Kontrollera ersättning
Hur säkert är det egentligen att flyga? Vi ger dig svaret här!

Hur säkert är det att flyga egentligen?

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
10 minuters läsning
Senast uppdaterad: March 22, 2024

En av de vanligaste orostankarna bland flygresenärer, särskilt hos de som sätter sig på ett plan för första gången, är hur säkert det egentligen är att flyga? För att lugna dina nerver behöver du vara medveten om att flyg är det säkraste sättet att resa på, framför allt när det kommer till längre sträckor.

För att sätta det hela i perspektiv, av häpnadsväckande 32,2 miljoner avgångar 2022, resulterade endast 5 i dödsolyckor som involverade förlust av totalt 158 ​​liv, enligt uppgifter från International Air Transport Association, som även övervakar inställda och försenade avgångar.

Procentuellt sett återspeglas denna siffra av 0,000016%, vilket förstärker det faktum att flyg är bland de säkraste resealternativ som du kan välja. En annan intressant jämförelse är resor med bil där studier kunnat påvisa att flyg är generellt sett 20 gånger säkrare!

För att vidga dina vyer gällande ämnet i fråga kommer vi i denna guide att jämföra flyg med andra transportmedel (inklusive bil), undersöka orsaken bakom extremt sällsynta olyckor, men även förse dig med konkreta och användbara tips när det kommer till att hantera din flygresa!

Drabbats av en flygstörning? Du kan ha rätt till kompensation - upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Är det farligt att flyga?

Nej, generellt sett är det inte farligt att flyga. För att styrka vårt påstående kommer vi att presentera ett antal punkter vilka vi anser bevisar att flygresor är säkrare än vad många resenärer tror:

 • Säkrare för varje dag: Enligt en artikel i Expressen har genomsnittet för flygolyckor minskat kolossalt mellan 1970 och 2010, trots att de kommersiella flygningarna tredubblats under samma period, enligt Aviation Safety Network.
 • Mer än 100 000 avgångar per dag: Mer än 100 000 flygplan lyfter varje dag runt om i världen. Detta motsvarar cirka 69 flygplan per minut! Detta om något bör vittna om hur säkert det är att flyga med tanke på den extremt låga andelen olyckor.
 • Den tekniska utvecklingen: I takt med att flygplan utvecklas medför det hela även en mängd tekniska hjälpmedel vilka ämnar underlätta piloternas jobb. Samtidigt medför dessa tekniska framsteg även att flygplanen blir säkrare för varje ny modell som tillverkas!
 • Den statistiska aspekten: Statistiskt sett är risken för att ett flygplan ska krascha mikroskopiskt. Årligen inträffar cirka 7 000 olyckor relaterade till flygplan, något som innebär 0,4 flygkrasch per en miljon avgångar!

Är det säkrare att flyga än att köra?

Vi är väl medvetna om att det finns en hög andel resenärer med ett stort mörkertal vilka räds för att flyga. Jämför man det hela med att sätta sig i en bil är siffran betydligt lägre, där de flesta tar bilfärden med en klackspark.

Men, precis som vi nämnde inledningsvis, är det betydligt säkrare att flyga än att köra bil! Faktum är att det statistiskt sett är hela 20 gånger säkrare att sätta sig på ett flygplan jämfört med att köra bil!

De fördomar som finns om att det skulle vara farligt att flyga baseras främst på det faktum att ett stort antal flygplan befinner sig i luften vid varje given tidpunkt, något som i sin tur ökar risken för en olycka.

Samtidigt menar många kritiker att resenärer lämnar över ansvaret för sitt liv till en främling, det vill säga planets pilot. Lägg även till att massmedia spär på rädslan med skrämmande rubriker i samband med flygolyckor och du förstår varför så många resenärer fruktar att flyga!

Genrebild över en pilot som sitter i en förarkabin (eng. cockpit)

Är det säkert att flyga under åskväder?

Att flyga under ett åskväder anses allmänt vara säkert och knappast något som du bör oroa dig över. Dagens moderna flygplan har designats och byggts för att motstå påverkan av blixtnedslag och kraftigt regn.

Dessutom får piloter omfattande utbildning för att hantera ogynnsamma väderförhållanden, något som gör att de vet exakt vilka steg som de ska vidta om ett åskväder närmar sig vid horisonten.

En del av utbildningen fokuserar på att ta hjälp av avancerade vädersystem, något som i sin tur hjälper piloterna att undvika områden där åskvädret är som kraftigast genom att helt enkelt flyga runt det hela.

Turbulens & flyg: Hur farligt är det egentligen?

Att uppleva turbulens under flygningen kan upplevas som skrämmande och ångestframkallande för många resenärer. Det är dock viktigt att komma ihåg att flygplan konstruerats för att klara sig igenom även kraftig turbulens - utan att ta skada!

När det kommer till så kallade "zoner med hög turbulens" refererar det hela i själva verket till ett område i atmosfären där luftmassor med olika temperaturer eller vindhastigheter blandas, något som i sin tur resulterar i att flygplanet skakar eller tappar höjd.

Piloter och flygledning samverkar tillsammans för att förutse dessa områden och anpassa flygrutten för att du och andra medresenärer ska slippa bita på naglarna i samband med en turbulens.

I vissa fall kommer inte piloterna att kunna flyga runt eller ovanpå turbulensen. Trots en och annan hårresande upplevelse behöver du komma ihåg att i de flesta fall är det säkert att flyga igenom zoner med hög turbulens!

Har du drabbats av en försenad eller inställd avgång till eller från EU?Kontrollera din avgång

Vilka är de vanligaste orsakerna till att flygplan kraschar?

Även om flygplanskrascher är exceptionellt sällsynta går det inte att sticka under stol med att dessa inträffar emellanåt. I de flesta fall grundas dessa på flera olika faktorer. Nedan redogör vi för några av de vanligaste som fram till hittills visat sig vara ödesdigra:

 • Pilotmisstag: Även piloter, likt andra människor, kan göra misstag. Vanliga blunder kan sträcka sig från felbedömning av väderförhållanden till felaktig hantering av nödsituationer, något som i sin tur kan resultera i ofattbara olyckor.
 • Mekaniska fel: Trots noggranna kontroller kan det uppstå mekaniska problem med flygplan. Detta inkluderar både hydrual- och motorfel. Förbättringar av teknik och underhållsrutiner har minskat förekomsten av dessa incidenter, men det är svårt att utesluta dessa helt och hållet.
 • Ogynnsamma väderförhållanden: Medan piloter är utbildade för att navigera genom olika väderförhållanden, kan väderfenomen i form av åskväder och storm orsaka oförutsedda olyckor. Vädret kan förändras snabbt, vilket medför risker, även med avancerade övervakningssystem. Det ska även nämnas att flygledningen ofta tar det säkra före det osäkra där man väljer att ställa in avgångarna för att undvika ödesdigra konsekvenser.
 • Felkommunikation och/eller brist på kommunikation: Kommunikation är avgörande för att flygrutten ska fortgå utan incidenter, både när det kommer till kommunikation mellan kabinpersonalen och flygledningen. Alla missförstånd eller misslyckanden i kommunikationen kan leda till allvarliga incidenter och till och med kollisioner.

Historiens största flygkrascher

Flygresor har blivit ett signum för säkerhet när det kommer till kommersiella färdmedel. Stora framsteg inom teknik, reglering och utbildning av piloter har kraftigt minskat risken för misstag vilka resulterar i ödesdigra olyckor.

Det är dock viktigt att ändå göra dig uppmärksam på några av de största flygolyckorna som vi fått bevittna genom historien när det kommer till den kommersiella marknaden för privatresenärer.

Var och en av dessa ödesdigra händelser har inte endast format flygbranschens historia, utan även drivit på betydande förbättringar gällande säkerhet - inom alla segment! Varje olycka har även fungerat som ett facit på vilka fel man gjort och hur man ska åtgärda dessa.

Samtidigt har dessa olyckor, trots deras katastrofala och tragiska utgång, gett ovärderliga insikter vilka i sin tur används för att göra flyg till det transportmedel som idag anses vara den säkraste av dem alla!

Härnäst redogör vi för några av de mest kända flygkrascher genom historien för kommersiella resor:

 • Katastrofen på Teneriffa (1977): Den värsta flygolyckan i historien inträffade när två Boeing 747 kolliderade på startbanan. Det hela resulterade i 583 dödsfall! Anledningen till olyckan berodde delvis på att en av piloterna trodde att han fått klartecken av flygledningen att köra ut på startbanan.
 • Japan Airlines Flight 123 (1985): Ett mekaniskt fel på Japan Airlines Flight 123 resulterade i att flygplanet kraschade in i ett berg. Det hela resulterade i att 520 människor omkom.
 • Turkish Airlines Flight 981 (1974): Ett konstruktionsfel hos cargodörren ledde till explosiv dekompression mitt under flygturen, vilket medförde att flygplanet kraschade i en skog nära Paris, Frankrike. Alla 346 ombord på flygplanet omkom i olyckan.

Genrebild över en flygplansvinge på väg mot sin destination någonstans ute i världen

Tips för att bota flygrädsla

Det är ganska begränsat att vara flygrädd, framför allt om du är en individ som gillar att upptäcka allt som världen har att erbjuda. Detta kan även komma att försämra din livskvalitet, framför allt om du ständigt tvingas tacka nej till resor på grund av din flygrädsla.

Lyckligtvis går det att övervinna det hela genom att använda sig av några enkla strategier vilka visats sig vara effektiva när det kommer till att övervinna och framför allt bota rädslan över att sätta sig på ett flyg:

 • Förstå dig på din rädsla: Identifiera vad som skrämmer dig med att flyga. Om du är rädd för höjder kan det vara fördelaktigt att välja en plats nära mittgången. Har du klaustrofobiska känslor bör du istället fokusera på säten med extra benutrymme. Oavsett vad måste du först komma underfund med vad du är rädd för att sedan kunna börja bekämpa den.
 • Ha en positiv förhållning: Undvik att visualisera värsta möjliga scenarier inför en flygresa. Fokusera istället på spänningen med att nå din destination och utforska allt som det hela har att erbjuda. Detta positiva förhållningssätt kan hjälpa till att lindra din flygrädsla.
 • Undvik all form av stress: För att undvika onödig stress bör du fokusera på att anlända till flygplatsen i god tid. Det sämsta du kan göra är att stressa över att hinna i tid till din avgång, något som i sin tur kan komma att förstärka din ångest över att gå ombord på ett flygplan.
 • Njut av flygplatsen: Identifiera möjligheten att koppla av under tiden som du befinner dig på flygplatsen. Många flygplatser har speciella utrymmen där du kan unna dig en tupplur utan att störas av andra. Detta kan i sin tur hjälpa dig att distrahera dig bort från din rädsla.
 • Tala med besättningen: Informera en flygvärdinna om din flyttångest. Kabinpersonalen har utbildats för att hjälpa resenärer, likt dig själv, med att hantera deras rädsla inför att flyga.
 • Andningsövningar: Öva djupandning och progressiv muskelavslappning för att lugna din kropp och själ. Du kan göra detta före och under din flygning. Detta kan låta kliché men många resenärer har lyckats tygla sin flygrädsla genom enkla andningsövningar.
 • Håll dig hydrerad: Det enda som du bör dricka på flygplanet är vatten. Även om det är mer regel än undantag att alkohol serveras bör du göra ditt yttersta för att avstå från att konsumera det. Alkohol har en uttorkande effekt och kan även utgöra en katalysator för din flygrädsla.

Kom ihåg att rädslan för att flyga är tämligen vanlig bland många resenärer. Det viktigaste är dock att göra dig införstådd med problemet och vidta steg för att behandla det hela. Låt det inte därför begränsa dina möjligheter att utforska och uppleva världen.

Om ditt flyg blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste 3 åren kan du vara berättigad ersättning upp till 7 000 kr (€600).Kontrollera din avgång

Vanliga frågor

Härnäst besvarar vi de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att fundera över när det kommer flygsäkerhet:

Hur säkert är det att flyga i ett plan?

Att resa med flyg är faktiskt den säkraste formen av transport, framför allt när det kommer till längre sträckor. Med extremt sällsynta olyckor har flyget avancerat betydande de senaste decennierna och därför kommit att konkurrera ut flera traditionella transportmedel.

Hur många flygplan kraschar per år?

Den kommersiella flygtrafiken var säkrare under 2023 än under något tidigare år. Enligt statistik sattes förra året ett nytt rekord i antalet olyckor och dödsfall. Endast två olyckor med dödlig utgång inträffade under de 12 månaderna, jämfört med sex under 2022!

Hur stor är chansen egentligen att ett flygplan kraschar?

Risken för att ett flygplan ska krascha är 1 på 11 miljoner. Detta innebär att om du rent hypotetiskt skulle välja att flyga varje dag, så skulle du behöva flyga under 29 000 år för att riskera att vara med om en flygkrasch.

Är det möjligt för ett jetplan att nödlanda på vatten?

Svaret är ja! Flygplanskroppen i kombination med vingarna har designats för att flygplanet ska kunna landa och hållas flytande tillräckligt länge för att kabinpersonalen ska hinna utrymma planet. Det ska även nämnas att plan som trafikeras över de stora haven blivit certifierade för att kunna flyta på vatten.

Vad händer om en flygplansmotor slutar fungera?

Alla flygplan har utrustats med minst två motorer. Samtidigt har alla kommersiella flygplan kapaciteten att landa säkert med enbart en motor. Dock kommer flygplanet i samband med motorhaveri att omdirigeras till närmaste flygplats. Skulle båda motorerna lägga av (högst osannolikt) kan flygplanet glidflyga 20x sin aktuella höjd.

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror