Kontrollera ersättning
Jettime

IATAJO

ICAOJTD

Jettime: Kompensation och återbetalning vid försenat eller inställt flyg

Jettime har under det senaste året fått motta en del kritik, framför allt i de svenska medierna. Detta härleds framför allt till att flygbolaget inte gått med på de ersättningsanspråk som resenärer yrkat på.

Under året drabbades 100-tal svenska resenärer av försenade och inställda avgångar med den kritiserade flygbolaget Jettime. Detta har i sin tur resulterat i ett 10-tal anmälningar hos Allmänna reklamationsnämnden - ARN.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 194 recensioner

Den senaste episoden med försenade avgångar hos Jettime ägde rum när ett 10-tal svenska resenärer som skulle flyga från Gran Canaria till Umeå under mars månad blev föremål för en kraftig försening på över 12 timmar!

Har du också drabbats av en försenad eller inställd avgång med Jettime? I sådana fall kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600). Vi på AirAdvisor har hanterat mer än 260 000 ersättningsanspråk, från mer än 200 000 resenärer som erhållit över 700 miljoner kr (€60 miljoner) i ersättning!

Jettime: När har du rätt till ersättning vid försenade, inställda och överbokade flyg?
Anton Radchenko
Den här artikeln har granskats av en licensierad advokat, Anton Radchenko, för att garantera noggrannhet. Detta är endast i informationssyfte.
Senast uppdaterad: June 27, 2024

Alan Wilson Photo: https://www.flickr.com/photos/ajw1970/

Vilka är dina rättigheter hos Jettime enligt EU 261/2004?

Baserat på EU 261/2004 direktivet kommer du som svensk resenär att ha betydligt större rättigheter när det kommer till ersättning än när du jämförelsevis flyger med flygbolag som ligger utanför EU-jurisdiktionen.

Innan du skickar iväg din reklamation måste du dock säkerställa att du uppfyller de grundläggande punkterna för att ha rätt till ersättning. Nedan har vi sammanställt en kort lista över de punkter som du måste uppfylla för att ha rätt till ersättning hos Jettime:

 1. Din försening med Jettime måste vara minst 3 timmar eller högre.
 2. Du kan bara söka ersättning för flygstörningar från och med 2018.
 3. Din avgång ska ha lyft från en flygplats som återfinns inom EU.
 4. Du får inte anses har bidragit - direkt eller indirekt - till flygstörningen.
 5. Din försening får inte bero på några extraordinära omständigheter.

passagerare som väntar på flygplatsen

Ersättning vid försenade avgångar med Jettime

När det kommer till din ersättning vid försenade avgångar bestäms den av hur länge förseningen varat och den aktuella flygsträckan. Du kan som maximalt erhålla en ersättning på 7 000 kr (€600) per resenär.

Nedanstående tabell beskriver kortfattat de olika ersättningsnivåerna, vilka gör det enklare att få en bättre överblick gällande vad du kan förvänta dig när du bestämmer dig för att söka ersättning för din flygstörning hos Jettime!

Flygsträcka

Flygrutt

Försening

Ersättningsnivå

Kortare än 1 500 km

t.ex. Stockholm - Frankfurt

Mer än 3 timmar

3 000 kr (€250)

1 500 - 3 500 km

t.ex Göteborg - Aten

Mer än 3 timmar

4 500 kr (€400)

Längre än 3 500 km

t.ex Östersund - Nicosia

Mer än 3 timmar

7 000 kr (€600)

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Ersättning vid inställda avgångar med Jettime

När det kommer till inställda avgångar skiljer sig inte ersättningsnivåerna över huvud taget, utan förblir praktiskt taget samma. Dock slipper du förhålla dig till tiden, utan det enda som räknas är den planerade flygsträckan.

Nedan redogör vi kortfattat för de olika ersättningsnivåerna som du kan räkna med för att du enklare ska få en bättre förståelse för vad du kan förvänta dig baserat på din inställda avgång med Jettime.

Flygsträcka

Flygrutt

Ersättningsnivå

Kortare än 1 500 km

t.ex. Stockholm - Frankfurt

3 000 kr (€250)

1 500 - 3 500 km

t.ex Göteborg - Aten

4 500 kr (€400)

Längre än 3 500 km

t.ex Östersund - Nicosia

7 000 kr (€600)

en tjej som kollar sin ersättning i mobiltelefonen

Ersättning från Jettime enligt EU 261

Eftersom Jettime har sitt huvudkontor i Danmark, samtidigt som landet är ett medlem av den europeiska unionen, gäller således EU 261-direktivet. Detta förutsätter dock att din avgång försenats med minst 3 timmar.

Skulle Jettime erbjuda dig en alternativ avgång i samband med flygstörningar kan den totala ersättningen sjunka med hela 50%. Nedanstående tabell beskriver de olika ersättningsnivåerna som du kan ha rätt till enligt EU 261.

Försening

Flygsträcka

Ersättning

Mer än 3 timmar

Inkluderar alla flygsträckor, oavsett längd

Ingen rätt till ersättning

Kortare än 3 timmarMer än 1500 km

3 000 kr (€250)

1 500 km - 3 500 km

4 500 kr (€400)

Inom EU-/EES och överstiger 1 500 km.

4 500 kr (€400)

Mellan 3 - 4 timmar

Avgår från EU-/EES till en flygplats utanför EU-/EES samtidigt som flygsträckan överstiger 3 500 km.

3 500 kr (€300)

Mer än 4 timmar

Avgår från EU-/EES till en flygplats utanför EU-/EES samtidigt som flygsträckan överstiger 3 500 km.

7 000 kr (€600)

Följande krävs när du söker ersättning hos Jettime

För att du ska kunna begära ersättning från Jettime behöver du få med nödvändiga underlag. Nedan kommer vi att redogöra för de mest väsentliga delarna som du förväntas att skicka med ditt ersättningsanspråk till Jettime.

Legitimationshandling

Eftersom du måste bevisa att du faktiskt har rätt till ersättningen behöver du även få med en kopia på din legitimationshandling. Vi rekommenderar dig att alltid skicka med en papperskopia på ditt pass, som för övrigt måste vara giltig vid tiden som du skickar in ersättningsanspråket. 

Glöm inte heller att om du har ett nytt pass måste du få med både sidan med profilbild och den sida där din underskrift finns. Om du inte har ett pass brukar det även fungera fint att skicka med en kopia av ditt körkort.

Boardingkort

Du behöver även ta en papperskopia på ditt boardingkort, förutsatt att en sådan utfärdats vill säga. Detta ska tilläggas gäller för både digitala boardingkort som utfärdas via exempelvis Jettime mobilapp eller en utskriftsbar kopia som du erhållit till din e-post.

Om du ansöker om andra medresenärer som funnits med på din bokning behöver du även få med respektive bokningsbekräftelse för var och en av dessa. Detta är för övrigt något som många resenärer tenderar att missa när de söker ersättning hos Jettime.

clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Bokningsbekräftelse

Du förväntas även skicka med en papperskopia på din bokningsbekräftelse. Detta ska du ha mottagit i samband med betalning. Bokningsbekräftelsen krävs för att Jettime ska kunna identifiera din avgång.

Precis som för boardingkort behöver du även få med bokningsbekräftelsen för var och en av dina medresenärer. Kom ihåg att papperskopian måste vara läsbar för att undvika onödiga kompletteringar och dröjsmål.

Extraordinära omständigheter befriar Jettime från ansvar

När det kommer till begreppet ”extraordinära omständigheter" används det flitigt av Jettime i samband med flygstörningar. Oavsett om det handlar om försenade eller inställda avgångar är flygbolagen benägna att dra fram ”extraordinära omständigheter"-kortet.

Detta har en enkel förklaring, nämligen att Jettime slipper ersätta dig för det uppkomna, förutsatt att flygbolaget kan bevisa att flygstörningen inträffade på grund av "extraordinära omständigheter".

Nedan kommer vi kortfattat redogöra för några av de vanligaste former av "extraordinära omständigheter" som du förr eller senare kommer att behöva förlika dig med när du reser med flyg:

 • Kraftigt regn, snö, åska, dimma samt andra snarlika väderfenomen.
 • En flygstrejk som initierats av flygledningen på flygplatsen.
 • Oroligheter i form av potentiella terroristattacker och andra hotbilder.
 • Kollisioner med djur, fåglar och andra former av främmande föremål.
 • Naturkatastrofer av olika slag såsom tsunami, vulkanutbrott m.fl.

mångfärgade resväskor staplade på varandra

Jettime avboknings- och ombokningsskydd

Jettime har en av- och ombokningsskydd som erbjuder dig som resenär en högre flexibilitet, samtidigt som den kommer med en rad fördelar vilka sällan ingår i din hemförsäkring. Härnäst kommer vi att redogöra kortfattat för vad som gäller:

 • Öppet köp i 90 dagar: När du bokar din flygresa med Jettime 180 dagar innan avresa kommer du att ha rätt att ändra eller avboka din flygresa under perioden för öppet köp.*
 • Gratis ombokning: Hos Jettime har du möjligheten att boka om din flygresa en gång utan extra kostnader fram till 30 dagar innan planerad avresa. 
 • Pengarna tillbaka: Om du behöver avboka din flygresa med Jettime för att du drabbats av en sjukdom kommer du att få tillbaka pengarna. *

* När du väljer att av- och omboka din flygresa med Jettime kommer pengarna att återbetalas minus beloppet som debiteras för avbeställningsförsäkring, inklusive administrationsavgift i form av 200 kr per resenär.

Varför är vi på AirAdvisor din ideala samarbetspartner?

Om du fortfarande tvekar inför att låta oss på AirAdvisor driva ditt ersättningsärende medan du får ägna dig åt betydligt mer intressanta och meningsfulla aktiviteter kommer vi nedan att redogöra för varför vi utgör den ideala samarbetspartnern:

 • Vi kan uppvisa en imponerande framgångsgrad gällande ersättningsanspråk på 98%.
 • Du slipper att involvera dig personligen i processen eftersom vi tar hand om allt.
 • Vi kommer endast att debitera dig en symbolisk summa om vi lyckas med uppdraget.
 • Får inte du betalt för din flygstörning kommer inte heller vi att få betalt för vårt arbete.
clouds
bubble
Behöver du hjälp med ett återbetalningskrav?

Ange dina flyguppgifter och skicka in ditt anspråk under mindre än 3 minuter - helt riskfritt.

Vanliga frågor

Hur lång tid behöver jag vänta på min ersättning från Jettime?

Den tid som du får vänta på ersättning från Jettime beror främst på hur många ärenden som flygbolaget hanterar för närvarande. I de fall då många resenärer ansöker om ersättning kan du behöva vänta upp till flera månader!

Kommer mina medresenärer att ha samma rätt till ersättning hos Jettime?

Ja, dina medresenärer har samma rättigheter som du själv när det kommer till ersättning. Skulle det inträffa att Jettime beviljas ett ersättningsanspråk på maximalt 7 000 kr (€600), kommer var och en av dina medresenärer att ha rätt till ett likvärdigt ersättningsbelopp!

När måste jag ordna med övernattning om min avgång med Jettime blir inställd?

I de fall då din avgång med Jettime blir inställd, samtidigt som det hela äger rum efter ordinarie kontorstid, kommer du att behöva ordna med övernattning på egen hand. Du kommer dock att få tillbaka dina pengar - förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto.

Hur tar jag reda på hur många timmar min avgång med Jettime försenats?

Det kan vara ganska svårt att ta reda på hur länge din avgång med Jettime försenats helt enkelt eftersom flygbolaget sällan skyltar med denna information. När du överlåter ditt ärende till AirAdvisor kommer vi att ha åtkomst till alla data gällande förseningen med Jettime.

Har jag rätt till ersättning från Jettime om min flygresa betalas av någon annan?

Ja, du har rätt till ersättning från Jettime även om din flygresa finansierats av någon annan. Det ska dock nämnas att ditt namn måste stå på flygbiljetten om du ska kunna driva igenom dina ersättningsanspråk!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror