Kontrollera ersättning
Volotea

IATAV7

ICAOVOE

Sök kompensation hos Volotea vid flygstörningar

En av de värsta sakerna som du kan råka ut för som resenär är att bli varse om att din avgång med Volotea från VOE försenats kraftigt, eller i värsta fall, blivit inställd helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 14 159 recensioner

Skulle ovanstående inträffa står AirAdvisor redo att hjälpa dig hävda din rätt som resenärer. Vi har hjälpt över 230 000 resenärer att söka ersättning och kompensation. Klicka bara på knappen nedan så hjälper vi dig att komma igång med sin ansökan!

Så här fungerar tjänsten

Skicka in din ansökan

Det tar bara några minuter att fylla i din ansökan! På så sätt kan du få reda på din preliminära Finnair ersättning inom endast några minuter.

Vi kämpar för dina rättigheter

Våra experter kommer i detalj att kontrollera din rätt till ersättning, kontakta flygbolagen, men även verka i samråd med berörda myndigheter.

Erhåll din kompensation

När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig via din valda betalmetod.

Sök kompensation hos Volotea vid flygstörningar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: February 11, 2024

Rättigheter som resenär hos Volotea vid försenade och inställda avgångar

Enligt EU-261 direktivet gäller följande vid försenade och inställda avgångar:

 • rätt att söka ersättning hos Volotea upp till 7 000 kr (€600) utan hänsyn till biljettpriset
 • omfattar alla försenade och inställda avgångar hos Volotea upp till 6 år
 • Inkluderar även inställda avgångar med en försening på mer än 3 timmar.

Vilka steg ska jag vidta vid Volotea förseningar och inställda avgångar?

 • Ta reda på varför din avgång med Volotea blivit försenad eller inställd.
 • Spara alla relevanta underlag vilka styrker att du skulle rest med Volotea.
 • Hävda din rätt hos Volotea om kostnadsfria måltider och förtäring.
 • Få ett preliminärt besked gällande ersättning med vårt online verktyg.
 • Acceptera aldrig några resekuponger på flygplatsen (V7) från Volotea.

Vi rekommenderar dig även att använda vårt online verktyg för att preliminärt räkna ut hur mycket i ersättning som du har rätt till hos Volotea!

man sover och väntar på sitt flyg

Vilka punkter måste uppfyllas för att beviljas ersättning hos Volotea?

För att du ska kunna söka ersättning i samband med försenade och inställda avgångar måste ditt ärende omfatta åtminstone en av följande punkter:

 • Inställt flyg: Om din avgång beror på en händelse som tillskrivs Volotea ansvar.
 • Försenat flyg: Om ditt flyg med Volotea visat sig vara försenad med minst 3 timmar.
 • Inställda flyg: Om Volotea ställer in flyget utan att informera dig minst 14 dagar i förväg.
 • Överbokade flyg: Om du nekas att gå ombord på flyget på grund av överbokning.
 • Missat anslutningsflyg: Om du anländer minst 3 timmar försenad på grund av en missad anslutning med Volotea.

Extraordinära händelser befriar Volotea från att behöva betala ut kompensation vid inställda flygturer

I regel kommer Volotea undan med att behöva betala kompensation vid inställda avgångar i samband med så kallade "extraordinära händelser". Det hela lämnar dock en del utrymme för spekulation, eftersom "extraordinära" är ett förhållandevis vagt begrepp inom sammanhanget.

I regel anses alla händelser fall inom den "extraordinära"-kategorin om dessa anses falla utanför Volotea kontroll. Ett av de mest konkreta exempel på dessa händelser återspeglas av dåliga väderförhållanden.

Låt AirAdvisor undersöka hur mycket ersättning du kan söka.Undersök om din avgång kvalificerar sig för ekonomisk ersättning

Policy för återbetalning av flygbiljetter hos Volotea

För att undvika förvirring behöver du vara införstådd med att "kompensation" inte är samma sak som "återbetalning". Enligt lag har du teoretiskt sett rätt bill både kompensation men även återbetalning av flygbiljetterna i samband med inställda Volotea avgångar.

I regel skall återbetalning av biljetter ske i samma valuta som användes i samband med bokningen. Skulle Volotea välja att genomföra återbetalning i en annan valuta riskerar du att erhålla en mindre summa på grund av konverteringskursen.

Skulle Volotea erbjuda dig att ombokas till en annan avgång, där ankomsttiden ligger inom samma tidsspann, är du tvungen att acceptera erbjudandet, såvida du inte vill risker att gå miste om din kompensation och återbetalning av biljetten i helhet.

Erhåll upp till 7 000 kr (€600) i samband med flygstörningarKontrollera vad som gäller i ditt fall!

Kompensation vid en försenad avgång via Volotea

Likt andra flygbolag, har Volotea stor fokus på tidsschema. Tyvärr är flygstörningar något som är praktiskt taget omöjligt att undvika, något som innebär att även Volotea tenderar att emellanåt drabbas av det hela.

När du flyger inom eller från EU-/EES skyddas du av den så kallade EU 261-förordningen vilka bland annat berättigar dig med ersättning i samband med en flygförsening. Som högst kan du begära upp till 7 000 kr (€600), något som dock förutsätter att avgången försenats med minst 3 timmar.

Undantagsvis är det inte möjligt att hålla Volotea ansvariga för det inträffade och förseningen anses bero på "extraordinära händelser". I dessa fall kommer du tyvärr att bli utan ersättning eftersom lagen befriar Volotea från att behöva ersätta resenärerna.

Det ska dock understrykas att "extraordinära händelser" är ofta föremål för diskussion. Dock inkluderar några av de vanligaste kraftiga väderförhållanden, samtidigt som tekniska fel, strejker, m.fl.

Är det rekommenderat att acceptera Volotea resekuponger som ersättning för en flygförsening?

När det kommer till resekuponger är det lätt för intet ont anande resenärer att falla i fällan och acceptera dessa som ersättning för en flygförsening. Detta är något som vi starkt avråder dig från att göra eftersom det i regel exkluderar dig från rätten till att söka ersättning.

Volotea är väl medvetna om att resekuponger är betydligt mer billigare än att kompensera resenärer upp till flera tusen kronor för det inträffade. I de flesta fall kommer du behöva underteckna ett dokument där du även avstår från rätten till ersättning.

Var därför uppmärksam på detta och undvika att signera några dokument överhuvudtaget, vare sig de presenteras i samband med utdelningen av resekuponger eller ej utan att faktiskt förstå vad du egentligen samtycker till.

 flicka kontrollera hennes ersättning på den bärbara datorn

Hur länge kan jag vänta med att söka ersättning hos Volotea?

När det kommer till ditt yrkande på ersättning hos Volotea rekommenderas du i regel att lämna in din begäran praktiskt taget omgående. Ju snabbare du lämnar in ditt yrkande på ersättning, desto högre chans att få igenom det hela.

Generellt sett kommer din ersättningsnivå att avgöras av flera lokala bestämmelser. Detta gäller för övrigt både det land som ditt flyg lyfter ifrån men även det land som din avgång förväntas landa på.

I många fall kan du vänta med att lämna upp ditt ersättningsanspråk ända upp till 6 år! Detta är dock något som vi inte rekommenderar, framför allt när det kommer till Volotea. Istället är det alltid bättre att agera omgående och undvika att förhala det hela.

Om du vill läsa mer om hur du går tillväga för att begära ersättning vid förseningar med Volotea, men även hur du begär ersättning, rekommenderar vid dig att spana in närmare följande artikel.

Ersättning med Volotea baserat på EU 261-direktivet

När det kommer till ersättning per resenär hos Volotea har du enligt EU 261 rätt till följande:

 • Upp till 3 000 kr (€250) för avgångar med en flygsträcka kortare än 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) för avgångar inom EU med en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) för internationella avgångar med en flygsträcka längre än 3 500 km.

Vi rekommenderar dig att använda vårt kostnadsfria verktyg för att beräkna hur mycket ersättning som du (preliminärt) har rätt till.

Har du drabbats av en flygstörning de senaste 36 månaderna? Då kan du ha rätt till kompensation ända upp till 7 000 kr (€600)!Kontrollera din rätt till det hela redan idag!

Hur mycket kan jag söka i ersättning från Volotea baserat på flygsträckan?

För att du ska få en uppfattning gällande din ersättning från Volotea baserat på den aktuella flygsträckan kommer vi nedan att illustrera det hela med några genuina exempel:

 • Göteborg till London: Om följande avgångar återspeglas av en försening med mer än 3 timmar, kommer du att berättigas en ersättning upp till 3 000 kr (€250). Detta eftersom den officiella flygsträckan mellan Göteborg och London är 1 037 km, samtidigt som ditt flyg avgår från Sverige (EU-medlen).
 • Göteborg till Doha: Väljer du istället att flyga från Göteborg med slutdestination Doha, kommer du att berättigas en ersättning som uppgår till 7 000 kr (€600). Detta i och med att du flyger från Sverige (EU-land), varav flygsträckan är längre än 3 500 km (4 758 km km).
 • Göteborg till Berlin: Skulle du välja att avresa från Göteborg med slutdestination Berlin, kommer du att utebli från ersättning om förseningen är kortare än 3 timmar. Detta då flygsträckan mellan städerna är kortare än 1 500 km (583 km).

Vanliga frågor kring ersättning och kompensation hos Volotea

Vilka steg behöver du vidta i samband med en inställd avgång via Volotea?

Till att börja med behöver du först och främst ta reda på den bakomliggande orsaken till den inställda flygrutten. Det enklaste sättet är att identifiera en av Volotea anställda på flygplatsen, alternativt använda dig av de kommunikationskanaler som tillhandahålls. Därefter är det viktigt att spara all dokumentation relaterat till avgången med Volotea. Det hela omfattar bland annat bokningsbekräftelse, kvitton, boardingkort etc. Sist men inte minst behöver du kontakta AirAdvisor och låta oss driva ärendet vidare åt din räkning.

Hur många timmar behöver förseningen vara för att ha rätt till ersättning via Volotea?

Förseningen måste återspeglas av minimum 3 timmar för att du ska ha rätt till ekonomisk kompensation. Skulle den aktuella förseningen vara kortare kommer du enligt EU-förordning 261 sakna rätt till kompensation. För att bestämma den kompensation som du har rätt till måste du först nå din slutdestination. Du kan enkelt kontrollera huruvida din avgång med Volotea faktiskt kvalificerar sig för ersättning med vår verktyg.

Hur stor kompensation har du rätt att kräva vid en försening via Volotea?

I samband med en flygrutt som lyfter inom den europeiska unionen, varav den totala flygrutten anses inte överstiga 1 500 km, har du lag rätt till kompensation med upp till 3 000 kr (€250). Vänligen notera att det hela gäller per varje medresenär. För att kvalificera dig för en ersättning som uppgår till 5 000 kr (€400) måste ditt flyg avgå från EU, samtidigt som den totala flygsträckan behöver överstiga minst 1 500 kilometer. När det kommer till internationella vilka återfinns inom ett spann på 1500 - 3 500 km, har du rätt att söka kompensation med upp till 3 000 kr (€250) - per resenär. Maximalt kan du söka upp till 7 000 kr (€600) för alla avgångar längre än 3 500 km.

Hur gör jag för att söka ekonomisk kompensation i samband med en försenad avgång via Volotea?

Skulle din avgång försenas eller avbokas kommer AirAdvisor att vara ditt stöd när det kommer till begäran av ekonomisk kompensation för det inträffade. Vi har ett gediget team av experter som står redo att hjälpa dig söka kompensation för det inträffade. Om du drabbats av en försening via Volotea rekommenderar vi dig att inte spilla tid, utan kontakta oss omgående för mer information om hur du går vidare.

Hur länge kommer jag att få vänta på ersättningen från Volotea i samband med försening?

Baserat på EU 261-direktivet är Volotea juridiskt skyldiga att betala ut din berättigade ersättning inom en månad. Vi behöver dock betona det faktum att du i regel kommer behöva finna dig i att vänta betydligt lägre än så. Vår erfarenhet är att ersättning från Volotea tenderar att kräva uppemot 2-3 månader innan du ser röken av pengarna. Kom ihåg även att fördröjningen kan vara en medveten strategi på att trötta ut dig och helt enkelt få dig att glömma din rätt till kompensation i samband med föreningar!

Flight Delay Compensation Calculator
Flight Delay Compensation Calculator

Flight Delay Compensation Calculator:

Check if you are entitled to flight delay compensation in just 2 minutes.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Vad hände med Volotea-kunder

Senaste kommentarerna

Lois från Italy (Volotea V7 1705 Inställt flyg)
July 28, 2023, 4:35 am

the night before the flight the plane was rerouted to Comiso. On the day of the flight, it was cancelled.


Anna från Spain (Volotea V7 3615 Nekad ombordstigning)
July 26, 2023, 1:33 pm

They overbooked by 7 people and let everyone on except me and one other person and I've been waiting in the airport for 5 hours while they sort a hotel out. They gave us €20 for lunch which wasn't enough for a pasta and wine so I had to pay the rest myself . I will arrive to Madrid 26 hours after my original flight. They told me I was overbooked when I went to the check in desk. They said they will give us a hotel but they haven't found one yet and it's been 5 hours. I will miss a job interview in the morning and have to take an extra day's holiday when i don't have any to spare so I've lost money and time with my family at Christmas which is irreplaceable. I had tickets to go to something tonight that I can't use now and will lose the money. I paid €15 for fast track in the security as they told me to get to the gate quicker and then that wasn't true. I paid €60 for the taxi to get me here on time which now was a waste. They said €250 compensation but I have wasted more than than that losing a days work, the fast track, the taxi, the food and drink in the airport, the flight etc


Rajinder från France (Volotea V7 1784 Inställt flyg)
June 3, 2023, 11:32 am

Hello yesterday arrive email from Volotea your flight cancel


Är du redo att få dina 6 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror