Kontrollera ersättning
Är det säkert att använda min mobiltelefon på flyget?

Är det säkert att använda min mobiltelefon på ett flygplan?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
7 minuters läsning
Senast uppdaterad: February 20, 2024

Med den utbredda användningen av mobiltelefoner, inklusive smarta telefoner, är det naturligt för resenärer att ställa sig frågan huruvida det anses vara säkert att använda dessa enheter under tiden som flygplanet befinner sig i luften.

Så, om du någonsin reflekterar över reglerna, vanliga orsaken när det kommer till begränsningar eller potentiella faror med mobiltelefonanvändning under tiden som du flyger, så ska du fortsätta läsa vidare!

Genrebild över en resenär som fotar vingen på ett flygplan med sin mobiltelefon

Kan du använda din mobiltelefon på ett flygplan?

Det korta svaret är ja. Det är en vanlig uppfattning bland resenärer att användning av mobiltelefoner är förbjuden under vissa delar av flygrutten, något som även inkluderar start och landning. 

Reglerna för användning av mobiltelefoner under marschhöjd varierar dock mellan flygbolagen och är därför mindre kända. De flesta flygbolag tillåter dig att använda din mobiltelefon i flygplansläge (mer om det senare) när flygplanet når en säker höjd. 

Flygplansläget inaktiverar mobil-, Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna på din mobiltelefon, något som bland annat säkerställer att den inte stör flygplanets kommunikations- och navigationssystem.

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Varför är inte användning av mobiltelefon tillåten på ett flygplan?

Även om det är ganska ovanligt att användning av mobiltelefoner är helt och hållet förbjudet på ett flygplan, är det viktigt att komma ihåg att användningen av mobiltelefoner är i regel begränsad till delar av flygrutten.

Den främsta anledningen till att användning av mobiltelefon begränsas under vissa faser av en flygrutt är helt enkelt för att säkerställa resenärernas säkerhet genom att utesluta risken för störningar för flygplanens kommunikations- och navigationssystem.

Tillsynsmyndigheter i varje land tillhandahåller vanligtvis specifika riktlinjer och regler när det kommer till användning av enheter vilka riskerar att störa de system som återfinns på ett flygplan.

Även om moderna flygplan tenderar att vara utrustade med avancerad teknik som har kapacitet att motstå externa störningar, finns det alltid en potentiell risk för att en så kallad elektromagnetisk störning (EMI) inträffar.

Läs ocksåInställda flyg & ersättning: Hur mycket kan du begära i kompensation?

Vilka är farorna med att använda en mobiltelefon under flygning?

De potentiella farorna med att använda mobiltelefoner på ett plan är främst relaterade till risken för elektromagnetisk störning (EMI) och potentiella distraktioner. Som tidigare diskuterats är moderna flygplan utformade för att motstå yttre störningar. 

Men det finns fortfarande en risk för att mobiltelefoner, med sina olika frekvenser och oavsiktlig signalöverföring, kan komma att störa kritiska flygplanssystem som används för bland annat navigation och kommunikation. 

Flitig användning av mobiltelefoner kan även komma att distrahera och avleda resenärernas uppmärksamhet i samband med genomgången av de viktiga säkerhetsrutinerna vilka vanligtvis äger rum innan avgång.

Detta kan visa sig vara avgörande i samband med en nödsituation eller under oväntad turbulens där passagerarna behöver vara fullt uppmärksamma och redo att följa säkerhetsrutinerna omedelbart.

Vi behöver dock nämna att riskerna vilka förknippas med användning av mobiltelefoner på flygplan främst avser försiktighetsåtgärder snarare än bekräftade fall av incidenter som kommit att orsakas av uppkopplade enheter.

Att följa de regler och riktlinjer som fastställts av luftfartsmyndigheterna bidrar dock till att upprätthålla en säker och riskfri miljö - för både dig och alla andra som befinner sig ombord på planet!

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Har jag tillgång till internet på flyget?

Även om traditionella mobiltjänster inte är tillgängliga under tiden som du flyger, erbjuder allt fler flygbolag möjligheten att koppla upp sig mot internet under tiden som du flyger via en dedikerad WiFi-tjänst.

Denna möjlighet erbjuds till alla enheter som uppfyller de tekniska specifikationerna. Det hela är möjligt eftersom WiFi-tjänster använder satellit- eller markbaserade system för att upprätta en anslutning mellan flygplanet och Internet. 

Du kan använda uppkopplingen för att surfa, sociala medier, e-post, streaming av media, för att nämna några. Det ska dock understrykas att streaming av filmer och serier sällan fungerar tillfredsställande på grund av den begränsade bandbredden.

Vi behöver dock göra dig uppmärksam på att tillgången till internet ofta kommer med en extra kostnad. Samtidigt tenderar både tillgängligheten och priset för Wi-Fi ombord att variera, beroende på flygbolag.

Finns det Wi-Fi på planet?

Tillgången till WiFi beror på flygbolaget och den specifika flygplansmodellen. Många kommersiella flygbolag erbjuder idag Wi-Fi-tjänster ombord på utvalda avgångar, framför allt när det kommer till flygplansmodellen.

I de flesta fall kommer dock internetuppkoppling att finnas tillgänglig om WiFi erbjuds. Dock kommer uppkopplingen att vara begränsad under delar av flygrutten, något som baseras på väder, signalstyrka, flyghöjd etc.

För att avgöra om din avgång erbjuder Wi-Fi, rekommenderar vi att du kontrollerar vad som gäller med ditt flygbolag innan avresa. Flygbolagets webbplats eller representanter kan ge information om tillgängligheten, inklusive instruktioner om hur du ansluter till deras WiFi.

Genrebild över en resenär som sitter och surfar på sin smarttelefon

Vad innebär flygplansläget?

Flygplansläget (eng. flightmode) är en inställning som återfinns på de flesta moderna enheter vilka utrustats med ett trådlöst kommunikationsgränssnitt. Genom att aktivera flygplansläget på din smarttelefon, surfplatta eller laptop kommer all trådlös kommunikation att upphöra.

För att undvika att snöa in oss på allt för tekniska begrepp räcker det att känna till att anslutningen till mobilnätet, inklusive WLAN-, Blåtand och NFC-anslutningar, kommer helt och hållet att sluta fungera.

Viktigt att notera är att även med flygplansläget aktiverat kan du fortfarande spela, titta på film, dina favoritserier, läsa en bok etc. Detta förutsätter att du laddat ned lokalt dessa eftersom flygplansläget förhindrar dig att komma åt dessa online.

Anlita AirAdvisor och erhåll upp till 7 000 kr (€600) i ersättning. Ta reda på hur mycket du är berättigad till redan idag!Kontrollera din avgång

Flygplansläget kan snart vara föråldrat

Även om flygplansläget fortfarande används i hög grad ombord på flygplan kan det hela snart vara ett minne blott. Resenärer som flyger inom EU kommer i framtiden att kunna använda sina smarttelefoner på exakt samma sätt som om de befann sig på marken.

Läs också: Vilka rättigheter har svenska medborgare när det kommer till kompensation & försenat flyg?

Enligt ett förslag som lagts fram av EU-kommissionen ska det vara möjligt för dig som resenär att fortsätta använda din smarttelefon med maximal prestanda - även när du befinner dig uppe i luften!

Det hela innebär att du skulle kunna se när ditt favoritlag spelar via direktsänd sport, alternativt ha möten via video, under tiden som du befinner dig på planet. Detta skulle möjliggöras genom att tillåta utvalda frekvenser inom 5G-nätet att fungera på samma sätt - både på marken och i luften.

Förutsatt att flygplanet konstruerades med den teknik som krävs skulle 5G bli tillgängligt genom en så kallad "pico-cell". Det hela är i själva verket en nätverksanslutning som har kapaciteten att både ta emot och skicka signaler via de satelliter som befinner sig i omloppsbanan.

Dessa satelliter skulle i sin tur koppla samman planets anslutning med marknätet. Ännu finns det dock inte en specifik tidpunkt för när den nya tekniken kan komma att offentliggöras. Planen är dock att kunna realisera det hela inom de närmaste åren.

Vanliga frågor

Nedan redogör vi för några av de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till användning av mobiltelefoner på ett flygplan:

Kan jag använda min mobiltelefon i flygläge?

Ja, du kan använda din mobiltelefon i flygläget under tiden som du befinner dig i luften. Flygläget är detsamma som flygplansläget, något som vi diskuterade tidigare. Det hela låter dig använda din smarttelefon för aktiviteter som inte kräver nätverksanslutning, vilket innebär bland annat att kunna komma åt lokalt innehåll eller ta bilder.

Vad händer om jag använder min mobiltelefon på ett flygplan?

Vanligtvis händer ingenting om du använder din mobiltelefon på ett flygplan. Kollektiv användning av mobiltelefoner på ett flygplan riskerar dock att störa de system som återfinns på planet. Det är därför viktigt att följa flygbolagens bestämmelser och växla enheten till flygplansläge under kritiska delar av flygrutten, som start och landning.

Kan du skicka SMS på ett flygplan?

I regel är traditionella SMS-tjänster som är beroende av mobilnät inte tillgängliga under tiden som flygplanet befinner sig i luften. När flygplanet väl når marschhöjd flyttar det sig utanför räckvidden för markbaserad master, något som gör att möjligheten att skicka SMS inte fungerar längre.

Vad händer om du inte aktiverat flygplansläget när du sitter på ett plan?

När du inte sätter din telefon i flygplansläge under tiden som du befinner dig på ett flygplan kan det komma att störa flygplanets system. Denna störning kan störa viktiga kommunikations- och navigationssystem, vilket kan leda till potentiella säkerhetsrisker och driftsproblem.

Kommer planet att krascha om jag använder min telefon?

Om du någonsin har undrat om du kan använda din telefon på ett flygplan, är det troligt att du också har funderat på vad som kommer att hända om du gör det. Den goda nyheten är att möjligheten att ett flygplan kraschar enbart på grund av din användning av en mobiltelefon är högst osannolikt.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror