Kontrollera ersättning
Hur ersätter du ett borttappat eller förlorat pass?

Hur ersätter du ett borttappat eller förlorat pass?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
6 minuters läsning
Senast uppdaterad: April 30, 2024

När det kommer till resenärernas största rädsla återspeglas det hela ofta i form av försenade och inställda avgångar. Faktum är att resenärer klassar dessa två händelser som de två största rädslorna i samband med deras resa, inklusive missade anslutningar.

Även om föregående händelser ligger i topp kommer inte rädsla över att förlora sitt pass långt efter. Precis som vid försenade och inställda avgångar där du oftast kan nå slutdestination med ett ersättningsflyg, kan du även ersätta ditt förlorade pass genom att följa några enkla steg.

För att du ska slippa famla i mörkret kommer vi i denna guide att redogöra för allt som du behöver veta när det kommer till ett förlorat pass - och lite därtill. Målet är att förskona dig från den ångest och frustration som ofta härleds till att gå miste om sitt pass!

clouds
bubble
Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).

Spärra svenskt pass: Det första steget i processen

Innan vi diskuterar specifika situationer gällande hur du går tillväga för att ersätta ett borttappat pass utomlands eller hur mycket det kostar att ersätta ett borttappat pass, är det viktigt att ha kännedom om vilken steg som du behöver vidta först när du blir av med passet.

Det allra första steget i processen för att få ett nytt pass är att anmäla ditt existerade pass som försvunnit. Om du befinner dig i Sverige räcker det med att ringa polismyndigheten på 114 14 och följa de steg som anges.

Skulle du istället vara på resande fot behöver du både ringa den svenska polismyndigheten på +46 114 14 men även besöka den lokala polisstationen på den ort som du för närvarande befinner dig på.

När du anmält ditt pass som förlorat är det sedan dags att gå vidare till nästa steg i processen. 

warning

Vi kan inte understryka hur viktigt det är att anmäla ditt saknade pass innan du gör något annat. Genom att göra så kommer du att förhindra att något använder passet i ett bedrägligt syfte!

Genrebild över en resenär som håller sitt pass och boardingkort i handen

Hur man ersätter ett förlorat pass i Sverige

Om du skulle tappa bort ditt pass rekommenderar vi dig att följa nedanstående process. Det hela kan hjälpa dig att snabbt och enkelt spärra passet och ansöka om ett nytt, alternativt erhålla ett provisoriskt om du för närvarande befinner dig utomlands.

  1. Börja med att anmäla ditt pass som förlorat genom att ringa +46 114 14.
  2. Boka tid för ett nytt pass, alternativt besök den svenska ambassaden för ett provisoriskt.
  3. Glöm inte att infinna dig på den avtalade tiden och betala in de 400 kr som ett nytt pass kostar, alternativt 980 kr om du ansöker om ett provisoriskt.
  4. Ditt nya pass bör anlända inom 6 arbetsdagar förutsatt att din ansökan godkänns.

Som du kan notera baserat på ovanstående punkter är det ganska enkelt att ansöka om ett förlorat och/eller borttappat pass, så länge som du befinner dig inom Sverige. Om du är på resande fot kan det hela kräva en del resande, framför allt med tanke på att du behöver besöka en svensk ambassad på plats för att kunna ansöka om ett provisoriskt pass.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Hur får man ett nytt pass om man tappar bort det utomlands?

Precis som vid missade anslutningar och inställda flyg fruktar många resenärer tanken på att förlora ett pass utomlands. Processen för att få ett pass utbytt när man är ute ur landet kan vara utmanande, men det är inte omöjligt. Om du blivit av med ditt pass i ett annat land än i Sverige baseras din nästa åtgärd på vilken av dessa kategorier som du anser dig tillhöra:

  • Brådskande: Om du har en bokad resa där flyget avgår inom endast några dagar kan det vara för sent att ansöka om ett pass. Istället kommer du att behöva förlita dig på ett provisoriskt pass, något som innebär att du både kan fullfölja resan, men även komma tillbaka till Sverige. Viktigt att notera är att det provisoriska passet är ytterst begränsat och avser endast din bokade resa. Den kan därför inte nyttjas för att resa till andra destinationer.
  • Mindre brådskande: Om du har en god framhållning till din resa är det betydligt mer fördelaktigt att ansöka om ett nytt pass. Det ska noteras att svenska pass måste ansökas om och hämtas på plats, något som innebär att du inte kan söka passet från utlandet och få den skickat till dig.

Genrebild över en resenär som räcker över sitt pass och boardingkort till kontrollanten

Hur snabbt kan du räkna med att ditt förlorade pass ersätts av den nya?

Vid det här laget är du väl medveten om hur du går tillväga för att spärra ett förlorat pass, men även hur du ansöker om ett nytt. Du är dock betydligt mer kluven när det kommer till tiden som ditt gamla pass ersätts av den nya.

tip

På en generell nivå kan det ta över en månad (i vissa fall) att ersätta det förlorade passet med ditt nya. Till skillnad från andra länder erbjuder polismyndigheten för närvarande möjligheten att köpa till en snabbare handläggning.

När det kommer till kritan har du egentligen två val, där den första är att ansöka om ett nytt pass, något som tar upp till 6 arbetsdagar, alternativt begära ett provisoriskt pass, något som i regel utfärdas omgående, förutsatt att du uppfyller de uppsatta kraven.

small
Den genomsnittliga årslönen för en verkställande direktör är 30 miljoner kr (cirka €3 miljoner)

Lämna inte pengar giriga direktörer

media

FAQ

Hur lång tid tar det att ersätta ett förlorat pass?

Från och med att du har ansökt om passet via det obligatoriska besöket hos polisen, där du även fotas och betalt för passet, bör du erhålla passet inom 6 arbetsdagar. Vänligen notera att föregående är den som officiellt anges av polismyndigheten. Det hela kan dock komma att dröja längre än så beroende på var i landet du bor. Är det högre belastning på den lokala polisstationen kan det dröja flera veckor innan du får ditt nya pass. Just därför bör du vara i god tid om du planerar att resa, men har tappat bort eller blivit bestulen på ditt pass.

Hur mycket kostar det att ersätta ett förlorat pass?

Om du ansöker om ett nytt pass hos din lokala polisstation kommer du att debiteras med en avgift på 400 kr. Detta inkluderar ansökan, fotandet och handläggningen av din ansökan. Skulle du istället bli av med ditt pass medan du befinner dig utomlands kommer du att behöva ansöka om en provisorisk sådan via Sveriges ambassad. I dessa fall kommer du att debiteras med en avgift på 980 kr. Detta innebär att du får betala 580 kr för ett provisoriskt pass.

Är det möjligt att påskynda handläggningstiden för ett pass?

Nej, du kan inte påskynda handläggningstiden för ett pass, om du inte hinner få ditt vanliga pass innan din avresa. I dessa fall är det enda alternativet att betala för ett provisoriskt pass, något som idag kostar 980 kr per person. Det ska även noteras att du inte kan boka tid för att ansöka om ett provisoriskt pass. Kom ihåg även att det provisoriska passet kan endast erhållas tidigast 72 timmar innan din planerade avresa.

Måste jag annullera ett förlorat pass?

Svaret är ja. Du rekommenderas att praktiskt taget omgående annullera ditt pass om du har tappat bort det, alternativt om du exponerats för en stöld. Detta kan göras genom att besöka en lokal polisstation, alternativt ringa till den svenska polismyndigheten. Notera att du även kan ringa till polisen i Sverige även om du befinner dig utomlands. Glöm inte att dock slå +46 som landsnummer för att komma fram.

Stulet pass: vad kan hända om mitt pass blir stulet?

Om du skulle bli av med ditt pass under din resa ska du omgående anmäla förlorat pass genom att besöka den fysiska polisstation på den aktuella orten som du för närvarande befinner dig på. Därefter rekommenderar du att ringa eller besöka den svenska ambassaden för att erhålla ett provisoriskt pass som gör det möjligt att återvända till hemlandet. Detta är ytterst viktigt eftersom du inte kommer att kunna resa tillbaka med din planerade avgång om du inte kan uppvisa en giltig pass.

 

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror