Kontrollera ersättning
Flyga som sjuk: Allt du behöver veta och lite därtill!

För sjuk för att flyga: Vilka åkommor kan hindra dig från att resa

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
11 minuters läsning
Senast uppdaterad: February 21, 2024

Om du för närvarande har en eller flera sjukdomar kommer du sannolikt inte att kunna njuta av en flygresa. Detta gäller särskilt i samband med långdistansflyg. Förutom lidelsen kan ditt sjukdomstillstånd komma att utgöra en risk för andra resenärer.

Innan du bokar en resa behöver du således göra dig införstådd med de regler som gäller eftersom det kan hjälpa dig att undvika otrevliga överraskningar vid ett senare skede, där du i värsta fall kan komma att nekas ombordstigning.

För att du ska undvika att famla i mörkret kommer vi i denna guide att förse dig med allt som du behöver veta och lite därtill när det kommer till att resa sjuk. Vi diskuterar bland annat när du har rätt till ersättning, besvarar vanliga frågor som våra läsare funderar över - och mer!

Genrebild över en kvinna på väg att gå av ett flygplan med mask över munnen

Kan jag flyga om jag är sjuk?

Huruvida du kan flyga med en bakomliggande sjukdom varierar beroende på fall. Det finns en mängd olika faktorer vilka avgör om du anses vara i tillräckligt dugligt skick för att kunna fullfölja resan säkert, utan att äventyra varken din eller andra resenärers säkerhet.

För att nämna ett konkret exempel, låt oss anta (hypotetiskt) att du för närvarande bär på en farlig och extremt smittsam sjukdom. För enkelhetens skull antar vi att det handlar om covid-19, som under några år förändrade sättet för hur vi både reser och lever.

Om du uppvisar symtom vilka tyder på att du har covid-19, kommer du inte att få gå ombord på flygplanet, trots att du har ett boardingpass. Vissa utvalda flygbolag, flygplatser och länder har även implementerat egna policyer när det kommer till att flyga med en bakomliggande sjukdom.

Även om du kan dölja din sjukdom och ta dig ombord på ett flyg, bör du låta bli att göra så eftersom du sannolikt kommer att äventyra andra resenärers hälsa och välmående. På samma sätt som att gå till jobbet eller skolan när du är sjuk, finns det en chans att de runt omkring dig far illa av din sjukdom.

Vilka sjukdomar hindrar dig från att flyga?

Här kan du hitta en lista över några av de sjukdomar som kan komma att hindra dig från att gå ombord på ett flygplan:

 • Infektionssjukdomar
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Blodpropp
 • Stroke eller hjärtinfarkt
 • Angina (bröstsmärta i vila)
 • Intrakraniellt tryck 
 • Sjukdomar som kräver extra syre
 • Obehandlad pneumothorax (perforerad lunga)
 • Sicklecellanemi

Generellt sett är flygresor på höga höjder (i många fall) förknippade med en mängd fysiska utmaningar. Detta beror främst på förändringar i kabintrycket, minskade syrenivåer och små utrymmen.

För många av ovanstående åkommor kan dessa faktorer förvärra existerande hälsoproblem, men även mynna ut i helt nya problematiska tillstånd, inklusive risken att smitta andra resenärer.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Ambulansflyg - ditt enda alternativ

Om du bedöms vara inkapabel att gå ombord på ett flygplan på grund av ditt sjukdomstillstånd kommer ambulansflyg att oftast vara det enda alternativet för att ta dig till den planerade destinationen.

Ambulansflyg har nämligen utrustats med bland annat utrustning, något som gör det möjligt för vårdpersonal att erbjuda behandling, samtidigt som de kan övervaka ditt hälsotillstånd under flygturen.

Det finns flera bolag på marknaden vilka kommit att specialisera sig på att erbjuda tjänster inom segmentet för ambulansflyg. Viktigt att komma ihåg är att ambulansflyg är extremt dyra och bekostas i regel av försäkringsbolaget.

I många fall kommer ambulansflyg i första hand att använda för att transportera patienter som drabbats av en olycka på semester, där patienterna i fråga befinner sig i ett kritiskt tillstånd och anses oförmögna att ta sig hem med på eget bevåg.

Genrebild över en maskin för mätning av blodtryck och veckodosering av tabletter

Kan ett flygbolag neka mig ombordstigning om jag är för sjuk?

Ja, kommersiella flygbolag kan komma att neka dig ombordstigning om du bedöms vara för sjuk, särskilt om den bakomliggande sjukdomen anses utgöra en risk för dig, och/eller andra resenärer, inklusive kabinpersonal.

Flygbolag har ansvar för att säkerställa alla passagerares välbefinnande, något som innebär att de kan vidta en del åtgärder för att kunna garantera det hela. Härnäst redogöra vi för några scenarier där du kan bli nekad ombordstigning på grund av en bakomliggande sjukdom:

 • Smittsam sjukdom: Om du har en mycket smittsam sjukdom, såsom en svår förkylning, influensa eller en annan form av virusinfektion, kan flygbolaget neka dig ombordstigning. Detta görs i regel för att skydda övriga resenärer och besättningsmedlemmar.
 • Fysiskt olämplig: Om ditt nuvarande tillstånd anses vara så allvarligt att du bedöms vara olämplig att flyga, kan flygbolaget neka dig ombordstigning eftersom man inte kan garantera din säkerhet.
 • Risk för komplikationer: Vissa tillstånd kan förvärras på grund av förändringar i kabintrycket, minskade syrenivåer eller andra faktorer. Flygbolag kan neka dig ombordstigning om du löper risk för att drabbas av komplikationer under flygturen.
 • Funktionshinder: Om du uppvisar fysiska symptom på sjukdom, alternativt bedöms vara oförmögen att ta hand om dig själv, kan flygbolaget neka ombordstigning eftersom man inte kan garantera din säkerhet.
 • Störande beteende: I vissa fall kan din sjukdom leda till störande beteende som kan påverka andra resenärer. Flygbolag har därför rätt att neka dig ombordstigning om du bedöms uppvisa ett sådant beteende.

Får jag ersättning om jag nekas ombordstigning på grund av sjukdom?

Eftersom flygbolagen är skyldiga att värna om både resenärernas och kabinpersonalens välbefinnande, kan du bli av med ersättning i samband med nekad ombordstigning, förutsatt att din sjukdom anses äventyra andras hälsa.

Huruvida du kommer ha rätt till ekonomisk ersättning beror på flera faktorer, något som inkluderar men begränsas ej till det specifika flygbolagets policy, omständigheterna kring det inträffade och reglerna i det land du reser till och från.

För att du ska få en känsla för det hela kommer vi nedan att kortfattat redogöra för de standardregler vilka avser flygningar till några av världens populära regioner, inklusive Förenta staterna, Storbritannien och EU!

Förenta staterna

De förenta staterna har sina egna unika regler när det kommer till att neka resenärer att gå ombord på ett flygplan som en följd av deras bakomliggande sjukdom. Detta gäller särskilt om du bedöms ha en överförbar sjukdom.

Enligt reglerna riskerar din närvaro ombord på ett flyg att utgöra direkt hot mot övriga resenärer och flygbesättning, något som kommer resultera i att du snällt får finna dig att lämnas kvar på terminalen.

Du kommer dock inte att bli helt lottlös eftersom flygbolagen kompenserar dig vanligtvis för det inträffade genom att erbjuda ett alternativt flyg vid ett senare tillfälle, vanligtvis upp till 90 dagar efter att du nekats ombordstigning.

Storbritannien

I Storbritannien har du vanligtvis inte rätt till ersättning om du nekas ombordstigning på grund av ditt hälsotillstånd. Om du skulle bedömas utgöra ett hot mot andra passagerare, till exempel genom en smittsam sjukdom, kommer du inte att ha rätt till ekonomisk ersättning.

Den europeiska unionen

I likhet med Storbritannien har du ingen rätt att söka ekonomisk ersättning när du nekas ombordstigning på grund av hälso- och säkerhetsskäl i samband med avgång från ett av medlemsländerna inom den europeiska unionen.

Om du till exempel nekas ombordstigning på grund av smittsamma luftvägsproblem, är flygbolaget oftast inte skyldiga att ersätta dig för det inträffade. Detta, eftersom det är deras prioritet och plikt att säkerställa säkerheten för övriga passagerare och besättning.

Genrebild över ett gift par som väntar barn med händerna på kvinnans mage.

Kan jag flyga om jag är gravid?

Ja, du kan i allmänhet flyga när du är gravid, men det finns några viktiga överväganden och försiktighetsåtgärder att ta hänsyn till. Varje graviditet i sig är unik, något som innebär att det inte finns några givna svar på det hela.

Just därför behöver du alltid rådgöra med en läkare innan du börjar slipa på några resplaner. Detta gäller särskilt i de fall då läkare bedömer att du löper risk att drabbas av komplikationer under din graviditet.

Här nedan redogör vi kortfattat för några viktiga punkter som du behöver ha i åtanke när du bestämmer dig för att flyga som gravid:

 • Tidpunkt för resan: I allmänhet anses det säkrare att flyga under graviditetens andra trimester (vecka 14 till 27). Detta eftersom inom denna period har många av de vanligaste graviditetsbesvär minskat, samtidigt som risken för missfall är lägre. Resor under första och tredje trimestern kan dock också vara möjliga med godkännande av din vårdgivare.
 • Nuvarande hälsotillstånd: Din vårdgivare kommer att granska din journal, eventuella graviditetskomplikationer och din allmänna hälsa innan du meddelas om huruvida den planerade flygresan är säker för din del. Vissa tillstånd, såsom havandeskapsförgiftning eller tidigare tidig förlossning, kan göra flygresor mindre lämpliga.
 • Tiden på flyget: Tiden som du spenderar på ett flygplan kan komma att påverka dig negativt, särskilt i gravidtillstånd. Kortare flygturer är betydligt enklare att hantera i jämförelse med internationella långdistansflygningar. Långvarig sittande kan även öka risken för blodproppar, där risken att drabbas är betydligt högre för gravida.
 • Tillräckligt med hydrering och näring: Håll dig hydrerad under hela flygningen genom att dricka mycket vatten. Ta med nyttiga mellanmål för att behålla dina energinivåer och förhindra lågt blodsocker.
 • Komfort och rörelse: Bär lösa, bekväma kläder och välj skor som är lätta att ta på och av. Överväg att bära kompressionsstrumpor för att förbättra cirkulationen och minska risken för blodproppar. Ställ dig upp med jämna mellanrum och kombinera gärna med korta promenader för att förbättra cirkulationen, särskilt under längre flygningar.
 • Säkerhetsåtgärder: Följ flygbolagets säkerhetsriktlinjer och spänn fast säkerhetsbältet ordentligt under magen. Undvik att använda de övre facken för tunga väskor utan välj väskor som får plats under sätet framför dig för att ge dig mer benutrymme.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Hur kräver jag återbetalning om jag är för sjuk för att flyga?

Om du är för sjuk för att flyga kan vissa flygbolag komma att återbetala kostnaden för din flygbiljett, alternativt erbjuda dig alternativa avgångar eller krediter som du kan använda dig av för att boka nya resor.

Det ska tilläggas dock att detta beror uteslutande på flygbolaget eftersom de i juridisk mening sällan behöver betala tillbaka pengar om ditt hälsotillstånd bedöms som tillräckligt allvarligt i samband med avgång.

Skulle du dock komma att nekas ombordstigning på grund av en bakomliggande sjukdom finns det flera faktorer som du behöver ta hänsyn till för att stärka dina chanser till ersättning:

 • Kontakta flygbolaget: Om du är för sjuk för att resa och du vet att du inte kommer att kunna fullfölja din resa bör du kontakta flygbolagets kundtjänst så snart som möjligt. Förklara din situation och fråga om deras policy gällande återbetalning vid sjukdom.
 • Journal: Vissa flygbolag kan komma att kräva underlag som styrker ditt påstådda hälsotillstånd. I många fall räcker det med en fysisk eller skannad kopia av ett undertecknat läkarutlåtande som påvisar att du inte kan fullfölja din flygresa på grund av bakomliggande sjukdom.
 • Återbetalningsbara kontra icke-återbetalningsbara biljetter: Om du inte har en återbetalningsbar biljett kan det vara betydligt svårare att driva igenom en återbetalning. Vissa flygbolag erbjuder dock flexibla policyer vilka träder i kraft vid sjukdom. Om du har en återbetalningsbar biljett kommer du oftast ha lättare att få tillbaka dina pengar.
 • Reseförsäkring: Om du har köpt en reseförsäkring behöver du först och främst kontrollera om det hela täcker inställda resor på grund av sjukdom. Många hemförsäkringar erbjuder återbetalning av flygbiljetten om du kan uppvisa underlag som styrker att du inte är kapabel att slutföra resan på grund av bakomliggande sjukdom.
 • Tiden är viktigt: Det är ytterst viktigt att agera snabbt när du inte kan fullfölja din resa på grund av sjukdom. De flesta flygbolag har specifika tidsramar under vilka du kan begära en återbetalning eller göra ändringar i din bokning. Ju närmare du är ditt resedatum, desto svårare kan det vara att få full återbetalning.
 • Bokning via resebyrå: Om du bokat din flygresa via en resebyrå behöver du först kontrollera deras policy gällande oförmåga att fullfölja resan i samband med sjukdom. Därefter ska du kontakta deras kundtjänst för ytterligare råd och rekommendationer.
 • Dokumentera allt: Överväg att föra register över all kommunikation som du har haft med det aktuella flygbolaget. Detta inkluderar men begränsas ej till e-post, telefonsamtal, fax med flera.

Vanliga frågor

Här nedan redogöra vi för några av de vanligaste frågorna som våra läsare funderar över när det kommer till att flyga med en bakomliggande sjukdom:

Kan jag flyga om jag är sjuk?

Som tidigare nämnts flera gånger i guiden baseras det hela på typen av sjukdom, regler som tillämpas på din destination, samt flygplanets policy. Du kommer garanterat inte att få gå ombord på flygplanet om du riskerar att smitta andra resenärer  (ex: covid-19).

När anses jag vara för sjuk för att flyga?

I de situationer då flygbolaget bedömer att du är för sjuk för att flyga är oftast i samband med att din sjukdom anses utgöra en risk för både din egen hälsa och säkerhet, men även för övriga resenärer, inklusive kabinpersonal.

Har jag rätt till ersättning vid nekad ombordstigning vid sjukdom?

I regel kommer du inte att ha rätt till ersättning om flygbolaget gör bedömningen att du är för sjuk för att flyga. Om exempelvis bär på en farlig smitta som kan äventyra hälsan hos övriga passagerare och kabinpersonal kommer du inte att ha rätt till ekonomisk ersättning.

Kan jag få tillbaka mina pengar vid tecknandet av en hemförsäkring?

Det är möjligt att få tillbaka de pengar som du erlagt på flygresan via din hemförsäkring. Dock förutsätter det hela att du tecknat en reseförsäkring, som i många fall krävs för att du överhuvudtaget ska ha rätt till återbetalning i samband med sjukdom som gör dig oförmögne att resa.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror