Kontrollera ersättning
Den kompletta guiden till att teckna avbeställningsskydd

Den kompletta guiden till att teckna avbeställningsskydd

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
9 minuters läsning
Senast uppdaterad: March 05, 2024

Om du har en oro över att gå miste om dina pengar i samband med en flygresa gör du klokt i att teckna en avbeställningsförsäkring. Det hela kan särskilt komma väl tillhands i samband med oförutsedda händelser.

I den här guide kommer vi att gå igenom allt som du behöver känna till när det kommer till avbeställningsförsäkring och lite därtill. Så luta dig tillbaka, slappna av och låt oss på AirAdvisor guida dig igenom det hela!

Vad är en avbeställningsförsäkring och varför du bör skaffa en?

En avbeställningsförsäkring är en form av gardering som ger dig rätt att avboka din avgång på grund av oförutsedda omständigheter. Denna försäkring erbjuder i regel även ekonomiskt skydd och sinnesfrid genom att ersätta dig för dina biljetter och andra associerade utgifter.

Det kan finnas en mängd anledningar till att överväga att teckna en avbeställningsförsäkring, eller avbeställningsskydd som det hela även kallas för. Till att börja med kommer du att gardera dig mot oväntade händelser vilka hindrar dig från att fullfölja din flygrutt.

Beroende på bestämmelserna kan avbeställningsskyddet även täcka upp de kostnader vilka kan uppstå som ett resultat av förseningar och andra flygstörningar. Förutom att täcka upp för kostnaden gällande biljetter och andra avgifter kan utvalda avbeställningsskydd även erbjuda dig ytterligare kompensation i form av alternativ transport, övernattning med flera.

I slutändan kan ett avbeställningsskydd hjälpa till att mildra den ekonomiska och känslomässiga stress som kan komma att uppstå när du måste ställa in eller ändra dina resplaner oväntat.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Reseskydd: När kan du räkna med ersättning?

Härnäst redogör vi för några vanliga situationer vilka ger dig rätt att få tillbaka pengarna för dina flygbiljetter, förutsatt att du tecknas en reseförsäkring:

 • Medicinska nödsituationer, till exempel sjukdom eller skada som förhindrar dig från att gå ombord på flyget.
 • Familjesituation, inklusive men inte begränsat till dödsfall i familjen eller en familjemedlems allvarliga sjukdom.
 • Naturkatastrofer, till exempel orkaner, jordbävningar eller skogsbränder.
 • Arbetslöshet, till exempel om du förlorar ditt jobb och inte längre har råd att resa.
 • Reserestriktioner, till exempel stängda gränser eller nekad visum.
 • Oförutsedda händelser, till exempel oroligheter i hemlandet eller det aktuella resmålet.
 • Personliga omständigheter, till exempel skilsmässa eller graviditet som kräver att du avbokar dina resplaner.
 • Militärtjänst, till exempel om du kallas till aktiv tjänst och inte kan fullfölja resan som planerat.
 • Stöld eller förlust av resehandlingar, till exempel om du tappar bort ditt pass, vilket gör det omöjligt att fullfölja din resa.

Det är viktigt att notera att om flygbolaget väljer att ställa in din avgång kommer inte försäkringen att täcka de kostnader som uppstår som ett resultat av det hela. Anledningen till detta är att flygbolaget är i första hand ansvarigt för att kompensera dig på plats, något som även regleras i EU261. Anledningar till att ett flygbolag kan ställa in ditt flyg kan vara:

 • Oförutsedda tekniska- eller underhållsproblem med flygplanet.
 • Dåliga väderförhållanden, t.ex. snöstormar eller starka vindar.
 • Störningar hos flygledningen, så som trafikstockningar, systemfel eller strejker.
 • Problem med schemaläggning av besättningen, t.ex. oväntad frånvaro, sjukdom eller dylikt.
 • Säkerhetshot eller säkerhetsrisker, t.ex. terrorism eller bombhot som kräver ytterligare utvärdering och inspektion.
 • Oväntade störningar på flygplatsen, till exempel avstängda landningsbanor eller strömavbrott.
 • Myndighetsföreskrifter eller restriktioner, till exempel stängda gränser eller reseförbud.
 • Strejker eller arbetskonflikter som berör flygbolagets anställda eller flygledare.

Flygbolagen gör vanligtvis sitt yttersta för att undvika att ställa in avgångar, detta eftersom det både skapar en massa extra administration, kombinerat med höga omkostnader. Under vissa omständigheter kan det dock vara nödvändigt att ställa in en avgång på grund av säkerhetsskäl.

Om du drabbas av en situation där ditt flygbolag väljer att ställa in avgången står AirAdvisor redo att hjälpa dig att erhålla den ersättning som du enligt lag har rätt till!.

En genrebild på en resenär som tittar ut genom fönstret på flygplatsterminalen

Vad täcker ditt avbeställningsskydd?

I regel täcker reseförsäkringen kostnaderna för avbokningar vilka uppkommit som en följd av en nödsituation eller andra oväntade händelser, till exempel sjukdom, nödsituation i familjen, naturkatastrofer etc. Utöver detta kan avbeställningsskyddet även komma att täcka kostnader som outnyttjat boende.

Ibland kan din försäkring även täcka upp för andra utgifter relaterade till din inställda avgång, till exempel kostnaden för att boka om ditt flyg, boende eller transport. Beroende på policyn kan försäkringen även täcka borttappat bagage, reseavbrott eller andra situationer som uppstår som en effekt av din inställda avgång.

När det kommer till kritan kommer det hela att grundas på vilken typ av försäkring som du köpt samt vad det hela förväntas täcka. Just därför är det viktigt att ingående granska villkoren som anges för att säkerställa att du är införstådd med bestämmelserna.

Följande täcks inte av ditt avbeställningsskydd?

Även om avbeställningsförsäkringen täcker upp för många oförutsedda omständigheter, existerar det händelser som ej ingår i grundskyddet. Dessa undantag kan komma att variera beroende på typen av försäkring och försäkringsbolag, men några vanligaste exempel utgörs av följande:

 • Avbokning på grund av ett befintligt medicinskt tillstånd som du inte avslöjade vid tidpunkten för köpet av försäkringen.
 • Avbokning på grund av en känd eller förutsebar händelse, till exempel en storm som utannonserades i god tid.
 • Avbokning på grund av fel vilka härleds till flygbolaget, till exempel tekniska problem med flygplanet eller personalbrist.
 • Avbokning på grund av ändrade resplaner av personliga skäl, till exempel där du helt enkelt beslutar dig för att inte fullfölja resan.

Har du några andra frågor gällande ditt avbeställningsskydd är det alltid en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare förtydligande.

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Typer av försäkringar

Generellt sett existerar det två huvudtyper av reseförsäkringar när det kommer till inställda avgångar:

Avbokningsskydd

Avbokningsskydd täcker avbokningar till följd av vissa oförutsedda händelser. Ett exempel på en sådan händelse är om du råkar skada dig själv till den grad att du inte kan fullfölja resan. Ett annat exempel på händelser som försäkringen täcker utgörs av en akut familjeangelägenhet.

Denna typ av försäkring täcker vanligtvis kostnaden för din flygresa, såväl som eventuella extra utgifter relaterade resan, inklusive logi eller transport. Avbokningsskyddet kan också omfatta förbetalda och ej återbetalningsbara utgifter, såsom hotellbokningar och biluthyrning.

Det är dock viktigt att notera att denna försäkring endast täcker specifika oförutsedda händelser som återspeglas i försäkringsvillkoren. Skulle andra händelser uppstå vilka medför att du inte kan resa, kommer du inte att kunna kräva ersättning från försäkringsbolaget.

Heltäckande försäkring

En heltäckande försäkring ger dig ett mer omfattande skydd som gör att du kan avboka din resa, utan att behöva ange skäl till det hela. Även om avbeställningsförsäkringar garderar dig mot alla oförutsedda händelser, är det betydligt dyrare att teckna en sådan försäkring.

Det är även viktigt att göra dig uppmärksam på att denna typ av försäkring omfattas även av betydligt fler begränsningar och kriterier. Du kan till exempel behöva teckna försäkringen inom en specifik tidsram efter att du har bokat din resa.

Du kan även komma att behöva avboka din resa inom en tidsram innan avgång för att överhuvudtaget kunna hävda din rätt till ersättning. Sist men inte minst ersättning denna typ av försäkring oftast en fördefinierad procentandel av den totala resekostnaden.

En genrebild över en person med sedlar i olika valörer

Hur mycket kostar försäkringen?

Kostnaden för din försäkring kan variera kraftigt och baseras oftast på flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar i allmänhet försäkringsbolaget, resans längd och kostnaden för din biljett. I genomsnitt kan en reseförsäkring kosta mellan 3% och 8% av den totala kostnaden för din resa.

Om din resa till exempel kostar 15 000 kr kan du räkna med att betala mellan 500 och 1 500 kr för en reseförsäkring. Med det sagt är det viktigt att vara medveten om att kostnaden kan variera kraftigt beroende på de faktorer som nämns ovan.

Vi rekommenderar dig att aldrig teckna den första bästa försäkringen som kommer i din väg. Ta dig istället tid att jämföra olika erbjudandet eftersom du kan spara en ansenlig summa pengar genom att investera lite tid åt att jämföra flera aktuella erbjudande.

Så hittar du det bästa avbeställningsskyddet

Nedan redogör vi för en steg-för-steg-guide när det kommer till att hitta det bästa avbeställningsskyddet för dina behov:

 1. Bestäm vilken typ av försäkring som du behöver: Innan du köper en reseförsäkring bör du bestämma vilken typ av skydd som du behöver, något som i regel baseras på dina resplaner och din budget.
 2. Bekanta dig med försäkringsbolagen: Utforska olika försäkringsbolag och undersök deras policy, krav och priser. Att använda jämförelseverktyg eller söka rekommendationer från vänner eller familj kan vara en bra strategi för att hitta rätt.
 3. Kontrollera om det existerar några undantag och begränsningar: Se till att du läser det finstilta och kontrollerar om det existerar några undantag eller begränsningar som kan komma att påverka din rätt till ersättning, till exempel existerande medicinska tillstånd.
 4. Undersök försäkringens andra förmåner: Vissa reseförsäkringar kan komma att erbjuda ytterligare förmåner, till exempel bagageskydd eller akut medicinskt skydd. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa ytterligare fördelar när du väljer en försäkring.
 5. Gör dig införstådd med handläggningen: Att förstå handläggningen av ditt ärende för det försäkringsbolag du väljer, inklusive vilken dokumentation du behöver tillhandahålla och hur lång tid det hela kan komma att kräva, är viktigt för att göra dig införstådd med den tid som processen kräver.
 6. Teckna din försäkring: När du har identifierat den bästa reseförsäkringen för dina behov så går vidare till att teckna försäkringen i fråga. Samtidigt ska du även säkerställa att du har en kopia av försäkringen och kontaktinformation till ditt försäkringsbolag till hands när du reser.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Täcker reseförsäkringen inställda avgångar?

Ja, reseförsäkringen kan komma att omfatta inställda avgångar. Dock avgörs det hela av vilken typ av försäkring som du väljer att teckna. Det är viktigt att notera att inte alla reseförsäkringar kommer att inkludera avbeställningsskydd. Å andra sidan kan de försäkringar vilka inkluderar ett avbeställningsskydd ha vissa klausuler och undantag för att kunna åberopa det hela. Till exempel kan vissa försäkringar endast täcka rätten till avbokning som härleds till specifika skäl. Det är därför viktigt att granska försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig för att teckna en reseförsäkring.

Hur begär du ersättning för inställda avgångar?

Om du önskar begära ersättning i samband med inställda avgångar behöver du först och främst kontakta ditt försäkringsbolag. Processen kommer oftast att kräva uppladdning av dokumentation som inkluderar bevis på din avbokning, kvitton och läkarintyg, om tillämpligt. Det är därför viktigt att spara all dokumentation och kvitton som är relaterade till din avgång. Detta eftersom underlaget kommer att göra det enklare att driva igenom dina krav. Dessutom bör du vara medveten om eventuella tidsfrister gällande anspråk, något som innebär att skicka in dina anspråk inom den angivna tidsram som anges av försäkringsbolaget.

Vad täcker avbeställningsförsäkringen?

Försäkringen täcker vanligtvis oväntade händelser som hindrar dig från att genomföra din resa som planerat. Det hela tenderar i regel att inkludera sjukdom, svåra väderförhållanden eller dödsfall i familjen. Vissa försäkringar kan också täcka ytterligare händelser, till exempel arbetsrelaterade problem eller ett inställt evenemang. När det kommer till kritan är det du själv som måste ta reda på vad som gäller i ditt fall för att vara underförstådd med vilka rättigheter som du har.

Hur tecknar du en avbeställningsförsäkring?

För att teckna ett en avbeställningsförsäkring behöver du först och främst undersöka vilka alternativ som erbjuds på marknaden. Det är ytterst viktigt att aldrig hoppa på det första bästa erbjudandet som kommer i din väg. Istället rekommenderar du att i lugn och ro utvärdera de olika alternativ som finns, för att sedan välja ut en som matchar dina krav och preferenser. Glöm inte heller att göra dig införstådd med de händelser som försäkringen täcker för att undvika otrevliga överraskningar vid ett senare skede.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror