400) per medresenär.
 • Icke-inrikes EU-avgångar mellan 1 500 och 3 500 km: Upp till 5 000 kr (€400) per medresenär.
 • Internationella flyg över 3 500 km: Upp till 7 000 kr (€600) per medresenär.

Vår räknare kan hjälpa dig att få reda på exakt hur mycket ersättning som du enligt EU 261 har rätt till.

Begär 7 000 kr (€600) i ersättning redan idag!Kontrollera din rätt till ersättning

Vanliga frågor: Ersättningskrav och återbetalningar hos Ryanair

Hur lång tid tar det för Ryanair att återbetala min flygbiljett?

Vanligtvis kommer alla återbetalningar att behandlas inom 7 dagar efter att du har etablerat kontakt med Ryanair. Du har i regel 3 år från och med att din avgång skulle ha ägt rum att begära att få tillbaka pengar för dina flygbiljetter från Ryanair.

Hur går jag tillväga för att begära ersättning för inställda avgångar med Ryanair?

Spana in närmare vår användarvänliga räknare för att lära dig mer om hur mycket ersättning som du kan begära från Ryanair. AirAdvisor-teamet kan hjälpa dig att driva igenom kravet på kompensation som du faktiskt förtjänar. Samtidigt arbetar vi på via en "no-win, no-fee-basis". Det sistnämnda innebär att vi endast får betalt för vårt arbete när vi lyckas driva igenom dina krav på kompensation!

Hur får jag reda på om några Ryanair avgångar ställts in idag?

Vi rekommenderar dig att börja med att spana in flygplats- eller flygbolagens webbplatser för att hålla dig a la jour när det kommer till de senaste inställda avgångarna med Ryanair. Det existerar även flera tredjepartstjänster via vilka du kan hålla dig uppdaterad kring inställda avgångar i realtid.

Min avgång med Ryanair har blivit inställd, vad bör jag vidta härnäst?

Det första steget är att leta upp en av flygbolagets anställda på den aktuella flygplatsen. Därefter rekommenderar vi dig att använda vår räknare för att preliminärt få reda på hur mycket du kan göra anspråk på. Via denna kommer du med enkelhet att få reda på hur mycket du realistiskt sett har rättighet till att begära i ersättning från Ryanair.

Hur begär jag ersättning från Ryanair?

Att begära ersättning från ett flygbolag kan visa sig vara en riktig utmaning. För att du ska spara din värdefulla tid rekommenderar vi dig att använda AirAdvisor. Via räknaren kommer du att snabbt få reda på hur mycket ersättning som du kan ha rätt till.  Därefter laddar du upp nödvändiga underlag och låter sedan vårt duktiga team av jurister driva ärendet åt dig, medan du får ägna dig åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter!

Varför ska jag välja AirAdvisor för att driva mitt ersättningsanspråk?

 • Verkat mer än 7 år i branschen
 • Tusentals nöjda kunder över hela världen.
 • 4,6 i genomsnittligt kundbetyg.
 • Tillgängligt på 13 olika språk.
 • Ett internationellt team av juridiska experter.
 • Drivit igenom en mängd Ryanair ersättningsanspråk.

Vilken är den huvudsakliga orsaken till försenade flyg med Ryanair?

Även om punktligheten hos Ryanair ligger i topp kan avgångar komma att bli försenade på grund av en mängd olika skäl. I regel tenderar dåligt väder, kombinerat med tekniska problem på flygplanet, att stå för mesta delen av de förseningar när det kommer till Ryanair.

Ryanair ersättning vid försening eller inställd avgång – vad gäller egentligen?

Om du har varit med om en försenad eller inställd avgång hos Ryanair har du rätt att begära kompensation, förutsatt att den totala tiden för den aktuella flygstörningen återspeglas av en period på minst 3 timmar.

Kompenserar Ryanair dig om du nekas ombordstigning?

Självklart har du rätt till ersättning vid nekad ombordstigning. Det hela gäller i de fall då flygbolaget anses vara skyldiga till att ha sålt mer platser på den aktuella avgången än vad det finns kapacitet till. Notera att om du anses vara skyldig till den uppkomna situationen kommer din rätt till ersättning att utebli helt och hållet.