Kontrollera ersättning
Enter Air

IATAENT

ICAOE4

Sök kompensation hos Enter Air vid flygstörningar

En av de värsta sakerna som du kan råka ut för som resenär är att bli varse om att din avgång med Enter Air från E4 försenats kraftigt, eller i värsta fall, blivit inställd helt och hållet!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 349 recensioner

Skulle ovanstående inträffa står AirAdvisor redo att hjälpa dig hävda din rätt som resenärer. Vi har hjälpt över 250 000 resenärer att söka ersättning och kompensation. Klicka bara på knappen nedan så hjälper vi dig att komma igång med sin ansökan!

Sök kompensation hos Enter Air vid flygstörningar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 17, 2024

Rättigheter som resenär hos Enter Air vid försenade och inställda avgångar

Enligt EU-261 direktivet gäller följande vid försenade och inställda avgångar:

 • rätt att söka ersättning hos Enter Air upp till 7 000 kr (€600) utan hänsyn till biljettpriset
 • omfattar alla försenade och inställda avgångar hos Enter Air upp till 6 år
 • Inkluderar även inställda avgångar med en försening på mer än 3 timmar.

Vilka steg ska jag vidta vid Enter Air förseningar och inställda avgångar?

 • Ta reda på varför din avgång med Enter Air blivit försenad eller inställd.
 • Spara alla relevanta underlag vilka styrker att du skulle rest med Enter Air.
 • Hävda din rätt hos Enter Air om kostnadsfria måltider och förtäring.
 • Få ett preliminärt besked gällande ersättning med vårt online verktyg.
 • Acceptera aldrig några resekuponger på flygplatsen (ENT) från Enter Air.

Vi rekommenderar dig även att använda vårt online verktyg för att preliminärt räkna ut hur mycket i ersättning som du har rätt till hos Enter Air!

man sover och väntar på sitt flyg

Vilka punkter måste uppfyllas för att beviljas ersättning hos Enter Air?

För att du ska kunna söka ersättning i samband med försenade och inställda avgångar måste ditt ärende omfatta åtminstone en av följande punkter:

 • Inställt flyg: Om din avgång beror på en händelse som tillskrivs Enter Air ansvar.
 • Försenat flyg: Om ditt flyg med Enter Air visat sig vara försenad med minst 3 timmar.
 • Inställda flyg: Om Enter Air ställer in flyget utan att informera dig minst 14 dagar i förväg.
 • Överbokade flyg: Om du nekas att gå ombord på flyget på grund av överbokning.
 • Missat anslutningsflyg: Om du anländer minst 3 timmar försenad på grund av en missad anslutning med Enter Air.

Extraordinära händelser befriar Enter Air från att behöva betala ut kompensation vid inställda flygturer

I regel kommer Enter Air undan med att behöva betala kompensation vid inställda avgångar i samband med så kallade "extraordinära händelser". Det hela lämnar dock en del utrymme för spekulation, eftersom "extraordinära" är ett förhållandevis vagt begrepp inom sammanhanget.

I regel anses alla händelser fall inom den "extraordinära"-kategorin om dessa anses falla utanför Enter Air kontroll. Ett av de mest konkreta exempel på dessa händelser återspeglas av dåliga väderförhållanden.

clouds
bubble
Vi står för alla juridiska kostnader

Allt du behöver göra är att skicka in ansökan och vänta på din ersättning.

Policy för återbetalning av flygbiljetter hos Enter Air

För att undvika förvirring behöver du vara införstådd med att "kompensation" inte är samma sak som "återbetalning". Enligt lag har du teoretiskt sett rätt bill både kompensation men även återbetalning av flygbiljetterna i samband med inställda Enter Air avgångar.

I regel skall återbetalning av biljetter ske i samma valuta som användes i samband med bokningen. Skulle Enter Air välja att genomföra återbetalning i en annan valuta riskerar du att erhålla en mindre summa på grund av konverteringskursen.

Skulle Enter Air erbjuda dig att ombokas till en annan avgång, där ankomsttiden ligger inom samma tidsspann, är du tvungen att acceptera erbjudandet, såvida du inte vill risker att gå miste om din kompensation och återbetalning av biljetten i helhet.

Kompensation vid en försenad avgång via Enter Air

Likt andra flygbolag, har Enter Air stor fokus på tidsschema. Tyvärr är flygstörningar något som är praktiskt taget omöjligt att undvika, något som innebär att även Enter Air tenderar att emellanåt drabbas av det hela.

När du flyger inom eller från EU-/EES skyddas du av den så kallade EU 261-förordningen vilka bland annat berättigar dig med ersättning i samband med en flygförsening. Som högst kan du begära upp till 7 000 kr (€600), något som dock förutsätter att avgången försenats med minst 3 timmar.

Undantagsvis är det inte möjligt att hålla Enter Air ansvariga för det inträffade och förseningen anses bero på "extraordinära händelser". I dessa fall kommer du tyvärr att bli utan ersättning eftersom lagen befriar Enter Air från att behöva ersätta resenärerna.

Det ska dock understrykas att "extraordinära händelser" är ofta föremål för diskussion. Dock inkluderar några av de vanligaste kraftiga väderförhållanden, samtidigt som tekniska fel, strejker, m.fl.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Är det rekommenderat att acceptera Enter Air resekuponger som ersättning för en flygförsening?

När det kommer till resekuponger är det lätt för intet ont anande resenärer att falla i fällan och acceptera dessa som ersättning för en flygförsening. Detta är något som vi starkt avråder dig från att göra eftersom det i regel exkluderar dig från rätten till att söka ersättning.

Enter Air är väl medvetna om att resekuponger är betydligt mer billigare än att kompensera resenärer upp till flera tusen kronor för det inträffade. I de flesta fall kommer du behöva underteckna ett dokument där du även avstår från rätten till ersättning.

Var därför uppmärksam på detta och undvika att signera några dokument överhuvudtaget, vare sig de presenteras i samband med utdelningen av resekuponger eller ej utan att faktiskt förstå vad du egentligen samtycker till.

 flicka kontrollera hennes ersättning på den bärbara datorn

Hur länge kan jag vänta med att söka ersättning hos Enter Air?

När det kommer till ditt yrkande på ersättning hos Enter Air rekommenderas du i regel att lämna in din begäran praktiskt taget omgående. Ju snabbare du lämnar in ditt yrkande på ersättning, desto högre chans att få igenom det hela.

Generellt sett kommer din ersättningsnivå att avgöras av flera lokala bestämmelser. Detta gäller för övrigt både det land som ditt flyg lyfter ifrån men även det land som din avgång förväntas landa på.

I många fall kan du vänta med att lämna upp ditt ersättningsanspråk ända upp till 6 år! Detta är dock något som vi inte rekommenderar, framför allt när det kommer till Enter Air. Istället är det alltid bättre att agera omgående och undvika att förhala det hela.

Om du vill läsa mer om hur du går tillväga för att begära ersättning vid förseningar med Enter Air, men även hur du begär ersättning, rekommenderar vid dig att spana in närmare följande artikel.

Ersättning med Enter Air baserat på EU 261-direktivet

När det kommer till ersättning per resenär hos Enter Air har du enligt EU 261 rätt till följande:

 • Upp till 3 000 kr (€250) för avgångar med en flygsträcka kortare än 1 500 km.
 • Upp till 5 000 kr (€400) för avgångar inom EU med en flygsträcka mellan 1 500 - 3 500 km.
 • Upp till 7 000 kr (€600) för internationella avgångar med en flygsträcka längre än 3 500 km.

Vi rekommenderar dig att använda vårt kostnadsfria verktyg för att beräkna hur mycket ersättning som du (preliminärt) har rätt till.

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Hur mycket kan jag söka i ersättning från Enter Air baserat på flygsträckan?

För att du ska få en uppfattning gällande din ersättning från Enter Air baserat på den aktuella flygsträckan kommer vi nedan att illustrera det hela med några genuina exempel:

 • Göteborg till London: Om följande avgångar återspeglas av en försening med mer än 3 timmar, kommer du att berättigas en ersättning upp till 3 000 kr (€250). Detta eftersom den officiella flygsträckan mellan Göteborg och London är 1 037 km, samtidigt som ditt flyg avgår från Sverige (EU-medlen).
 • Göteborg till Doha: Väljer du istället att flyga från Göteborg med slutdestination Doha, kommer du att berättigas en ersättning som uppgår till 7 000 kr (€600). Detta i och med att du flyger från Sverige (EU-land), varav flygsträckan är längre än 3 500 km (4 758 km km).
 • Göteborg till Berlin: Skulle du välja att avresa från Göteborg med slutdestination Berlin, kommer du att utebli från ersättning om förseningen är kortare än 3 timmar. Detta då flygsträckan mellan städerna är kortare än 1 500 km (583 km).
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor kring ersättning och kompensation hos Enter Air

Vilka steg behöver du vidta i samband med en inställd avgång via Enter Air?

Till att börja med behöver du först och främst ta reda på den bakomliggande orsaken till den inställda flygrutten. Det enklaste sättet är att identifiera en av Enter Air anställda på flygplatsen, alternativt använda dig av de kommunikationskanaler som tillhandahålls. Därefter är det viktigt att spara all dokumentation relaterat till avgången med Enter Air. Det hela omfattar bland annat bokningsbekräftelse, kvitton, boardingkort etc. Sist men inte minst behöver du kontakta AirAdvisor och låta oss driva ärendet vidare åt din räkning.

Hur många timmar behöver förseningen vara för att ha rätt till ersättning via Enter Air?

Förseningen måste återspeglas av minimum 3 timmar för att du ska ha rätt till ekonomisk kompensation. Skulle den aktuella förseningen vara kortare kommer du enligt EU-förordning 261 sakna rätt till kompensation. För att bestämma den kompensation som du har rätt till måste du först nå din slutdestination. Du kan enkelt kontrollera huruvida din avgång med Enter Air faktiskt kvalificerar sig för ersättning med vår verktyg.

Hur stor kompensation har du rätt att kräva vid en försening via Enter Air?

I samband med en flygrutt som lyfter inom den europeiska unionen, varav den totala flygrutten anses inte överstiga 1 500 km, har du lag rätt till kompensation med upp till 3 000 kr (€250). Vänligen notera att det hela gäller per varje medresenär. För att kvalificera dig för en ersättning som uppgår till 5 000 kr (€400) måste ditt flyg avgå från EU, samtidigt som den totala flygsträckan behöver överstiga minst 1 500 kilometer. När det kommer till internationella vilka återfinns inom ett spann på 1500 - 3 500 km, har du rätt att söka kompensation med upp till 3 000 kr (€250) - per resenär. Maximalt kan du söka upp till 7 000 kr (€600) för alla avgångar längre än 3 500 km.

Hur gör jag för att söka ekonomisk kompensation i samband med en försenad avgång via Enter Air?

Skulle din avgång försenas eller avbokas kommer AirAdvisor att vara ditt stöd när det kommer till begäran av ekonomisk kompensation för det inträffade. Vi har ett gediget team av experter som står redo att hjälpa dig söka kompensation för det inträffade. Om du drabbats av en försening via Enter Air rekommenderar vi dig att inte spilla tid, utan kontakta oss omgående för mer information om hur du går vidare.

Hur länge kommer jag att få vänta på ersättningen från Enter Air i samband med försening?

Baserat på EU 261-direktivet är Enter Air juridiskt skyldiga att betala ut din berättigade ersättning inom en månad. Vi behöver dock betona det faktum att du i regel kommer behöva finna dig i att vänta betydligt lägre än så. Vår erfarenhet är att ersättning från Enter Air tenderar att kräva uppemot 2-3 månader innan du ser röken av pengarna. Kom ihåg även att fördröjningen kan vara en medveten strategi på att trötta ut dig och helt enkelt få dig att glömma din rätt till kompensation i samband med föreningar!

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror