Kontrollera ersättning
LOT Polish Airlines

IATALO

ICAOLOT

LOT Polish Airlines: Dina rättigheter gällande ersättning vid försenade och inställda avgångar

Har du råkat ut för en försenad eller inställd avgång med LOT Polish Airlines? Då kan du ha rätt till ersättning med upp till 7 000 kr (€600) - per medresenär!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 285 recensioner

Låt oss på AirAdvisor göra det vi är bäst på - nämligen att driva dina anspråk medan du får ägna dig åt mer meningsfulla aktiviteter!

Så här fungerar tjänsten

Skicka in din ansökan

Det tar bara några minuter att fylla i din ansökan! På så sätt kan du få reda på din preliminära Finnair ersättning inom endast några minuter.

Vi kämpar för dina rättigheter

Våra experter kommer i detalj att kontrollera din rätt till ersättning, kontakta flygbolagen, men även verka i samråd med berörda myndigheter.

Erhåll din kompensation

När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig via din valda betalmetod.

LOT Polish Airlines: Dina rättigheter gällande ersättning vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: April 15, 2024

Det gångna året kommer knappast gå till historien som en av de mer lyckade för LOT Polish Airlines. Förutom att ha nekat resenärer att gå av flygplanet har LOT även hamnat på den mytomspunna svarta listan hos Råd & Rön!

Om du inte känner till den svarta listan från Råd & Rön återspeglas det hela som en klassiker där du hittar bland annat flygbolag som struntar att ersätta sina resenärer vid förseningar och inställda avgångar, trots beslut från den Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

"Tyvärr toppar LOT vår lista när det kommer till ärenden där flygbolaget struntat i att ersätta svenskar i samband med försenade och inställda avgångar. Med andra ord har de lämnat resenärer i sticket utan att de fått den ersättning som de faktiskt har rätt till." säger Daniel Kjellberg - Chefredaktör hos Råd & Rön.

Dina rättigheter hos LOT Airlines enligt EU 261/2004

Enligt EU-direktivet 261/2004 har du rätt till ersättning om din avgång med LOT Airlines försenats med 3 timmar eller mer. Ersättningen kan variera där det högsta beloppet kan uppgå till 7 000 kr (€600) - per resenär.

Viktiga punkter att ha i åtanke:

 • Din LOT Airlines-flyg måste ha försenats med minst 3 timmar.
 • Dina ersättningsanspråk måste avse avgångar från 2018 och senare.
 • Din avgång måste ha varit schemalagd för att avgå från en EU-flygplats och kan omfatta vilket flygbolag som helst; alternativt anländer till en EU-flygplats med ett EU-flygbolag.
 • Förseningen måste bero på LOT Airlines och inte på extraordinära omständigheter.
 • Ersättningen kommer att vara proportionell med den planerade flygsträckan.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Ersättning vid flygförseningar med LOT Polish Airlines

En genrebild över en LOT Embraer 190 på Leeds Bradford Airport 2020

När det kommer till ersättningsnivåer från LOT Airlines i samband med försenade avgångar är det framför allt väntetiden och flygsträckan som används som underlag. Som högst kan du dock erhålla upp till 7 000 kr (600).

Vi är medvetna om att ersättningsnivåerna kan vara missvisande och förvirrande för gemene man. Just därför har vi tagit fram en överskådlig tabell som redogör för de olika ersättningsnivåerna i samband med försenade avgångar hos LOT Airlines:

Flygsträcka

Flygrutt

Försening

Ersättning

Under 1 500 km

t.ex. Stockholm - Budapest

> 3 timmar

3 000 kr (€250)

1 500 - 3 500 km

t.ex Göteborg - Madrid

> 3 timmar

4 500 kr (€250)

Över 3 500 km

Luleå - Nicosia

> 3 timmar

7 000 kr (€600)

För att du ska ha rätt till ersättning i samband med förseningen behöver du även ta reda på vad som förorsakat det hela. Därför kommer vi nedan att redogöra för när du har rätt och när du inte har rätt till ersättning från LOT Polish Airlines i samband med försenade avgångar!

Du har rätt till ersättning vid förseningar med LOT Polish Airlines om

 • Du har anlänt till din destination med en försening på mer än 3 timmar.
 • LOT Airlines kan hållas ansvarigt för förseningen. Situationer som den polska flygbolaget kan hållas ansvarigt inkluderar b.la:
  • Tekniska problem med planet. Dessa tekniska problem kan bero på underlåtenhet att underhålla flygplanet
  • Flygbesättningen strejkar utan att meddela det. En sådan strejk kan till exempel ha orsakats av ett plötsligt besked om en kommande omorganisering inom bolaget
 • Följande måste uppfyllas för själva flygresan:
  • Du lyfter från EU eller
  • Flygresan avverkas inom EU eller
  • Flygplanet landade i EU

Du har inte rätt till ersättning vid förseningar med LOT Polish Airlines om

 • Du har anlänt till din destination med en försening på mindre än 3 timmar
 • LOT Airlines kan inte hållas ansvarigt för den inträffade förseningen i samband med följande situationer:
  • Väderförhållanden
  • Naturkatastrofer
  • Politisk osäkerhet
  • Krig
  • Säkerhetsincidenter
  • Strejk hos flygledningen
  • Planerade strejker hos LOT-anställda

flygplats med vy över flygplan

Ersättning vid inställda flyg med LOT Polish Airlines

När din avgång med LOT Polish Airlines blir inställd kommer du i likhet med försenade avgångar att kunna begära ersättning för det inträffade. Precis som vid förseningar uppgår ersättningsbeloppet till maximalt 7 000 kr (€600).

Den huvudsakliga skillnaden är att inställda avgångar inte tar hänsyn till själva tiden som du fått vänta på din nästa avgång. Istället baseras det hela uteslutande på den flygsträcka som skulle avverkas. 

Följande tabell illustrerar övergripande de olika ersättningsnivåerna:

Flygsträcka

Flygrutt

Ersättning

Upp till 1 500 km

t.ex. Stockholm - Tallinn

3 000 kr (€250)

Mellan 1 500 till 3 500 km

t.ex. Göteborg - Lissabon

4 500 kr (€250)

Över 3 500 km

Luleå - Nicosia

7 000 kr (€600)

Du har rätt till ersättning för ett inställt flyg med LOT Polish Airlines om

 • Du har blivit varse om det inställda flyget mellan 14 och 7 dagar före schemalagd avgång, samtidigt som LOT Airlines inte erbjudit en alternativ avgång:
  • Din nya avgångstid är mer än 2 timmar före den ursprungliga avgången – eller
  • Din nya ankomst till slutdestinationen är mer än 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden
 • Du har blivit varse om det inställda flyget mindre än 14 dagar före planerad avgång, samtidigt som du heller inte erbjudits en alternativ avgång
 • Du har blivit varse om det inställda flyget mindre än 7 dagar före schemalagd avgång, samtidigt som LOT Airlines erbjudit dig en alternativ avgång där:
  • Din nya avgångstid är mer än 1 timme före den ursprungliga avgången – eller
  • Din nya ankomsttid till din slutdestination överstiger 2 timmar i jämförelse med den ursprungliga ankomsttiden
 • Följande måste uppfyllas för själva flygningen:
  • Flygresan avverkas inom EU
  • Flygplanet avgår från EU
  • Flygplanet landar i EU

Du har inte rätt till ersättning för ett inställt flyg med LOT Polish Airlines om

 • Du har meddelats om avbokningen mer än 14 dagar i förväg
 • Du har meddelats om avbokningen mellan 2 veckor och 7 dagar före planerad avgång och du har erbjudits en ombokning av resan där:
  • Din nya avgångstid är mindre än 2 timmar före den ursprungliga avgången - eller
  • Din nya ankomst till slutdestinationen är mindre än 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden
 • Du har meddelats om det inställda flyget mindre än 7 dagar före planerad avgång samtidigt som du har erbjudits att ombokas på en annan avgång där:
  • Din nya avgångstid är kortare än 1 timme före den ursprungliga avgången – eller
  • Din nya ankomst till din planerade slutdestination är kortare än 2 timmar än den ursprungliga ankomsttiden

en man på flygplatsen

Ersättning från LOT Polish Airlines enligt EU 261

När du flyger med LOT Airlines har du enligt EU 261 rätt att begära ersättning när din avgång försenats med tre timmar eller längre. Om du skulle drabbas av en försenad, inställd eller överbokad avgång, förutsatt att LOT Airlines tillhandahåller en alternativ avgång som i sin tur blir också försenad, kan din ersättning minska med 50%.

Tabellen nedan redogör för de ersättningsnivåer vilka gäller enligt EU-261:

Försening

Flygsträcka

Ersättningsnivå

< 3 timmar

Gäller alla flygsträckor.

Ingen ersättning

> 3 timmar< 1500 km

3 000 kr (€250)

1 500 km - 3 500 km

4 500 kr (€400)

Överstiger 1 500 km och avverkas inom EU (1).

4 500 kr (€400)

3 - 4 timmar

Överstiger 3 500 km där flyget avgår från EU vidare till en flygplats utanför EU (2)

3 500 kr (€300)

4 > timmar

Överstiger 3 500 km där flyget avgår från EU vidare till en flygplats utanför EU (3)

7 000 kr (€600)

 1. För avgångar inom EU har du rätt att begära ersättning med upp till 4 500 kr (€400).
 2. För avgångar vilka lyfter från EU men försenas 3-4 timmar till en flygplats utanför EU har du rätt att begära ersättning med upp till 3 500 kr (€300).
 3. För avgångar vilka lyfter från EU men förenas med minst 4 timmar eller längre till en flygplats utanför EU har du rätt att begära ersättning med upp till 7 000 kr (€600).

Har din avgång blivit försenad i mer än 3 timmar, alternativt blivit inställt? Ta reda på om AirAdvisor hjälpa dig driva igenom dina ersättningsanspråk.Kontrollera din avgång

LOT Airlines: Vad gäller vid nekad ombordstigning?

Överbokade flyg är något som vanligtvis inträffar när LOT Airlines sålt fler stolar än vad som finns tillgängligt. I dessa fall kommer flygbolagets kabinpersonal att först och främst försöka hitta volontärer som är villiga att byta ut sin stol mot en skälig ersättning.

För att du ska ha rätt till ersättning från LOT Airlines måste du ha nekats ombordstigning mot din vilja. Detta innebär även att du inte ska acceptera några kompromisser eller andra erbjudanden från det polska flygbolaget.

Följande punkter beskriver dina möjligheter när du nekas ombordstigning:

 1. Boka ett flyg på egen hand till din slutdestination - antingen så snart som det är möjligt eller vid ett senare tillfälle.
 2. Erhåll full återbetalning för biljetten, inklusive en returbiljett till din ursprungliga avgångspunkt.

Följande dokument krävs att söka ersättning från LOT Airlines

Innan du bestämmer dig för att söka ersättning hos LOT Airlines är det viktigt att ha följande dokument nära till hands. Notera att du inte behöver skicka in originalversionerna utan en kopia på dessa räcker gott och väl:

 • Identitetsbevis: Du behöver skicka in en kopia på en giltig identitetshandling, förslagsvis ditt pass. Detta är ett obligatoriskt steg för att LOT Airlines ska kunna styrka att du faktiskt är den person som du påstår dig vara.
 • Boardingkort: När du fått ett boardingkort tilldelade, oberoende av om det handlar om en fysisk eller digital version, behöver du tillhandahålla en kopia på detta i samband med dina ersättningsanspråk hos LOT Airlines.
 • Bokningsbekräftelse: Du kommer även att behöva skicka in en bokningsbekräftelse för att kunna styrka att du köpt din flygbiljett hos LOT Airlines samt att du skulle flyga med den specifika avgången.

Extraordinära omständigheter: När är LOT Polish Airlines ansvariga?

När en tredje part (eng. force majeure) anses vara anledningen till att din avgång försenats eller blivit inställd kan LOT Polish Airlines komma att neka dig ersättning för det inträffade. Dessa typer av situationer klassas inom sammanhanget som extraordinära omständigheter.

Några av de vanligaste typerna av extraordinära omständigheterna återspeglas i form av:

 • Extrema väderförhållanden som dimma, regnskurar eller åska
 • En flygstrejk som initierats av flygledningen eller säkerhetspersonal*
 • Politiska oroligheter som terroristhot eller hotbild mot flygplatsen
 • Naturkatastrofer, inklusive orkaner, vulkanutbrott, tornado etc.
 • Kollision med fåglar och andra typer av främmande föremål
 • Förseningar som anses ha orsakats av flygplatsens anställda

* En strejk som initierats av flygbolagens anställda klassas inte som en extraordinär omständighet!

LOT Polish Airlines återbetalningspolicy

Om du har mottagit ett meddelande från LOT om att din flygresa blivit inställt kan du själv ändra din bokning, alternativt acceptera de alternativ som flygbolaget erbjuder. Följande alternativ redogör övergripande för de alternativ som gäller:

 1. Inställda avgångar: För att ansöka om återbetalning för ditt inställda flyg behöver du fylla i formuläret på flygbolagets webbplats. Efter att dina anspråk behandlats och godkänts kommer dina pengar att återbetalas till den betalningsmetod som du använde dig av initialt för att boka flygresan.
 2. Återbetalning: Om din avgång inte blivit inställd kan du fortfarande ha rätt till återbetalning. Dock behöver du ha köpt en flygbiljett som omfattas av möjligheten till återbetalning.
 3. Avboka inom 24-timmar: Enligt LOT Polish Airways har du möjligheten att returnera din flygbiljett inom 24 timmar efter att du köpt den utan att debiteras några extra avgifter förutsatt att följande uppfylls:
 • flygbiljetten ska ha köpts via lot.com, kontaktcenter eller resebyrå*;
 • biljettnumret bör inledas med 080-;
 • återbetalningen ska lämnas in (via kontaktcenter, Facebook Messenger eller din resebyrå) upp till 24 timmar från köpet, men senast 6 timmar före flygets avgång.

* Om du köpt din biljett via resebyrå, vänligen kontakta direkt den aktuella resebyrån.

resande routist

Varför ska du välja AirAdvisor som din samarbetspartner?

Följande punkter redogör för några av de anledningar till varför just du ska välja AirAdvisor som din samarbetspartner när det kommer till att driva dina ersättningsanspråk gentemot LOT Polish Airlines:

 • Vi har en framgångsgrad på 98% när det kommer till ersättningsanspråk
 • Genom att anlita oss slipper du ödsla din tid på en massa byråkrati
 • Vi täcker alla de kostnader som kan tänkas uppstå under processen
 • Du behöver inte spendera mer än 5 minuter på att slutföra ditt anspråk
 • Om du inte får betalt kommer heller inte vi att få betalt för vårt arbete

Vanliga frågor

Hur länge måste jag vänta på ersättningen från LOT Airlines?

Enligt vår erfarenhet kan det ta allt ifrån några veckor ända upp till flera månader att erhålla din ersättning. Om LOT Airlines skulle välja att strunta i att besvara dina anspråk gällande ersättning kan det hela gå till domstol, något som i sin tur kan förlänga processen med flera år!

Har mina medresenärer samma rättigheter när vi flyger med LOT Airlines?

Ja, om dina medresenärer återspeglas på samma bokning som du själv kommer var och en av er att ha rätt till en likvärdig ersättning. Detta förutsätter dock att medresenärer har köpt en flygstol på den aktuella avgången. Som mest kan ni dock erhålla 7 000 kr (€600) var.

Måste jag ordna ett boende på egen hand när min avgång med LOT Airlines blivit inställd?

Om kundtjänsten hos LOT Airlines stängt för dagen, samtidigt som du inte lyckats bli ombokad till en alternativ avgång, behöver du hitta övernattning på egen hand. Du har dock rätt att kräva ersättning för dina utgifter i efterhand vilka uppkommit i samband med den inställda avgången.

Hur vet jag om mitt flyg med LOT Airlines försenats med mer än tre timmar?

Det är i regel svårt för gemene man att avgöra hur länge en avgång försenats. Just därför rekommenderar vi dig att kontakta oss på AirAdvisor eftersom vi förfogar över en stor mängd data som vi använder för att avgöra längden på förseningen.

Kan jag begära ersättning från LOT Airlines även om flygbiljetten finansierats av någon annan?

Ja, enligt EU 261-direktivet har du rätt till att begära ersättning i samband med försenade och inställda avgångar, även om flygbiljetten finansierats av någon annan. Detta förutsätter dock att ditt eget namn står på flygbiljetten.

 

Flight Delay Compensation Calculator
Flight Delay Compensation Calculator

Flight Delay Compensation Calculator:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med LOT Polish Airlines-kunder

Senaste kommentarerna

Lars från Sweden (LOT Polish Airlines LO 600 Försenat flyg)
October 9, 2023, 8:06 am

Tekniskt fel på flyget LO600 3/10 från Tirana och försenad avfärd medförde att jag missade anslutningsflyget LO459 3/10 i Warsawa . Skulle anlänt Köpenhamn 22.10 3/10. Ankom 9.40 4/10 med LO463 Försening tot på 11,5 tim


Alexander från United States (USA) (LOT Polish Airlines LO 27 Inställt flyg)
June 5, 2023, 1:53 am

I was supposed to leave the USA on June 2, 2023 and arrive to Krakow, Poland on June 3, 2023 (with a transfer in Warsaw, Poland on June 3, 2023). After I registered for the flight and less than 12 hours before the flight, I was notified by LOT airline that my entire flight was cancelled. As an alternative, I was offered to depart more than 24 hours later, on June 3, 2023 and fly by Finnair airline from New York, USA to Helsinki, Finland, and then from Helsinki to Krakow, Poland. My arrival time moved from June 3 to June 4. Due to the lack of other options, I chose that flight and eventually arrived in Krakow with a delay of more than 24 hours. Since my final destination in Poland was not even Krakow, but a town that is more than 120 km away from Krakow, prior to the above changes my family had arranged my pick up from the airport. As a result of the flight cancellation, my pick up time changed from June 3 to June 4, which caused additional inconvenience to my family. But what is more important, I missed the celebration of the First Reconciliation (Confession) of my godson (which took place on June 3, 2023) and missed the rehearsal of his First Holy Communion ceremony which was scheduled for the morning of June 4, 2023. The purpose of my entire trip to Poland was to be with my family during this special time. Before that, I had not seen my family for about 4 years, and it was very important for all of us to meet, prepare and celebrate these significant events together. However, this was taken from us. In addition, the delay shortened my already short vacation by 1 day.


Pankaj från Serbia (LOT Polish Airlines LO 572 Missad anslutning)
November 23, 2022, 2:33 pm

We were told that Belgrade - Warsaw flight was delayed due to closure of runway at Belgrade airport. This resulted in me missing the Warsaw - Delhi connecting flight


Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror