Kontrollera ersättning

IATADX

Sök kompensation hos Danish Air Transport vid flygstörningar

En av de värsta sakerna som du kan råka ut för som resenär är att bli varse om att din avgång med Danish Air Transport från försenats kraftigt, eller i värsta fall, blivit inställd helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 902 recensioner

Skulle ovanstående inträffa står AirAdvisor redo att hjälpa dig hävda din rätt som resenärer. Vi har hjälpt över 240 000 resenärer att söka ersättning och kompensation. Klicka bara på knappen nedan så hjälper vi dig att komma igång med sin ansökan!

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: December 08, 2023

Rättigheter som resenär hos Danish Air Transport vid försenade och inställda avgångar

Enligt EU-261 direktivet gäller följande vid försenade och inställda avgångar:

 • rätt att söka ersättning hos Danish Air Transport upp till 7 000 kr (€600) utan hänsyn till biljettpriset
 • omfattar alla försenade och inställda avgångar hos Danish Air Transport upp till 6 år
 • Inkluderar även inställda avgångar med en försening på mer än 3 timmar.

Vilka steg ska jag vidta vid Danish Air Transport förseningar och inställda avgångar?

 • Ta reda på varför din avgång med Danish Air Transport blivit försenad eller inställd.
 • Spara alla relevanta underlag vilka styrker att du skulle rest med Danish Air Transport.
 • Hävda din rätt hos Danish Air Transport om kostnadsfria måltider och förtäring.
 • Få ett preliminärt besked gällande ersättning med vårt online verktyg.
 • Acceptera aldrig några resekuponger på flygplatsen (DX) från Danish Air Transport.

Vi rekommenderar dig även att använda vårt online verktyg för att preliminärt räkna ut hur mycket i ersättning som du har rätt till hos Danish Air Transport!

man sover och väntar på sitt flyg

Vilka punkter måste uppfyllas för att beviljas ersättning hos Danish Air Transport?

För att du ska kunna söka ersättning i samband med försenade och inställda avgångar måste ditt ärende omfatta åtminstone en av följande punkter:

 • Inställt flyg: Om din avgång beror på en händelse som tillskrivs Danish Air Transport ansvar.
 • Försenat flyg: Om ditt flyg med Danish Air Transport visat sig vara försenad med minst 3 timmar.
 • Inställda flyg: Om Danish Air Transport ställer in flyget utan att informera dig minst 14 dagar i förväg.
 • Överbokade flyg: Om du nekas att gå ombord på flyget på grund av överbokning.
 • Missat anslutningsflyg: Om du anländer minst 3 timmar försenad på grund av en missad anslutning med Danish Air Transport.

Extraordinära händelser befriar Danish Air Transport från att behöva betala ut kompensation vid inställda flygturer

I regel kommer Danish Air Transport undan med att behöva betala kompensation vid inställda avgångar i samband med så kallade "extraordinära händelser". Det hela lämnar dock en del utrymme för spekulation, eftersom "extraordinära" är ett förhållandevis vagt begrepp inom sammanhanget.

I regel anses alla händelser fall inom den "extraordinära"-kategorin om dessa anses falla utanför Danish Air Transport kontroll. Ett av de mest konkreta exempel på dessa händelser återspeglas av dåliga väderförhållanden.

Låt AirAdvisor undersöka hur mycket ersättning du kan söka.Undersök om din avgång kvalificerar sig för ekonomisk ersättning

Policy för återbetalning av flygbiljetter hos Danish Air Transport

För att undvika förvirring behöver du vara införstådd med att "kompensation" inte är samma sak som "återbetalning". Enligt lag har du teoretiskt sett rätt bill både kompensation men även återbetalning av flygbiljetterna i samband med inställda Danish Air Transport avgångar.

I regel skall återbetalning av biljetter ske i samma valuta som användes i samband med bokningen. Skulle Danish Air Transport välja att genomföra återbetalning i en annan valuta riskerar du att erhålla en mindre summa på grund av konverteringskursen.

Skulle Danish Air Transport erbjuda dig att ombokas till en annan avgång, där ankomsttiden ligger inom samma tidsspann, är du tvungen att acceptera erbjudandet, såvida du inte vill risker att gå miste om din kompensation och återbetalning av biljetten i helhet.

Erhåll upp till 7 000 kr (€600) i samband med flygstörningarKontrollera vad som gäller i ditt fall!

Kompensation vid en försenad avgång via Danish Air Transport

Likt andra flygbolag, har Danish Air Transport stor fokus på tidsschema. Tyvärr är flygstörningar något som är praktiskt taget omöjligt att undvika, något som innebär att även Danish Air Transport tenderar att emellanåt drabbas av det hela.

När du flyger inom eller från EU-/EES skyddas du av den så kallade EU 261-förordningen vilka bland annat berättigar dig med ersättning i samband med en flygförsening. Som högst kan du begära upp till 7 000 kr (€600), något som dock förutsätter att avgången försenats med minst 3 timmar.

Undantagsvis är det inte möjligt att hålla Danish Air Transport ansvariga för det inträffade och förseningen anses bero på "extraordinära händelser". I dessa fall kommer du tyvärr att bli utan ersättning eftersom lagen befriar Danish Air Transport från att behöva ersätta resenärerna.

Det ska dock understrykas att "extraordinära händelser" är ofta föremål för diskussion. Dock inkluderar några av de vanligaste kraftiga väderförhållanden, samtidigt som tekniska fel, strejker, m.fl.

Är det rekommenderat att acceptera Danish Air Transport resekuponger som ersättning för en flygförsening?

När det kommer till resekuponger är det lätt för intet ont anande resenärer att falla i fällan och acceptera dessa som ersättning för en flygförsening. Detta är något som vi starkt avråder dig från att göra eftersom det i regel exkluderar dig från rätten till att söka ersättning.

Danish Air Transport är väl medvetna om att resekuponger är betydligt mer billigare än att kompensera resenärer upp till flera tusen kronor för det inträffade. I de flesta fall kommer du behöva underteckna ett dokument där du även avstår från rätten till ersättning.

Var därför uppmärksam på detta och undvika att signera några dokument överhuvudtaget, vare sig de presenteras i samband med utdelningen av resekuponger eller ej utan att faktiskt förstå vad du egentligen samtycker till.

 flicka kontrollera hennes ersättning på den bärbara datorn

Hur länge kan jag vänta med att söka ersättning hos Danish Air Transport?

När det kommer till ditt yrkande på ersättning hos Danish Air Transport rekommenderas du i regel att lämna in din begäran praktiskt taget omgående. Ju snabbare du lämnar in ditt yrkande på ersättning, desto högre chans att få igenom det hela.

Generellt sett kommer din ersättningsnivå att avgöras av flera lokala bestämmelser. Detta gäller för övrigt både det land som ditt flyg lyfter ifrån men även det land som din avgång förväntas landa på.

I många fall kan du vänta med att lämna upp ditt ersättningsanspråk ända upp till 6 år! Detta är dock något som vi inte rekommenderar, framför allt när det kommer till Danish Air Transport. Istället är det alltid bättre att agera omgående och undvika att förhala det hela.

Om du vill läsa mer om hur du går tillväga för att begära ersättning vid förseningar med Danish Air Transport, men även hur du begär ersättning, rekommenderar vid dig att spana in närmare följande artikel.

Ersättning med Danish Air Transport baserat på EU 261-direktivet

När det kommer till ersättning per resenär hos Danish Air Transport har du enligt EU 261 rätt till följande:

 • Upp till 3 000 kr (€250) för avgångar med en flygsträcka kortare än 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) för avgångar inom EU med en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) för internationella avgångar med en flygsträcka längre än 3 500 km.

Vi rekommenderar dig att använda vårt kostnadsfria verktyg för att beräkna hur mycket ersättning som du (preliminärt) har rätt till.

Har du drabbats av en flygstörning de senaste 36 månaderna? Då kan du ha rätt till kompensation ända upp till 7 000 kr (€600)!Kontrollera din rätt till det hela redan idag!

Hur mycket kan jag söka i ersättning från Danish Air Transport baserat på flygsträckan?

För att du ska få en uppfattning gällande din ersättning från Danish Air Transport baserat på den aktuella flygsträckan kommer vi nedan att illustrera det hela med några genuina exempel:

 • Göteborg till London: Om följande avgångar återspeglas av en försening med mer än 3 timmar, kommer du att berättigas en ersättning upp till 3 000 kr (€250). Detta eftersom den officiella flygsträckan mellan Göteborg och London är 1 037 km, samtidigt som ditt flyg avgår från Sverige (EU-medlen).
 • Göteborg till Doha: Väljer du istället att flyga från Göteborg med slutdestination Doha, kommer du att berättigas en ersättning som uppgår till 7 000 kr (€600). Detta i och med att du flyger från Sverige (EU-land), varav flygsträckan är längre än 3 500 km (4 758 km km).
 • Göteborg till Berlin: Skulle du välja att avresa från Göteborg med slutdestination Berlin, kommer du att utebli från ersättning om förseningen är kortare än 3 timmar. Detta då flygsträckan mellan städerna är kortare än 1 500 km (583 km).

Vanliga frågor kring ersättning och kompensation hos Danish Air Transport

Vilka steg behöver du vidta i samband med en inställd avgång via Danish Air Transport?

Till att börja med behöver du först och främst ta reda på den bakomliggande orsaken till den inställda flygrutten. Det enklaste sättet är att identifiera en av Danish Air Transport anställda på flygplatsen, alternativt använda dig av de kommunikationskanaler som tillhandahålls. Därefter är det viktigt att spara all dokumentation relaterat till avgången med Danish Air Transport. Det hela omfattar bland annat bokningsbekräftelse, kvitton, boardingkort etc. Sist men inte minst behöver du kontakta AirAdvisor och låta oss driva ärendet vidare åt din räkning.

Hur många timmar behöver förseningen vara för att ha rätt till ersättning via Danish Air Transport?

Förseningen måste återspeglas av minimum 3 timmar för att du ska ha rätt till ekonomisk kompensation. Skulle den aktuella förseningen vara kortare kommer du enligt EU-förordning 261 sakna rätt till kompensation. För att bestämma den kompensation som du har rätt till måste du först nå din slutdestination. Du kan enkelt kontrollera huruvida din avgång med Danish Air Transport faktiskt kvalificerar sig för ersättning med vår verktyg.

Hur stor kompensation har du rätt att kräva vid en försening via Danish Air Transport?

I samband med en flygrutt som lyfter inom den europeiska unionen, varav den totala flygrutten anses inte överstiga 1 500 km, har du lag rätt till kompensation med upp till 3 000 kr (€250). Vänligen notera att det hela gäller per varje medresenär. För att kvalificera dig för en ersättning som uppgår till 5 000 kr (€400) måste ditt flyg avgå från EU, samtidigt som den totala flygsträckan behöver överstiga minst 1 500 kilometer. När det kommer till internationella vilka återfinns inom ett spann på 1500 - 3 500 km, har du rätt att söka kompensation med upp till 3 000 kr (€250) - per resenär. Maximalt kan du söka upp till 7 000 kr (€600) för alla avgångar längre än 3 500 km.

Hur gör jag för att söka ekonomisk kompensation i samband med en försenad avgång via Danish Air Transport?

Skulle din avgång försenas eller avbokas kommer AirAdvisor att vara ditt stöd när det kommer till begäran av ekonomisk kompensation för det inträffade. Vi har ett gediget team av experter som står redo att hjälpa dig söka kompensation för det inträffade. Om du drabbats av en försening via Danish Air Transport rekommenderar vi dig att inte spilla tid, utan kontakta oss omgående för mer information om hur du går vidare.

Hur länge kommer jag att få vänta på ersättningen från Danish Air Transport i samband med försening?

Baserat på EU 261-direktivet är Danish Air Transport juridiskt skyldiga att betala ut din berättigade ersättning inom en månad. Vi behöver dock betona det faktum att du i regel kommer behöva finna dig i att vänta betydligt lägre än så. Vår erfarenhet är att ersättning från Danish Air Transport tenderar att kräva uppemot 2-3 månader innan du ser röken av pengarna. Kom ihåg även att fördröjningen kan vara en medveten strategi på att trötta ut dig och helt enkelt få dig att glömma din rätt till kompensation i samband med föreningar!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Danish Air Transport (DAT)-kunder

Senaste kommentarerna

Salvador från Spain (Danish Air Transport (DAT) DX 224 Inställt flyg)
October 24, 2021, 8:50 am

19 Oct 2021, DX224 Flight was cancelled due to a technical issue ( Pilot informed us to leave the plane and comeback to the terminal) . I needed to arrive to Kaajani before 18:00 in order to have a business meeting and such a scenario was not any more feasible. ( I had to spend more than 6 hours in the airport without knowing the option we had) I had then to initiate my travel back home, and spend the night in an airport hotel (not payed buy DAT). So I claim: a compensation due to the cancellation, the refund of the hotel (144€) and the refund of my DAT ticket ( 382,72€)

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror