Kontrollera ersättning
WiFi på flygplan

Hur kan WiFi på flygplan fungera i luften?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
9 minuters läsning
Senast uppdaterad: February 01, 2024

Det var inte så länge sedan som underhållnings- och kommunikationsmöjligheterna på flygplan var ytterst begränsade. I bästa fall fick resenärerna förhålla sig till en liten skärm, med ett ganska begränsat utbud.

Möjligheten att använda sig av internetuppkoppling ansågs vara något av en fiktion, även om de smarta och portabla enheterna hade kapaciteten att koppla upp sig mot internet.

Idag är dock möjligheterna betydligt större än så, främst tack vare den moderna tekniken, som under en ytterst kort period revolutionerat underhållnings- och kommunikationsmöjligheterna på flygplan.

I skrivande stund är det enklare än någonsin att via några enkla knapptryckningar koppla upp sig mot internet. Det hela har resulterat i att även de mest tekniskt kluvna resenärerna börjat upptäcka det hela!

Samtidigt har resenärer börjat ställa krav på att flygbolagen ska tillhandahålla WiFi på den aktuella avgången, där även instruktioner om hur resenärer kopplar upp sig mot planets WiFi förväntas utgöra en del av den information som i regel återfinns i förvaringsfacket bakom sätet!

Det ska dock understrykas att huruvida en avgång erbjuder WiFi är något som fortfarande skiljer sig åt beroende på det aktuella flygbolaget som du valt att resa med.

Medan utvalda flygbolag aktivt arbetar med att införa möjligheten till att koppla upp sig mot internet via WiFi på alla deras avgångar, har andra flygbolag valt att bortprioritera det hela till förmån för andra typer av underhållning.

Faktum kvarstår dock att andelen av de flygbolag som idag erbjuder möjligheten att koppla upp sig via WiFi mot internet stiger konstant, där framför allt resenärernas krav på det hela bidragit till att accelerera utvecklingen.

Det ska även nämnas att medan vissa flygbolag erbjuder möjligheten till uppkoppling via WiFi till internet helt utan extra kostnader, har andra flygbolag valt att tillhandahålla tjänsten mot en avgift.

Oavsett om tjänsten är gratis att använda, eller kostar en slant, har det hela kommit att öppna upp otaliga möjligheter för resenärer när det kommer till att hålla kontakten med vänner och familj, utföra arbete under flygturen eller låta sig underhållas via populära streamingtjänster.

Vänligen fortsätt läsa vidare i guiden för att lära dig mer om hur WiFi är tänkt att fungera på ett flygplan, inklusive de begränsningar som tjänsten i fråga vanligtvis förknippas med.

WiFi på flyg: Erbjuder alla flygbolag tjänsten?

Genrebild över en resenär som demonstrerar något via sin padda för en annan resenär

Huruvida du kan använda dig av WiFi på din aktuella flygrutt avgörs av ett antal faktorer. Den mest påtagliga återspeglas av vilket flygbolag som du bokat resan med. Vidare är det även resans längd och rutt, inklusive den typ av flygplan som är tänkt att användas för själva avgången. Exempelvis erbjuder Norwegian höghastighetsinternet (mer om det senare) för de flesta avgångar inom Europas gränser.

Det korta och enkla svaret på frågan "Finns det WiFi på flygplanen?" är i regel ja - med en viss reservation dock. Trots att många flygbolag idag erbjuder dig möjligheten att koppla upp dig mot internet genom att nyttja planets WiFi, saknar fortfarande en del flygbolag WiFi ombord. Det är dock ingen vild gissning att det hela kommer att utgöra en del av grundutbudet på alla flygplan, i takt med att de tekniska möjligheterna utvidgas, samtidigt som det blir enklare att implementera tekniken hos äldre plan.

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokad under de senaste 3 åren kan du vara berättigad till ersättning upp till 7 000 kr!Kontrollera din rätt till ersättning redan idag!

Hur fungerar WiFi på flygplan?

Du kanske redan ställt dig frågan gällande "hur fungerar WiFi på ett flygplan?" På en generell nivå används två olika metoder för att uppnå det hela. Den första återspeglas av WiFi-uppkoppling som kopplar upp sig till en mast på marken, varav den används i sin tur för att möjliggöra själva uppkopplingen mot internet.

Det andra alternativet innebär att flygplanet kopplar upp sig till internet via satellit. När det kommer till den så kallade "air-to-ground"-metoden använder sig det hela (som tidigare nämnts) av mobilmaster för att möjliggöra internetuppkopplingen.

Det hela kan liknas vid de master vilka gör det möjligt att ringa via din mobiltelefon under tiden som du befinner dig på marken. Utan att krångla till det hela skickar masterna WiFi-signaler upp till flygplanet, något som sedan resulterar i att du får tillgång till en fungerande internetuppkoppling som du sedan kan nyttja för diverse ändamål.

För 'satellit-metoden' fungerar det hela på det sättet att flygplanen har en monterad antenn som kopplar upp sig mot en satellit. Sedan används antenner för att fånga upp de signaler vilka skickar från satelliten, och därav möjliggör en fungerande internetuppkoppling för passagerarna ombord på planet. Vänligen uppmärksamma att den så kallade "satellit-metoden" är en relativt obeprövad och ny teknik, något som lämnar utrymme för en del flaskhalsar och diffusa fel.

Trots det har ett stort antal flygbolag valt att hoppa på tåget och börjat nyttja tekniken på sina flygplan. Om du således upplever störningar kan det hela beror på att kopplingen mellan "antennen" och "satelliten" för närvarande inte fungerar som förväntat!

Hur får man tillgång till WiFi på ett flygplan?

Genrebild över två resenärer där ena arbetar på sin laptop, respektive lyssnar på musik

Hur får du egentligen tillgång till WiFi ombord? I de flesta fall kommer flygbolaget att tillhandahålla all information du behöver om tjänsten i fråga.

I andra fall kan du behöva rådfråga flygpersonalen om hur du ska gå tillväga för att koppla upp dig. Som redan nämnts kommer det oftast att finnas en broschyr eller manual i den förvaringsfack som i regel återfinns vid dina ben.

Att ansluta till WiFi ombord på flygplan skiljer sig inte från att ansluta till andra WiFi uppkopplingar. Du behöver framför allt säkerställa att du aktiverat enhetens WiFi, identifiera den relevanta hotspoten och sedan koppla upp dig.

Autentiseringen kan komma att skilja sig åt beroende på flygbolag. Medan vissa flygbolag kräver att du endast accepterar villkoren för användning av WiFi för att erhålla åtkomst, kan andra kräva att du knappar in uppgifter vilka återfinns på din biljett.

Det kan även finnas krav på att registrera dig som användare, där du bland annat behöver uppge personliga uppgifter som namn, födelsedatum, telefon, biljettnummer eller annan information för att bekräfta din identitet och få tillgång till tjänsten. Du kan även komma att tvingas till att erlägga en avgift för att kunna använda dig av WiFi-tjänsten, något som i sin tur leder oss till nästa avsnitt.

Måste man betala för WiFi på flygplan?

Återigen beror svaret på frågan om det aktuella flygbolaget erbjuder tjänsten kostnadsfritt eller debiterar några avgifter för det hela. Medan vissa flygbolag erbjuder gratis WiFi som en del av sitt standardutbud (t.ex. JetBlue), debiterar andra en fast avgift som avser att täcka hela flygturen.

Det ska även nämnas att utvalda flygbolag även debiterar dig per timme under tiden som du använder dig av WiFi-uppkopplingen (t.ex. Delta Air Lines). I andra fall kan WiFi inkluderas som en del av biljettpriset. Till exempel kan WiFi i business class vara tillgängligt för business class-resenärer, medan economy class-passagerare måste erlägga en avgift för att kunna nyttja tjänsten.

Som du förstår har alla flygbolag sina egna bestämmelser när det kommer till WiFi-uppkopplingen. Det är ingen vågad gissning att i takt med att resenärer ställer högre krav på uppkopplingen lär det hela (sannolikt) att bli en del av "gratis utbudet" på de flesta flygplan.

Ett konkret exempel på det hela är att WiFi på flygplatsen tenderar att vara en premiumtjänst som du var tvungen att betala för. Idag har de flesta flygplatser runt om i världen istället valt att överge den premiebaserade modellen och istället erbjuda tjänsten helt kostnadsfritt.

Snabb och långsam WiFi - vad är skillnaden?

När det kommer till WiFi på flygplan tenderar det hela att delas upp i två kategorier, nämligen snabb och långsam. Självfallet är den snabba uppkopplingen att föredra framför den långsamma.

Detta gäller i synnerhet om du som resenärer kopplar upp dig mot en streamingtjänst, där bandbredden avgör huruvida du kommer att avnjuta din favoritserie utan att den "hackar" stup i kvarten!

Flygbolaget Norwegian, som inom sammantaget blivit något av en pionjär när det kommer till WiFi uppkoppling på flygplan, erbjuder exempelvis höghastighetsinternet (som redan nämnts) på de flesta av deras avgångar inom Europa.

Men precis som vi redan diskuterat kan WiFi-uppkopplingen omfattas av en avgift, något som förvisso i regel gäller när det kommer till den snabba varianten av WiFi-uppkopplingen.

Det ska dock understrykas att som resenär kan du i regel välja att nyttja den långsammare WiFi-varianten, utan att för den delen behöva betala några pengar för tjänsten.

Det ska dock även poängteras att den långsamma varianten sällan kommer göra någon glad, framför allt om du vill kunna titta på din favoritserie i lugn utan ständiga avbrott.

Samtidigt är bandbredden ytterst begränsad för den långsamma WiFi-varianten, något som i sin tur innebär att när flera resenärer väljer att koppa upp sig kommer det hela att bli ännu mer långsammare.

Vi är alla väl medvetna om den irritation som tenderar att uppstå när det kommer till långsam uppkoppling, framför allt om vi behöver en snabb och fungerande uppkoppling för att kunna slutföra en uppgift.

När det kommer till kritan är talesätt "man får vad man betalar för" ideal att använda för att beskriva WiFi-uppkopplingen på flygplan.

Vanliga frågor

Upptäck hur du även kan begära ersättning upp till 7 000 kr i samband med försenade och inställda avgångar. Ta reda på hur du kommer igång med det hela - idag!Kontrollera din rätt till ersättning vid försenade och inställda avgångar

Kan jag använda WiFi på flygplan vid flygplansläge?

Svaret är Ja! Du kan använda dig av WiFi även när du aktiverar det så kallade flygplansläget. Det som dock inte kommer att fungera är GSM-samtal, vilka ska tilläggas ändå slutar fungera när flygplanet når en viss höjd. Vänligen notera även att det är obligatoriskt att ha flygplansläget på under tiden som du befinner dig på flygplanet.

Kan jag använda WiFi på ett flygplan?

Det hela beror i grunden på det flygbolag som du reser med. På en generell nivå ökar andelen flygbolag vilka väljer att erbjuda möjligheten till att koppla upp sig mot internet via en WiFi-tjänst. Dock existerar det likaså en stor andel flygbolag vilka på grund av en eller annan anledning gjort valet att ej implementera tekniken. Vi rekommenderar därför att kontrollera vad som gäller innan du bokar en flygresa för att vara på den säkra sidan. Kom ihåg även att din enhet måste ha ett fungerande WiFi-modul för att du ska kunna använda dig av tjänsten. Sist men inte minst måste WiFi-modulen vara tillräckligt stark för att kunna etablera en fungerande uppkoppling med planets WiFi-tjänst!

Kan man använda WiFi på ett flygplan för att kunna strömma film och musik?

I regel går det att strömma film och musik så länge som den aktuella tjänsten kan koppla upp sig till internet via planets WiFi-tjänst. Dock kommer kvaliteten på det hela att bero på hur stark WiFi signalen är. Medan vissa flygbolag i likhet med exempelvis Norwegian tillhandahåller en WiFi-tjänst av hög klass, kan andra flygbolag ha betydligt sämre förutsättningar när det kommer till det hela. I regel är tekniken med snabb och stabil internetuppkoppling under flygresor fortfarande relativt ny, något som innebär att du inte kan räkna med samma kvalitet på uppkoppling som när du exempelvis använder dig av internetuppkopplingen hemma.

Vilka flygbolag har WiFi på planet?

Huruvida det finns WiFi på flygplan är en vanlig återkommande fråga bland resenärer. För att du ska slippa ödsla din tid åt att ta reda på vilka flygbolag erbjuder WiFi på sina plan har vi sammanställt en lista över de flygbolag som för närvarande erbjuder möjligheten att använda dig av WiFi för att koppla upp dig mot internet. Föga förvånande återfinns några av världens största flygbolag i listan, något som bland annat inkluderar Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Etihad, JetBlue, United - för att nämna några.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror