Kontrollera ersättning
Vad får jag ha i handbagaget

Vad får jag ha i handbagaget och vilka föremål är inte tillåtna?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
13 minuters läsning
Senast uppdaterad: July 11, 2024

Många resenärer väljer att ta med ett handbagage ombord på flygplanet, samtidigt som en större andel dessa reser uteslutande med handbagage. Med andra ord väljer allt fler att slippa köa för att checka in väskan, utan förlitar sig istället på att ta med ett antal plagg. Det hela gäller särskilt då resenärerna planerar att spendera några dagar hos den planerade slutdestinationen. Detta innebär oftast att resenärerna sällan behöver ha med sig ett fullsmockat handbagage.

Oberoende av om du reser med endast handbagage, eller gillar att ta med dig så mycket bagaget som möjligt, behöver du även vara medveten om vilka föremål som inte får medföras i handbagaget.

Av säkerhetsskäl, men även en rad andra anledningar, existerar det internationella föreskrifter gällande föremål som faktiskt är förbjudna att ta med som handbagage.

Detta kan faktiskt komma att försätta dig i en ytterst pinsam och jobbig situation, där du i värsta fall kan komma att missa din avgång om innehållet i ditt handbagage anses utgöra en fara för andra medresenärer.

Det hela leder oss till frågan vilka föremål som faktiskt är förbjudna att ta med i handbagaget? För att bredda din förståelse gällande ämnet i fråga kommer vi i denna guide att redogöra för allt som du behöver veta (och lite därtill).

Efter att du läst igenom det hela kommer du således att veta exakt vad du kan ta med dig som handbagage i samband med kommersiella avgångar, inklusive vanligt förekommande, men förbjudna föremål som du måste undvika att få med i din väska!

Vad är det som är förbjudet att ta med i ditt handbagage?

Genrebild över en man och en kvinna som väntar med sina väskor sittande på en trappa med mobilen i handen

Så vad får du ta med dig i handbagaget egentligen och vilka föremål är inte tillåtna att inkluderas i handbagaget när det kommer till kommersiella avgångar? Några av de föremål som i regel inte får tas med i handbagaget, oavsett flygbolag, är ganska uppenbara för gemene man.

Detta inkluderar men begränsas ej till exempelvis pistoler och andra vapen, något som de flesta av oss är väl medvetna om, eller hur? Andra föremål å andra sidan är inte helt uppenbara när det kommer till huruvida de får tas med eller ej. Just därför kommer vi härnäst att redogöra för de föremål som du inte får ta med i handbagaget när du går ombord på ett flygplan.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vätskor

När det kommer till frågan "Hur många ml får man ha i handbagaget?" eller "Vad räknas som vätska i handbagage?" kan det hela variera beroende på flygbolag. Det som du behöver komma ihåg dock är att vätskor (i regel) är ett av de första föremål vilka säkerhetskontrollen vill ta en närmare titt på. Många resenärer har en föreställning om att ofarliga vätskor som vatten, läsk, bodylotion får tas med på flyget – oberoende av storlek. Det hela är dock långt ifrån sanningen eftersom det råder strikta regler för hur stora mängder som du egentligen får ta med när det kommer till olika typer av vätskor.

När det kommer till exempelvis den amerikanska Transportation Security Administration (TSA) är reglerna tydliga när det kommer vilka vätskor som får bäras in på ett flyg. För att överhuvudtaget kunna ta med vätskor ombord på flygplanet måste dessa först och främst vara fördelade i små behållare. I skrivande stund får du som kommersiell resenär endast ta med behållare vilka ej överstiger 100 ml (3,4 oz.).

Anledningen till att vätskor inte får medföras i handbagage går tillbaka till 2006, då en grupp individer försökte ta med sig flytande sprängämnen ombord på ett flygplan i samband med ett terroristattentat i Storbritannien.

Det smartaste är således att helt enkelt använda dig av små behållare i resestorlek, eller helt enkelt välja den enkla lösningen genom att placera dina vätskor i ditt incheckade bagage för att undvika onödigt strul.

Du kommer sannolikt att stöta på patrull, oavsett vilken typ av vätska som du försöker ta med dig på flygplanet. Detta gäller framför allt om vätskorna ej omfördelats till mindre behållare vilka i sin tur inte överstiger mer än 100 ml (3,4 oz.).

Har du någonsin flugit tidigare där du haft vätskor med dig i handbagaget har du sannolikt redan behövt genomgå en extra kontroll, där du fått ta ut vätskorna som du tagit med dig för ytterligare inspektion av säkerhetspersonalen.

Det ska även nämnas att när behållaren är större än 100 ml (3,4 oz.) kommer den att hamna i papperskorgen, alternativt kommer du att få tillbaka det, förutsatt att vätskan hamnar i avloppet. Dock kommer du inte att kunna gå ombord på flygplanet, något som kommer orsaka huvudbry, där du varken vill kasta vätskorna, samtidigt som du måste göra det för att kunna gå ombord!

Vassa föremål eller knivar

En annan kategori som vi behöver lyfta fram när det kommer till kabinbagage är "vassa" föremål. Faktum är att nästan alla vassa föremål får inte under några som helst omständighet packas ned i handbagaget.

Det hela gäller uppenbart föremål vilka kan användas som vapen där knivar, sågar, svärd och machetes utgör en del av listan. Dock skulle många skaka på huvudet om de fick veta att även betydligt mindre föremål som nagelsaxar, vilka oftast inte är längre än 10 cm (4 tum), inte är tillåtna att packa ned i handbagaget.

Förvånansvärt får inte heller rakblad packas ned i kabinbagage. Dock brukar du kunna ta med engångsrakhyvlar eller säkerhetshyvlar. Det är också möjligt att ta med bestick i plast (kniv, gaffel m.fl.) ombord på ett flygplan om du behöver dessa för att kunna konsumera din måltid.

Eftersom alla dessa föremål tillverkas i regel av metall, samtidigt som de syns mer än tydligt på röntgen, kommer du oftast att bli föremål för extra kontroll. Detta kan i sin tur resultera i att du missar din avgång, framför allt om du redan är sent ute.

Om du misstänker att ett föremål kan komma att klassas som förbjudet att ta med i handbagaget ska du antingen lägga det i ditt incheckade bagage, (om sådant finns vill säga), alternativt välja att inte ta med föremålet över huvud taget.

Vapen och ammunition

Genrebild över en flygvärdinna på väg att passera säkerhetskontrollen

Detta kan tyckas vara en självklarhet, men TSA-agenter hittar regelbundet vapen eller ammunition i passagerarnas handbagage på flygplatser över hela USA. Detta gäller dock inte för det nordamerikanska landet, utan säkerhetspersonal identifierar med jämna mellanrum även vapen och ammunition i handbagage i många andra länder. För att förtydliga det hela får du inte under några som helst omständigheter ta med dig någon form av skjutvapen eller ammunition i kabinväskan. Detta gäller även luftgevär, paintballgevär och diverse repliker.

En annan intressant aspekt att nämna är att det idag är förbjudet, åtminstone om du reser från och till USA, att packa ned leksaksvapen för barn i ditt handbagage. Detta eftersom gemene man sällan kan se skillnad på dessa i jämförelse med riktiga vapen. Du är vid det här laget väl medveten om att inga vapen får under några som helst omständigheter följa med i handbagaget, förutsatt att du vill undvika problem vid säkerhetskontrollen.

Det som dock inte framkommer helt tydligt är de aktuella reglerna för incheckat bagage. När det kommer till USA, där vapenlagar är betydligt mer liberala än i övriga världen, tillåter utvalda delstater inom USA transport av vapen och ammunition. Det ska dock understrykas att individen i fråga måste uppvisa dokumentation på att hen faktiskt äger de vapen och ammunition som packats ned i det incheckade bagaget. Samtidigt måste hen även vara införstådd med de lagar som gäller för den destination som vederbörande flyger till och från för att undvika onödiga och kostsamma repressalier.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Andra vapen

Förutom att du inte får ta med redan nämnda knivar och pistoler behöver vi även göra dig införstådd med att du under några som helst omständigheter inte får ta med andra vapen ombord som en del av handbagaget. Även om det hela lämnar en del utrymme för objektiv bedömning, framför allt när det kommer till vad som klassas som vapen, är det enligt internationellt lag förbjudet att ta med batonger, batongslag, klubbor och knogjärn, inklusive självförsvarsvapen som pepparspray och tårgasombord på ett flygplan som en del av ditt handbagage.

I de fall då dessa föremål upptäcks kan du komma att bötfälls, men även förbjudas från att gå ombord på flygplanet. Just därför behöver man alltid reflektera över vad som kan komma att klassas som ett vapen, innan man väljer att packa ned det. Det sista man vill är att (förutom böter) även missa sin avgång, något som i slutändan kan kosta en dyrt, särskilt om det handlar om internationella avgångar vilka i regler tenderar att kosta mycket pengar!

Livsmedel

Detta är en fråga som tenderar att överraska ett stort antal resenärer. Många är nämligen inte medvetna kring vilka regler som gäller för livsmedel, något som resulterar i att många resenärer fastnar i säkerhetskontrollen. Några av de livsmedel som visat sig trigga igång en extra säkerhetskontroll inkluderar men begränsas ej till frukt, grönsaker, kött - för att nämna några.

Föregående innebär dock inte att du inte kan resa med mat och/eller livsmedel i ditt handbagage. Men för att undvika att fastna i säkerhetskontrollen behöver exempelvis frukt och grönsaker vara i fast form (ej som vätska eller gelé). Observera att föregående gäller endast för resor från och till USA, där andra länder kan ha andra bestämmelser gällande det hela. En annan intressant regel är att vid avgångar till USA får du i regel inte ta med dig några färska jordbruksprodukter, något som även gäller för avgångar från Hawaii till USA. Liknande regler finns även i andra delar av världen när det kommer till frukt, grönsaker och köttprodukter vilka packats ned i handbagaget.

Anledningen till allt detta är att livsmedel utgör potentiella smittbärare av sjukdomar, samtidigt som de även visat sig fungera som transportmedel för diverse skadedjur. Detta i sig kan medföra allvarliga konsekvenser för jordbruket om ett skadedjur eller en oupptäckt form av sjukdom transporteras från ett land till ett annat.

Brandfarliga och explosiva föremål

Även om det är ganska uppenbart att explosiva föremål inte är tillåtna att under några som helst omständigheter transporteras till flygplatsen, är det ändå förvånansvärt stort antal individer som fastnar med dessa föremål i säkerhetskontrollen!

Tumregeln är att om ett föremål klassas som "brandfarligt" eller om en förpackning klassas som sprängämnen, oavsett vilka mängder det hela rör sig om, gör man bäst i att lämna dessa föremål hemma. Tyvärr väljer många resenärer att ta med brandfarliga och/eller explosiva föremål utan vetskapen om deras klassning.

I regel fastnar samma resenär i säkerhetskontrollen, något som kan resultera i att vederbörande i värsta fall missar sin avgång, framför allt om säkerhetspersonalen fattas misstankar om att söka igenom det medhavda bagaget, inklusive den incheckade bagaget.

Några av de mest uppenbara föremål som klassas som farliga inkluderar men begränsas ej till dynamit, krut, sprängdeg och handgranater. Andra kan dock vara mindre uppenbara, där exempelvis tändstickor eller tändare ingår. Andra farliga föremål som är förbjudna från att tas med, varken i handbagaget eller som incheckat bagage, omfattar men begränsas ej till fyrverkerier, sprängkapslar och dylikt.

Ta reda på om du har rätt till ersättning i samband med en flygstörning.Kontrollera din avgång

Sportartiklar

Sist men inte minst har vi sport- och friluftsutrustning. Detta är en ganska bred kategori och kan vara svår att få ett ordentligt grepp om, framför allt när det kommer till sporter vilka du saknar kunskap om. Ändå är det viktigt att göra sig införstådd med att det existerar utvalda sport- och friluftsartiklar som du kan ta med på ett flygplan, samtidigt som även en del andra sportartiklar är helt förbjudna från att tas med på flygplanet.

Några av de sportartiklar som aldrig får medföras på ett plan inkluderar, men begränsas ej till basebollträn, skidstavar, hockeyklubbor, golfklubbor och vandringsstavar. Bowlingkäglor är också förbjudna, liksom rollerblades, vindsurfingbrädor, kanoter, paddlar och dartpilar.

När det kommer till utomhusutrustning är det värt att nämna det faktum att campingkök och tillbehör som bränsletankar inte heller är tillåtna, detta eftersom de ingår i kategorin "brandfarliga och explosiva varor", något som i även diskuterat i föregående kapitel.

Läs också: Kan jag ta med ett paraply på flygplan? Restips från AirAdvisor

Slutsats

Vid det här laget är du väl medveten om det faktum att det existerar en mängd olika föremål vilka klassas som olämpliga att ta med i handbagage i samband med en flygresa. Även om resenärer är medvetna om att många av dessa inte får tas med, väljer ändå en betydande andel individer att ta med dessa i sitt handbagage.

Självklart kan exempelvis en tändare slinka med av misstag, men det kan även orsaka en del problem vid säkerhetskontrollen, framför allt om man fastnar i ytterligare kontroller. I värsta fall kan du komma att missa din avgång om det hela drar ut på tiden.

Just därför har du som resenär ett stort ansvar för att lämna dessa föremål hemma. Tumregeln är att om du är osäker gällande huruvida ett föremål kan komma att klassas som farlig och försätta dig i problem, bör du avstå från att ta med den till flygplatsen. Det sista du vill är att ta med ett dyrt föremål som du värnar om, bara för att behöva inse att du måste slänga den i papperskorgen för att överhuvudtaget kunna gå ombord på flygplanet.

Låt oss på AirAdvisor hjälpa dig att kräva kompensation upp till 7 000 kr redan idag!Rätt till ersättning redan idag

Vanliga frågor

Vad kan du ta med i handbagaget?

Varje flygbolag har sina egna regler om vad som får packas ned i handbagaget. Några av de vanligaste föremål som resenärer tenderar att ta med på flygplatsen inkluderar men begränsas ej till snacks, små flaskor med vätska, papper, böcker, handhållna spelkonsoler, telefoner och mer. För att vara på den säkra sidan bör du alltid rådfråga med personalen på flygplatsen innan du ställer dig i kön till säkerhetskontrollen.

Vad får inte medföras i incheckat bagage i samband med internationella avgångar?

Listan över föremål som inte får tas med som incheckat bagage i samband med internationella avgångar är ytterst omfattande. Faktum är att reglerna varierar markant beroende på var i världen du reser från, där vissa regioner är mindre stränga än andra. I regel ska du aldrig ta med några vapen eller föremål vilka kan komma att klassas som brandfarliga eller innehålla sprängämnen eftersom ingen av dessa kommer att tillåtas i ditt handbagage. Har du otur kan du komma att försätta dig i en riktigt prekär situation och missa din avgång helt och hållet.

Hur mycket får ett handbagage väga?

Du kommer i regel att få olika svar på denna fråga, beroende på vilket flygbolag som du reser med. Medan du hos vissa flygbolag får ta med endast upp till 8 kg som handbagage, tillåter andra flygbolag att du tar med så mycket som 23 kg! Det hela innebär att vikten på handbagaget kan skilja sig nästan 3x, beroende på det aktuella flygbolaget som du flyger med! För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi dig att kontakta flygbolaget som du reser med och fråga hur mycket handbagaget får väga maximalt.

Vilka föremål får inte medföras i incheckat bagage vid resor till Storbritannien?

Några av de föremål som inte är tillåtna i incheckade väskor när det kommer till avgångar till Storbritannien återspeglas av brandfarliga vätskor, vapen, sprängämnen, tårgas och bilbatterier. Vänligen notera att andra föremål kan också komma att vara förbjudna, något som b.la. innebär att du behöver själv läsa på vad som gäller innan du tar med ditt incheckade bagage på ett flygplan Storbritannien som slutmål.

Kan du ta med handdesinfektionsmedel på ett flygplan?

Ja, TSA tillåter handdesinfektionsmedel i handbagaget, men det får inte vara större än 355 ml (12 oz.). Vi rekommenderar att du kontaktar det aktuella flygbolaget som du ämnar resa med för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Hur mycket handbagage får man ha på flyget?

Hur mycket handbagage som du får ta med på ett plan kan komma att skilja sig kraftigt beroende på flygbolag. Vi rekommenderar dig att alltid kontakta det aktuella flygbolaget där du ber om att bli informerad kring vad som gäller i just ditt fall.

Hur stort får ett handbagage vara?

De vanligaste yttermåtten vilka i regel godkänns av de flesta flygbolag är 55x40x23 cm. Det ska dock nämnas att utvalda aktörer, framför allt inom segmentet för lågprisflyg, tenderar att ha en gräns på 20 cm när det kommer till tjockleken på handbagaget. Precis som för den maximala vikten behöver du kontakta det aktuella flygbolaget och be om att informeras kring vad som gäller i just ditt fall.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror