Kontrollera ersättning
Guide: Vilka mediciner får du ta med dig på ett flygplan?

Hur man tar med sig medicin: Kan man ta tabletter med på flygplanet?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
10 minuters läsning
Senast uppdaterad: May 07, 2024

Som privatperson får du enligt lag ha med dig mediciner i samband med inresa till Sverige. Detta förutsätter dock att medicinerna är avsedda till dig själv. Ska du istället resa till ett annat land i världen kan reglerna skilja sig åt beroende på din destination.

För att du ska undvika att famla i mörkret kommer vi i denna guide att redogöra för vad du behöver ha i åtanke när du flyger med medicin. Genom att följa de råd som återspeglas kommer du att kunna undvika strul och i värsta fall begränsa risken för att missa din avgång!

Förvara alltid medicinen i originalförpackning

När du förbereder dig inför en flygresa utanför Sveriges gränser är det viktigt att förvara medicinen i originalförpackning. Om medicinen skrivits ut av en läkare eller apotekare kommer förpackningarna oftast ha en etikett med ditt namn, personnummer, datum m.fl.

Samtidigt kommer det vara enklare för utländska tjänstemän att kontrollera vad din medicin egentligen är för något, inklusive det faktum att de enklare kan utesluta att det hela inte handlar om några otillåtna eller förbjudna substanser.

Viktigt att lägga på minnet är att många länder har olika lagar och regler när det kommer till införandet av medicin. Kontrollera därför alltid med ambassaden för den destination som du planerar att flyga till huruvida det är tillåtet att föra in din medicin i landet.

Du får heller inte glömma att som resenär är det ditt ansvar och ingen annan att kontrollera vilka inreseregler gäller när det kommer till införandet av medicin. Även om de flesta länder tillåter medicin som du kan påvisa är avsedd för personligt bruk kan det uppstå oegentligheter.

Ett exempel är ADHD-medicin som innehåller substanser vilka klassas som olagliga i vissa länder. För att undvika obehagliga överraskningar på din destination rekommenderas du att kontakta ansvariga myndigheter för att rådgöra vad som gäller.

Disrupted flight? You might have a right to compensation - up to €600.Check Your Flight

Typer av mediciner

När du flyger kan du komma att behöva ta med dig olika typer av mediciner. Det kan handla om både receptbelagda och receptfria mediciner, läkemedel i flytande och tablettform men även olika typer av medicinska apparater.

För att du ska få en bättre bild över hur dessa ska förvaras, hanteras och transporteras kommer vi nedan att kortfattat diskutera de vanligaste typerna av mediciner som du kan tänkas vilja packad med i handbagaget vid en flygresa:

Receptbelagda mediciner

När du packar ned receptbelagda läkemedel i samband med en flygresa är tumregeln att alltid förvara dessa i originalförpackning. Vidare behöver du även behålla den etikett som läkare och apotekspersonal skriver ut i samband med utlämning av läkemedel.

Denna inkluderar vanligtvis ditt namn, personnummer, läkarens namn samt annan information som avslöjar medicinernas härkomst. Fastnar du i tullen kommer du tämligen enkelt att kunna styrka att medicinen är avsedd för dig och ingen annan!

Receptfri medicin

Receptfri medicin är i regel tillåten att ta med ombord på ett flygplan utan att du behöver förhålla dig till några särskilda regler. Detta inkluderar bland annat host- och allergimedicin, smärtstillande, nässpray med flera.

Vi vill dock återigen trycka på hur viktigt det är att förvara även receptfri medicin i sin originalförpackning. Skulle du fastna i säkerhetskontrollen kommer du att behöva redogöra för vad medicinerna är för något. I andra fall kan de omhändertas om de inte går att identifiera på rak arm.

Mediciner i tablettform

Det är sällan en bra idé att ta med dig större mängd tabletter i en förpackning som inte antyder vad det är för typ av tabletter. Detta kommer i många fall att väcka misstanke i samband med den obligatoriska säkerhetskontrollen.

Oberoende av vilken typ av läkemedel som det hela handlar om, rekommenderas du alltid att ha dessa i originalförpackning. Detta kommer göra det enklare att redogöra för vad tabletterna egentligen är för något och vad de ämnar användas till än att packa ned dessa i lösvikt!

Flytande mediciner

När det kommer till mediciner i flytande form får du vanligtvis inte ta med dig flytande medicin som överstiger 100 ml per flaska. I samband med säkerhetskontrollen kommer flytande vätska att exponeras på röntgen, något som ofta innebär en extra kontroll.

Om det uppdagas att din flytande medicin förvaras i en behållare där den totala mängden vätska överstiger 100 ml kommer säkerhetspersonal (oftast) att omhänderta din medicin, något som i sin tur kan få allvarliga konsekvenser när det kommer till att behandla din åkomma.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Medicinska apparater

Om du har planer på att resa med medicinsk utrustning behöver du först och främst kontrollera med det aktuella flygbolaget som du reser med huruvida det föreligger några potentiella restriktioner.

Vi rekommenderar dig att alltid ha med dig ett intyg, helst från din läkare, som klart och tydligt redogör vad apparaten är för något, vilka syfte den uppfyller, samt hur den relaterar till din åkomma.

Genrebild över tabletter

Ett läkemedelsprotokoll kan vara guld värt

När du flyger med receptbelagd medicin är det rekommenderat att införskaffa ett så kallat läkemedelsprotokoll som bland annat visar en sammanställning över de mediciner som du tar med dig på flyget.

Ett läkemedelsprotokoll är även ideal att ha med sig för att enklare kunna styrka att du faktiskt behöver medicinerna om du skulle bli stoppad i tullen vid inresa. De flesta länder vill att du ska kunna påvisa att medicinen är avsedd för dig och att den skrivits ut av en legitimerad läkare.

Genom att uppvisa ett läkemedelsprotokoll som bland annat återspeglar bilder på originalförpackning, namnetikett och den läkare som skrivit ut medicinen kommer du att kunna undvika många otrevliga situationer.

Detta kommer bland annat att minimera risken att bli misstänkt för att ha olagligt ha försökt att föra in receptbelagd medicin, eller ännu värre, åtalas för smuggling av narkotikaklassade läkemedel!

Förutom att det hela kan komma att resultera i att du missar din avgång kan du även komma i klammeri med rättvisan. Tyvärr saknas det idag officiella protokoll över vad du får och inte får föra in i ett land när det kommer till mediciner. 

Just därför har du som individ ett stort ansvar för att undersöka och informera dig om vad som gäller för de mediciner du ämnar föra in, eftersom det är du och ingen annan som kommer att ställas till svars för det hela.

Tänk på följande när du skaffar ett läkemedelsprotokoll

Du kan skaffa ett läkemedelsprotokoll från en rad tjänster vilka finns att tillgå på nätet. För att undersöka om du faktiskt kan använda dig av läkemedelsprotokoll behöver du först kontakta landets ambassad eller myndigheter för att få reda på vad som gäller.

Vid kontakt med ambassaden behöver du uppge vilken typ av medicin som du planerar att införa, inklusive en sammanställning över samtliga mediciner, tillsammans med respektive originalförpackning, etikett och läkarens underskrift.

Vår erfarenhet är att nästa samtliga länder runt om i världen godtar detta förfarande. När det kommer till kritan behöver du kunna styrka att den eller de läkemedel som du har i bagaget är avsedda för självmedicinering på grund av en underliggande sjukdom.

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

Förvaring av din medicin när du flyger

I samband med flygresan är det ytterst viktigt att förvara medicinen på rätt sätt. Detta säkerställer både att dina läkemedel inte kommer till skada men även att du har dessa nära till hands om du skulle behöva det vill säga.

Detta gäller exempelvis för diabetesmedicin som du behöver ha åtkomst till, särskilt om du flyger långa sträckor. Oavsett vad så ska du aldrig checka in dina läkemedel eftersom du kan hamna i en prekär situation om ditt flyg skulle bli försenat!

Som redan nämnts flera gånger tidigare ska du alltid packa ned din medicin i originalförpackning för att undvika frågor och misstänksamhet i samband med den obligatoriska säkerhetskontrollen.

Genrebild över diabetesmedicin med tillhörande kit

Hur mycket medicin är det tillåtet att ha med sig?

När det kommer till mängden medicin som du får ha med dig in på flygplan skiljer sig det hela på om det land som du lyfter från befinner sig inom eller utanför EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om du reser från ett land som för närvarande befinner sig inom EES får du i regel ta med dig medicin som motsvarar förbrukning under 12 månader. För länder utanför EES är den tillåtna mängden medicin betydligt mindre.

I skrivande stund får du ha med dig medicin som motsvarar en förbrukning under 3 månader. Detta innebär att om du reser utanför EES kommer du att kunna ta med dig betydligt mindre medicin jämfört med länder inom EES.

Vad gäller för narkotikaklassade läkemedel?

När det kommer till narkotikaklassade läkemedel inkluderas men begränsas dessa till sömnmedel, vissa typer av smärtstillande medel, inklusive mediciner, ämnade att behandla mentala tillstånd som ADHD.

Medan vissa länder har betydligt mer liberala lagar för narkotikaklassade läkemedel kan andra destinationer som du planerar att resa till att likställa dessa med narkotika. Detta kan därför komma att försätta dig i en ytterst prekär situation!

Om du är osäker på om din medicin innehåller narkotikaklassade ämnen, inklusive den förteckning som medicinen tillhör, rekommenderar vi dig att kontrollera det hela via Läkemedelsverkets register - utan extra kostnad.

Tips för att flyga smidigt med dina mediciner

För att du ska kunna flyga så smidigt som möjligt med dina mediciner kommer vi nedan att redogöra för några enkla men ytterst användbara tips för att slippa strul i samband med säkerhetskontrollen:

Planering är avgörande

För att undvika onödig stress och ångest nära inpå din flygresa är det viktigt att planera hur mycket medicin du behöver för att kunna behandla din åkomma under tiden som du befinner dig på resande fot.

Du bör även överväga att packa ned lite extra medicin i handbagaget ifall något oförutsett skulle hända. Undersök även om destinationen som du flyger till erbjuder möjlighet att införskaffa snarlika mediciner om du skulle bli av med den medicin som du packat ned!

Förvara medicinerna separat

En annan rekommenderad åtgärd är att försöka förvara dina mediciner separat, förslagsvis i en mindre väska som du packar ned i handbagaget. Det hela kommer göra det enklare att låta säkerhetspersonalen inspektera innehållet än att behöva gräva igenom hela väskan.

Föregående är även att föredra eftersom du kommer enklare kunna komma åt dina mediciner, samtidigt som du förblir organiserad. Särskilt viktigt är det om du behöver dosera flera mediciner på en och samma gång.

Ta kontakt med flygbolagets anställda

Skulle ditt nuvarande medicinska tillstånd kräva särskilda åtgärder är det viktigt att meddela flygbolaget i förväg. Det är sällan en god idé att notifiera flygbolaget om det hela alldeles för nära inpå avgång.

Vissa läkemedel kan komma att kräva assistans i samband med dosering. Reser du på egen hand kommer du således att behöva assistans från kabinpersonalen för att det hela ska gå smidigt till.

Ha dokumentation nära till hands

När du tar med dina läkemedel rekommenderas du uteslutande (som redan nämnts) att ta med dessa i originalförpackning. Helst ska du även sikta på att även ha med ett så kallat läkemedelsprotokoll.

Skulle de kräva ytterligare dokumentation för att styrka det hela är det en god ide att komplettera det hela. Tumregeln är att ju mer dokumentation du har som styrker det faktum att medicinen är avsedd för dig och ingen annan, desto mindre risk att drabbas av oegentligheter.

Avslutande reflektioner

När det kommer till att flyga med mediciner kan det hela flyta på utan några som helst problem. Likaså kan det hela komma att förvandlas till en mardröm, framför allt om du skulle fastna i säkerhetskontrollen där din medicin (i värsta fall) omhändertas.

I många fall kan du undvika obehagliga och otrevliga överraskningar genom att både planera och organisera dig. Samtidigt behöver du ta hänsyn till det regelverk som gäller på din slutdestination.

Genom att läsa på om vad som gäller kommer du att kunna ha med dig dina nödvändiga mediciner utan att behöva oroa dig för att bli av med dessa i samband med säkerhetskontrollen!

Tumregeln är att alltid rådgöra med ambassaden eller myndigheten för den destination som du flyger till och undvika att förlita dig på inofficiella källor eftersom dessa ofta är föråldrade och missvisande!

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror